Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Ibn Rushd utnyttjar det öppna samhällets sårbarhet

Uncategorised Posted on fre, januari 05, 2024 12:23:18

Även om uppgifterna är osäkra får det muslimska studieförbundet Ibn Rushd omkring 30-50 miljoner kronor i årligt offentligt stöd från stat och många kommuner. Bara Malmö – som inte ens klarar sin egen budget utan stöd från stat och kommun – spenderar mer än 1 miljon kronor!

Under den epok – efter sovjetsamhället kollaps – då civilisationerna bekämpar varandra kring jordklotet är det förstås rimligt att Sverige på ett vänligt och förnuftigt vis ger islamsk kultur rimligt stöd. I vårt land bor kanske omkring 300.000 muslimskt troende, de flesta förmodligen fredligt sinnade. Kampen mellan olika kulturer bör enligt min mening nämligen dämpas, inte skärpas som SD-ledaren Åkesson nyligen förespråkade, förutsatt förstås att bidragen går till islamister som inte stöder tanken på heliga krig. Här måste ett stort frågetecken sättas för Ibn Rushd.

Ibn Rushd sysslar med islamsk folkbildning. Namnet kommer från en respekterad islamsk filosof från 1100-takets Spanien. Det förefaller var en täckmantel. I samhällsdebatten har flera exempel lyfts fram där Ibn Rushd länkas till Islamska broderskapet och liknande terrorsinnade organisationer. Även exempel på fusk vid ansökningar och användning ev bidragsmedel har rapporterats.

Den svenska offentlighetens naivitet saknar gränser, tycks det. Godheten flödar och översvämmar även organisationer som medvetet missbrukar det öppna samhällets goda vilja. Jag menar att bidragen till Ibn Rushd måste begränsas kraftigt. Utbildningsverksamhet på islamsk grund är något tveksamt i och med att religionen förespråkar kamp mot kristna och i sig själv genom trons budskap förtrycker kvinnor.

I min värld får religiösa syssla med vilket hokus pokus som helst, bara man agerar fredligt och inte kränker människors integritet. Den svenska naiviteten blir dessutom missriktad i civilisationernas pågående kamp. Den kan – av motståndarna – tolkas som vi inte själva tror på den marknadsliberala och öppna demokratin. Därför är jag motståndare till religiösa friskolor. Svensk offentligt finansierad utbildning ska vara religiöst neutral. Sådan skolning måste bedrivas helt privat.

Torsten SandströmStändigt denna politiska klass

Uncategorised Posted on tor, januari 04, 2024 12:15:44

Jag använder i rubriken en parafras på Ture Sventons åsikt om Ville Vessla. Kampen mot den svenska politiska klassen är en fråga om demokratins legitimitet och framtid. Sedan länge är den ifrågasatt. Tunga filosofer pekar på demokratins brister. Inte minst hur mediernas samhälle dels sprider en bild av att alla står väl till, dels levererar en medial kultur som fungerar som sömnpiller för folket, med andra ord som time-killer. Kritiserade demokratin gjorde även Churchill, men han kunde inte finna något bättre system, vilket förstås är svårt. Men själv har jag länge och i flera bloggar pläderat för ett behov av mer direkt demokrati och mindre makt för partikansliernas val av ledamöter och kansliernas politiska diktat (som ledamöterna piskas att godta).

Därmed inte sagt att problemet med medierna stöd till den politiska klassen enkelt kommer att lösas. I dagens mediala ström vill jag bara peka på två exempel. I P1 Morgon inleddes en debatt om det kommande valet till EU:s låtsasparlament. På en sidan Jonas Sjöstedt och på den andra Carl Bildts hustru Anna Maria Corazza. Kan man tänka sig en bättre illustration på hur den politiska klassen fungerar. Två karriärer – en partigängare och en familjeklättrare – som frodas inom den politiska klassen. Två personer som vill få sin försörjning tryggad inom EU av ett system som kallas demokratiskt.

Mitt andra exempel rör Björn Rosengren, en fd fackpamp*, socialakrobat och S-märkt minister och landshövding. Efter att ha lämnat regeringen köptes han upp av Kinnevik, som vet hur man ska knyta till sig dörröppnare till den politiska klass man mycket gärna vill göra upphandling genom. I Dagens industri försvarar sig nu Rosengren från kritik mot problem inom fastighetsbolaget Fastator, där han och Carl Bildt (!) intar toppositioner. Rosengren säger att storföretagen har stor nytta av avsuttna politiker. Tacka för det! Dörrar öppnas och halvkorrupta affärer ingås. Och politikerna belönas med goda arvoden mm. Någon särskild kompetens om fastighetsaffärer har varken den ene eller andre av de två klasskamraterna.

Jag tror själv på demokratin. Men den måste ständigt reformeras. En angelägen reform rör inslag av direkt demokrat i. En annan del är att systemet ständigt måste utsättas för kritik för sin dubbla natur. En god folklig representation och beslutsfattande måste nagelfaras för sina inbyggda avarter. Till de senare hör bla den klassbildning som vuxit fram. Men även demokratins svårigheter att bygga lyckans land måste framhållas. Och även medierna funktion att sopa problemen under mattan – via storskalig underhållning som drömpiller – måste en god svensk demokrati klara av att ständigt kritisera. Att landets statsvetare är tysta visar tyvärr på deras nära band med den klass jag talar om.

Parallellen med Sventons kamp mot Ville Vessla följer ett liknande mönster. En god kraft försöker styra upp onda mönster och systemets profitörer.

Torsten Sandström

*Jag påminner gärna om Rosengrens besök på porrklubb 1994, dvs under tiden som chef för ett kvinnodominerat förbund. Besöket kostade 55.000 kronor och betalades med TCO:s kontokort.Sossar vid vägskälet – på väg högerut?

Uncategorised Posted on ons, januari 03, 2024 12:22:05

Det mest intressanta i svensk inrikespolitik just nu är S-partiets analys av sin egen politik och de effekter en kursomläggning kan få för framtida regeringar. Utan tvekan medför oron hos tidigare vänsterallierade partier tendenser till splittring inom de röd-gröna.

Att V-partiets framtid påverkas tycks klart. Förmodligen kommer dock röststödet för V att öka genom tillförseln av besvikna vänstersympatisörer över S-partiets omsvängning. För C-partiet är det antagligen rena katastrofen – mängder av kvinnliga väljare försvinner till S.

Frågan är om en ny politik kan medföra att S-partiet erövrar regeringsmakten? Knappast som tidigare, tror jag. Möjligtvis kan vänsterhalvan av L-partiet lockas sluta upp, men partiet är så skadeskjutet att dess framtid måste sägas vara oviss.

Såvitt jag kan se finns en politisk logisk utveckling, som jag tror att maktpartiet S funderar över. Partiets huvudlinje är att isolera och splittra SD inom svensk politik. Det har länge varit en S-agenda. Ledningen ser att Moderaterna har en svår sits inom nuvarande regering. Alltfler väljare dras till SD, inte minst på bekostnad av M.

För majoriteten av den politiska klassen finns här en öppning för nytt samarbete mellan sossar och de borgerliga. Om en S- plus M-regeringen sätts på plats behöver detta inte ändra mycket i den nuvarande regeringens ritningar. Båda partierna tillåts sysselsätta sina ledande politiker med de allra bästa villkor avseende makt och arvoden. För båda partierna kan en stabil sysselsättning garanteras, tycks det.

Jag tror att båda partierna inser att denna typ av vänsterliberalism förmodligen är mest logisk och minst ond. Men det är ändå en djärv satsning. Ett folkligt missnöje över politiskt trixande i en M/S-regering – utan utrymme för betydande sociala reformer – spelar SD i händerna.

Den som är historiskt intresserad ser vissa mönster som påminner om Hitlers väg till makten från slutet av 1920-talet och framåt. Det är nämligen oklart vad som innerst inne ligger i SD:s kort. Till det yttre är partiet idag tämligen salongsfähigt. Men illavarslande är Jimmy Åkessons vägran att före krigets utbrott i Ukraina (som delvis redan var ockuperat av Ryssland) besvara frågan från en journalist om Åkessons val mellan Putin och Macron. Åkesson jämställer på så vis den vacklande liberalen Macron med den extrema högernationalistiska diktatorn Putin. Det är allvarligt och kan inte bara tillskrivas slumpen.

Torsten Sandström# Me too ställs på huvudet

Uncategorised Posted on tis, januari 02, 2024 12:00:26

Att nästan allt kan hända i svenska medier är ingen nyhet, trots den allt snävare åsiktskorridoren. Skeendet har sina rötter i åsiktsjournalistikens flum. I stället för att rapportera om relevanta samhällshändelser så skådar alltfler skribenter sina navlar. Vad sägs om en text av Nora Din Fares i DN 25/12, där rubriken klargör förvirringen:

Män som inte uppvaktar kvinnor – varför ska jag projektleda dem?

Vi ser den vanliga feministiska besserwisser-stilen. En allvetande och kritiklös kvinna framför datorn i syfte att skriva en provocerande krönika. Hon känner det manliga könet vill hon påstå – hon tycks ha träffat nästan alla män och blivit besviken. Det tycks uteslutet att det beror på henne själv, uppenbarligen, även om jag snabbt inser vad som är orsaken.

Att uppvaktning beskrivits som en fälla av kvinnomaffiian bakom #Me too struntar hon i. Då blev kvinnor lurade av maktfullkomliga män – bedragna i kärlek och framför allt på de fina jobb de hoppats på genom mannen ifråga. Nu ska Fares besvara frågan varför dejtandet blivit så svårt för singelkvinnor. Att de hamnat i singelläge är enligt Fares beroende av att männen inte anstränger sig nog vid uppvaktningen (de tar till och med betalt för drycker som serverats henne).

Jag bestrider inte att män kan begå allvarliga övergrepp mot kvinnor. Men det rör en minoritet av det manliga könet. Däremot menar jag fortfarande att #Me too varit ett av vänsterfeministernas självupplevt dilemma. De har satsat fel, dvs på karlar som de trott sig kunna klättra vidare på inom kultursektorn. I några fall påminner situationen närmast om prostitution. Men i besvikelsen håller de inte käft och slickar sina sår, vilket de borde. I stället startas ett uppbåd mot planetens alla män. Det är ju inte klokt. Men det är en följd av ett skadligt strukturtänk som präglar vänsterns ideologi. Det gäller att söka en drabbad och därefter förklara en hel klass som förövare.

När nu män tar lärdom och – enligt textens författare – behandlar kvinnor strikt jämställts då blir detta plötsligt fel. Enligt min mening har den svenska feminismen gått vilse. Varje tanke och besvikelse vänds mot det manliga könet.

Ve den som vågar kritisera denna feministiska dumhet. Det sker åtminstone aldrig i Sveriges mest enkelriktade medium, DN, som typiskt nog kallar sig liberal. Om liberalism ska innebära öppenhet för dumhet så tar absolut DN första pris. Med Fares som ”projektledare” får dessutom begreppet en helt ny dimension: undergång.

Torsten SandströmLiberalernas nihilistiska konstsyn

Uncategorised Posted on mån, januari 01, 2024 12:33:57

I mediesamhället exponeras en liberal konstsyn. Grunden är individens frihet att själv välja sin identitet oavsett vad följden blir. Detta i kombination med en vänsterliberal ovilja att formulera krav samt peka ut mål som bygger på kompetens eller kvalifikationer.

Den som vill bli konstnär ska alltså ha frihet att få verka inom kulturen oavsett frånvaro av fallenhet, träning eller uppvisade prov på duglighet. Detta är ett av den nya vänsterliberalismens steg ut i dimman. En frihetsambition utan spärrar. Inställningen kan förvisso ses som demokratisk, men folkstyre brukar inte ha målet att utveckla ting och skeenden utan krav på märkbar kvalitet. Men antagligen har den svenska – och västerländska – demokratin här byggt ett stickspår ut till ingenstans.

Vi ser resultaten på konstutställningar och recensioner av dem i svenska medier. I stort sett vad som helst presenteras som något snillrikt och utmärkt. Vi ser det också i diskussionen om att konst och kultur ska ha ”armlängds avstånd” till politiken. För att en nihilistisk syn på konsten ska kunna frodas krävs en kuvös där den ska skyddas så att intigheten tillåts bilda stil. Därför tvingas politiker knipa käft och bevilja kulturpengar till de nya liberalernas skyddade verkstäder för produktion av det som inte är någon konst alls att skapa.

Den som vill utvidga resonemanget om vådan av liberal nihilism i dagens samhälle har mycket att skriva om. Med avstamp i demokrati och identitetspolitik kan åtskilliga svenska politiska misslyckanden analyseras. Oviljan att ställa krav har öppnat rader svenska slukhål som värnas av kravlöshetens dogmer. Skola och högre utbildning är förmodligen ett svenskt praktexempel på en planerad sänkning av ambitionsnivån (förvisso förklarad med mängder av ord). Själva rekryteringen av politiker för styrning av nationen följer samma mönster, där god utbildning och erfarenhet av arbete i samhälle nedvärderats för att partikanslierna ska tillåtas plocka den nya tidens yrkespolitiker direkt från skolbänken. Också framväxten av många storskaliga svenska byråkratier menar jag bottnar i en flummig syn på vad som verkligen kan åstadkommas genom administration – med resultatet att själva kärnverksamheten, evx vården, hamnar i bakgrunden och förlorar resurser vid politiska beslut.

På liknande vis kan även den nedläggning som i stort sett skett av det svenska försvaret förklaras utav en missriktad värdenihilism.

Jag kallar mig själv marknadsliberal bland annat för att anamma ett politiskt ideal utan flummig nihilism. Dagens vänsterliberaler missbrukar enligt min mening den traditonella liberalismens vilja att sätta ned foten i viktiga sammanhang. Därmed inte sagt att jag tror att marknaden kan lösa alla problem på politikens bord. Den kravlöshet som stat och kommun visar då man lägger ut skola och vård på kontrakt med privata intressenter förskräcker. Privatiseringen kräver kloka, inskränkande och kontrollerande kontraktsbestämmelser. Avtal med företag förutsätter djupa juridiska kunskaper. Som framgått ovan är nutidens politiker inte ägnade att ställa förnuftiga krav.

Torsten SandströmSå fånigt att jag nästan tuppar av…

Uncategorised Posted on sön, december 31, 2023 12:47:09

Den kritiska journalismens flaggskepp, SvD, är på väg att haverera. Om detta har jag skrivit förr. Ledningen har dragit sig tillbaka till ekonomiavdelningen. Journalisterna löper amok och skriver precis vad de själva vill och tror att läsarna önskar. Ett statsbidrag håller skutan flytande medan den alltså tar in vatten.

Detta skriver jag på nyårsafton. Då ska uppenbarligen lättsam läsning till menar journalisterna, som inte behöver anstränga sig för att fylla tidningens spalter. Jenny Nordberg står för ett av årets sista magplask. Rubriken är revolutionär och riktar sig mot kungahuset:

Avgå alla! Och låt Victoria bli kung

Sällan läser man något så fånigt. En maktlös kunna ska avpolleteras. Men inte för att införa republik, vilket kan tyckas naturligt om monarken inte funkar. I stället ska hans dotter tillträda. Inte som drottning, utan typiskt nog som knug, förlåt kung.

Nordberg slutar alltså året i statsfeministisk anda. Hon låter den tidning som kallas ”moderat” påkalla en omvälvning i statens topp, dvs växling av statschef. Om jag läst något liknande i kommunistiska Ny dag, som lyckligtvis vilar i sin grav sedan 30 år, hade jag inte reagerat. Men för flummiga feministiska vänsterjournalister är det uppenbarligen chict att kräva en kvinnlig kung på tronen. Att kräv republik är för djärvt, men att behålla dansen kring monarkin genom Victoria på plats är journalistisk lättmjölk.

År 2024 bådar inte gott för svensk journalism. SvD går Ny dags öde till mötes…

Torsten SandströmHitler och Hamas

Uncategorised Posted on lör, december 30, 2023 12:03:20

Kriget i Palestina är blodigt och drabbar som alla vet många civila. Men det tycks som en klar majoritet av befolkningen där stöder Hamas. Förstås inte små barn, som därför måste ses som krigets tragiska offer.

Men Hamas är genom sin våldsideologi och hänsynslösa mördande en lika ond kraft som Hitlers regim. Detta är något som är mycket tydligt för Israels folk, som första dagen av Hamas anfall fick 1400 civila avrättade och flera hundra tagna som gisslan. Dessförinnan år av terror och blodigt dödande.

För Israel är det därför i hög grad logiskt att man vill fortsätta kriget tills Hamas utrotats eller sträcker vapen. Att genomföra detta mål är svårt, antagligen inte helt möjligt. Men trots de tragiska följderna för palestinska barn stöder jag faktiskt den blodiga ambitionen. Det beror inte på likgiltighet, utan på en strävan att få slut på det elände som Hamas och dess religiösa krafter i Palestina skapar. Okej att israelerna tagit över land som araber härskat över. Men det har i grunden (men inte i nutid) skett genom beslut i FN – bra eller dåligt – och ändå i syfte att skapa fred på sikt.

En jämförelse med andra världskrigets slut är relevant och alltså befogad. De allierade dödade tusen och åter tusen civila tyskar för att förmå Hitler ge upp från sin bunker i Berlin. Och över Hiroshima släpptes som bekant en grymt historisk bomb som dödade urskillningslöst. Fiendens krafter sinade, förvisso till ett mycket högt pris. Men få ifrågasätter de allierades åtgärder för att bekämpa ondskan.

Jämförelsen är alltså rimlig. Men svenska medier lever kvar i drömmarnas land. Man tror att ett eld upphör kan vara en väg till fred i Palestina. Ondskans rörelse Hamas är ondskans rörelse är lika vedervärdig som nazismen. Med liknande mål att ”frälsa” världen till varje pris. Till bilden kommer Hamas´ populistiska vänsterbudskap som tilltalar svenska journalister och medier. Därför pläderar tidningar, radio och teve om att fred måste slutas innan fler civila palestinier dödas. Tragiken rör som sagt barnen där, och en krets religiöst ointresserade, men den stora del av befolkningen som stöder den mordiska islamska rörelsen Hamas kan jag inte tycka synd om.

Svenska mediers vanliga position blir på så vis ett faktiskt stöd åt Hamas. Innebörden är att Hamas ska ges möjlighet att ännu en gång bygga upp sin inhumana och alltså människofientliga verksamhet.

Torsten Sandström”Djupt saknade – stjärnor som lämnade oss 2023”

Uncategorised Posted on fre, december 29, 2023 09:56:58

Rubriken är från SvD den 28/12. Den belyser tidningens utveckling från nyhetstidning till åsiktsmagasin i medisamhällets epok.

Vi lever i en värld av krig – i Ukraina och Palestina. Vad sysslar då vänsterliberala journalister med? På uppdrag från ägarna till SvD flödar åsikts- och nonsensrapporteringen. Min känsla är att det gäller att fördriva tiden och hålla befolkningen borta från vår nations verkliga problem. Huvudsyftet är inte att rapportera viktiga samhällsskeenden, utan att få ekonomiskt ansträngda medier att hålla näsan över vattnet.

SvD:s rubrik – som också blivit bloggens – tar sikte å ett antal personer i mediernas värld som avlidit under året. Dödsfall är ju oftast tråkiga. Men för SvD gäller det att döda tiden och berätta om plattityder. Många läsare – kanske en majoritet – saknar en medial relation till de namn och foton som SvD talas upp under rubriken, låt vara att namnen inte är okända. I vart fall känner åtskilliga knappast någon ”djup” saknad. Ordet ”djup” blir som en besvärjelse från en begravningsentreprenör, något som måste sägas med anledning av ett dödsfall som man försörjer sig på.

För SvD spelar förnuft och sans ingen roll. Det gäller att fylla spalterna med lättsmält gods av den karaktär som kvällspressen odlar. Det vill säga känslo- och kändisjournalistik.

SvD:s utveckling är sannerligen bedrövlig. I takt med att läsare försvinner ökas tidningens substans av nonsens. Flockar av psykologer, etikettsexperter, livsstilsrapportörer, sportjournalister, kulturvetare, egotrippade krönikörer och mycket andra skribenter med tveksam kompetens huserar i tidningens spalter. Om inte nyhetsrapporter köps från TT så presenteras enbart magra texter, plus ledarsidorna förstås.

Vilken publicist kan vara stolt över SvD? Och vilken journalist skriver texter där utan att skämmas? Nu tror jag inte skribenterna skäms. De är helt upptagna med mediesamhällets arbete med att växa sig starkare oavsett kvaliteten på det innehåll som uppvisas. Journalistskrået jobbar för sin försörjning och då spelar substansen liten roll.

Så dystert är faktiskt dagen mediala landskap.

Torsten SandströmSossarnas civila bunkersystem påminner mig om Hamas´

Uncategorised Posted on tor, december 28, 2023 11:50:37

Alla kurvor tycks i dagarna peka i rätt riktning: inflationen, kronan, börsen samt en relativt stabil sysselsättning. Riksbankens nya chef, Thedén, korrigerar sakligt och säkert sin mångåriga företrädare Ingves strul. Men mycket återstår i lågkonjunkturens Sverige. Rader av strukturproblem från åren med S-partiet vid makten (även Alliansen har ansvar för passivitet).

Så går det när en allierad med sossarna – nollräntemannen Ingves – byts ut till en mer politiskt oberoende. Det är skillnaden mellan förhoppning och förnuft. Det är marknadspolitik och inte subventioner av svensk export samt önskan om goda tider för bostadsköpare att köpa ett boende som de egentligen inte har råd med.

Så går det när S-partiet i åratal infiltrerat i stort sett varje svensk myndighet med sina legosoldater på ledningsnivå. Det vill säga personer som främst följer partiets linje och inte självständig och med förnuft söker lösningar som är bra för land och folk.

Den som följt mina bloggar förstår min syn på svensk socialdemokrati. Det är en rörelse som under decennier för omkring hundra år sedan gjort stora insatsen för att bygga Sverige – förvisso i rejält samarbete med liberala politiker. Framgångarna har stigit S-ledningen till huvudet. Liksom kommunistiska rörelser världen runt har man inte trott på demokratisk växling vid makten, utan önskat permanenta sin maktställningen genom rader av lagregler, som i vanliga demokratier knappast anses som tillåtna.

Metoden har gått ut på att att genom lagstiftning bygga in S-rörelsens många satelliter i statsapparaten. Nätverket syns tydligt inom marknaderna för boende och arbete, men även inom skola, hälsovård, kultur och inte minst medier (journalistutbildning, statsbidrag till medier och förstås tvångsavgifter till SR/SVT).

På detta vis har S-partiet konstruerat ett bunkersystem, inte för krig som HAMAS, utan för civilt politiskt bruk var dag. Sossarnas redprint för Sverige har blivit mycket svårt för oppositionens partier att tränga igenom, även då de erövrat makten i riksdagen. Byråkrater och inte minst medier spjärnar emot nödvändiga marknadsliberala lösningar. Vi ser det främst i stark medial kritik av den nuvarande regeringens straffrättsliga reformer, som försvårar nödvändiga reformer för att få landet på fötter, efter åtta år av misslyckad invandringspolitik.

Detta är förklaringen till min ständiga kritik av S-partiet och av svenska medier som genom sina journalister normalt driver vänsterns linje. Jag är övertygad om att detta är något mycket farligt för det svenska samhället. Därför måste sossarna redprint nedmonteras och bunkersystemet raseras. Det är inte en enkel sak att ända i lagstiftning. Särskilt som många inom oppositionen svalt sossarnas bild av en ”helig” svensk modell. Tystnaden hos nationens jurister gör tyvärr inte reformarbetet enklare.

Torsten SandströmNobelmyten: ett medialt jippo med begränsad nytta

Uncategorised Posted on ons, december 27, 2023 11:35:36

Inom företagsvärlden talar man om pilotskolan. Tanken är att belöningar till höga chefer ska resultera i att de jobbar hårdare och bättre för det aktuella bolagets framgång och värdetillväxt. Det råder delade meningar om sådana belöningar triggar förnuftiga handlingar och därmed långsiktiga framgångar för företaget ifråga. Men de allra flesta anser nog att vettigt bestämda mål för olika slags bonusar är av godo för det aktuella bolaget.

Nu kommer dagens fundering. Frågan är om samma slutsats gäller för de vetenskaplig insatser som kan resultera i ett nobelpris? Dvs om forskare i de aktuella ämnena triggas till framgångar genom Nobels testamente och dynamitkungens pengar? Alla inser att bedömning av frågan antagligen blir ännu mer bekymmersam än rörande pilotskolan där möjligheten till belöningar ligger mer nära i tiden – pga vinstresultatet uppkomst eller upprepning – och därför blir en mer tydlig drivkraft för ansträngning. Att berörda forskare i flera fall kan snegla på tanken om ett Nobelpris och lägga manken till är relativt troligt.

Men svårigheten att bedöma såväl pilotskolan som nobelprisens effekter sammanhänger i grunden med psykologiska fenomen. Den stora mängden naturvetenskapliga forskare – och fåtalet pris (medicin, fysik och kemi)- medför därför att mer än 99% alla vetenskapare måste inse (om de är någotsånär realistiska) att deras chans till pris är närs nog obefintlig. Alltså måste jag med säkerhet kunna konstatera att nobelprisens goda effekter är försumbara, som man brukar säga. Detsamma gäller även prisen för fredsinsatser och skönlitteratur där belöningsbesluten fattas på närmast slumpmässiga grunder, varför de mesta märkliga prismottagare har noterats.

Att prisen triggar hårt arbete för framgång är med andra ord en myt. Varför uppkommer ändå det stoj och ståhej som eskalerat under senare årtionden? Förmodligen på grund av att en svensk elit vill tro på Nobels ide om belöning för goda ansträngningar. Men även kanske på att prissumman är stor och gör mottagarna förmögna i ett slag.

Ändå tror jag inte dessa förklaringar är tillräckliga för uppkomsten av myten om nobelsprisen drivkraft. En viktigare förklaring är Nobelstiftelsens affärsrörelse som vill lansera priset som världens viktigaste. Med sina 6 miljarder kronor på kistbotten är stiftelsen en storspelare, som har lika stor eller liten makt som vilket börsföretag som helst. Liksom Hollywood företag vill stiftelsen vårda sitt varumärke. Och med pengar följder normalt framgång. Den svenska överheten är redan enrollerad i ”the making of the Nobel Prize”. Det bugas , bockas och festas. Den svenska socialdemokratin har insett värdet av ceremonier och under åren lyckats manövrera in flera koryféer i stiftelsens topp. Men tydligast är förstås svenska mediers uppbackning. Utomlands ger nobelprisen ibland notiser i pris och teve. I Sverige pågår under minst en månads tid medial cirkus. Det gissas, förklaras, görs hemmareportage, berättas om festen i minsta detalj osv. Bristen på manliga pristagare kompenseras till och med genom en svärm kvinnliga reportrar med en bakgrund lång från vetenskapens monotona tänkande, experimenterande och skrivande.

Min slutsats är att nobelprisen blivit elitens bild av Sverige. Man vill se vår nation som ett vetenskapligt föredöme, något som närmast är rena drömmen. Svenska makthavare – politiker, universitetshöjdare mfl – vill också förknippas med nobelmyten och gärna på nära håll umgås med de personer som haft turen att utses som prisvinnare. Man vill bli sedda i teves kameror och försöka komma nära nobelsagans faktiska huvudpersoner, dvs medlemmarna i svenska kungahuset. På så vis blir kungen själv centralfiguren, såsom en symbol för svensk forskning och dess förmodade excellens. Vilket jippo!

Torsten SandströmVarför mörkar DN relevanta fakta?

Uncategorised Posted on tis, december 26, 2023 12:30:52

Den 22/12 innehöll DN följande rubrik:

Expolitiker döms för Hitlerklotter på Nationalmuseum

Dom har alltså fallit. Personen berättar enligt artikeln att han hyser agg mot Sverige. Detta har enligt bilden från Nationalmuseum medfört ett angrepp i syfte att peka ut vår nation som ”Hitlers kuksugare”.

Enligt tidningen är gärningsmannen en uppsatt politiker inom det L-parti som Bonniers tidning åtminstone i ord säger sig stödja. Han har haft höga uppdrag för partiet inom politiken och inom det offentliga. Han har tidigare offentligt blivit hårt kritiserad – och i ett annat dammanhang avpolleterad – för en obalanserad framfart.

Varför talar inte DN om vem det är – och vilket parti hand företräder – som dömts då man skrivit en artikel med tet om saken och då andra medier rapporterar att det är en känd liberal? Att mannen tycks vara från vettet kan vara en förklaring. Men DN:s stolta budskap – om än tämligen falskt – är att sprida ljus. Alternativa medier – som normalt hånas av DN- vågar dock ta ta tag i saken. Kolla Flashback.se som

Att Liberalerna över huvud taget rekryterat personen ifråga illustrerar L-partiets karaktär av extremliberal främlingslegion. Kreti och pleti enrolleras och ges höga uppdrag. Inte undra på att det går åt fanders för L då man lämnat den marknadsliberala linje som tidigare visat sig framgångsrik. Den ruvande politiken är en sörja.

Enda ljuset i L:s mörker är Romina Pourmokhtari. Hennes resonemang och framtoning rörande klimatet imponerar stort. Jag är inte ense med henne i allt. Men hon är en stjärna i L:s mörker. Hon skulle platsa även i det Folkparti som nu inte längre finns….

Torsten SandströmRegionerna måste säga upp administratörer!

Uncategorised Posted on mån, december 25, 2023 11:45:39

Det svenska samhällets många många påtryckarorganisationer går i högvarv. Alla fattigrörelser utnyttjar julbudskapet för att samla in pengar och trygga sina många administratörers löner och få in pengar till ännu fler bönder-annonser. Miljörörelsen går i spinn över regeringens klimatmål – även på dessa rörelsers kontor finns rader av anställda lobbyister som villigt sprider sitt budskap till naiva journalister. Alla möjlig organisationer finner alltså nya knep för att samla in pengar av ett svenskt folk som – åtminstone vänsterns medier – beskriver som fattigt. Svenska folket verkar förtrollat av att dela med sig.

Värst att höra är de svenska regionernas lobbyorganisationen, SKR. Ekonomichefen tycks inte ha annat att göra än att klaga över hur vårdpersonalen måste begränsas. Tacka för det! Då SKR inte – av förklarliga skäl – vill skära i en vårdadministration som vuxit sig gigantisk. SKR är själv ett exempel på en byråkratisk hydra med mer än 1500 administratörer. Om allt detta kniper SKR givetvis käft.

För mig och dessutom många anställda inom själva vården är det självklart att man måste effektivisera apparatens tyngande (för sjukvårdspersonalen) ryggsäck. Detta genom att skära rejält i en hittills snabbt växande administration av vårdapparaten. I stället för rop om mer skattepengar måste antalet byråkrater begränsas helt enkelt. Här finns stora möjligheter till besparingar. Den främsta vore att slå ihop ett antal landsting till storregioner. Regeringens tvekan att att sända ytterligare bidragsmiljarder fungerar som en drivkraft fö rationalisering, som byråkraterna tyvärr gärna vältrar över på vårdens personal.

Att rationaliseringar inte sker på bred front beror på den politiska klass som vill behålla sin försörjning genom vårdpolitik och i avsaknad av kompetens byggt hiskeliga byråkratier inom 21 regioner. Ebba Busch talade före valet om reformer. Men in regeringen tycks även hon knipa käft (vad var det jag skrev om den politiska klassens egoism?).

Trots att många experter som är mer kunniga om svensk vård pekar på horribla förhållanden inom landets regioner händer ingenting. Pressen på höjda skatter när i faggorna. Jag är på mycket goda skäl motvalls. Därför: Spara på folkets pengar! Rationalisera vårdens administration! Miljarder finns att hämta denna väg. Om bara politikerna vågar eller vill.

Men tyvärr är det enklare att höja skatten än att agera med förnuft och mod, uppenbarligen.

Torsten SandströmDN-vänsterns julkrubba

Uncategorised Posted on sön, december 24, 2023 12:21:36

Den tidning som nästan hela året runt pläderar för sossevänsterns ideal (och tankar längre ut åt samma håll) firar idag traditionsenlig jul. Dagens kulturdel präglas av det kristna budskapet. Åsa Beckman, som vanligtvis mest pratar om sig själv och feminismen, hyllar idag julkrubban. Hon menar att den ger hopp i en mörk tid.

Sanningen är tyvärr att den kristna tron liksom andra religioner inte bidrar till frid. Minst av allt julen 2023 med krig i Ukraina och religionsstrider i Palestina. Idag kan religion minst av allt förknippas med julefrid. Inte ens om man söker efter Jesus i krubbans halm. Tro och vidskepelse visar sig nämligen vara en fara för samhället.

Därför blir Beckmans julhälsning usel journalistik. Hon axlar prästens roll och förvandlar svart till vitt. Även andra texter i dagens så kallade kulturdel bidrar till att med traditionella trosmönster fördunkla människors syn på verkligheten. Detta är förstås kyrkans uppgift. Men definitivt inte en sak för journalisternas skrå.

På så vis blir DN idag ett tecken på svenska mediers vandring från kritisk rapportering om samhällets verklighet till billiga åsikter från drömmarnas land.

Torsten SandströmJournalisternas höga tankar om sitt skrå

Uncategorised Posted on sön, december 24, 2023 11:19:18

Mina tankar sysslar mycket med det som är tidstypisk och mindre bra. Mycken tid ägnas därför åt mediesamhället, den tidsepok vi nu lever i. Alltså en form av produktion av idéer, som sker industrimässigt med tusentals företag och hundratusentals anställda. I journalisternas rapporter – och kanske framför allt bakom dem – växer ett mönster fram som skildrar en ny samhällskultur.

En stomme är journalisternas skråanda. De ser sig själva som det utvalda folket. Alltså som producenter av det nya samhällets fokusering på vad som händer i mediernas samhälle. På den uppgiften anser man sig ha monopol, trots att arbetsuppgifterna egentligen inte kräver en särskild utbildning. Skrivkunskaper kan nämligen många tillägna sig och sak samma med rapportering av speciellt och vardagligt slag.

Jag är säker på att skråets medlemmar protesterar mot mina ord. Man invänder att journalisterna har en särskild kompetens i kritiskt rapportering. Okej att utbildningsplanerna påstår detta. Men i dagens Sverige sysslar mediernas anställda endast till liten del med analsy och kritik av fakta. Däremot sprids ständigt kaskader av personliga åsikter om fakta. Journalistskrået försöker i sin praktik nästan alltid med påverka publiken politiskt. Yrkets vardag har blivit att försöka påverka människors syn på verkligheten i rapportörens personliga åsikters riktning. Man politiserar med andra ord.

Journalistens svansföring är lika hög som självsynen. Trots att man basunerar ut egna värderingar vill man se sig som den en klassisk tredje statsmakt, som sakligt och kritiskt grankar svensk politik. Men då analysen sällan är politiskt oberoende blir det hela ett fuskspel. Ändå insisterar skråets medlemmar på att man utför ett arbete som påminner om en oberoende domare. I själva verket sysslar flertalet journalister med politisk aktivism.

Den skyhöga självsynen avspeglas i ett särskilt mönster då det gäller att framhålla de egna insatserna. Medierna svärd är som bekant proppfull med tävlingar och utmärkelser. Pris utdelas till kreti och pleti. Sammanhållningen mellan journalistskråets olika medlemmar är stark oavsett om det gäller radio, teve, sportevenemang, film, bokutgivning osv. Man är nämligen medlemmar av samma produktionssystem, dvs (i allmänhet) kommersiell tillverkning av ideologi.

Detta syns i rapporteringen via en mångfald berömmande eller uppskattande ord. En vanlig journalist blir med tiden ett nyhetsankare, även om personen ifråga inte vet så mycket mer om samhället än en någotsånär påläst människa. En vardagskändis inom medievärlden kallas regelmässigt ”profil” även om personen ifråga knappast gjort sig känd för skarpa analyser, utan mest sysslat med nöjen och flabb. För varje sfär inom medieindustrin finns som antytts priser och belöningar. Och slutligen – när en person inom medievärlden avlider – så kallas denne normalt folkkär. Hur denna kärlek från folket uppkommit är normalt svårt att lista ut, men i allmänhet rör det sig om en förmedling genom mediernas egen industri.

Den mediala rundgången är omfattande. Tyvärr har den ett fast grepp om vårt samhälle. Man kan knappast tala om upplysning eller ett öppetsamhälle. Det mesta är PK.

God Jul! Trots allt.

Torsten SandströmKanonfånigt!

Uncategorised Posted on lör, december 23, 2023 11:38:54

Det skrivs mycket just nu om att en litteraturkanon ska sättas samman av en rad politiker och så kallade experter. I och för sig är det bra om människor – framför allt ungdomar – läser fler böcker. Men läsningen behöver ju inte röra nationens klassiker, utan vilken annan nyttig litteratur som helst. På så vis var nog även min ungdoms studier av serietidningar en god början att bygga läsförmåga och intresse för fortsatta studier av böcker. Jag har aldrig tänkt tanken att följa en kanon. Man vill ju försöka tänka fritt.

Att sätta en litteraturkanon i ett en ungdoms händer riskerar så vis bli en backlash. För att förstå finessen med klassikerna måste man ha läst en hel del annan litteratur först. Och den behöver enbart vara fängslande. Sedan kanske klassikerna kan väcka intresse i lämpliga doser.

Dessutom är det enligt min mening omöjligt att välja vad som är kanon och vad som inte är kanonbra. Nästan alla människor har sina egna favoriter. Och om smakerna och färgerna ska man inte diskutera enligt den förnuftige Voltaire. Det blir en syssla utan rimlig mening. Få efterfrågar ett projekt med en kanon som resultat. Och lika få tror att det kommer att göra någon nytta.

Varför sysslar den nya regeringen med sådan pseudoverksamhet? Delvis är svaret okunskap: man vill tro att en kulturkanon kommer att få betydelse för folket och särskild yngre människor. Men det tror jag är fåfäng önskan. Ordet fåfäng kan även förstås som snobbig och det tror jag är en ytterligare förklaring till projektet med en kanon. Det finns nämligen många kulturella svartrockar som vill agera höga smakdomare inom svensk kultur. Att jobbet som ordförande gått till en historieprofessor som skrivit en bok som undrar om ”svenskens är en människa” bekräftar mina dystra profetia om kanonens framtid. Den som ifrågasätter den svenska mannen och kvinnan biologiska existens – om än i metaforernas värld (eller i överförd bemärkelse) – verkar heller inte ägnad att fastställa vad som är god litteratur.

Den danska erfarenheten visar dessutom att en litteraturkanon blivit en flopp. Mycket skrik men lite ull som bonden sa som klippte grisen. Idag ligger den danska kanonen i skräpkammaren och få talar om den.

Alltså är projektet mot denna bakgrund kanonfånigt! Det verkar vara en typisk uppsvensk eller storsvensk lösning som påhejas av SD, märkligt nog. Ty det är elitens projekt. Smakdomarna vill klättra upp i sitt elfenbenstorn. Kanonen siktar högt över folkets huvuden. Kunskapsambitionen kommer man säker att bomma. Och kanonen hamnar troligen i skräpkammaren med skämtsamma rop om hur fåniga projektet och dess upphovsmän varit. Det är rätt åt dem!

Torsten SandströmDN agerar i Mac Donalds anda

Uncategorised Posted on fre, december 22, 2023 10:18:15

Mediernas utveckling i det svenska samhället (och utomlands) fascinerar mig. Jag har minnen som sträcker sig många decennier tillbaka och på så vis vet jag att berätta. Även om det under 1960-talet fanns flera nyhetsmedier än idag hade de på sätt och vis inte den tuffa konkurrens som internet och internationell streaming idag erbjuder. Läsande människors fokus var på SR/SVT och den lokala pressen. Det var därifrån information hämtades. Det var om dessa källor man talade.

Vidare hade medierna då en uppenbar ambition att rapportera sakligt och återhållet, dvs utan påtagliga personliga värderingar. Givetvis öppnade ledarsidan för politisk opinion, sak samma avseende ett fåtal krönikörer som skrev om människans vardagsproblem (på mindre framträdande plats i tidningen).

Men konkurrensen från teve och alternativa medier har helt förändrat mediernas marknad. Pappersannonser ger idag ingen hög avkastning jämfört med pumpande digitala medier av alla slag. Inte minst har ett globalt digitalt sportutbud slagit ut stora delar av pressen, särskilt från landsorten. Idag finns nästan bara omkring tio tidningar med upplagor som är märkbara. Och alla dessa har av kommersiella krafter tvingas lägga om sin publicering. Dyrbara kvalitetsjournalister tillhör numera en utrotningshotad art. I stället har folk från landets alla hittepå-utbildningar i journalistik fyllt redaktionerna.

Den nya klassen av journalister har forstrats i egotrippad anda. Det vet bäst vad som ska skrivas. Och de egna åsikterna ska spridas! Denna anda har således fyllt spaltutrymmet sedan den sakligt kritiska nyhetsbevakningen gått i graven. På alltmer glesa redaktioner härjar nu de skribenter som själva vet bäst. Alltså personer med tvivelaktig utbildning men med hög svansföring. Kombinationen bådar inte alls gott.

Det är mot denna bakgrund jag var dag försöker ta del av DN, SvD och Sydsvenskan. Alltså tidningar som förr var respekterade rapportörer av fakta från världen, Sverige och lokalområdet. Så är det knappast längre, mer än i tidningarnas marginaler. I stället flödar åsiktsjournalistiken om vardagens problem. Rader av krönikörer ta stor plats och skriver om sina egna navlar. Politiska värderingar (normalt åt vänster) sprids med stor kraft om än ofta försåtligt inlindat). Det är journalistskråets politiska värderingar som i praktiken anger tidningens linje utåt (inte de formella orden bakom ledarsidorna).

Låt mig bara ge två exempel på hur denna trista utveckling kan prägla DN, nationens till upplagan största morgontidning. Här en stort uppslagen rubrik från den 15/12:

Efter 28 år berättar Kim person om livet med Leif

Leif Perssons hustru skriver således om livet med sin man. Vidare ännu en rubrik från samma (!) dag:

Jens Liljestrand: ”Jag insåg tidigt att jag saknade det där som gör en person populär”

Det är således en skribent från Expressen som uttalar sig om sig själv.

Det vi ser är en trivialisering som är kommersiellt betingad. På så vis serverar DN mat i samma anda som exv Mac Donald, Hänt i veckan och Aftonbladet. Det blir mycket skräpmat!

Det är därför jag anser att DN – och även SvD samt Sydsvenskan – utvecklats till skittidningar. Så är det bara! Tro mig, jag har läst svenska tidningar ganska noga i mer än 60 år! Det dystra är att det inte finns några alternativ ekonomiskt sett på en global marknad. Allvarligt är också att man inte kan räkna på någon medial självkritik. Journalisterna skriver febrilt för sin egen undergång.

Torsten SandströmVem kan tro på DN om klimatet?

Uncategorised Posted on tor, december 21, 2023 15:57:46

Jag ifrågasätter inte att DN ofta framför nyheter som är verkliga, dvs skeenden som faktiskt inträffat. Däremot är jag kritisk mot att tidningen ofta skriver om fenomen som DN påstår ska komma att ske. Det senare gäller förstås ofta rapportering om framtida risker beträffande regeringens politik. Detta är kanske okej ifall texten normalt ska uppfattas som ett inlägg i en politisk debatt där DN:s skribent ifråga tar ställning. Ofta rör det sig ju om skeenden i mycket nära tid.

Men betydligt mer problematiskt är det beträffande den dominerande rapporteringen rörande klimatets utveckling och framtida effekter. Här innehåller DN varje dag minst tre texter – ofta med feta rubriker. I klimatfrågan är orsak, verkan och framtidseffekter tämligen omstridda och alltså delvis oklara. Därför borde rapporteringen innehålla alternativa åsikter. Alltså ord för och mot.

Det stora problemet i DN:s – och i andra mediers fall – är att DN enbart framför den åsikt som FN:s och dess politisk utvalda panel IPCC bestämt sig för. Detta trots att IPCC själv framhåller att organisationens rapportering bygger på prognoser som baserats på hypoteser om dataprogrammerade mätningar rörande framtida utfall.

DN är som bekant inte ensam om detta i svenska medier. Men det råder faktiskt inte konsensus inom forskningen om det som IPCC påstår. Organisationen påpekar själv som sagt i finstilta texter att osäkerhet råder. Men IPCC agerar ändå enligt någon slag worst-case scenario utan att klart klargöra detta för allmänheten. Med finare ord kan man ske tala om en försiktighetsprincip. Det oärliga är att IPCC och rader av svenska medier agerar på detta vis utan att ständigt klargöra att just en viss grad (med varierande storlek!) av osäkerhet råder.

Att DN gjort detta val är en fråga om politik. FN, som står bakom ett handplockat IPCC – och lögnaktigt talar om att konsensus råder inom forskarvärlden – vill övertyga medborgarna i alla nationer om att en kris är på gång. Men enligt min mening ska man inte ropa på vargen förrän man tydligt sett honom. Inte bara för att det sägs att han sägs ha sett långt borta.

Därför kan man inte tro på Alestig och hans anhängares ord om klimatet. Om DN agerar som man gör i klimatfrågan är det upp till diskussion om man över huvud taget kan tro på DN:s journalister i andra sammanhang. Detta givetvis oavsett tidningen annonser om att dess mål är ”upplysning”. Över huvud taget kan jag inte förstå hur svenska journalister kan sänka sig till det worst-case scenario man driver för att mana fram skräck rörande klimatet. Det är rena åsiktsjournalistiken i en fråga som faktiskt rör vetenskap.

Torsten SandströmVarför inte ett hållbarhetsår?

Uncategorised Posted on ons, december 20, 2023 16:14:17

Från Lunds universitet damp ett brev ned i min postlåda:

Hej Hållbarhetsforums styrgrupp,

Nu är det dags att börja planera inför 2024 års Hållbarhetsvecka.

Förra året bjöd många av er in mig till era fakulteter för att berätta om Hållbarhetsveckan. Det var väldigt lyckat då alla fakulteter var representerade under årets vecka.

I år vill jag be er fundera på vilka ni tror det strategiskt sett skulle vara bäst att jag kom i kontakt med.

Vi vill i år gärna nå ut till:

· Utbildnings/kursansvariga för att eventuellt kunna planera in Hållbarhetsveckan i vårens undervisning.
· Chefer som kan uppmuntra sina anställda att ta del av programpunkter på arbetstid.
· Jag vill gärna engagera kommunikatörer mer, som kan hjälpa forskarna att nå ut med enskilda event eller hjälpa till att skapa och samordna större event ute på fakulteterna och institutionerna.
· Samt såklart forskare och andra anställda som vill arrangera event.

I år har vi ett formulär som vi uppmanar att fylla i vid intresse att arrangera ett event:

Intresseanmälan – Hållbarhetsveckan 2024

(ett separat formulär för studentorganisationer kommer att skapas, så länge kan studenter kontakta Y vid intresse)

Information om veckan i stort:

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan

Ni får gärna bjuda in mig i år igen för samtal, samt hjälpa till att sprida information om och uppmuntra till att skicka in en intresseanmälan.

Tack!

Vänliga hälsningar, X

Jag tycker att enbart en vecka verkar futtigt. Så slå till och satsa på hela året, vetja! Det rör sig ju ändå inte om vetenskap.

Torsten SandströmHistorien om asyl talar för fortsatt pannkaka

Uncategorised Posted on ons, december 20, 2023 11:16:17

Idag säger Ylva Johansson – före detta svensk kommunist numera EU-kommissionär (S) – följande om det asylsysten som unionen snart ska lansera:

”Känns fantastiskt – ett historiskt beslut”

En lång resa påstår Johansson nu ska se sitt slut. EU sägs ha enats om ett nytt gemensamt asylsystem.
Johansson kallar EU:s migrationsöverenskommelse för en historisk uppgörelse. Citat: ”Det här betyder att vi får ordning och reda”.

Vi har under årens lopp hört många politiker – inte minst kommunister – förklara att nu närmar sig lyckans land. Flera gånger använde Johansson ordet”säkerställa”, vilket enligt vanligt språkbruk betyder att saken är klar, dvs att asylproblematiken är fixad. Johansson påstår att hennes regelpaket säkerställer att asylrätten fördelas rättvis inom unionens stater. Samt att de personer som i en stat vägrats asyl i praktiken kommer att utvisas ur landet ifråga.

Jag påstår att hennes ord är drömmar från en person som tror att skrivna ord betyder handling. Jag kallar detta snarast lögner. Vem kan tro att alla EU:s 27 nationer i god anda kommer att verkställas en rättvis fördelning av flyktingar? Vem kan tro att svenska regler mot utvisning till nationer som vägrar motta personen ifråga kommer att genomdrivas i praktiken. Vart ska utvisning ske av inflyttare utan medborgarskap?

Det vi hör från Johansson är rena julbudskapet. Någon invänder kanske att önskan om fred, ordning och reda är trevligt så här garant före julafton. Mitt svar är politik inte ska vara förhoppningar – särskilt inte glädjerop från EU. Varje förnuftig och duglig politiker – alltså andra än dem av Johansson typ – måste kritisk granska verkan av de regler man ställer upp. Man måste fråga sig: vad talar egentligen för att de kommer att fungera mot bakgrund av den verklighet man hittills sett inom EU.

Envist invänder någon: men finns det dugliga politiker i Sverige? Jag tror att det faktiskt gör det. Men de är få. Och partisystemen gör att de sällan rekryteras till positioner närmast makten. Ty i maktens närhet härskar alltför många yrkespolitiska klättrare av Johanssons typ.

Torsten SandströmFarhågor rörande den nya polischefen

Uncategorised Posted on tis, december 19, 2023 14:39:35

SvD:s rubrik den 17/11 visar att #Me too ständigt lever i statsfeminismens Sverige:

Polisfacket: ”Positivt när glastaken spräcks”

Den typiskt fåniga rubriken gäller förstås den nya polischefen Petra Lundh (och avpolletteringen av den gamla till en sinekur på Länsstyrelsen i Halmstad). För feminister går könet före förtjänst och skicklighet.

Oavsett valet av man eller kvinna är det bra om en politiskt oberoende jurist utses till chef för den myndighet som hittills misslyckats, om än med en svår uppgift. Lundh är väl meriterad från olika poster inom det snävare rättsväsendet. Men nu rör frågan prognosen för hennes framgång i framtiden inom polisen breda och turbulenta verksamhet.

De dömande meriterna pekar på att Lundhs juridiska kunskaper är på plats. Detta är nödvändigt i ett jobb som polischef i en rättsstat. Och att hon inte förefaller var en partigängare – såsom skräckexemplet Dan Eliasson – är också att anteckna på plussidan. Dessutom hennes tydligt skånska bakgrund – i landskapet odlas nämligen en kritisk attityd mot uppsvenska maktambitioner (något som avspeglas i resultaten vid val i Skåne).

Men det finns några fadäser att minnas. Som nybliven riksåklagare hamnade hon i skottgluggen för att ha gett jobb åt en kompis, som det tycks. Likaså är hennes befattning med polisens avlyssning av Karl Hedin oroande – det gäller ett ostyrkt och ogrundat (enligt tingsrätt och hovrätt) påstående av en åklagare om att ett lindrig jaktbrott begåtts av Hedin. Inget dött djur har ens påträffats, men däremot en massa skeenden i skumrask av åklagaren och andra mot Hedin. Lunds kollegiala anpasslighet är alltså något illavarslande.

Nästa fråga är om hon är rätt kvinna i en ganska massiv manlig polisiär chefsmiljö? Hon verkar framåt. Men ifall hon förmår chefa över rader av män i karriären är oklart, dvs gubbar dom är tränade inom sina revir, och med betydande erfarenheter av det svenska polisarbete som tyvärr havererat. Alltså en grupp som riskerar att vilja bevara status quo. Det är också tveksamt om hon kan hantera polisfacket som närmast agerar som om det vore vice rikspolischef.

Bristen av praktiska kunskaper av polisarbete talar för att Lundh riskerar att bli beroende av såväl kollegor som pinkat in revir som en fackförening med tolkningsföreträde om vad som är bra polisarbete. Att välja fackets lösningar är en säker metod för en chef att bli populär. Men förstås förödande då det gäller att knäcka invandrarnas klanvåld.

Jag skulle därför bli förvånad om Lundh lyckas. Men å andra sidan mycket glad.

Torsten SandströmSverige behöver nya politiker

Uncategorised Posted on mån, december 18, 2023 12:40:29

The Economist, en brittisk veckotidning, med marknadsliberala ideal pekar på att Storbritannien och Europa behöver ny politik och alltså nya politiker.

Ett EU i politiskt sönderfall och en alltmer förlorad konkurrenskraft, inte minst jämfört med USA, är förmodligen det övergivande problemet. EU reglerar, reglerar och åter reglerar frågor som medlemsnationerna är bäst lämpade för. EU:s regelsystem hindrar näringslivets frihet, medan USA rusar vidare. Affärer byggs inte genom regler, utan via fria val av effektivare lösningar.

Sak samma inom klimatpolitiken. Gröna politiker har reglerat sönder samhället och driver stegvis politik för en planekonomi. Bara svårigheten för Sverige att enas om kärnkraft efter att sossar och Mp lagt ned fungerande kärnkraftverk är ett allvarligt tecken på sjukdom. Dessutom en rad märkliga lagregler som tar sikte på miljöproblem som ibland inte ens finns…

Såväl i Storbrittanien och Sverige och på annat håll drivs en sjuk vårdpolitik. Byråkratin ökar genom rader av administratörer som tynger vårdarbetarnas vardag och kostar miljarder. Dessutom gör ett felaktig fokus på psykiskhälsa att satsningar på själens småkrämpor (exv ADHD, som kanske inte ens är en verklig sjukdom) tränger under trängande behov från den minoritet som har riktigt svåra själsliga problem.

I Sverige har som bekant en våg av våld sköljt över nationen i spåren av 10 år storskalig invandring, i kombination med brist på integration (som knappast varit möjlig då 2 miljoner invandrat de senaste 20 åren). Under åtta år har socialdemokratiska regeringar våndats över självförvållade problem och inte vågat ta tag i landets unga gangsters. Man tycker nämligen synd om dem. Och när M-regeringen med hjälp av SD gör något bra så vrålar S-partiets folk och anklagar regeringen för splittring.

Slutligen det geopolitiska läget. USA är splittrat och Biden kan inte leverera hjälp till Ukraina. Kommer Trump till makten 2024 så gör han förmodligen snabbt upp med Putin. Den senare har just nu framgångar och en ekonomi som antagligen förmår att slå ut Ukraina (till rikets gränser före kriget). EU är splittrat, bland annat på grund av att Ungern driver Putins linje. Unionen skriar mot Putin och tycks vilja samla några (?) medlemsnationer vid sidan om själva unionen. Risken för en konflikt inom Europa blir på vis överhängande. Putin flyttar redan fram positionerna i Baltikum. Sverige som inte är med i NATO framstår som en geopolitisk lekboll. Socialdemokratins mångåriga kamp mot NATO – fram till förra årets plötsliga vändning – är förklaringen till att Sverige nu är särskilt illa ute. Vi ser kanske den nuvarande svenska politiken ände.

MIn rubrik sammanfattar det dystra läget för Europa och särskilt Sverige. Politikerna har inte klarat av sin uppgift. Den politiska klassen har misslyckats. Man har valt reglering i massor framför avreglering och ökad frihet. Vi måste bort från socialdemokratins statsbygge. En marknadsliberal stat måste tillåtas ta över. Detta innebär att nuvarande yrkespolitiker som gått från skolan direkt till politiken måste avpolletteras. Genom en mindre och effektivare Riksdag måste ett nytt svensk styre byggas.Målet för en rättsstat och inte nuvarande politiska diktatsamhälle. En öppen västerländsk demokrati är målet, där inslag av direkt demokrati blir viktiga kuggar. Låt oss ta efter den förmögna och effektiva nationen Schweiz! Och låt svenska politiker be om ursäkta för sina misstag!

Torsten Sandström

Eller kanske rättare sagt mindre politik av numera vanlig typ. Förnuft och mer marknad.Den svenska dumheten

Uncategorised Posted on lör, december 16, 2023 11:15:55

Många mördande unga män döms nu till vistelse på något av statens ”hem” för unga brottslingar. På så vis är tanken att deras frihet ska skäras av och under en viss tid hållas borta från möjligheter att begå brott. Själva idén har jag nog inget emot.

Men när det svenska samhället ska fixa en uppgift så träder genast snällismen eller naiviteten in. Detta är tydligt när det gäller de sk ”hem” som ska ta hand om unga mördare. Vi har sett åtskilliga fall där mördarna ganska snabbt kunna fly från de brottspåföljder som svenska domstolar dömt ut. Det visar sig nämligen att de kriminella har möjlighet att använda sina mobiler till uppkoppling mot omvärlden. Användande av mobiler anses uppenbarligen som en naturlig rättighet även för unga mördare som dömts till något som kanske kan kallas straff. En ung tungt belastad kille fick resa till tandläkaren för besök på en tid han själv bokat. En annan blodig våldsman tilläts telefonera sin kompisar. Båda killarna var snart på fri fot.

Mönstret från landet SIS-hem visar en uppenbar oförmåga att hantera onda unga män. Institutionerna är byggda så att flykt därifrån är enkel. De intagna tycks mycket enkelt kunna kommunicera med varandra och omvärlden. Droger hanteras i lokalerna. Upplopp, slagsmål och sönderslagen inredning rapporteras ofta. Unga tjejer utsätts för övergrepp från personalens sida. Konflikter och våldsdåd rapporteras inte till polisen. Genom bara valet av ordet ”SIS-hem” avses Skräckhagen förvandlas till Sommarängen. I själva verket är det kriminalpolitikens härdsmälta vi ser.

Allt detta är märkligt ty en påföljd mot en mördare måste ju vara tuff, oavsett åldern. Om en ung man som dödat någon slipper fängelsets galler – och relativa isolering – måste han väl ändå mötas av bastanta inskränkningar i sina kontakter utåt. Om han vill tala med sin mamma eller pappa måste det kunna ordnas genom institutionens telefon. Men att han fritt ska kunna telefonera och surfa för att boka sin flykt förefaller så korkat att jag saknar ord. Det måste även vara bittert för den domare som dömt en ung mördare till en påföljd som inte är värd namnet.

Jag menar att detta är ett tecken på en allvarlig sjuka hos det svenska samhället. Det offentliga vågar inte sätta ned foten och i praktiken genomdriva rimliga påföljder. Politiker vågar nästan inte ens använda orden ”utkrävande av ansvar” då det gäller unga våldsbrottslingar. Enbart ordet ”ansvar” anses numera som auktoritärt och närmast grymt. Följden blir de facto att fortsatt brottslighet främjas av den institution som domstolen beslutat att sända en ung kille till.

Det som sker är givetvis inte en slump. Det följer nämligen ett tydligt mönster. Den unge brottslingen betraktas officiellt som ett offer för sina livsomständigheter och ska därför behandlas med mjukhet. Det säger Jerzy Sarnecki och hans kollegor inom kriminologin, det ämne som påstås vara en vetenskap, men mer liknar en politisk tribun. Jag ser framför mig hur den unge brottslingen gillande smilar över samhällets passivitet och dumhet. Inte bibringas han något respekt för rättsväsendet på denna väg. Han bara flinar och rycker på axlarna. Och då dunkas han ännu en gång i ryggen.

Detta är sannerligen en svensk modell av oförnuft. Den bygger på vänsterns ständiga tänk i strukturer, dvs i bipolära modeller om hur onda krafter skapar effekter som oskyldiga berörda inte kan göra något åt. Den unges brottslighet blir alltså något som han inte själv kan klandras för utan beror på samhällets tillstånd. Det är en vänstermodell, ty enligt denna doktrin är samhället – och inte individen – ansvarig för medborgarnas agerande. Och den enskilde våldsverkaren befrias i praktiken från nämnvärt ansvar hur gräsligt han än agerat. Detta gäller särskilt unga, även om de är straffmyndiga.

Det vi möter i vårt land är enligt min mening den upp-och-nedvända världen. Ty som jag ser det bär varje människa i huvudsak ansvar för sina egna göranden och underlåtanden. Snedsteg är självfallet förståeliga, men det är inte ett fel vägval. Ett samhälle som inte reagerar tydligt och med förstånd kommer att förlora och till sist gå under. Detta är också min prognos för vänsterns svenska modell: förlust och på sikt undergång. Det kan bli en befrielse. Jag hoppas bara att inte hela det svenska samhället följer med ned i slukhålet.

Torsten SandströmDet enda rimliga är att vara proisraelisk!

Uncategorised Posted on fre, december 15, 2023 12:29:08

I kriget mellan Israel och Palestina försöker svenska medier utåt inta en medlande eller neutral position. Hamas vedervärdiga mördande av civil jämställs med Israels svar – bombardemanget av Hamas ´ positioner i Gaza – något som förstås leder till fler dödsoffer. Ändå klingar neutraliteten falskt. Här ett exempel från DN:s Björn Wiman genom en rubrik från den 22/10:

Björn Wiman: Det enda rimliga är att både vara mycket proisraelisk

och mycket propalestinsk

Alltså en helgardering genom denna vänsterman.

Motsättningarna mellan de två folken har som bekant djupa rötter. Men dagens konflikt är färsk. Och den bottnar i Hamas plötsliga och blodiga anfall på civila utanför Gaza´s gränser. Skulden för detta mordiska dåd förringas enligt min mening genom Wimans påstående om att man måste vara mycket propalestinsk. I åratal har den palestinska så kallade ledningen, PLO-myndigheten, låtit Hamas göra precis vad terrororganisationen vill i Gaza. Alltså är palestinierna ansvariga för Hamas´dåd. Hamas har även skyllt ett raketanfall mot ett sjukhus – raketen funkade inte – på Israel som alltstå felaktigt utpekats som ansvarigt för flera hundra palestiniers död. Liksom IS är Hamas inpiskade terrorister som inte skyr några medel för sina göranden och anspråk på makt. Genom Wimans rubrik försvinner nyckelfaktorn till de nuvarande kriget, dvs Hamas oerhörda mördande för palestiniernas räkning. Han glömmer även Hamas användande av civila israeler och det egna folket som gisslan i kriget.

De svenska mediernas utåt markerade neutralitet skapar därför en sympati för palestinska folket. Visst dödas oskyldiga civila palestinier, men det sker med det palestinska samfundets samtycke de facto. PLO stöder genom ett uttalande i dagarna Hamas´ vidriga dåd mot civila. Enligt normala regler för samtal måste av samhället bejakade illgärningar under ett krig lastas folket i den nation som står bakom de blodiga attacker som drabbat enskilda. Ett mindre ansvar vilar normalt på den sida som försvarar sig efter en inlett anfall.

Jag menar inte att Israels regering saknar ansvar för utfallet av kampen om mark i regionen. Men i grunden har FN och stormakterna slagit fast staten Israels uppkomst för omkring 75 år sedan. Om araber och palestinier å sin sida förmått bortse från islams fullständiga avsaknad av vilja till kompromisser – och i stället spelat sina kort för fred och välstånd via Israel – hade det palestinska folket idag förmodligen levt i ett tryggare samhälle, med klart bättre resultat avseende affärer, välfärd, utbildning, vård och kultur. Hamas och PLO har medvetet valt bort detta alternativ i hoppet om att utplåna Israel och bygga en muslimsk stat.

Detta gör att jag menar att alla – trots allt – måste välja Israels sida i nuvarande läge. Wimans citerade rubrik är galen. Den måste kortas ned till: Det enda rimliga är att vara proisraelisk.

Torsten SandströmKlimatjippot i Dubai är över, pust…

Uncategorised Posted on tor, december 14, 2023 11:49:17

Ja, så var FN:s bönemötet över för den här gången. Det har kostat mycket pengar och utsläpp av CO2. 70.000 personer har flugit till Dubai för att nära nog inte åstadkomma något viktigt.

Nästan alla stater har nämligen redan insett att jorden fossila resurser är begränsade och värda att spara på, oavsett verkan av CO2-utsläpp. Omställningen till el är nödvändig. Förbränning av olja, kol, biomassa mm är inte nyttig för den luft vi andas, särskilt som utsläppen enbart har en viss (men osäker) inverkan på planetens uppvärmning. Så det viktigaste beslutet med mötet i Dubai är framgångarna för ökade satsningar på kärnkraft. Men detta beslut i Dubai vill förstås inte världens klimattalibaner veta av. Bla därför är de värda denna nedsättande benämning.

Som jurist tycker jag diskussionen om ord , årtal och procentsatser är beklämmande. När det gäller klimatfrågor i en industrialiserad värld är omställningar krävande. Att peka ut en procentsats till ett visst datum är rentav stolligt (märk att det sällan sker i lagstiftning). Därför är det beklämmande att se hur diskussionen har rört formuleringen av ord i inför beslutet i Dubai. Många har insett att, förutsatt att mängder av kärnkraftverk finns att tillgå, är minskad användning av fossila bränslen jämte biomassa en vettig lösning. Kloka människor vet dessutom att särskilt energikrävande behov som flyg, fartyg od inte kan lösas med el under överskådlig framtid. Därför är frågan om valet av ord som ”upphöra, nedtrappning, utfasning” bara en lek med ord, något som förnuftiga personer således inser. Man kan dessutom faktiskt skriva vad som helst då det inte finns några juridiska medel eller institutioner för att på en internationell nivå genomdriva verkställighet av bönemötets siffror, årtal och framför allt faktiska effekter inom ett globalt och atmosfäriskt system.

Valet mellan av orden utfasning eller upphörande blir alltså irrelevant på ett juridisk plan. Men för deltagarna vid ett bönemöte av Dubais typ blir det viktig. 70.000 trosvissa deltagare vill nämligen åka hem och få folk att tro att de gjort något nyttigt för de skador som alla flygresor och nedlagd arbetstid vållat. De troende vill med andra ord hålla ångan uppe till den dag de flyger till nästa möte i tron att ”åstadkomma” det man misslyckats med i Dubai.

Hundratals svenskar som flugit till Dubai bör alltså skämmas rejält. Särskilt de högsta klimatprästerna! Allt som hänt i Dubai av minst vikt hade kunnat uträttas via internet! Så funkar prästmöten i alla tider. Detta gäller framför allt rena vallfärder och liknande turistresor. Sossen Katrin Stjernfeldt Jammeh, högsta höns inom Malmö kommun, har turistat i Dubai under några dagar. Hon reser på bekostnad av svenska folket som tvingas betala stora offentliga bidrag till ”fattigkommunen” Malmö, som måste få miljardbidrag – inte bara från staten utan enskilda kommuner, för att få sin budget att någotsånär hålla ihop.

Fy sjutton för bönemöten mellan troende. Fy sjutton för den dubbelmoral som är ett fenomen där Sverige tillhör världstoppen.

Torsten SandströmHamas terror skiljer agnarna från vetet

Uncategorised Posted on ons, december 13, 2023 08:13:55

Terrordådet mot civila israeler och Israels motanfall har kommit att klargöra vilka politiker som är för demokrati och västerländsk typ av civilisation samt vilka som godtar Hamas religiöst grundade envälde, baserat på terror och förtryck.

Rader av politiker som länge simmat under radarn och dolt sina åsikter har nu visat sina kort. Jag tänker främst på sossarnas ledning – särskilt förre statsministern, Magdalena Andersson, som försvarar Jamal El-Haj. Men även rader av andra koryféer som länge spelat under täcket med palestinier som stödjer Hamas terror. Också klimathelgonet Greta Tunberg har ropat stöd åt Hamas och därför blivit persona non greta i västvärldens demokratier vilka fått sig en tankeställare över hennes framtid som frälsare. Till saken hör att även den twittrande storsnackaren Annika Strandhäll – nu S-kvinnornas ordförande! – har hamnat med tungan i kläm. Och i samma läge befinner sig dessutom en massa löst folk, som den så kallade kroppskonstnären Wolter. Hon kilar på i pappans vänsterspår och är ett av många namn från rubrikerna.

Det vi hör och ser är faktiskt goda nyheter att vänsterns företrädare visar sin rätta ull. Utan att erkänna det stöder man terrorns Hamas. Statstelevisionen, som noga rapporterat om palestinamobben som hånat Kristersson i Göteborg, mörkar det faktum att Strandhäll hoppat på Kristersson för hans svar. Journalisterna på SVT vet precis vilka nyheter som skadar den egna ideologin, varför man förstås kniper käft om Strandhälls dårskaper.

Mitt budskap är att hemska händelser i Gaza faktiskt kan få positiva verkningar. Vänsterns försvar av Hamas i inlindade former avslöjar deras syn på Hams terror samt vilka personer de väljer som ledare eller annars hyllar. Förvisso har den israeliska staten påtagliga politiska problem. Ständig och ny ockupation av palestiniers mark är en ondska. Men trots allt är israeliska folket en tydlig vän av folkstyre, humanism och vetenskap. Medan Hamas är en auktoritär, muslimsk terrororganisation som hyllar ett heligt krig på liv och död.

I Hamas famn har det nu blivit klart var svenska vänsterledare hamnat. Det är utmärkt. Även om svenska medier gör sitt bästa för att dölja syndarna.

Torsten SandströmDN:s satansverser

Uncategorised Posted on tis, december 12, 2023 06:35:49

Jag hör allt oftare människor – som inte direkt tillhör de konservativa – klaga och förundras över DN:s utveckling. Ett ständigt propagerande åt vänster och stöd för socialdemokraterna nämns som skäl. Jag vet flera kloka människor som sagt upp sina prenumerationer på DN.

Min ståndpunkt är mer bestämd och kritisk, vilket framgår av många av mina bloggar. Min hustru menar att jag är ensidig. Det har hon nog rätt i, men jag uppfattar DN:s utveckling som ond journalistik (det finns undantag). Flertalet texter bedömer jag som åsiktsmånglande eller som navelskådande identitetssnack.

Häromdagen noterar jag med kritisk blick följande rubrik:

Martin Liby Troein: SD ­försöker förvandla Magdalena Andersson till Satan

Skribenten instämmer alltså i Andersson kritik för några dagar sedan om att SD:s angrepp på henne och S-partiet avser att splittra Sverige. Liby Troein tar alltså tydligt parti för S och dess ledare.

Min undran är om han och jag levt på samma planet under de senaste 10 åren? Vi har då nämligen skådat oupphörliga sosseanfall mot SD med klagomål om att partiet är odemokratisk, nazistiskt, brunt, invandrarfientligt osv. Såvitt jag kan bedöma – jag röstar inte på SD – är partiet rejält kritiskt mot invandring och nu senast särskilt mot islamistisk sådan. Men jag kan inte finna annat än att det är Magdalena Andersson och S-partiet som länge försökt – och misslyckats – förvandla SD till Satan.

Att hon inte vill erkänna detta är sedvanligt politisk humbug. Det är bestämt på högsta ort! Men i mina ögon är det fullt klart att båda partierna kastar smuts på varandra. Men den främste splittraren i svensk politik är socialdemokratin som inte förmått föra ett öppet demokratiskt samtal, utan ständigt försöker misstänkliggör sina motståndare. Alla motståndare beskrivs som okunniga skurkar som bara tänker på egna intressen.

Tidigare – för mer än fyrtio år sedan – var det kommunisterna som S-partiet kritiserade hårt. Men ändå gjorde S-partiet upp med dem i massor av vänsterfrågor. Nu är huvudmotståndaren SD, som vunnit mängder av väljare från S-partiet, främst på grund av sossarnas invandringspolitik som allvarligt misslyckats.

Allt det jag skriver borde Liby Troein känna till. Men han ser inte sin uppgift som oberoende rapportör. Han vill politisera. Han vänder upp och ned på verkligheten då han skriver sina satsansverser. Det är kass journalistik helt enkelt. Och det kan inte hålla i längden att bidra till den splittring som alla kloka människor vill se slutet på för att främja sakpolitik i en svår tid för den svenska nationen.

Någon undrar kanske varför jag prenumererar på DN och SvD? Orsaken är att jag vill studera mediesamhällets framväxt och uppenbara problem vad gäller saklig och kritisk journalistik. Jag följer som bekant även SVT och SR. Alla medier jag nu nämnt har stora problem. De gäller åsiktsjournalistiken.

Torsten SandströmSVT:s mediala PK-skugga

Uncategorised Posted on mån, december 11, 2023 07:32:40

Vill tro att någon annan än jag är dödstrött på SVT:s sportpresentationer. Först gäller det själva annonseringen eller nyhetsrubrikerna. Numera tycks det vara en synd att tala om ifall den aktuella sporten rör herrar eller damer. Man säger alltså inte damfotboll utan bara exv ”landslagsfotboll”. Vilket jäkla landslag? Det tvingas tittaren lista ut genom att kolla reportaget. Detta är något som sportredaktionen bestämt i smyg. Rädslan är således stor för att etiketten damskidor eller damfotboll ska innebära att många män knäpper av TV:n. Tanken är alltså att begränsa tittarens fri val en stund, dvs hålla kvar denne framför teven även om han eller hon är helt ointreserad av damsport. Det är alltså fråga om en av feministerna påbjuden kampanj eller propaganda, som avser att skapa oklarhet.

Värre är urvalet av sportaktiviteter som SVT erbjuder. Här har marknadens priser gjort att SVT inte har råd att visa bilder från många av de stora tävlingarna eller matcherna. Då det mest intressanta rör herrsport – med upptrissade priser för SVT – blir det lite av den varan på tablån. I stället kommer damsport, som alltså är billigare, allt mer att dominera. Utvecklingen favoriseras av att den dessutom är politiskt korrekt, alltså den påtvingade jämlikhet jag startade med.

Trots att SVT:s tablåer är fulla med sport av andrasorteringen är det ingen hejd på företagets skrytsamhet då man marknadsför sina alltmer udda sporter som skitskytte, curling, volleyboll, innebandy osv. Alltså inte världens stora sporter minsann. Trots att det officiellt råder reklamförbud tjatar SVT om sitt egna sekunda och politiskt korrekta utbud värre än de kommersiella kanalerna köpreklam. Ska man skratta eller gråta?

Det sägs att ungdomar idag inte längre följer SVT:s tablåer (eller SR:s). Den utveckling jag nu pekar på bidrar förmodligen ytterligare till flykten av tittare/lyssnare. Många män tittar inte över huvud taget och många kvinnor är helt ointresserade även av damsport. Snart är det bara kvinnliga pensionärer – som nästan aldrig själva valt att streama något – som är kvar som publik hos public service och ser på skitskytte. Det är ödets ironi.

Massor av miljarder tvingas dessutom svenska folket betala för SVT och SR:s verksamhet som inte erbjuder vad vi vill se och höra. I stället försöker man ständigt proppa politiska projekt i våra halsar. Alltså inte bara vid nyhetsrapporteringen, som är svag och politiskt vinklad, utan också då det gäller sändningar av massor av damsport, som SVT bestämt att vi ska se i så jämlika former att damsporten kommit att dominera. Det är väl bara en tidsfråga innan parasport dominerar SVT:s utbud…

Hur länge ska svenska folket tvingas betala för radio och teve som man inte utnyttjar? Och hur länge ska omkring 50 lokalredaktioner runtom i landet tillåtas slösa pengar på rapportering som väldigt få tar del av.

Torsten SandströmVarför krisar Sverige och Tyskland?

Uncategorised Posted on sön, december 10, 2023 11:43:26

Det tycks som om Sverige på senare år gått hand i hand med krisens Tyskland. Stor invandring. Energikris. Låg tillväxt. Och politisk turbulens. Jag har inte sett någon som i svenska medier vill se ett gemensamt mönster mellan de två stater som – trots skillnad i folkmängd – har påtagliga problem sedan några år. Låt mig försöka.

Den uppenbara likheten är att båda nationerna upplevt några år med socialdemokratin i regeringskoalition med de gröna. Såväl i vårt land som i Tyskland har S-partiets desperata önskan efter regeringsmakt resulterat i att man tvingas regera med partier som kallar sig gröna. Detta har för Sveriges del blivit synnerligen kostsamt under åtta år med Lövfen och Andersson vid statens roder. Mp har idkat utpressning på sossarna, som delvis (men bara delvis) motvilligt fört en extrem invandringspolitik utan integration, lagt ned ett antal fungerande kärnkraftverk samt i övrigt lagstiftat om energilösningar och miljökrav som stått det svenska folket dyrt.

Man kan säga att Tyskland hamnat i en liknande rävsax, något som förstärkts sedan Olaf Scholz bildat regering med de gröna och vänsterliberalerna. Den stora tyska industrinationen har hamnat i såväl en energi- som finanskris. För att blidka de gröna har märkliga beslut fattas om fortsatt vägran att satsa på kärnkraft samt en mängd lika stolliga miljökrav som de gröna dikterat, med påföljd att regeringen skuldsatt nationen i strid mot gällande federal lagstiftning (något nu som fastslagits genom domstol).

En annan viktig gemensam nämnare är en ogenomtänkt invandringspolitik. En sådan måste bli ännu mer problematisk då de gröna hamnar vid makten och kan blockera förnuftiga lösningar. I och för sig har Tyskland en politik för låglöner till okvalificerade, men å andra sidan har invandringen fortsatt till landet i en omfattning som skapat problem. Om problemen i vårt land rört utanförskap och våldsbrottslighet så har de i Tyskland manifesterats genom stora folkliga demonstrationer från AFD, ett högerpopulistiskt parti, som för en hård nationalistisk invandringsfientliga politik. AFD stöds av unga, manliga arbetare och har snabbt vuxit inom den folkliga opinionen (idag med stöd av omkring 22%). Likheterna med svenska SD är påtagliga. Men gatudemonstrationerna är en skillnad, som väcker otrevliga minnen för såväl många tyskar som svenskar. Detta till trots har den rödgröna regeringen numera enbart stöd av 36% av folket.

Den öppna dörrens invandringspolitik har i båda länderna hittills stötts av vänsterns partier. Men för att erövra makten har socialdemokratin tvingats göra eftergifter till de gröna som driver en klart industrifientlig politik, riktad mot fossila bränslen och mot kärnkraft, samt en uppsjö andra symbolpolitiska miljökrav. Att jag är djupt kritiks mot svenska Mp är ingen nyhet. Men Mp följer ändå sitt program. Min återkommande hårda kritik mot socialdemokratin baseras på att partiet driver en linje som missgynnar den arbetande befolkningens grundläggande intressen. Det är något mycket allvarligt att alliera sig med Mp, enbart för att S-partiet ska erhålla ministerposter – en allians som pågått under hela åtta år i vårt land!

Vi ser således ett vilset svenskt S-parti som valt extrema lösningar för att klamra sig fast vid makten över den svenska staten. I grunden ser sig socialdemokratin som skapare av det moderna Sverige – att liberaler och konservativa bidragit i betydande omfattning vill man inte erkänna. Det är därför S-partiet fört den katastrofala politik som vi skådat fram till 2022. Bara de nedlagda kärnkraftverken – och de höjda energiskatterna – borde vara tillräckligt för en fällande dom. Magdalena Anderssons kvinnliga stöd inom opinionen har hittills räddat partiet från undergång.

Torsten SandströmPolitiskt korrekta klimatfånar

Uncategorised Posted on lör, december 09, 2023 15:30:24

En god middag brukar skapas för att gästerna ska få mat som alla tycker om, dvs en god variationsrik kost med blandade drycker. Och ju större resurser värden och värdinnan har samt ju fler gäster som är inbjudna förstärks förväntningar om att denna regel ska hyllas.

Jag skriver detta med anledning av att den nyss sparkade nobelstiftelsens chef, Vidar Helgesen, häromdagen avslöjade att årets nobelmiddag skulle serveras ”enligt Parisavtalets regler”. Det var länge sedan jag hörde något så politiskt korrekt och korkat. Om man ser till hela nobeljippot måste det konstateras att det drar åtskilliga ton av CO2 i onödan. För den som är så urbota PK finns det mycket att göra för att eliminera CO2 vad gäller resor, uppvärmning, belysning och många andra källor till utsläpp under nobelveckan. Om man påstår sig vilja följa Parisavtalet borde det bästa vara att lägga ned festligheterna och skicka prispengarna elektroniskt.

Vi ser alltså hur klimattalibanismen lockar fram storskalig dubbemoral. Det är samma tänk som det nu pågående samtalet i Dubai om ”utfasning av fossila bränslen”. Lyssnar man på SVT:s Erika Bjerström, vilket jag inte rekommenderar, så påstå hon denna diskussion vara en stor sak (Aktuellt 8/12). Hon har i grunden samma naiva hej-och-hå-stil som Helgesen. Såvitt jag vet pågår redan en utfasning, ordet betyder ju enbart en på sikt stegvis minskad användning av fossil energi jämfört med tidigare. För svensk del är utfasningen högst påtaglig sedan åratal enligt Energimyndigheten. Men Bjerström vill som den taliban hon är förstås tolka ordet utfasning som tvärstopp för olja, kol och dylikt (att hon gärna vill bränna skogsråvaror som också alstrar CO2-utsläpp snackar hon inte om). Och om ett tvärstopp införs för oljeprodukter införs kan de 70.000 (!) klimatresenärerna till Dubai inte komma hem. Inte heller kan Bjerström tillåtas agera klagande globetrotter varje vecka. Det vore i och för sig en välgärning. Men flyg måste många år framöver ske via bränsle som alstrar CO2-utsläpp. Elflyg verkar vara en dröm.

Sverige ligger som bekant i fronten vad gäller utfasning. Men talibanen Bjerström kan inte tillåta minsta dipp! Andra länder har sina egna problem. Men att ett avtal – liknande det i Paris – skulle kunna stoppa användning av olja och kol under överskådlig tid är rent nonsens. Fossila bränslen är helt enkelt nödvändiga, åtminstone i väntan på att elproduktionen ökat kraftigt. Talibaner tror på drömmar och kan inte förstå verkligheten. Det är därför Helgesen och Bjerström måste ses som politiska fånar.

Att inte klimatrörelsen inser att man ständigt ger prov på läskig dubbelmoral? Måhända gör man det. Men man vet att propaganda normalt går hem. Och det är FN:s uppenbara beslut: sprid skräck utan vett och sans för vår tro på att krisen är när. Detta lönar sig för FN, i organisationens strävan efter politisk makt.

Fy sjutton för dubbelmoral!

Torsten SandströmPK-ism hos svenska åklagare

Uncategorised Posted on fre, december 08, 2023 11:32:17

Jag läser i tidningarna följande den 7/12:

Politiker i Sölvesborg utreds för mutbrott –

fick biljetter till Sweden Rock Festival

Jag är definitivt mot korruption. Men menar att vänskapliga gåvor, som inte är värda särskilt stora pengar, måste få äga rum, inte minst inom kultursektorn som ju ständigt skriker efter bistånd. En gåva av VIP-biljett från en arrangör på kommunens mark (till kommunens ledning) kan knappast var en samhällsfara. Människor vill ju att folkliga arrangemang ska hållas, särskilt i småkommuner på landsbygden. Så om kommunen visar välvilja mot en lokal arrangör är det inte hela världen.

Tänk därefter på den stora Nobelfest som i morgon ska hållas i Stockholms statshus. Jag antar att vissa måste betala biljett dit. Men många får givetvis gratis invitationer till spektaklet. Det rör särskilt personer från samhällets elit och den politiska klassen. Antagligen också någon från Stockholms kommun som upplåter lokalen och tillåter jippot, såsom skett i Sölvesborg. Mig veterligen har åtal ännu inte väckts.

Som jurist frågar jag mig vad som väcker åtal i Sölvesborg men bara beundran i Stockholm? Olika åklagare förstås. Men det finns något annat som klämmer. Sölvesborg har gjort sig känd som SD-kommun (men är numera under M-ledning). Den åklagare som klämmer till politiker från denna kommun gör med andra ord en politisk korrekt och god gärning. Den åklagare som struntar i den lilla risk för korruption kring festen i Stadshuset (men ändå nog större än beträffande finfolket kring nobelfesten) agerar som jag ser det enligt lagens regler.

Bakom juridikens slöjor försiggår alltså emellanåt politisk aktivism. Mitt intryck är att tendensen sorgligt nog är stigande. Det intressanta är att mediernas journalister inte alls lyfter frågan – frånsett kritik mot politikerna i Sölvesborg. Förklaringen är att de agerar politiskt korrekt. Tyvärr.

Torsten SandströmCalmfors har inte förstått näringsfrihet

Uncategorised Posted on tor, december 07, 2023 12:29:51

Jag studsar (nästan) då jag läser rubriken till Lars Calmfors krönika i vänstertidningen DN:

Lars Calmfors: Om jag hade Elon Musk som chef skulle jag vilja ha ett kollektivavtal – för att sova gott om natten

Calmfors har under årens lopp visat en tydlig dragning vänsterut och är alltså nu krönikör på DN. Att han bara vill (OK, ett gott extraknäck). Hursomhelst, så långt kan alltså politisk korrekta tankar erövra en nationalekonom, förvisso en professor i politisk ekonomi.

Avtalsfrihet är ett ämne som jag vant mig att höra från nationalekonomer. Ofta då i samband med offentliga restriktioner, som begränsar friheten att sluta kontrakt. På detta område har Sverige under socialdemokratin ett långvarigt syndaregister. Främst rör det två marknader: för hyra och arbete. Där har nämligen S-partiets satelliter genom lag getts rätt att bestämma spelets regler. Hyresgäströrelsen har torpederat ”sin” marknad och fackföreningarna visar följaktligen nu prov på att göra allt för att frånta Tesla rätten att vägra sluta avtal.

I min – och många andra demokraters – värld är rätten att vägra sluta avtal lika viktig som det motsatta fenomenet. Båda friheterna måste värnas.

Givetvis är strejkrätten viktig, men absolut inte lika central idag som för hundra år sedan. Ändå måste den fackförening som vill sluta kollektivavtal med ett företag ha rätt att ta ut sina medlemmar på företaget i strejk. Men det är ju inte detta som är frågan på Tesla där enbart ett mindre antal metallmedlemmar jobbar och nu lagt ned arbetet. Teslas verkstäder förefaller ändå att fungera hjälpligt.

Den sak som Calmfors genom sin fåniga rubrik – vilken nytta har han i livet haft av kollektivavtal? – implicerar är fackföreningars fria rätt att vidta sympatiåtgärder. I vårt land är denna rätt tyvärr alltför vidsträckt. Men inte obegränsad. I tvisten har Metall beviljats sympatiåtgärder hos fackmedlemmar inom vad man kan kalla den offentliga sektorn. Dels hos Transporstyrelsen, som mot betalning tillhandahåller registreringsskyltar via en privat tillverkare av skyltarna, ett företag som i avtalet uppmanats att per post lämna ut skyltarna till deras ägare (dvs Tesla eller bilköparen). Dels har sympatiaktioner begärts och verkställts hos PostNord, det privata företag som enligt Postlagen av staten beviljats rätt att driva sin noga kontrollerade verksamhet (som Postverket förr utfört).

Det är enligt min mening uppenbart att sympatiåtgärder inte hursomhelst ska kunna genomföras varken hos Transportstyrelsens eller PostNord. Transportstyrelsen ska vara neutral i huvudkonflikten och alltså motsätta sig sympatiåtgärder genom att göra allt för fortsatt distribution av skyltar (på alternativ väg). Detta gäller även PostNord som ska agera enligt Postlagens regler och syften. Om fackmedlemmar hos PostNord vägrar befatta sig med Teslas skyltar ska annan personal hos PostNord (exv tjänstemän) se till att Teslas verkstäder får de skyltar som PostNord hanterar åt olika kunder eller mottagare.

Min slutsats baseras på principen om avtalsfrihet, som alltså även omfattar en rätt för Tesla att vägra sluta kollektivavtal. Tesla måste har frihet att försöka klara driften utan kollektivavtal. Det är denna tanke som Calmfors – i omskriven form – inte ger mycket för trots rollen som nationalekonom. Så lite att professorn fingerar en anställning hos Teslas verkstad som medför sömnsvårigheter på grund av att inget kollektivavtal gäller. Möjligtvis är han realistisk och inser att hans svaga prestationer i verkstaden medför att han förlorar den bonus som utgår till jobbarna enligt anställningsavtalen på företaget.

I realiteten politiserar Calmfors. Han stöder urstarka svenska Metall och föreningens anspråk på att sluta kollektivavtal för allt arbete i Teslas verkstäder, oavsett de anställdas önskningar eller behov. Sedan länge har Metall och andra LO-förbund tillskansat sig ett de facto monopol på rätten att sluta kollektivavtal. Det är detta monopol som tvisten egentligen gäller vid Tesla. Inte om den modell som Metall krigar för är bra eller dåligt. Inte heller om Musk som person, utan om hans företags rätt att enbart teckna anställningsavtal med den personal man rekryterat, utan att fackliga bossar ska lägga näsan i blöt.

Calmfors pläderar således i praktiken för den samhällsform som sossarna skapat. Den vet han att även DN vill bevara. Jag argumenterar däremot för den pluralism som ligger bakom tanken på avtalsfrihet. Dvs ett samhälle där monopolsträvanden anses förkastliga. Ett samhälle som accepterar att alternativa lösningar ska kunna prövas. Alltså en liknande lösning som den som infördes genom 1864 års reform om svensk näringsfrihet, då skråsamhället gick i graven.

Torsten SandströmSydsvenskan kör i vänsterfilen

Uncategorised Posted on ons, december 06, 2023 17:49:39

Vad sägs om följande rubrik från Sydsvenskan den 6/12:

Olle Lönnaeus
Avtalet ska avskräcka Putin – priset: USA får bestämma i Revinge och Ravlunda

Frånsett den språkliga oklarheten (bindestrecket) så är en sak klar. Författaren är negativ till avtalet mellan USA och Sverige om samarbete på svensk mark. Jag tror inte avtalet säger att USA har rätt bestämma över de två orter som nämns – det är bara författaren ilska som kommer till uttryck.

Märk att det häromdagen har visat sig att även V-partiet är motståndare.

Min kännedom om Lönnaeus´ skriverier gör att åsiktsgemenskapen inte är en slump. Han använder således tidningens spalter för sina egna politiska åsikter. Det är ingen nyhet, men måste ändå påpekas.

Torsten SandströmTala om höga löner!

Uncategorised Posted on ons, december 06, 2023 11:06:48

Med viss förvåning ser jag att SvD:s näringslivsbilaga genom Erik Wisterberg den 4/12 utropar:


Är Spotifys chefer värda sina miljoner?

Ja, det kan man förstås undra. Vad vet jag?

Men den som följer SvD och tidningens kollegor inom det svenska mediasamhället kan väl knappast undra något sådan. Ty medierna försörjer sig idag på extremt välbetalda hjältar och hjältinnor inom populärkulturens alla sfärer av underhållning – från nöjen till sport. Och till dem går alltså inte de summor som betalas ut av för hackor. Utan minsta formell utbildning – och med minimal livserfarenhet – kasserar mångas dem in mångmiljonbelopp på rad.

Personerna ifråga är dessutom huvudsakligen skapade – kan man säga – genom mediernas egen marknadsföring. En slätstruken artist kan efter en kort tid i rampljuset framställas som en lysande stjärna. Och om personen ifråga strax råkar avlida beskrivs han eller hon reflexmässigt som ”folkkär”. Vem i mediebranschen skulle – som jag nu gör – våga kritisera hur kändisarnas dimvärld genom mediernas fokus framstår som som samhällets kulturella Mekka. Och vem vågar kritisera de fantasisummor som de lyfter i ersättning.

Det jag pekar är ännu ett tecken på hur okritiskt mediesamhällets journalister agerar. I ena ändan ifrågasätts löner inom privata företag. I andra ändan är det tyst om det guld som kändiskulturens koryféer skär. Dubbelmoralen skenar!

Torsten SandströmDen svenska skolans misslyckande

Uncategorised Posted on tis, december 05, 2023 12:13:37

Dagens PISA-resultat för 2022 visar på den svenska skolans fortsatta kris. Även om en del av problemen kan tillskrivas en misslyckan invandringspolitik under åtta år av sossestyre så är problematiken djupare: det rör sig om en kravlös skolpolitik helt enkelt. Den gamla skolan kunde förstås vara alltför auktoritär, men som en biprodukt fick i vart fall studiemotiverade studenter från alla klasser en god chans. Klassresorna var tämligen vanliga. Men jag vill inte åter till det gamla rakt av. Andra nationer lyckas skapa en god skola, exv vårt förnuftiga grannland Finland. Här hör vi ingen vänsterretorik. Men goda resultat. I Sverige gäller tyvärr motsatsen.

Den skola som S-partiet står bakom har under decennier befriat ungdomar från eget ansvar. Moroten i prov- och betygssystem har förklarats förkastlig för de omotiverade. Och kursplanerna har fokuserats på demokrati och jämlikhet – i och för sig viktiga mål – men knappast en kunskapsskolas främsta uppgift. I PISA 2022 ser vi därför än en gång hur skolan misslyckas.

Det är hög tid att byta ut de så kallade experter som styrt skolan av vägen. Fy skäms politiker, byråkrater och pedagoger! Landets politiker har sett skolan som ett reservat för studier i jämlikhet och kritik av krav på slappa ungdomar. Det har alltså rört sig om vänsterpolitik, även om den först av flummiga politiker från Alliansen. Och byråkraterna – inberäknat otaliga fackpampar – har sannerligen verkställt sossarnas kunskapsfientliga politik. Rader av skolministrar, generaldirektörer och många andra har bäddat in föräldrar och barn i bomull. Enskilda lärare som försökt styra upp verksamheten har lämnats ensamma. Förbud mot att tala klartext med stökiga elever – alltså tuffa ord – har förklarats som fel väg. Låg affekt (se bilden) uppfattas bara av den stökige som eftergifter.

I mina ögon har landets pedagoger ett tungt ansvar för det elände man skapat. Vänsterns kravlösa pedagogik har de på begäran från ovan serverat. I Finland ges forskare anslag för att studera arbetet i klassrum och kateder. I Sverige står teorier om allas rätt till utbildning, dvs jämlikhet mm, i fokus vid landets universitet och högskolor.

Någon vecka innan PISA offentliggjordes försökte den S-märkta generaldirektören på Skolverket, Ole Dolyckan, slå undan den kritik som skulle komma genom att meddela pressen att Sverige toppar rankningen vad gäller elevernas kunskaper i demokrati. Det är faktiskt sant! Hur ska en sådan person klara av att bygga en bra skola? Han ska lyckligtvis sluta. Men vad händer sedan?

Sverige påminner mig om kulturrevolutionens Kina. Vi utbildar förvisso inte rödgardister, men väl elever som skriar över eventuella krav. Och resultaten blev som under Maos tid. Kris och sönderfall.

Kloka människor måste alltså tillåtas skapa en förnuftig skola för kunskaper. Det är inte så svårt, vi har sett åtminstone några goda resultat under 1900-talets Sverige och nu utomlands. Så ut med politiken! Och in med katederundervisning, läroböcker, prov och framför allt nationellt rättade skrivningar som direkt avspeglas i betyg.

Jag menar också att en långvarig skolplikt måste ifrågasättas. Man kan inte tvinga omotiverade in i skolan i åratal, med resultat att de förstör för andra! Vid sidan om skolan ska en lärlingsutbildning i tysk stil favoriseras. Skolan måste ges arbetsro. Stökiga elever måste varnas och sedan stängas av. Gratis skolutbildning är en förmån, inte något som en elev konsekvent ska tillåtas spotta på…

Torsten SandströmSverige är planlagt för ineffektivitet

Uncategorised Posted on mån, december 04, 2023 11:16:40

Det gnälls var dag över framtida risker med AI. Om framtiden vet vi inte mycket. Det lär oss historien om industrialismens barndom, då arbetare slog sönder maskiner i rädsla för förlorade jobb. Kritiken mot AI är således delvis en förevändning för att slippa utnyttja en ny och mer effektiv teknik.

Det offentliga svenska samhället har just nu stora problem med fusk rörande offentliga bidrag. Det rör sig om brottslighet i flermiljardklassen. Häromdagen beskrevs ett exempel om en tandläkare i Stockholm som genom Försäkringskassans (FK:s) datanätverk snokat upp patienter som som hade stora bidrag outnyttjade. Brottet gick ut på fejka vårdinsatser för patienterna och lyfta ut pengarna från FK. Det talades om uttagna belopp omkring 10 miljoner sammanlagt. Flera av patienterna var i 90-årsåldern. Många bodde inte ens i Stockholmsregionen. Och några vårdinsatser påstods ha skett på en julafton!

Skurkarna måste förstås klandras. Men lika mycket ska sannerligen FK kritiseras. Varför har myndigheten inte använt sig av AI för att söka efter bidragsansökningar av kritisk natur. Enbart kopplingen mellan en tandläkare i Stockholm med en patient i Norrland borde göra att datorn skriar och blinkar rött! Likaså åldriga patienter som påstås få vård hos en och samma tandläkare på annan ort!

Jag vet att FK:s typsvar mot kritik är sekretess. Men det svaret tror jag inte alltid på. Och för övrigt måste lagen ändras så att det allmänna inte genom sekretess främjar fusk och penningflykt. Sanningen är att svenska myndigheter saknar kreativitet och vilja att söka efter allvarliga problem som kostar skattebetalarna gigantisk belopp. Bara problemen med fuskbidrag till personliga assistenter visar på en allvarlig brist på förmåga att i dataåldern finna kreativa lösningar mot fusk. AI klarar enkelt av mycket av detta i och med att nästan alla ansökningar passerar en dator.

Nu kommer jag till det värsta. Enligt min mening saknar svenska politiker en genuin vilja att jaga bidragsbrott. Inte i ord förstås, men definitivt i handling. Man vill inte jaga sina väljare, helt enkelt. Mest hänsynslösa är Socialdemokraterna. Ty enligt deras ideologi är det ytterst synd om fuskare, som ju på grund av sin sociala position, främst fattigdom, tvingas skaffa fram pengar genom fusk. Alltså en parallell till sossarnas syn på våldsbrottslingar, som det enligt S-partiet är så synd om att man ”inte ens sett det (våldsvågen) komma”. Detta har givetvis medfört att politikerna inte gett AI järnet.

Ytterligare en förklaring är svenska fackföreningarnas makt över samhället, något som syns i att en svensk myndighet inte ser till att registreringsskyltar inte ska delas ut till Tesla som Metall och LO-facken bestämt sig för att strejka mot. Fackens grundsyn är: AI kan innebära att medlemmar förlorar sina jobb. Att ny teknik kan främja arbetslivet talas det inte om. Man vägrar med andra ord att lära av historien.

Det svenska samhället är således planerat FÖR INEFFEKTIVITET! Och dagens text är bara ett exempel av många systemfel.

Torsten SandströmPersona non Greta anger färdriktningen

Uncategorised Posted on sön, december 03, 2023 12:20:25

När den svenska vänstern hamnat i opposition våndas den stort. Man har inga lättfångade miljarder att sprida för vinden i bidrag till personer som normalt (alltså inte alltid) varit bäst betjänta av en dask i baken. Därför söker Magdalena Andersson i vanlig ordning febrilt efter nya fenomen att beskatta. Senast banker, som om skatten höjs, nog kommer att kompensera sig med att avgifter och räntor ökas. Och miljöpartiets talesman snackar om att statsbidrag måste utredas så att arbetslösa slipper kämpa för nytt jobb och i stället på varaktig lön från samhället kan leva lättingsliv. Det är Mp:s vision av hur AI kommer att verka samt hur bra livet var på Sörgårdens tid….

Vänstern i Sverige har med andra ord stora svårigheter just nu. Till de nationella kommer deras traditionella allians med palestinierna. Sossar och övriga vänstern har ju gullat med detta folk av religiösa extremister. Flera invandrare från Palestina avlönas i vårt land som politiker på olika nivåer. Och Ghaza regeras som bekant av Hamas, som med direkt och indirekt stöd från utlandet – bland annat Sverige – bedrägligt har använt bidragspengar till stora vapenköp och andra rustningar. Efter Hamas senaste vidriga anfallskrig – med slakt och tillfångatagande av omkring 2.000 civila israeler – reser sig nu västerlandet mot Hamas. Anderson & Co försöker ducka, med läpparna sammanbitna och ögonen fulla med tårar. Så agerar Sveriges mest tillfälliga statsminister, som tillsatts med hjälp av en kurd!

Magdalena Andersson försöker förneka att man kramar Hamas. Men sanningen är att det skett såväl inofficiellt som delvis öppet. Alla invandrare till Sverige ses av sossarna som potentiella väljare, oavsett religiös extremism. Vidare har muslimska klanernas dödspatruller i Sverige – under åtta år av S-makt – tillåtits operera med förvånansvärd frihet (dvs frånvaro av de kriminalreformer som först nu håller på att införas). Sossarna såg som bekant ”inte våldet komma” (jag citerar Löfven)- under åtta års tid! En hel del talar för att Andersson i framtiden kommer att förlora röster på S-partiets allians med palestinierna och inte minst partiets handfallna kriminalpolitik. V-partiet kommer att dras med i den folkliga vågen av missnöje mot Hamas och deras terrorister. C-partiets ledare, med Muhammeds namn, är redan uträknad. Annie Lööf skyller helt fräckt på Alliansens strävan efter splittring!

Även sympatierna för Mp berörs på grund av dess tidigare kramande av Palestina och slapphet mot brottsvågen i regeringsställning. Partiets hittills främsta ansikte utåt, Greta T, har visat den rätta ullen. Hon har synnerligen kraftigt – hemma och utomlands – agiterat för Palestina och mot Israel. Statsledare utomlands – även inom den gröna gruppen! – tar avstånd från henne. Utländska medier (förstås inte svenska!) kallar henne spefullt persona non grata. Till detta kommer de många straff som hon tilldömts efter olagliga demonstrationer mot lastbilar som transporterar bensin och diesel. På så vis kommer hennes svenska sympatisörer att få ännu svårare att vinna sina svenska domstolsprocesser under förebärande av att de är oskyldiga som lamm.

Torsten SandströmDå psykologi blir flumvetenskap

Uncategorised Posted on lör, december 02, 2023 14:33:57

Som flitig läsare av svenska dagstidningar – om uttrycket längre har någon bäring – är jag luttrad. Men denna rubrik från SvD 6/11 fick mig faktiskt att spärra upp ögonen.

Psykologens råd i mörkret: ”Höj näsan”

Varje dag innehåller landets morgontidningar rader av texter där psykologer utlåter sig om allt tänkbart. Det kan röra familj, boende, semestrar, klimat – ja, det finns inget område som är så perifert att en psykolog kan undvika några ord. Det är såväl tragiskt som komiskt att en vetenskap, som ska studera människans psyke, kan förfalla till veckotidningspladder. Jag kan nog förstå att psykologer platsar på sjukhus som lugnande element till oroliga patienter. Men att de ska vara en form av reseledare för människors vardagsliv är rena löjan. En normal person klarar av livets vardag själv, utan fåniga pekpinnar från psykologer med några års bokläsning vid universitet eller högskolor. Deras råd skapar bara en form av falsk trygghet.

Någon undrar varför tidningarna är fulla med inställsamma råd från psykologer som – förmodligen – inte bättre än genomsnittsmänniskan på att visa vägen för andra? Svaret är i korthet mediesamhället. Kvalificerade texter är dyra och nyhetsmedierna är pressade samt på väg att ställa om till kvälls- och veckopressens nivå – i syfte att rädda de läsare man kan. Den yngre generationen har redan flytt pressen och befinner sig i huvudsak på internet.

Jag såg nyss att SvD:s nya chefredaktör, Irenius, önskade göra tidningen mindre ”gubbig”. Det är en omskrivning för det problem jag pekar ut. Bort med kvalitetsanalyser av nyheter! In med nöjen, sport, medieskval, psykologer osv! Vägen är gynnsam för mediehusen ty underhållning kräver låg kompetens hos journalisterna. De är med andra ord billiga och kan skrivas för lagret och inte för dagen.

Jag har inte hört någon chefredaktör erkänna denna förklaring. Och det kan jag förstå. Journalistskråets gesäller har hög svansföring och vill inte höra att deras sysslor kan utföras av en tämligen genomsnittlig svensk. Utvecklingen innebär att även cheferna på mediehusen blir tämligen slätstrukna och relativt sett (!) lågavlönade. I slutändan framstår nutidens dagstidningar som veckoblad, innehållande texter som kan ha skrivits för minst en handfull dagar sedan av nästan vem som helst.

Som höggradig gubbe känner jag mig lurad på tidningsprenumerationer. Jag har nämligen upplevt hur kvalitetstidningar förr såg ut. Det var för mer än 40 år sedan, dvs innan Olof Palme sett till att staten runt om i landet startat utbildningar av journalister, modell vänster. Sedan dess har rödgröna haft ett stadigt grepp om svenska sk nyhetsmedier. Att SR och SVT utvecklats i samma hjulspår är lika illa. Visst återfinns ibland kvalificerade nyhetsreportage. Men jag talar nu om majoriteten texter i spalterna. De liknar rean bönemötet – åsikter, åsikter och åter åsikter.

Vänsterns grepp över SR och SVT är särskilt bedrövligt i och med att majoriteten medborgare ogillar utvecklingen eller inte ens använder deras tjänster (den yngre generationen)! Om utbudet inte omfattat Ur spåret, Köp en hustru, Skilsmässa vid första ögonkastet, Prova att bli lesbisk, Sommar på Skansens aphus, Sämst i test, Vem kan spotta längst, Flabbar bäst som flabbar sist, Svullot eller liknande landsplågor hade SVT knappast haft några tittare alls. Och detta ska kallas public service! ……..(här har en svordom strukits) …….. För att försvara struntutbudet talar till och med SVT:s chefer om att det rör sig om samling omkring lägerleden. Det svenska folket ska alltså samlas till den nya tidens frälsningsmöte. Huvaligen!

Torsten SandströmAktivistiska domare vränger lagen!

Uncategorised Posted on fre, december 01, 2023 09:08:13

Som bekant har Stockholms tingsrätt häromdagen dömt i en tvist där en demonstrant, X , gjort motstånd mot polisen vid en klimademontration på Kungsgatan i Stockholm. Resultatet blev trafikstockning och att många poliser sattes i arbete.

Det intressanta är inte att X dömts för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”, med stöd av 16:3 brottsbalken, utan att X beviljats frihet från påföljd, 29:6 samma lag. Inget straff med andra ord för den som brutit mot lagen. Detta beslutade nyligen Stockholms tingsrätt genom en majoritet av nämndemän. Yrkesdomaren, dvs ordföranden, är skiljaktig, men överröstas av juridiska amatörer i nämnden.

Så här motiveras domstolens majoritet sin eftergift av påföljd:

Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livs- betingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder.
X har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges.

Det är klart att en domstol kan bevilja straffeftergift åt en brottsling, 29:6 brottsbalken. Men för detta krävs det tydliga bevis om att det föreligger omständighet som otvetydigt pekar på att den tilltalade ska få ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Temat måste med andra ord vara tunga skäl som rättsligt kan ses som viktigare än själva brottet.

I den aktuella tvisten bygger tingsrätten sin dom på en prognos, klimatkris, vars infriande inte alls är säker. Förvisso tror en majoritet politiker detta. Men straffbefrielse förutsätter tydliga bevis av juridisk dignitet – om orsak och verkan – och inte bara antaganden om vad som ska ske. Krisen måste givetvis dessutom vara nära förestående i tiden – alltså det enda tänkbara scenariot under överskådlig tid. Pågående omställning från oljeberoende kan mycket väl visa sig tillräckligt för att minska uppvärmningen. Demonstranten agerar med andra ord politiskt och inte av något slags akut klimatnöd.

Dessutom har på senare tid, i ett stort antal tvister i liknande mål runtom i landet, andra demonstranter som hindrat trafiken dömts till böter. Detta har som bekant några gånger även hänt klimatrörelsens särskilda gullegris, Greta T. Demonstrationerna på Kungsgatan har hindrat trafiken, kostat polis och domstol arbete och pengar samt drabbat enskilda bilister. Det rör sig alltså inte om ett obetydligt straffvärde. Politiska aktioner ska dessutom i princip inte ta över lagen. Beaktas måste förstås risken för upprepad brottslighet om påföljd efterges (liksom i detta fall) för trafik som hindras. Viktigast är kanske risken för fortsatta demonstrationer med väsentliga störningar av samhället. Om ingen påföljd döms ut blir straffprocesser i framtiden rena farsen, dvs ett nöje för klimataktivister som bara kostar ordningsmakt och samhälle stora pengar.

Som sagt agerar demonstranten X inte med stöd av ett objektivt samt akut nödtillstånd avseende klimatet. Enbart i X´ och hans kamraters värld är det så. Vad medier och politiker påstår om krisens aktualitet är ovidkommande. Nu gäller det lagens spelregler. I vår rättsordning har enbart reglerats metoder för att granska, rapportera och begränsa den uppvärmning och de utsläpp som följer av CO2. Viktigt är att X genom sin trafikdemonstration inte minskar halten av utsläpp (bilköerna på Kungsgatan ökar ju utsläppen). X agerande är således ett personligt beslut och en åtgärd enbart i propagandasyfte. Syfte att driva propaganda omfattas inte av 29:6 brottsbalken. X har alltså självmant och med öppna ögon trotsat lagen.

Enligt min mening har således domen fått en medvetet felaktig lydelse. Nu har åklagaren klokt nog överklagat. Jag har svårt att tro att hovrättens domare godtar tingsrättens bedömning.

De nämndemän som står bakom domen – måhända med någon rättslärd aktivists hjälp – har alltså dömt efter sina egna åsikter. Det är något synnerligen allvarligt i en rättsstat – oavsett om det straff som rätteligen borde ha dömts ut är lindrigt. Det är faktiskt i strid mot gällande rätt att befria en klimataktivist från påföljd som normalt ska utdömas. Personligt motiverad aktivism från domares sida under myndighetsutövning – alltså även från nämndemäns sida – kan straffas enligt 20:1 B brottsbalken för tjänstefel.

Det går inte att utesluta att någon juristdomare vid domstolen bistått majoriteten med att skriva domskälen. Tanken bakom en sådan aktivism är att genom en domstolsprocess framtvinga ett ställningstagande i högre instans till de politiskt aktivas fördel. En åtgärd i detta syfte är något extremt allvarligt för ett rättssamhälle, där domare inte ska agera politiker. Jag menar allt så att domen hotar den svenska rättsstaten. Domen handlar faktiskt om främjande av politisk fanatism som stödjer organiserad brottslighet!

Om jag har rätt är en brottsanmälan förmodligen att vänta mot de politiserande domarna – om och när tingsrättens dom undanröjts. Jag hoppas verkligen att det kommer att ske.

Torsten SandströmShekarabis krokodiltårar

Uncategorised Posted on tor, november 30, 2023 23:32:34

Under sossarnas decennier av maktinnehav har Rosenbad och regeringens departement vuxit rekordartat. Ny personal har ökat kraftigt. Vilka tror ni att man anställt? Jo, normalt partitrogna, dvs sossar, av vilka många blivit kvar när den nuvarande M-regeringen tillträtt. Svenska staten tvingas på så vis betala för tjänstemän som – om man kan – motarbetar sittande regering. Tänk bara på den hord av sossar (261 stycken) på regeringskansli som 2018 skrev en protest om att den ”värdegrund” som varit vägledande för arbetet inom kansliet urholkas av en tänkbar ”nästa regering eller regeringsunderlag”.

Jag skriver detta då förre S-ministern Shekarabi den 30/11 kritiserat Kristerssons regering för ett PM om att de mest attraktiva departementsanställda ska få bättre betalt om de jobbar hårt för regeringen. Shekarabi påstår att han är chockad, vilket säger en hel del om hans synsvårigheter. Han talar om Tidö-löner. I sossarnas värld är allt en fråga om anställningsskydd – givetvis förutsatt att vänsterns folk kommer fram. Märk att regeringen i sitt PM inte skriver att gamla sossar ska sägas upp, något man antagligen gärna skulle vilja se.

Men PK-Sverige ställer sig som vanligt på fackföreningarnas sida, dvs de bossar som vill bestämma lönerna i Sverige. Det kan man förstå. Svensk arbetsrätt är ett socialdemokratiskt foster. Men att det statliga Arbetsgivarverket säger att det ”öppnar upp för misstolkningar” är ett uttalande i gåtor som antagligen avses gå facket till mötes – helt i den korporativa anda som socialdemokratin inplanterat i Sverige. Märkligast är sängvätar-, förlåt statsvetarprofessorn Patrik Halls ord om att regeringen ”ruckar på grundläggande principer”. Hela det traditionella Sverige tycks alltså vilja frånta de enskilda parterna, dvs regering respektive tjänsteman, rätten att sluta avtal om ömsesidigt passande villkor. I stället vill man att sossarnas modell om kollektivavtal ska gälla. Det är i grunden samma konflikt som vi idag ser mellan å ena sidan Metall och LO:s sympatistrejkande förbund samt å den andra Tesla. Det vill säga en princip om att kollektivavtal måste slutas i Sverige. Detta framgår inte av svensk rätt, som baseras på principen att arbetsgivare ska kunna välja mellan kollektivavtal eller enskilda kontrakt med högre lön ifall det inte sker i diskriminerande syfte.

Den svenska regeringen vill naturligt nog premiera sina bästa medarbetare. Alltså dem som jobbar hårt för det parti som för tillfället innehar makten. Och visst vore det bra för landet om bänknötarna inom regeringskansliet från vänstersidan får en signal om att det är dags att lägga av. En rörelse av frihet för individerna måste tillåtas ta över Sverige för de subjekt som så vill. Att motståndarn förlorar inflytande är ett faktum, men så länge de inte sägs upp är givetvis ingen ko på isen. Jobb på ett regeringskansli är sysslor som baseras på politik, ett fenomen som är tänkt att växla med folkets åsikter i allmänna val.

Som vanligt tar svenska medier ställning för Shekarabis åsikter. Så fungerar tyvärr det svenska mediesamhället. Där har vänsterns journalister tolkningsföreträde. Så eländigt är det.

Torsten SandströmVänsterns sverigebild skakas om

Uncategorised Posted on tor, november 30, 2023 11:13:37

I SvD den 29/10 skriver Gunilla von Hall om sverigebilden utomlands. Som sanningsvittne raggar hon förstås upp en kvinnlig muslimsk journalist. Och hur hennes domslut ser ut kan vi förstås ana. Slutsatsen är enligt rubriken att den svenska nationen inte skyddar alla medborgare, som rubriken i SvD lyder.

Jag påstår att intervjuobjektets slutsats är fel. Klart att misstag begås i enstaka fall, men svenska politiker, myndigheter och domstolar står närmast på tå för att ge såväl medborgare som invandrare maximalt skydd inom och – ibland även – utanför lagens gränser. Att tusentals människor som fått avslag på ansökan om asyl fortfarande finns inom nationen är bara ett exempel på en svensk generositet rörande icke-medborgare, en företeelse som gått alltför långt (trots journalistens sanningsvittne in spe).

Det intressanta är att vänstern i Sverige i åratal lanserat en delvis falsk bild av Sverige som välkomnande, generöst och utan diskriminering. Det är sossarnas beställningsfoto. Bilden är delvis falsk. Det svenska folket har heller inte skrivit under på allt detta. Skönmålningen ger självklart upphov till besvikelse hos invandrare som fått höra att manna ständigt regnar över människor i Sverige.

En nyktrare bild av vårt land är bra för nationen. Att den blir mindre inbjudande för flyktingar som ser sig om efter en ny försörjning är bra. Misslyckad integration har vi ju sett vådorna av med råge. En mer realistisk – kravfull – presentation av Sverige är därför ett måste. Vinnare på förvrängningen är vänsterns politiker som ständigt raggar röster genom allsköns löften om nya bidrag och kostsamma rättigheter.

Att vänstern blir förlorare om bilden nyanseras är fullt klart. Därför öser gärna svenska journalister på med propaganda i stil med att inte alla medborgare skyddas. Det är just detta som von Hall sysslar med från sitt elfenbenstorn. Att det sker i en tidning som säger sig stå för moderation är faktiskt tragikomiskt.

Torsten SandströmHistorieskivning modell PK

Uncategorised Posted on ons, november 29, 2023 11:25:18

Som historiskt intresserad har jag sett de fyra första avsnitten av den omtalade serien Historien om Sverige. En SVT-produktion som kostat skattebetalarna många slantar. Men det är bättre använda pengar än det vanliga tjo-och-tjimmet.

Någon har ironiskt sagt att serien påminner om Bolibompa, ett barnprogram. Det ligger något i det med en skådis som presentatör smygande runt i uråldriga miljöer. Hans kommentarer kunde med fördel läsas av en speaker så att vi slopa se fåniga miner och höra billiga ord.

Dessutom den vanliga politiska korrektheten. Genetikerna säger att de ursprungliga svenskarna förmodligen hade mörkare hudfärg än dagens – eller 1950-talets – svensk. Ändå känns det övertydligt med de skådespelare med afrikansk bakgrund som används. Att de kläder som stenåldersmänniskorna utrustats med är nysydda, rena och prydliga får också skrivas på den förskönande korrekthetens konto. Tendenser till förskönande feminism känns också påklistrade – inte minst i avsnittet om helgon av detta kvinnokön – i en historisk berättelse om epoker med kvinnor i bakgrunden och i påtaglig underläge.

Ändå vill jag inte döma ut de avsnitt jag nyss sett. Det är folkbildning, som ju brukar vara lagd till rätta. När jag var ung lanserades förtryckaren Karl XII som hjälte. Idag vet vi att han misskötte sitt rike och hade en egendomlig psykisk läggning. Jag bara väntar på hur vår tid kommer att beskrivas. Som kritiker av PK har jag mina farhågor.

Det bästa med det avsnitt som inledde SVT-serien var att klimatet tydligt presenterades som synnerligen skiftande mellan tusenden och århundraden. Klimatets växlingar återkommer i serien. Det är en aspekt som nästan helt uteblivit i dagens klimathets. Jag påstår inte att CO2 idag saknar betydelse för ökad uppvärmning. Men alternativa förklaringar uteblir – åtminstone inom mediernas och politikens värld. Att naturliga förklaringar är ett viktigt bidrag tycks vara obestridligt, trots FN-chefen fåniga skall som bandhund. Och trots att klimatkrisens kvinnliga helgon – sedan Greta T satsat på Hamas – alltså Erika Bjerström på SVT varje kväll tillåts framföra sina trossatser, som hon samlat under ett helt yrkesliv som klimataktivist. Allt under skydd av den Granskningsnämnd som bort hudflänga hennes reportage.

Torsten SandströmÅkesson försäger sig

Uncategorised Posted on tis, november 28, 2023 11:41:39

I flera bloggar har jag kritiserat Magdalena Andersson och socialdemokratin för att splittra nationen genom att i åratal framställa SD som bruna och demokratiskt farliga. Orsaken till S-partiets kampanj är förstås att försöka slippa den pågående förlusten av väljare i LO-kretsar. Sossarnas utstuderade kampanj är ett hot sammanhållningen inom det svenska samhället. Så den stora och långvariga splittraren i svensk politik är sossarna. I grunden är den inte demokratisk, ty hotet från SD är knappast större än S-partiets egen katastrofala politik under många år. Särskilt de sensate åren med stor invandring. Tilläggas bör – för tydlighetens skull – att jag inte röstar på SD.

Jag skriver detta efter Jimmy Åkessons tal på partistämman häromdagen med ett frontalangrepp på islam. Förvisso finns det skäl att vara kritisk till vissa imamer och inte minst muslimska aktivister som driver Hamas linje. Palestinska invandrares nu pågående hot mot judar i Sverige och i Israel är något synnerligen allvarlig. Värd att kritisera är således rader av odemokratiska tendenser inom den svenska rörelsen för islam.

Men det är viktigt att notera att majoriteten muslimer i Sverige inte deltar i dessa vedervärdigheter. De är lika demokratisk fredliga som det lilla antalet svenskar som går till kyrkan på en söndag. Därför menar jag att Åkessons ord om att riva moskéer där antisvensk propaganda bedrivs är överdrifter av samma populistiska slag som Magdalen Andersson sysslar med visavi SD. Åkesson bidrar således till onödig splittring som särskilt träffar laglydiga muslimer som flyttat till Sverige. I vårt land måste religionsfriheten värnas!

Det är självklart oroande och onödigt att tala om muslimernas tempel ska rivas. Däremot ska odemokratiska yttringar från muslimer hårt fördömas. Och muslimska ord om att judar ska jagas ”till havet från Jordanfloden och västerut” är råheter som inte ska förekomma i vårt land. Enligt min mening finns det även anledning att fördöma bruket av slöjor od på offentliga platser – de är ju uppenbara uttryck för kvinnors underordning. Även statliga bidrag till religiösa organisationer – kristna eller islamska – bör enligt min mening dras in. Likaså bör inte muslimska friskolor tillåtas via skattemedel. Religion är en privatsak – för många muslimer är det däremot en statsangelägenhet.

Åkessons tal om att riva moskéer är ett grovt politisk övertramp som bör brännmärkas. Att han spelar Erdogan i händerna och fördröjer ett svenska NATO-inträde är synnerligen negativt. Här blir hans ord ett tecken på SD-kritik av NATO:s demokratiska sida. Jag uppfattar Åkessons handlande som en parallell till hans vägran för några år sedan att i en intervju välja mellan Putin och Macron. Åkesson sa att han ”passade”. Den som inte kan välja Macron i detta läge har något skumt att gömma. Åkessons övertramp antyder att SD har en annan agenda än den man framför officiellt. Alltså en linje som man först ska driva om man kommer till makten. Ett budskap som är dolt för personer utanför partiets inre krets. Denna politiska metod är ökänd, men svår att tydligt avslöja förrän i efterhand.

Torsten SandströmSvenska staten tar ställning mot Tesla!

Uncategorised Posted on mån, november 27, 2023 10:57:10

Arbetsmarknadskonflikten mellan Metall och Tesla eskalerar.

Post Nords personal blockerar post till Tesla, varför nya registreringskyltar inte kan vidarebefordras till Teslaförsäljare. Skyltarna tillverkas nämligen av ett privat företag som har avtal med Transportstyrelsen om att nya skyltar ska sändas per post.

Ett sådant avtal kan ju enkelt förändras på begäran av uppdragsgivaren, dvs Transportstyrelsen, så att myndigheten ställer sig neutral till konflikten, vilket den svenska staten måste göra. För att ge Teslapersonal rätt att hämta sina nya skyltar hos tillverkningsföretaget bör myndigheten snarast uppmana sin leverantör att agera så att skyltar utlämnas till Tesla.

Transportstyrelsen ska alltså förhålla sig neutral i den fackliga kampen mot Tesla. Men myndigheten har till uppgift att tillhandahålla registreringsskyltar till nysålda bilar. Att Transportstyrelsens vägrar personlig leverans till Tesla, som utsatts för en närmast olaglig stridsåtgärd genom Postnord, är ett rättsligt övertramp. Styrelsens vägrar att visa neutralitet, dvs att behandla alla laglydiga på samma vis. Dessutom vägrar myndigheten att ge rimlig service åt Tesla-företagen (som betalar skatt till staten!). Krav på att hjälp måste ges regleras i Förvaltningslagen:

6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Postnord är skyldigt att dela ut post enligt Post- och telestyrelsens regelsystem. Lagligheten hos stridsåtgärderna vid Postnord kan ifrågasättas. Transportstyrelsens försvar att distribution enligt avtal med skyltföretaget ska ske per post är bara ett svepskäl från en myndighet som hukar för de svenska fackföreningarnas megavälde. Myndigheten värnar helt enkelt S-partiets så kallade svenska modell, som i detta fall inte är tvingande svensk rätt. En myndighet ska stå utanför konflikter mellan privata subjekt. Det är dessutom synnerligen enkelt för Transportstyrelsens att be skyltföretaget lämna ut skyltar till Tesla utan Postnords medverkan.

Vi ser alltså hur sossarnas arbetslagstiftning, dvs MBL, återigen missbrukas för att främja den svenska modell som Metall och LO nu topprider. Små Teslaversktäder ska tvingas till underkastelse, trots att de erbjuder goda anställningsvillkor. Detta för att LO och Metalls makt över hela den svenska arbetsmarknaden ska upprätthållas. Sverige har blivit ett välde för fackföreningar, inte en rättsstat! Det är beklämmande att se hur stat och politiker inte förmår att iaktta den neutralitet som man enligt svensk rätt måste göra.

Enskilda svenska Tesla-företag skadas således genom Transportstyrelsens åtgärd. Märk att det i Skadeståndslagen finns regler om plikt för myndighet att ersätta skador genom rättstridig myndighetsutövning. Regeringen bör omgående – via myndighetens styrelse – inskrida till skydd för de Tesla företag som skadas genom Transportstyrelsens passivitet.

Torsten Sandström

PS! Jag läser idag i Dagens industri att Tesla bestämt sig för att stämma svenska staten. Det finns flera skäl till detta, som framgår av min blogg. Tilläggas bör att beställaren av skyltar, Tesla, som betalt dem måste sägas äga den vara man beställt och betalat. DS!Flyktingroulette i Gaza

Uncategorised Posted on sön, november 26, 2023 11:42:22

Just nu har den svenska regeringen börjat transportera hem palestinier från Gaza, dvs personer som inte bara beviljats svensk medborgarskap utan även uppehållstillstånd. Detta är anledningen till följande fundering.

1. Under två årtionden har den svenska befolkningen ökats med sammanlagt omkring två miljoner människor från utlandet. De allra flesta har beviljats svensk medborgarskap och på den vägen fått dubbla pass. Alltså palestinier, som uppgett flyktingstatus. Andra palestinier har enbart fått uppehållstillstånd.

2. Trots svenska regeringars varningar om osäkerhet i Gaza har ändå flera hundra av dessa palestinier återvänt och bosatt sig eller vistats i Gaza. Som bekant har ett förfärligt krig sedan en månads tid rasat i Gaza, efter de rysliga terrordåd som Hamas inlett i Israel med 1400 civila döda israeler samt ett par hundra som bortförts som gisslan till Gaza. Allt tyder på att Hamas terrorister hyllats som segrare vid återkomsten till Gaza med sina israeliska fångar. En stor del av befolkningen där stödjer uppenbarligen terroristerna (med inte alla förstås).

3. Sedan kriget drabbat folket i Gaza – självförvållat måste man nog säga – har svenska medier bekymrat sig för de palestinska flyktingarna, dvs nya svenska medborgare eller personer med svenskt uppehållstillstånd, och ropat på att de med regeringens stöd ska transporteras till Sverige. Från UD hörs nu tydliga signaler om att detta sker.

Min slutsats av punkterna 1-3 är att den svenska nationen deltar i en omfattande roulette med asylrätten. Åtskilliga palestinier som beviljats svenskt pass har återvänt frivilligt liksom turister. Även personer med uppehållstillstånd i vårt land är i Gaza. Under många år har palestinier åkt dit trots tydliga varningar från svenska UD. Nu kräver de hemfärd i svensk regi. Man måste för det första fråga sig om de verkligen haft skäl till asyl i Sverige. Deras kamrater utan svenska pass har uppenbarligen utan besvär kunna återvända till Gaza.

Mina funderingar rör för det andra den svenska statens hjälp med hemtransporten. Förvisso är situationen i Gaza synnerligen svår. Men ska den svenska staten fungera som en svängdörr, som först enkelt beviljar asyl på skäl om svåra förhållanden i Palestina, för att i nästa steg ställa upp på att de som frivilligt återvänt – trots varningar om stora risker i Gaza – ska räddas tillbaka till det Sverige som beviljat asyl till personer som därefter valt att återvända till Palestina.

Att ett svenskt pass innebär en rätt att vistas i vårt land är klart. Men är det en reseförsäkring till personer som återvänt till det land med samma regim som de tidigare viljat fly från? Ska passet vara ett skyddade dokument även för den som återvänder till Sverige i rollen som potentiell sympatisör med Hamas?

Någon invänder att man måste visa barmhärtighet. Jag inser att det måste ske då goda skäl finns. Men varje klok nations ledare måste säga som president Kennedy, dvs att man inte ska fråga vad USA ska göra för dig, utan vad du ska göra för USA. Sverige kan inte vara en brevlådenation där en flyktings svenska pass är en garant för ännu en resa till vårt land från den plats han eller hon redan lämnat under uppgivande av flyktingskäl.

Min kritik går ut på att svenska regeringar odlat en myt om ett svenskt Sörgården, dvs Lyckans hemvist på jorden. Alltså den ”moraliska stormakt” som svenska politiker skryter om. Detta har lett till att antalet svenskar ökat med omkring 25% på bara två decennier. En liknande folkomflyttning har nationen aldrig upplevt. Merparten inflyttare gör förstås rätt för sig – de jobbar hårt och betalar skatt. Men alltför många andra försörjs genom offentliga bidrag till sammanlagda jättebelopp (och ett bedrövligt utanförskap). Och slutligen har vi tyvärr den minoritet som normalt befolkar klanernas dödliga gäng i svenska förorter, där deras framfart fått folkets tilltro att skälva rörande den svenska nationens säkerhet och framtid.

Mot denna bakgrund finns det, såvitt jag förstår, anledning att vid rättstillämpningen öka kraven för beviljande av asyl – på sikt bör helst kvotinvandring vara det lämpliga verktyget. Dessutom bör svenska politiker ta kål på myten om Sörgården, landet där manna regnar från himlen. Sverige måste utvecklas till en kravställande nation, där medborgarna inte framstår som ansvarslösa subjekt och det offentliga ses som deras förmyndare (alltså grundtanken bakom Kennedys tal).

Detta innebär att regeringen bör problematisera en räddningsaktion av palestinier – med eller utan pass – som av fri vilja återvänt till det Gaza man tidigare (vid asylprocessen) försäkrat vara mycket farligt. Att det nu är ett helvete är en annan sak. Men det är något som vederbörande i hög grad ligger närmast till att bära ansvar för.

I och för sig rör problemet nu bara omkring 500 personer i ett sönderskjutet Gaza. Och UD signalerar – alltför diskret – att vederbörande ska betala för sin räddning. Men problemet är större. Det rör vådan av en storskalig och dåligt kontrollerad invandring. Den så kallade moraliska stormakten överträffar sig själv i att vägra tala om individens ansvar. Och kravlösheten återspeglas i dödliga skjutningar, kravaller och palestinska demonstrationer för Hamas terrorister. Kloka ledare talar som Kennedy. Men i Sverige ses sådant språk som auktoritärt och repressivt. Hit har tidigare IS-krigare och deras familjer återvänt från Syrien. Nu riskerar den svenska staten att rädda Hamaskrigare undan det krig de själva startat.

Torsten SandströmFeminismens våta filt

Uncategorised Posted on lör, november 25, 2023 11:11:26

Journalisten Andrew Walden tillhör DN:s stall av politiskt korrekta skribenter, dvs en man med en vanlig vänsterprofil. Hans nya bok ”Jävla karlar” är kanske bra. Jag har inte läst den men flera gånger hört och läst honom tala om boken. Den har nominerats till ett av den svenska djungeln av utmärkelser.

Om jag förstår saken rätt har boken en särskild feministisk vinkling. Tänk först på titeln! Vilken nutida svensk författare skulle våga kalla en bok ”Jävla kvinnor”. Den som vågat skulle tvingas löpa gatlopp i feminismens Sverige. Men att ge män stryk är förstås helt okej. Det har skett i rader av intervjuer och tevesoffor.

Om jag läst och hört rätt så handlar romanen om hans mamma och antagligen främst hennes många kavaljerer. Om Walden nu ogillar karlarna, som titeln tyder på, så borde han förstås även kritisera sin morsa som släpat hem dem. Men i en teveintervju har jag hört honom säga att någon sådan kritik inte förekommer.

Jag förstår att man kan älska sin mamma även om hon har många älskare. Men om man dristar sig till att kritisera hennes partners så borde – i ärlighetens namn – någon skugga falla på morsan.

Nu är kanske boken rolig, bra och briljant – vad vet jag. Men titeln signalerar ett skruvat projekt. Tyvärr verkar det vara denna typ av feminism som gäller i dagens Sverige. Så fungerar den politiska korrektheten.

Torsten Sandström

PS! Den 29711 skapar Walden denna rubrik DN: Hur tar man emot en komplimang från en man? Det förefaller som Walden är helt upptagen av könsfrågor – med korrekt vinkling politiskt.Killing communities

Uncategorised Posted on fre, november 24, 2023 11:50:34

Sydsvenskan och andra svenska vänstermedier driver just nu en speciell kampanj mot moderatledningen i skånska Staffanstorp – som idag är en välbärgad sovstadskommun mellan Lund och Malmö. Kommunalrådet Christian Sonesson noterar dock den pågående vågen av våld och annan kriminalitet som börjat sprida sig till orterna kring Malmö. Dvs från den ort som socialdemokrater länge odlat som en samlingsplats för invandrare från Balkan, Orienten och Afrika. Allt med förväntade följder avseende kulturella konflikter.

Anfallet på Sonesson bottnar i hans propåer om att Staffanstorp måste satsa på stängsel, väktare och kameraövervakning. Brottsvågen skadar och oroar många boende i Staffanstorp. Han vågar alltså svära i S-partiets heliga kyrka där tesen är att ”alla ska med i båten”. Sydsvenskans och andra mediers journalister skriar därför om att Staffanstorp ivrar för ”gated communities”. Sonesson säger bara det som många svenskar talar om vid kaffebordet: vi behöver skydd mot importerade problem. Det är importen som är det stora felet, inte de försök som svenskar och boende i andra länder tillgriper för att få lugn.

Givetvis är det trist att Sverige utvecklats dithän att människors fysiska rörelser upplevs som hot mot liv och hälsa. Men så ser faktiskt dagens Sverige ut allt oftare. Man kan därför faktiskt tala om ”killing communities” – något som medierna borde tänka på. Därför måste Sonesson idé uppfattas som ett tyvärr rimligt steg. Politikernas uppgift är att värna svenska medborgare. Behovet av skyddsåtgärder är en naturlig följd av såväl Reinfeldts uppmaning om ”öppna hjärtan” som åtta år med S-regeringar som inte förmått stoppa våldsvågen. Fd statsminister Löfvens uttalande säger allt – även om det är en lögn: ”vi såg det inte komma”.

Torsten SandströmTala om att titta bakåt!

Uncategorised Posted on tor, november 23, 2023 12:04:07

Läsaren vet nog att jag brukar kalla Miljöpartiets, Mp:s, medlemmar för talibaner. Det är en noga genomtänkt liknelse. Partiet driver nämligen en enda fråga: miljö eller klimat. Politiken är starkt dogmatisk, den vilar på tanken om att mänskligheten håller på att gå under genom att stater, företag och privatpersoner agerar så att planeten och kringliggande atmosfär förstörs. Därför måste all politik inriktas på att eliminera de källor som i partiets egen bibel pekas ut som farliga. Innebörden är omvälvande – ja, revolutionerande i ordets negativa mening.

Det fria näringslivet måste därför underkastas offentlig styrning. Fria beslut och konkurrens ska ovillkorligen tyglas. Och hela samhällslivet kommer på så vis att underkastas politisk kontroll. Detta på grund av Mp:s benhårda tro på att partiet har rätt i sin analys om att mänskligheten annars går under. På ett närmast identiskt vis vill talibanerna i Afghanistan styra ”sitt” land. Nu är det koranen som anger färdriktningen. Och eländet som uppstår bekräftar faran med enögd politisk dogmatik av Mp:s typ.

Mp:s linje är alltså i praktiken att förändra svenskt näringsliv till en hushållning av 1800-talets typ. Därför har partiet redan förmått den tidigare S-regeringen att lägga ned ett antal kärnkraftverk och höjt beskattningen på alla former av energi. Mp:s strävar nämligen efter att skapa ett svenskt Sörgården, där handens arbete ersätter industriell tillverkning (som förutsätter energi). Sol, vind och vatten är de enda tillåtna källorna för energi (enligt Mp) och de räcker som bekant inte för att hålla vår nuvarande typ av industrisamhälle igång. Förr skojade man om att Mp:s ideal var ett samhälle där sysselsättningen gick ut på att alla tvättade kläder åt varandra för skapa en svensk ekonomi. Varianten idag är att el skall produceras genom att bakelitstavar av människor gnids mot kattskinn – förlåt fårull.

Det främsta problemet är att Mp inte klargör för befolkningen vad man ytterst vill. Antagligen vet man inte målet för färden, men riktningen är förstås bakåt i tiden. Minst ett par hundra i historien.

Jag skriver detta då jag satt kaffet i halsen efter att – under senaste partistämma – ha läst följande rubrik i flera tidningar:

Amanda Lind:

Utred om det finns fler urfolk

Nu blir bilden av Mp:s tillbakablick mycket tydligare. Det är inte dagens samhällsproblem som står i fokus, frånsett förstås kravet att i grunden förändra produktion och liv för folket. Nu gäller det att leta efter de urfolk som glömts bort under årtusenden, men måste återupprättas med särskilda krav på möjligheter att verka i nationens perifera utmarker.

Sveriges främsta problem rör idag följdverkningarna av en storskalig invandring under c:a tjugo års tid. Här Mp haft ett viktigt finger med i spelet för öppna gränser och regn av bidrag (utan integration). I detta läge vill alltså Mp uppgradera individer, som kanske inte ens vet om att de är ättlingar till urfolk!

Så tänker bara människor som påminner om talibaner. Så tänker bara en psykolog av Amanda Linds snitt. Så tänker Mp.

Torsten SandströmFlum i kvadrat = DN

Uncategorised Posted on ons, november 22, 2023 11:30:43

Läsaren av min blogg märker att jag förfäras över DN:s steg mot undergång. Tidningens ledning har stakat ut färden. Man vet att saklig och kritisk diskussion är dyr och inte säljer bra inför mediesamhällets publik, som vant sig vid enkelriktade och slappa reportage modell teves intervju- och underhållningsprogram. Därför satsar Bonniers på lättsmält smörja och daglig propaganda med vinkling åt vänster (det som journalisterna lustigt nog föredrar att kalla liberalism).

En av DN:s lättviktare – de är tyvärr alltför många – heter Åsa Beckman. Till sin kvinnliga läsekrets skriver hon den 12/11 följande budskap (i rubriken):

Det är inte alltid rätt att lämna otrogna män.

Det handlar om en känd feministisk författare – Agnet Pleijel – som blivit sviken av sin sambo som haft en affär vid sidan om, som det brukar heta. Författaren har bestämt sig för att inte skilja sig. Detta föranleder moralpolisen Beckman till en speciell variant av feminism. Hon kan nämligen tänka sig att göra. ett speciellt undantag från kvinnorörelsens huvudtes om att män är skurkar och alltså värda att sparkas i röven. Det kan kanske bero på att mannen ifråga jobbat på DN.

Plötsligt gäller inte längre vanligt feministiskt strukturtänk om att skilsmässa är den enda lösningen vid slitningar inom en relation: bort med mannen! Förmodligen är det annorlunda vägvalet denna gång motiverat av att det gäller ett svek som drabbat en känd aktivist för kvinnokönets primat.

Men själva verkligheten är att feminismens dogmer är som hönsets fjädrar. På samma vis som männens vanliga tro på styrka är en chimär när en kylig vind blåser. När Åsa Beckman – med känd kinesisk förebild – svingar sin lilla röda och tuggar teser inser hon plötsligt att få människor kan leva enligt handboken. Därför får den besvikna författarinnan sin förlåtelse – om än motvilligt och med tvekan. Märk formuleringen ”inte alltid”!

Inte behövs det skrivas i en dagstidning att den som drabbats otrogenhet ibland måste överse med det som inträffat. Det som skett behöver faktiskt inte vara lika med en bottenfrysning. Detta vet alla människor som tänkt någon minut över problemtiken. Man behöver inte ens själv ha upplevt problemet.

Därför blir Beckmans feminism så patetisk och förnumstig. Hon skriver det som är självklart. Det tråkiga är att jag som prenumerant måste betala för detta.

Torsten SandströmDN lägger alla ägg i samma ruttna korg

Uncategorised Posted on tis, november 21, 2023 12:05:14

Svenska medier marscherar hand i hand till klimatkrisens paradsång. Och vänsterns journalister bankar i gammal marxistisk stil in sitt enda budskap. Det är människan – närmare bestämt kapitalet – som är den enda förklaringen till nuvarande varmare klimat. Inga andra tänkbara förklaringar nämns över huvud taget. God hjälp har journalisterna av en erbarmlig FN-chef Guterres, som likt en varumånglare via TV sprider sina tårdrypande profetior. Detta samtidigt som alternativa förklaringar av olika slag dryftas av vetenskapsmän jorden runt – en debatt som exv avspeglas var dag i den den svenska Klimatupplysningen.se.

Under de senaste dagarna ger DN prov på två flagranta exempel. Den 18/11 har DN en stort uppslagen intervju med en tysk journalist, Ulrike Herrmann, som fullständigt lever i marxismens enögda historiesyn, nu överförd till klimatet. Vad sägs om rubriken:

Kapitalismen har ingen framtid klimatkrisen.

Texten säger allt. Först att det är slut med kapitalismen på grund av klimatet. Sedan underförstått att miljörörelsens längtans efter en återgång till 1800-talets tämligen primitiva jordbrukssamhälle är räddningen. Båda antagandena är helt fel, enligt min mening. 1800-talets samhälle kan inte bli någon räddning för en gigantiskt större världsbefolkning. Dessutom är det troligare att planekonomi blir följden – om kapitalismens försvinner – med resultat som vi sett exv i Sovjetunionen och Venezuela. Rubrikens ord är så fel att de måste vändas om 180 grader: Enbart kapitalismen kan lösa klimatfrågan.

Dagen därpå skriver DN:s Björn Wiman en liknande klagosång. Han berättar om ett antal litterära framställningar på temat undergång, dvs vulkanutbrott och liknande elände (av naturligt slag!). Syftet är förstås den klimatkris som DN tagit på entreprenad och varje dag översköljer läsarna med. Wiman odlar sannerligen RÄDSLAN i sin text. Liksom den präst han agerar som heter det att att vi måste träda på ansvarets väg och hitta det nu” som är helt genomlyst av strålar från evigheten ljus”. Amen! Frälsaren Wiman går därefter upp i falsett och ropar på slutet: ”Dagens plikt, morgondagens hopp”. Halleluja!

Min ironi får inte dölja allvaret i DN:s agerande. Ägarfamiljen Bonnier låter DN:s journalister apa fritt och utveckla tidningen till en svensk PRAVDA. Politiskt korrekta budskap framförs på rad. Planekonomi förebådas. Men inte ett ord om de olika teorier som seriösa och kritiska vetenskapsmän diskuterar rörande alternativa vägar att förstå vad uppvärmningen kan bero – helt eller åtminstone delvis.

Majoriteten svenska journalister – inte alla – agerar som charlataner eller schamaner. Det är något ytterst allvarligt för det svenska samhället framtid. PRAVDA är farlig läsning.

Torsten SandströmUnderkänd kriminalpolitik S!

Uncategorised Posted on mån, november 20, 2023 08:37:40

Under de senaste åtta åren har som bekant Socialdemokraterna styrt nationen. Partiets slappa straffrättsliga politik – det eviga gullandet med unga gangsters – har blivit följden.

Vi ser nu hur landet håller på att gå upp i fogarna på grund av att en minoritet bråkmakare gör precis som de vill. En typ av laglöshet som eskalerat under sossarnas tid i regeringen är läktarvåldet (ang fotboll) med flaskor, raketer, bomber osv. Livsfaran hänger i luften under finalspelet i Malmö mellan FF och Elfsborg där matchen om guldmedaljerna stoppas av bengaler och stök. Ännu allvarligare är förstås klanvåldet där invandrargäng dödar varandra, slänger bomber, granater, skjuter och sprider skräck hos boende i landets storstäder och förorter.

En rejäl ledare för S-partiet hade bett nationen om ursäkt och efter avgången som statsminister tydligt sagt att ”vi har misslyckats”. Men så fungerar inte politiken i vårt land där sossarna ser sig som nationens skapare. I stället anklagar ett fräckt S-parti den nya regeringen för senfärdighet och felaktiga beslut. I tron att vara Moder Svea utdelar Magdalena Andersson till och med råd till den nya regering som målmedvetet och tapper försöker styra upp den kriminalpolitik som sossar och deras rådgivare (exv kriminologen Jerzy Sarnecki) förlorat greppet om. Orsaken till eländet är vänsterns budskap: det är synd om brottslingar, som utan att vilja det hamnat utanför samhällets skyddsnät.

Storskalig invandring utan integrationsåtgärder plus kravlös strafflagstiftning är en livsfarlig kombination. Till detta kommer viljan att skydda gärningsmännen med hänvisning till ålder, fattigdom, en oförstående skola osv. Krisen plågar i grunden vår nation. Om inte vänsterns många journalister tagit ställning för S-politik så hade S-partiets opinionssiffror varit i botten. Men journalisterna jagar i stället den nya regeringen.

Bakom regeringen och Tidö finns SD, som i åratal kritiserat en slapp invandringspolitik och dess ytterst allvarliga konsekvenser. Även Moderaterna har nagelfarit sossarnas kriminalpolitik. Men majoriteten svenska journalister rapporterar inte sakligt, kritiskt och politiskt oberoende om detta. Man hånar Tidö och stödjer vänstern. Det som förr kallades den tredje statsmakten – alltså pressen och medierna – är numera en del av vänsterns etablissemang.

Ett tungt ansvar för läget i den svenska nationen bär därför kåren av vänsterjournalister på tidningar, radio och teve. Vår nation är illa ute.

Torsten SandströmEn domstol måste hjälpa en klantig åklagare!

Uncategorised Posted on sön, november 19, 2023 14:28:01

Jag har idag läst HD:s dom i det sk snippamålet. Den är klargörande. Men ändå delvis problematisk i en straffprocess där staten genom åklagarmyndigheten är den tilltalades motpart. Rättsstaten ska skydda såväl målsägande som tilltalad, något som kan leda till konflikter. Detta visar HD:s dom.

Tingsrätten dömde den tilltalade för våldtäkt då domstolen ansåg att den 10-åriga målsäganden penetrerats samt att de sexuella handlingarna varit jämförliga med samlag. I hovrätten har åklagaren ändrat sin tidigare gärningsbeskrivning och i ord beskrivit den tilltalade X´ gärning så här:

X ”har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med [målsäganden] som var 10 år.”

Hovrätten menade, i andra instans, dock att bevisningen inte var tillräcklig för uppfylla gärningsbeskrivningen för våldtäkt. Hovrätten ansåg att det var oklart vad målsäganden menade med ”snippan” och att det därför inte var styrkt att han penetrerat målsägandens underliv. Och eftersom åklagaren inte hade yrkat ansvar för det mildare brottet – övergrepp mot barn – har X frikänts i hovrätten.

Nu sista instans. I en välskriven dom går HD igenom betydelsen av en gärningsbeskrivning å ena sidan samt hur ett brott rubricerats å den andra (i detta fall våldtäkt respektive övergrepp mot barn). Mycket förenklat anser HD att själva beskrivningen av gärningen är det centrala. Om bevis saknas för det grövre brottet – och det mildare inte nämns i processen – bör en domstol enligt HD informera parterna och begära upplysningar om vad de anser att gärningsbeskrivningen ska anses betyda avseende det mildare brottet. Detta ska ske innan dom meddelas.

I sak är detta en praktisk lösning för den aktuella målsägandens bästa, men förstås till nackdel för den tilltalade X, som åsett hur åklagaren enbart pläderat rörande det grövre brottet våldtäkt (och inte det mildare övergreppsbrottet). Märk att det enligt HD:s domskäl främst är åklagarens sak att informera domstolen om sin syn rörande det mildare brottets tillämpning, jfr p.18-22. Detta har inte skett i det aktuella målet. Men HD menar vidare att det ytterst är hovrättens sak att försöka skapa klarhet i frågan och ta initiativ till information om vad åklagaren hävdar innan beslut om dom fattas. Utgången i HD är därför att hovrätten försummat sin plikt att anskaffa information om alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen. Därför har hovrätten gjort ett rättegångsfel. Och målet måste alltså prövas på nytt.

I huvudsak förstår jag och instämmer i HD:s lösning. Men den är inte invändningsfri. I en rättsstat ska domstolen i en straffrättegång maximalt undvika att påverka processens utgång. Det är ju staten genom åklagaremyndigheten som ska tillvara målsägandens intressen. Domstolen ska kritiskt lyssna på åklagaren och visa försiktighet. Om åklagaren misslyckas – genom att som i det aktuella målet bolla med det flummiga begreppet ”snippa” när mer precisa termer finns – innebär HD:s lösning att åklagaren ges en andra chans. En tilltalad som trott att de räcker med att bemöta en vag gärningsbeskrivning ställs inför ännu en process med åklagarens nya argument.

I HD:s dom får hovrätten bära hundhuvudet, trots att domstolen följd huvudregeln om att det är åklagarens ansvar att informera rätten. Och åklagarmyndigheten, som verkligen klantat till det, får en ny chans (utan formell kritik från HD:s sida). Det är bra för målsäganden, som i det aktuella målet drabbats av åklagarens passivitet. Men huvudprincipen om rättsstatens och åklagarens huvudansvar i straffprocessen riskerar att sättas i gungning.

Torsten SandströmDen nya svenska moralen

Uncategorised Posted on lör, november 18, 2023 12:29:02

Det dödliga våldet

Bedrägerier mot gamla

Bedrägerier avseende socialförsäkringar

Svällande offentlig byråkrati höjer skatterna

Kunskapsskolan träder tillbaka och social kontroll stiger fram

Bostadsbrist är det normala

Offentliga medel slösas

Finns det en gemensam nämnare? Det innebär givetvis en stor förenkling att försöka koka hop det svenska samhällets många och största problem till ett kort svar om orsakerna. Någon säger kanske att en storskalig invandring – 2 miljoner nyanlända på 20 år – är en förklaring. Invandringen har förstås sina fingrar med i flera av de problem som noterats. En majoritet av de nya har bostadsproblem, men bara en minoritet – om än synnerligen samhällsskadlig – är huvudorsaken till de övriga.

Ändå vill jag försöka ge ett enkelt svar. Svenska politiker har länge fört en linje som undvikit viktiga reformer avseende långvariga samhällsproblem. Roten till det onda är det samhälle som Socialdemokratin efter omkring ett sekel vid makten lämnat efter sig. S-Partiet har byggt institutioner som låser fast Sverige i en död hand, för att uttrycka saken tillspetsat.

Under de senaste åtta åren har invandringen jäst och våld samt bedrägerier frodats. En bakomliggande förklaring är ett generöst svensk bidragssystem som saknar rimliga kontroller. Och mängden bidrag har ökat skatterna. Detsamma gäller antalet byråkrater som vänder papper och konfererar utan nödvändiga resultat. Bostadsbristen är S-partiets egna skapelse via hyreslagstiftningen och organisationens socialistsatelliter inom den ssk Hyresgäströrelsen. Här syns den döda handen tydligast liksom inom de 21 Regionernas/Landstingens pyramider av byråkrater. Den svenska skolan är ett annat område där Göran Perssons partikamrater lyckats förstöra ett äldre system för kravfulla studier till en parkeringsplats för oengagerade elever. Målet är inte längre kunskaper, det är en bisak, utan en uppvisning i hur miljarder ska pumpas in i ett system som ska visa jämlikhetens välsignelse för alla (men ändå blivit det magplask vi idag ser).

Min slutsats blir därför följande. År av svensk vänsterpolitik – i kombination med en räddhågsen opposition – har skapat en politisk kultur som levererat den nya och skadliga samhällsmoralen. Rädslan hos det svenska folket är påtaglig. Men svenska medier talar inte om varför. I stället levererar mediesamhället ett helt batteri av medel för verklighetsflykt, dvs nöjen och underhållning. Svensk framtid är av allt att döma dyster.

Torsten SandströmSydsvenskan lurar pengar av läsarna

Uncategorised Posted on fre, november 17, 2023 10:45:04

Den 28/10 gav Sydsvenskan gratis reklamplats för ekonomiska skojare. Vad sägs om följande hyllande rubrik om att guld finns att gräva för läsare som är dumma:

Ny skånsk aktiefond investerar i rymden: ”Vår tids guld”

Det är ett tidens tecken att en tidning som Sydsvenskan, som uppbär statliga bidrag (presstöd), lanserar projekt som är ännu mer problematiska än den gröna energi som lanseras i Norrland. Där gäller det ändå möjligheter på jorden. Men Sydsvenskan ger positivt utrymme för satsningar i rymden, som är rena önskedrömmen och ligger fasligt långt bort från affärslivet på jorden.

Min bild är, som framgått av många bloggar, att Sydsvenska är en tidning i fritt fall, som skyddas av statliga bidrag till råga på allt. Och i tidningen ges naiva och flummiga journalister läsare råd som kan kosta dem varje sparad krona som satsas. Att en svensk rymdfarare står bakom satsningen bekräftar enligt min mening bara hur farligt – och antijournalistiskt! – Sydsvenskans reklamstöd är. Det förefaller som Sydsvenskan är i fritt fall. Dödsdomen är nära.

Jag kommer inte att gå till tidningens begravning. Ser mig knappast som sörjande. Men anar hur gravstenen kommer att se ut:

Här vilar en stolt publicistisk ambition som gått under genom vänsterjournalisternas försorg och mediasamhällets utveckling. Lurade läsare är närmast sörjande.

Torsten SandströmMagdalena Anderssons krokodiltårar

Uncategorised Posted on tor, november 16, 2023 12:28:22

Wikimedia

Gårdagens partiledardebatt i riksdagen har ett inslag som är värt att minnas. Statsminister Kristersson kritiserar socialdemokraterna för deras dubbelspel avseende Palestina. Partiet har som bekant en riksdagsman, Jamal El-Haj, som sitter i riksdagen för att samla röster från de knappt 8000 palestinier som flyttat till Sverige (nästan alla nationaliteter har sina dragplåster i riksdag och kommuner). El Haj flörtar förstås med Hamas och det var detta samarbete – och Andersson tidigare försvar av honom – som statsministern kritiserade i ett seriöst tonläge.

Andersson blev uppenbarligen – förståeligt nog – hårt träffad. Oförberedd stammade hon under tårar fram ett osammanhängande svar, varvid partivännen pinsamt nog kallades Jamal El Hamas! Ridå! Andersson försökte alltså med sann populism använda ett fulknep, dvs tårar och osakliga argument, som tog sikte på bedrövliga dödsfall som i dagarna träffat hamasvännen El Hajs släktingar. Statsminister kritiserade S-partiets ledamot El Haj för hamaskontakter. Det Hamas som startat kriget och nu tvingas i Gaza bita i gräset. Att El Hajs släktingar drabbas är tråkigt, men faktiskt logiskt, särskilt om de liksom El Haj är vänner till Hamas.

Jag uppfattar som framgått statsministerns kritik som i hög grad befogad. För övrigt vet vi hur Andersson i sann populistisk anda kastat skit på regeringen för Tidöavtalet. Bland tårarna anförde hon igår komiskt nog hur statsministern splittrar nationen (att höra ordet splittring från hennes mun är ju inte klokt). Hon använde sig av ett knep, nu sticker jag ut hakan, som man kanske kan kalla feministiskt. I brist på försvar, presenteras tårar och ovidkommande argument .

Normala journalister – av den typ som det idag tyvärr finns få kvar av – borde sakligt rapportera om ordväxlingen och antagligen berätta om Andersson populism. Men hennes feministiska fisketur gick förstås hem hos den nya tidens vänsterjournalister. En sådan är DN:s Åsa Beckman, som idag publicerar rubriken

Ingen värdighet finns kvar när Magdalena Anderssons tårar hånas

Hur fånig kan en journalist i DN tillåtas vara? Andersson populism köps med hull och hår. Och den presenteras som helt korrekt inför läsekretsen. Statsministerns kritik gällde som sagt S-partiets stöd till El Haj för hans samverkan med Hamas. Hans släktingars öde är 100% ovidkommande i riksdagens debatt.

Det borde Beckman förstå, men i stället hoppar hon på det feministiska spåret av populism. Jag skriver detta i tider då traditionella svenska massmedier skär ned personal. Tyvärr är det inte åsiktsjournalister av Beckmans typ som mister jobben. I stället satsar gammelmedierna på känsloreportage av den typ som Beckman och hennes krönikekollegor odlar. Så går det när kön går före tanke. Så typiskt inom svensk journalistik, tyvärr.

Vi lever i mediesamhället. Men vi ser numera kvalitetsmediernas ekonomiska kris. Bristen på kvalitet blir på så vis tyvärr Beckmans räddning. Det skriver jag som prenumerant och långvarig kritiker av utvecklingen mot navelskådande journalistik.

Torsten SandströmKriminologer vill inte haja någonting

Uncategorised Posted on ons, november 15, 2023 09:45:36

I mina texter är jag ofta kritisk till svenska kriminologer. Jerzy Sarnecki har blivit symbolen för en politisk samhällsvetenskap i socialdemokratins tjänst. Och den skada som han vållat – genom uteblivna rättsliga reformen inom kriminalpolitiken – är omfattande.

Förenklat kan man tala om en ideologi som går ut på ansvarsfrihet eller åtminstone dämpat personligt ansvar för brottslingar, särskilt unga sådana. Förklaringen är vederbörandes sociala situation. Bristen på kulturellt stöd, uppfostran, pengar, utbildning osv gör personen ifråga till ett offer för kriminella klaner allmänt sett.

Jag kan förstås inte förneka att sådana samband finns. Men ändå är det en minoritet inom det svenska folket med påtagliga sociala problem som engagerar sig i systematisk brottsverksamhet. På så vis blir ideologin ett svepskäl. I stället för att ta till tuffa ord och tag så tycker forskare och politiker på vänsterkanten synd om de kriminella och vill inte lägga sten på börda, som det brukar heta.

Vid Malmö vänsteruniversitet jobbar Manne Gerell som kriminolog. Han är således ett givet intervjuoffer för vänsterns skribenter. I Sydsvenskan den 13/11 bidrar han genom följande rubrik om de systematiska bilbränder som rasar i Sverige:

Därför brinner bilarna – Malmö har många fattiga områden

Alltså ännu ett exempel på den befrielse från ansvar jag nyss nämnt. Man får ett intryck av att det är en proteströrelse, alltså en kritik mot dyrbara bilar eller mot mer välbärgat folk. Delvis kan det kanske vara så. Men att det blir en stor rörelse runtom i landet – med skadekostnader omfattande många många miljoner kronor – talar enligt min mening mot att det alltid rör sig om sociala protester.

Det jag saknar är nämligen den kanske mest troliga förklaringen. Det är sällan enbart en eller två fina bilar som brinner upp. Det är många tillsammans – ibland bättre begagnade. Detta kan enligt min åsikt vara ett tecken på organiserad brottslighet. Dvs att eldfängda gärna tar upp beställningar från enskilda bilägare, som gärna ser sina bilar brinna för att få ersättning från sina försäkringsbolag. Alltså en samverkan mellan skadegörare och bedragare, dvs brännare och bilägare. Svårigheten att leda bedrägeriet i bevis är givetvis stor om det är fem eller tio bilar som brinner.

Sydsvenskan och Gerell medverkar alltså till att sprida förklaringar som tål att kritiseras. På så vis vill man skydda förövarna och samtidigt slå blå – förlåt röda – dunster i läsarnas ögon. Sådant är mediernas Sverige. Och sådana är ofta vänsterns vetenskapares roll.

Torsten SandströmEn standardtext i DN

Uncategorised Posted on tis, november 14, 2023 09:07:51

Förr läste jag massor av nyheter i SvD och DN på morgonen. Men inte längre. Detta beror inte på att mina preferenser förändrats. Utan på att svenska medier genomgått en fundamental förändring. Det är marschen från nyhets- till åsiktsreportage jag tänker på.

Alltså hur tidningarnas ägare bestämt att nyhetsrapportering är olönsam, medan nöjen, sport, film och annan underhållning säljer bättre. Genom minskat intresse hos ägarna för nyheter har en lavin av personlig åsiktsförmedling satts igång. Det syns förstås i kulturfrågor. Men också i massvis av texter om design, stil, sjukdomar, psykologiskt flum, livsstil, identitetsfrågor, klimat, feminism och inte minst massvis av sidor om sport, bilar och bostäder. För länge sedan hade flera tidningar titeln ”allehanda” för att peka på en blandning av stort och smått. Idag är inget alltför obetydligt för att utelämnas.

Den före dett storspelaren i svensk press DN framstår idag som ett plockepinn av navelskådande reportage. Och i SvD har större delen av nyhetsrapporteringen överlämnas till TT:s marknadsföring.

Häromveckan skrapade Åsa Beckman den nya stilens botten genom följande rubrik:

Hur många dagar av mitt liv har försvunnit i migränens mörker?

Ambitionen tycks vara att göra ett personligt avslöjande. Tyck synd om mig! Men också att fånga upp en krets läsare som även de drabbats av någon slags återkommande sjukdom. Detta sker alltså mitt under brinnande krig i Ukraina och Gaza. Därför kan man tro att det kanske gäller en form av verklighetsflykt, från välden till egot. Men jag tror inte det. Det är flykt från det som är dyrt att producera (och med färre läsare) till billigt radskrivande för ett vilset folk.

En enda text av Beckmans stil kan kanske vara på plats i en tidning som annars är sprängfull med hard stuff. Men så är det ju inte. I stället står psykologer på kö för reportage om varje mänskligt dilemma, stort eller smått. Och experter på diet och etikett tränger också sig fram. För att inte tala om tjogtals dagliga reportage om filmer, shower, böcker, matcher, dvs de ämnen som medieföretagen säljer i streamad form eller på papper.

Läsaren säger kanske att jag tjatar om detta ämne. Det medges. Men frånvaron av medial självkritik sporrar mig. Den nya tidens skråarbetare, journalisterna, vill nämligen inte veta av någon kritik av vad de själva sysslar med. Förr var nyhetsskribent en hedervärd titel. Dagens vänsterjournalister och nutidens åsiktsrapportörer har förvandlat ett viktigt yrke till en unken syssla för navelskådare. Liksom skråna förr bestämde varornas innehåll, menar nutidens journalister att deras tankar om livet är det som folk måste köpa.

Torsten SandströmTrots grönt ljus påstås förtryck råda inom skolan.

Uncategorised Posted on mån, november 13, 2023 09:37:49

På SR:s morgonnyheter i P1 var ett inslag om det erkända svenska minoritetsspråket Meänkieli. Enligt statistik ska det finns omkring 70.000 talande längs Torneälven och västerut. Enligt nyhetsinslaget var det bara 200 skolbarn som ville studera språket. Genom listig klippning av inslaget framgick att det rör det sig om ”förtryck” mot denna språkliga minoritet.

Historiskt sett rör det sig antaglien om en hårdpress på skolbarn som önskade tala meänkieli, men som av svenskutbildade lärare förbjöds använda sitt tungomål. För på 1970-talet skedde en liberalisering.

Man kan alltså tala om ett förtryck i förfluten tid, men inta alls idag. Numera är det företrädare för minoritetsgruppen som är ledsna över att barnen sviker. Jag kan väl förstå att ungdomar i nutid hellre studerar svenska, engelska osv i stället för att plugga ett språk som närmast måste ses som dött, frånsett lagstämpeln ”minoritetsspråk” och en mindre krets fanatiska förespråkare.

För mig som lyssnare framstod det som klart att det ”förtryck” som nämndes i inledningen av SR-inslaget var nutida. Och på så vis formade sig det korta reportaget till en vanlig svensk litania av typen propaganda. Svensk skola förtrycker alltså skolbarnen i Tornedalen. Vem som helst kan förstå hur falskt detta budskap. Barnen vill helt enkelt inte tala ett språk som få andra inom nationen kan förstå. Engelska blir faktiskt ett bättre val, för att inte tala om svenska.

Någon invänder att jag rapporterar om en petitess. Mitt svar är att den av skattebetalarna finansierade radion och teven varje dag sänder ut en svärm av politiskt korrekta, men overkliga, budskap som följer vänsterns traditionella värderingar. Minoriteters språk är en sådan blindtarm, åtminstone avseende meänkieli, som är en kulturyttring av nytta eller nöje för ett litet fåtal. Naturligtvis ska man själv kunna välja sidospråk. Men det är kulturföreningen för meänkieli som ska sköta upplysning och propaganda om man så vill. Men att SR rapporterar om språkförtryck påminner om hur diktaturer propagerar för majoritetens språk, vilket är lika illa.

Kulturföreningar i norr får vara nöjda med att åtminstone 200 skolungdomar visar minsta intresse för meänkieli. Men den svenska vänstern släpper inte taget. Om alla minoriteter inom Sverige ges plats på olika plan och till höga kostnader kommer många att rösta vänster. Och ordet förtryck är det bästa för att sätta fart på vänsterns journalister och anhängare. Applåderar gör förstås de föreningar i Tornedalen som med offentliga bidrag driver språkfrågan. Varje svensk minoritet har sin ledning som försörjs av stat och kommun i och med att medlemmarna inte sällan är likgiltiga vad gäller egen betalning.

Torsten SandströmFelaktigt miljöfokus

Uncategorised Posted on sön, november 12, 2023 10:05:30

I en angelägen och bra artikel berättar DN den 24/10 om EU:s oförmåga att hantera ett miljövänligt fiske i Östersjön. DN skriver att en anledning till fiskbristen är det storskaliga fisket där stora trålare går in i Östersjön och dammsuger havet på strömming, som sedan blir djurfoder. Tidningen noterar att omkring 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill tas upp av 20 industritrålare. Det är hårda fakta som varje miljömedveten människa måste reagera över.

Jag är inte teknikfiende, men en vän av levande miljö. Industrifiske för djurfoder tar över och svenska kunder ser snart inte en färsk fisk till rimligt pris i livsmedelsaffären. Runtom i världen pågår en kamp mellan kuststaters rätt att fiska på sina vatten. Ofta gäller det flera hundra stora kinesiska trålare som inkräktar och formligen dammsuger havet rent från fisk och skaldjur. EU tillåter de facto att samma sak sker i Östersjön, även om kvoten för sillfiske begränsats med 40%.

Enligt min mening ska Östersjön fiskas av mindre och kustnära fartyg, som landar fisk i Östersjöns hamnar för föda till människor! Varför bråkas det inte mer om detta? I stället genomför miljötalibaner olagliga aktier för att återställa våtmarker som dikats för flera hundra år sedan av idoga bönder (som strävat efter en knapp försörjning). I stället försöker Greta T olagligt stoppa införsel av nödvändiga drivmedel i Malmö och på andra platser. Förklaringen är FN:s stora propagandakampanj med målet att förklara att mänskligheten håller på att kokas bort. Detta trots att västerlandet jobbar hårt för övergång till el. Och även trots att bevisen för FN:s kampanj är delvis darriga. FN agerar uppenbart slugt i syfte att skaffa sig makt över Världens befolkning. I stendyr kostym och slips ser vid översteprästen själv, FN-chefen, varje dag predika att domedagen närmat sig ytterligare. Inte bara i Gaza utan över hela jordklotet.

Jag har givetvis inget mot elektrifieringen. Kärnkraft verkar vara den bästa storskaliga lösningen. Men det gäller ju att även – och förmodligen främst – verka för jord- och havsnära lösningar, mot utsläpp och rovfiske mm. I ställets jobbar tusentals svenska miljöbyråkrater mot invasiva arter, för fåniga och dyra projekt att rädda enskilda arter, för ett brett skydd för miljöer som inte alls är unika, för bevarande av gammelskogar i Norrland osv. Målet är föga praktiskt och kostar dessutom alltför stora pengar. Det är en typ av frälsningsrörelse som drabbat Sverige. En rörelse som terroriserar vanliga fastighetsägare.

Nej, ut med byråkraterna och in med praktiska jord- och havsnära lösningar. Det gäller fiske, gödsling, besprutning osv. Kontroll av fiske och handel med kemikalier är bättre än maktfullkomliga byråkrater från stat och kommun.

Torsten SandströmEn filosof med röda skygglappar

Uncategorised Posted on lör, november 11, 2023 12:06:24

Som bekant tillhör Sven-Erik Liedman DN:s stall av PK-predikanter. Den 25/10 publicerar han ytterligare några rallarsvingar mot den nya regeringen. Den tycks få skulden för allt elände i Sverige sedan år 1900. Rubriken lyder:

Så ser det skandalösa förräderiet mot de unga ut

I texten anfaller han som sagt regeringen, SD och Tidöavtalet. Men dessa aktörer kan knappast vara skyldiga till att unga män dödar varandra en massa i dagen Sverige. Men det påstår faktiskt Liedman, ty någon adress till socialdemokratin finns över huvud taget inte. Han skriver detta efter åtta år med S-makt!

I texten kritiserar han med rätta ett svensk förfall inom utbildningsområdet i stort, framför allt Göran Perssons kommunalisering av den svenska skolan samt en långvarig och erbarmlig kunskapsfientlig skolpolitik. Jag håller givetvis med Liedman om att den varit skandalös och ett svek mot de unga. Men han vägrar än en gång att se förklaringen. Det är ju vänsterns makt över Sverige som har skapat en skola som varit upptagen med jämlikhet och socialpolitik och därför har missat en inriktning mot kunskaper, krav, betyg etc. Okej att Reinfeldts regeringar fortsatt i samma hjulspår, men man har ändå signalerat kritik och idéer om reformer. Att förändringar i stort inte skett har att göra med att skolbyråkratin och landets pedagoger ständigt burit fram vänsterns slappa syn på utbildning. Typexemplet är Mp:s krav häromveckan om att slopa den lägsta betygsgraden F i syfte att lindra utanförskapet. Tala om intellektuell härdsmälta!

Liedman som så riktigt beskriver skolans kris har alltså skygglappar för orsaken till det svenska förräderiet. Som gammal kommunist vill – eller kan – han inte förstå den verkliga orsaken: vänsterpolitik. Det är beklämmande. Eller tragisk att ett långt liv med kommunismen som ideologi kan förvandla en persons tankar så fundamentalt. Hans slutkläm om regeringen neddragning av statsbidrag till folkbildningen missar också den politiska aspekten. Kan en problematisk skola i ena ändan räddas genom byråkraters flummiga jobb för folkbildning? Institutioner från fattig-sveriges dagar är knappast nyttiga år 2023, då miljard efter miljard månatligen slukas av en dysfunktionell skola och vänsterpolitiserade universitet/högskolor.

Det är hög tid att vakna Liedman! Ta av skygglapparna! Se det elände som vänstern är den främsta orsaken till!

Torsten SandströmHybrisprojektet: Göran Perssons slöseri med skattebetalarnas pengar

Uncategorised Posted on fre, november 10, 2023 11:45:49

Den som följer svenska medier inser att snacket om grönt stål, alltså vätgastillverkat stål, befinner sig i en jättestor ekonomisk uppförsbacke. Forskare inom såväl teknik som ekonomi framträder på rad med budskapet att projekttet är såväl osäkert som ofantligt fyllt med stora ekonomiska risker. Att privata finansiärer vill satsa är deras sak. Men att staten och skattebetalarna ska ta så stora risker inom stålindustrin är något synnerligen allvarligt.

Problemet är att det rör sig om politik. Eller med andra ord om politiskt korrekta beslut som nationens miljötalibaner hyllar. Politiker saknar kompetens för affärer (och för bedömning av klimatet). Därför ska största försiktighet visas. Men för vänstern gäller det att styra samhället, dvs även affärsföretag om man får tillfälle. Och det får man genom att använda sig av skattebetalarnas surt förvärvade slantar på statens företag. Genom lagstiftning kan staten plöja ned hundratals miljarder i riskprojekt som många utländska affärsmän bara skakar på huvudet åt.

Någon kanske minns hur Maud Olofsson och Elisabet Thand Ringqvist tog omfattande risker med Vattenfalls pengar. Den misslyckade Nuonaffären kostade Sverige flera hundra miljarder. Och Olofsson blev på så vis antagligen Sveriges dittills dyraste minister. Hon gjorde affärer på politikens bas och inte på kritiska ekonomiska kalkyler.

Och vem är nu ordförande för LKAB som är statens bolag i satsningen på vätgasstål? Svaret är Göran Persson, en person med ett dystert politiskt register, åtminstone om man ska döma av kommunaliseringen av den svenska skolan. Nu kommer antagligen Göran Persson att ge LKAB en jättesmäll på många fler hundra miljarder än Maud Olofsson lyckades med beträffande Vattenfall.

Att cheferna på LKAB är villiga att ta chanser är en sak (de är för övrigt anställda genom en styrelse i vilken politiker tillåts övervintra). Men ingen kommer ihåg företagschefer som misslyckas. Nu motiverar de högsta cheferna i Dagens industri sina rop på mångmiljardsatsningar från det offentliga med ”att planeten håller på att brinna upp” respektive att det gäller ”vår överlevnad.” Handelskammaren i Norrbotten tillbakavisar också kritiken och säger att den bara ”spär på polariseringen” mellan norr och syd i nationen. Argumentationens osaklighet är påfallande. Utan nyanser sjunger man med i skräckens och risktagandets tonart. Det är inget annat är hybris, som projektet rätteligen borde kallas.

Avgörande för en statlig affärssatsning måste vara en hög procentuell chans för framgång. Är risken däremot stor ska andra aktörer sköta affärerna. I fallet med vätgasstål är inte bara satsat kapital med i kalkylen. Det gäller också sysselsättningen av anställda uppe i Norrland, tillgången på el för andra viktiga samhällsbehov samt Norrlandskommunernas satsning på bostäder, vård, skolor och service. Göran Persson och hans politikerkompisar i LKAB fantiserar och spelar med rekordhöga insatser och risker i rekordklass.

Vi ser alltså hur flummiga politiska visioner än en gång riskerar att skada Sverige. Skomakare ska hålla sig till sin läst brukar det heta. Större sanning har idag tesen att politiker inte alls ska syssla med affärer. Sovjetunionens sammanbrott är skolboksexemplet på att planekonomi inte fungerar. Urvalet av politiker baseras nämligen inte på deras kompetens, utan på deras förmåga att drömma och snacka. Det är en dålig grund för den som ska göra affärer. Det tycks som om Göran Persson kommer att bevisa denna tes.

Torsten SandströmJournalister vet hur propaganda ska drivas

Uncategorised Posted on tor, november 09, 2023 10:28:56

Sydsvenskans Olle Lönneus är mediernas Ole Dolyckan. Vad sägs om den rubrik som följer med anledning av morden på två fotbollssupporters i Bryssel? Rubriken saknar förmodligen det väsentligaste. Kolla själv:

En gul svensk fotbollströja kan göra dig till måltavla för terror

Nämligen vem eller vilka som kan tänkas attackera svensks fotbollsfans i blågula tröjor. Det som saknas är ordet ”muslimsk” framför terror.

Är detta en slump eller finns en tanke? Mitt svar är att det är planerat. Tidningen vill inste stöta sig med islamska grupper och deras vänsterallierade i Malmö. Där har båda grupperna ett strak fäste via S-partiet.

Det som sker är att bidragaren av statligt presstöd, Sydsvenskan, bidrar till att urskulda Malmö kommuns passiva ledning, som också lever på statsbidrag, genom att inte tala om muslimsk terror. Vi ser hur eländet hopas i lager på lager i vårt land.

Samtidigt ser vi hur journalisternas propagandan blir alltmer raffinerad och på sätt och vis diskret. Genom att utelämna det centrala ordet i en rubrik. i Nordkorea skriks budskapet ut. I Sverige sker det i smyg. Men illa är det i båda fallen.

Torsten SandströmHur vettigt är det att strejka mot Elon Musk?

Uncategorised Posted on ons, november 08, 2023 11:04:47

Som bekant har fackförbundet Metall inlett en strejk mot ett antal svenska verkstäder för service av Teslabilar. Hela mediesverige står nu på tårna. Fotograferna bevakar verkstaden och det tält som Metall rest i sin kamp mot det svenska utsugarföretag som servar elbilar från Tesla, ett fortskaffningsmedel som många drömmer om äga. Att Elon Musk är en skurk har förstås länge berättats för svenska folket. Nu bekräftas det genom att han även vågar att anfalla den heliga svenska modellen.

Just anfallet på ”den svenska modellen” är ledmotivet. Det är som att lyfta Bibeln mot Musk. Det är fräckt att Tesla bara vågar ifrågasätta denna socialdemokratiska dogm. Denna trossats påstås nu vara hotad av några mellanstora teslaverkstäder i landet. Dvs företag som inte tycker sig ha någon nytta av ett kollektivavtal med Metall.

Enbart själva den mediala dramaturgin är alltså intressant. Alltså en helig dogm mot boven Musk. Men medierna berättar knappast om verkligheten på de moderna verkstäderna. Hur många anställda vill vara med i facket? Ett fåtal tycks det. Varför är de flesta oorganiserade? Medierna talar om hot. Är de anställda underbetalda? Man skriver inget om anställningsvillkoren på verkstaden. Mycket talar därför för att de anställda betalas minst lika bra som Metalls kollektivavtal föreskriver för hela det svenska riket. Sannolikt har de anställda hos Tesla även rätt till sedvanliga försäkringar.

Den som tänker efter en stund – och försöker att bortse från Socialdemokraternas dogm som numera alla medier och större delen av Riksdagens ledamöter värnar om – inser snart att strejken egentligen inte gäller svenska arbetares löner utan svenska politiska principer. Tesen är att i Sverige ska centrala rikstäckande kollektivavtal reglera lönearbete, punkt slut. I svensk lagstiftning upphöjs nämligen detta till gällande ideal. Ty på denna tes baseras hela den svenska arbetsrätten. Och denna lagstiftning har det heliga socialdemokratiska arbetarpartiet slagit fast. Därigenom ges detta parti möjlighet att skaffa sysselsättning åt tusentals fackliga förtroendemän (och kvinnor), märk väl på företagens bekostnad. I sin tur kommer dessa många lojala förtroendemän att bidra till S-partiets framgångar i svenska allmänna val. Knepet är alltså en statlig lagstiftning som ytterst ska befästa socialdemokratins makt över landet.

Nu över till det centrala. Vilken nytta har arbetarna på Teslas svenska verkstäder av denna listiga juridiska metod? Vi vet att amerikanska bilarbetares löner är avsevärt bättre än svenska motsvarigheter. Tesla kan alltså betala! Vidare sägs det att de anställda på Teslas verkstäder i Sverige redan har bonusar som överstiger villkoren i Metalls kollektivavtal. Så vad talar egentligen för att Tesla försöker underbetala sina svenska arbetare.

Det vi ser är de facto en politisk procedur från Metall och socialdemokratin som avser att befästa en principfråga som faktiskt ytterst tycks gälla Metallbossarnas egen framtid och S-partiets makt över nationen. Denna slutsats passar förstås inte massmedierna alls. Därför berättas det tårögt om hotet mot den heliga svenska modellen. Det rapporteras även bristfälligt om de svenska industriarbetarnas löner. De är nämligen inget att skryta med internationellt sett.

Vid den svenska fackföreningsrörelsens tillkomst omkring år 1900 var verkligheten förstås annorlunda och dyster. Motsättningarna var stora och arbetsklimatet synnerligen bistert. Då behövdes sannerligen fackliga organisationer! Och ledarna var många gånger lokala hjältar med osäker och dålig lön. Företagen, staten och domstolarna bekämpade nämligen ofta facklig organisering.

Min centrala tes är följande. Finns det något som talar för att denna arbetsfientliga ideologi idag skulle återkomma till vårt land, dvs drygt 100 år senare? Skulle svenska arbetsgivare drastiskt sänka de anställdas löner och vägra att göra avsättningar till de försäkringar som med tiden vuxit fram? Några enstaka företagare skulle kanske försöka. Men efter 100 år är den stora skillnaden att Sverige är ett helt annat land ideologiskt sett, en nation som liknar flertalet av västvärldens industrinationer. En tyst lag föreskriver därför att bra jobbare förutsätter en marknadsmässig betalning. Lönekampen har således blivit mindre påfallande och fackföreningar också mindre efterfrågade relativt sett. Svenska arbetsgivare inom industrin vet att de i huvudsak måste anpassa sig till lönerna på en större marknad.

Det sista sagda är pudelns kärna. Idag har centrala kollektivavtal främst betydelse för Metalls kontroll över sin medlemmar på arbetsmarknaden. I många nationer har industriarbetare avsevärt bättre betalt än i vårt land. Det intressanta är att Metall inte längre utnyttjar möjligheten att pressa fram höga löner för sina skickligaste medlemmar. I stället driver Metall en politik som medför att liknande lön ska ges för tämligen okvalificerad arbetskraft. Därför är svenska låglöner relativt höga. Allmänt sett är Sverige faktiskt det land inom OECD som har minst skillnad mellan låga och höga löner.

Detta har förstås blivit en allvarlig tröskel mot att få in oskolade i industrin, i och med att svenska företag måste betala högre låglön än vad som är konkurrenskraftigt på en internationell marknad. Utomlands löses detta problem genom lagstiftning om minimilöner, som ger arbetsgivaren en friare möjlighet att betala till den lägre nivå som lagen anger. Tänk om vi haft minimilöner även i vårt land! Det hade förstås spräckt Metalls politiska ambition att ge sina medlemmar mittenlöner. Skickliga svenska industriarbetare hade säkert fått bättre betalt om inte den svenska modellen funnits. Sådana topplöner förefaller för övrigt vara själva idén med en fackförening. Men Metalls ambition är att sluta avtal för en hel bransch (vilket är stommen i den svenska modellen) varför lönesättningen påminner om mellanmjölk.

Metall är alltså idag – liksom förr – en politisk aktör i samverkan med S-partiet. De anser inte att företagens behov – och industriarbetarnas intressen – ska främjas utan i stället hyllas den jämlikhetsideologi som socialdemokratin driver inom i stort sett varje sfär av det svenska samhället. Tesen är som bekant: alla ska med i båten. För S-partiet är konkurrens och höga löner något som man helst inte vill se eller åtminstone inte så gärna tala om. Det är låglönesatsningar som gäller oavsett att många skickliga arbetare inom industrin borde kunna betalas påtagligt högre. Genom lägre lön främjas svensk export, menar man, något som gör att näringslivet ser med blida ögon på den svenska modellen, även om man klagar över att ingångslönerna är för höga och att inte låg lönesättning tillåts för dem som är okvalificerade.

Min slutsats är att kvalificerade svenska industriarbetare förmodligen inte är vinnare på den svenska modellen. Segrare är vänsterns politiker och de arbetare som kan få jobb via satsning på de mellanlöner som ständigt står i fokus. Givna förlorare är de invandrare som arbetsgivarna inte ens tycker det är värt att anställa på grund av att saknar kompetens att få anställning till marknadsmässig låglön.

Jag menar därför att dagens svenska tillstånd delvis påminner om det gamla skråsamhällets. Nu är det Metall (och andra förbund) som genom sina ledare går med på löner på internationell låg nivå. Man önskar nämligen bestämma över den svenska industrin. Så vill socialdemokratin ha det. Följden blir inga topplöner och arbetslöshet för dem som inte ens får jobb. Det blir på så vis relativt få strejker och förhållandevis hyfsade löner för arbetare utan särskild utbildning och erfarenhet. Men bland förlorarna ser vi de skickligaste industriarbetarna om man jämför med utlandet.

Låt oss nu tvärtom se på vinnarna. Två viktiga och för den svenska nationen skadliga segrare kan direkt utpekas. Inom fackföreningsrörelsen vinner fackförbundet Metall, som med näbbar och klor försöker värna sin förlegade svenska modell. Dvs en lösning som numera egentligen är kontraproduktiv för en stor grupp av de skickligaste medlemmarna. Men Metalls bossar har en hel del att vinna på modellen, utan att jag närmare behöver gå in på chefernas lönevillkor.

Inom politiken är vinnaren den socialdemokrati som (tillsammans med LO) sedan länge lyckats lansera en modell för lönebildning som främst främjar jämlikhet (dvs stegrade låglöner). Dessutom har det socialdemokratiska partiet genom en ”svensk modell” lyckats att maximalt bevara att den politiska makten över Sverige stannar i partiets händer. En modell som till och med S-partiets politiska motståndare, Moderaterna, tyvärr bugar inför.

Någon kanske säger att jag sprider desinformation och en bild av konspiration. Dessutom att jag inte hyllar arbetsfreden. Men lönestatistiken och motviljan mot statlig reglering av minimilöner (i stil med utlandet) talar sitt tydliga språk. De topplöner som arbetsgivarna idag slipper betala uppväger mer än väl kostnaderna för jämlikhet i lönemitten. Därför har många företag svårt att rekrytera industriarbetare av toppklass och även stora problem med att anställa okvalificerad arbetskraft till låg lön på golvet. Det sammanlagt dämpade svenska löneläget gör att företagen ändå kan konkurrera på världsmarknaden med hyfsade vinster som följd.

Min poäng med denna text är att den svenska modellen har många förlorare som man talar tyst om. De med högsta och lägsta kvalifikationer förlorar mest. Det vill socialdemokratin inte tala om. Därför används ”den svenska modellen” som ett politiskt slagträ mot frifräsande verkstäder hos amerikanska Tesla. Detta trots att dessa företag minsann inte tycks betala några svältlöner till sina anställda. Det vi ser är ännu ett exempel på en S-märkt modell att styra Sverige. Men att använda lagen för ett partis egna intresse av att gynna Metall är inte förenligt med normala demokratiska principer.

Dessutom ser vi en förlegad modell som innebär att individen ska stå tillbaka för kollektivet. Det skaver i nutidens liberala epok av identitetspolitik.

Torsten SandströmDjup navelskådning i kändissverige

Uncategorised Posted on tis, november 07, 2023 11:19:45

DN:s krönikör Hanna Hellqvist behöver bara skriva om sitt eget privata och simpla liv för att få plats i tidningens spalter. Det förefaller vara en typ av nutida ”gräv där du står”. Men den billigaste varianten. Den 17/10 berättar hon om att en kille på 10-11 år försökt tränga sig före henne i en kioskö. Där skulle Hellqvist i all hast köpa en yoghurt inför ett nära förestående redaktionsmöte på Radiohuset (!).

Händelsen och hennes ilska fyller alltså den dagens krönika. Någon mer vardaglig händelse kan man knappast tänka sig i det offentliga vimlet. Men hon blir sannerligen ilsken på barnet och skriver att smockan hängt i luften.

Sedan inser hon uppenbarligen att texten ser illa ut. Därför blir rubriken ”Artighet mellan främlingar gör livet lite lättare att leva”. Och hon avslutar med harang på harang om hur mycket hon uppskattar artighet. Hon skriver till och med om sina tårar.

Min undran är av följande två slag. Vem sjutton vill läsa sådant dravel om en obehärskad tant som inte kan ta ett steg tillbaka för en påflugen tioåring? Är målgruppen personer som är lika töntiga och gärna vi sett att en ”upphöjd” krönikör är likadan? Hon och kollegan Alex Schulman försörjer sig bra på att skriva om egna tårar (han måste senast stanna bilen och gråta över en beatleslåt!). Återkommande ord om gråt ger läsarna en känsla av ärlighet och vardaglighet. Det tycks med andra ord som om folk vill läsa om sina egna livsproblem och inte om intressanta samhällsskeenden.

Dessutom frågar jag mig vad Hellqvist har på en redaktion i Radiohuset att göra. I krönikan beskrivs det som rutinbesök. Är det verkligen skattebetalarna sak att finansiera en person som knappast någon gång tycks uttrycka en väl genomtänkt eller analytisk tanke. Utan mest flum och flams. Uppenbarligen är det sådan som SR och SVT gillar att odla i sitt omfattande skafferi av kändisar. Detta förråd tvingas du och jag betala överskattsedeln.

Att SR:s framtid måste vara utmätt blir min förhoppningsfulla slutsats. Låt public service gå i graven så att Hellqvist tvingas försörja sig genom Bonniers medier… Med nya tårar går det att försörja sig i mediesamhället – hur eländigt det än kan tyckas.

Torsten SandströmUSA tar täten medan EU lagstiftar om det mesta

Uncategorised Posted on sön, november 05, 2023 21:05:21

EU har i grova tal en tredjedel fler medborgare än USA (440 miljoner jämfört med 330). Av ålder och genom näringslivets effektivitet är ändå USA storebror. Och vad gäller tillväxt sackar EU påtagligt efter sin vän på andra sidan Atlanten.

Detta är ett problem som EU:s ledning och framför allt medlemsstaternas regeringar kritiskt borde reflektera över. Man tänker på´t förstås. Men knappast självkritiskt. Den vanliga reflexen från Bryssel har blivit: fler medlemstater och mer överstatlighet. Jag har däremot i olika bloggar pläderat för en decentralisering av EU, som borde låta medlemsstaterna, nationernas medborgare och inte minst företagen få större inflytande. Jag menar att EU:s federalism medför en hämsko på kreativitet och konkurrens inom Europa. I USA är det i grunden delstaterna som har makten att lagstifta i de många ämnen som konstitutionen inte reglerar. Näringslivet i USA är således avsevärt friare, något som förklarar de amerikanska ekonomiska framgångarna visavi EU.

A propå nutidens gigantiska digitala utveckling lyfter The Economist häromveckan (23/9) den centrala fråga som jag vill kalla ”bilen och släpvagnen”. Som bekant är det de amerikanska datagiganterna som driver utvecklingen nu med AI i fronten. EU:s roll har blivit att försöka reglera det monster som EU talar om i sina drastiska utrop. Tekniken och affärerna hanteras från bilen (USA) medan släpvagnen (EU) lagstiftar så ögonen blöder. Efter det fasansfulla regelverket GDPR har byråkraterna i Bryssel en duo nya.

Det är inte så att jag menar att lagstiftning är onödig. Men det är bra om den ledande nationen på det digitala området ges ett betydande inflytande över regleringen så att juristerna i Europa inte bestämmer takten samt marknadens och medborgarnas frihet. I och för sig verkar det federala USA vara saktfärdigt. Det är inte bra, men förklaringen är förstås det kraftiga och fria drivet i det amerikanska affärslivet. Följden har blivit att juristerna i Bryssel tillåts bygga labyrinter med regler. Är det något som en byråkrati missbrukar så är det lagstiftning.

Därför menar jag att alla som – liksom jag – vill se en effektiv europeisk handelssamverkan måste enas om att EU:s federala inriktning ska brytas. Unionen är ineffektiv och blir än värre med nya medlemmar och mer överstatlighet. Enligt min mening andas statsminister Kristersson våndor över EU:s framtid om man läser hans uttalanden mellan raderna. Han tycks våndas över Sveriges roll som lekboll då Europas stormakter gör upp. Enligt min mening borde därför Sverige ta ledningen för en rörelse som vill banta unionen till en handelssamverkan som är på hugget. Frankrike och Tyskland har förvandlat EEC till den släpvagn i EU-skepnad jag nyss talat om. I stället för ett friare och effektivare näringsliv i vår världsdel ser vi djungler av nya regler för en union som redan förefaller vara på bristningsgränsen. EU har blivit en tummelplats för politiker och jurister. Likheten med 400-talets Rom är lockande och pekar inte på någon lysande framtid. Den centrala kraften måste träda tillbaka och låta Europas nationer och företag konkurrera i en handelssamverkan av tidigare EEC-snitt.

När jag skriver detta är val till det som kallas Europaparlamentet stundande. Denna institution är enligt min mening själva sinnebilden av en central kravmaskin som befolkats med politiker som drar åt många olika håll. Här bråkar personer som knappast vet något om hur ett effektivt näringsliv (industri, jordbruk, handel och transporter) ska bedrivas. Däremot excellerar parlamentarikerna i lagreformer av alla de slag – kraven på rättigheter formligen väller ut från parlamentets två (2!) palats. På så vis ger parlamentet ett synnerligen trist – men klargörande – ansikte åt EU:s övergripande problem. Svårigheterna hopas. Beredskapen till handling tycks kunna sammanfattas i orden: mer av samma sak. I USA gäller däremot business as usual – förvisso frånsett hot från Trump och demokrater som inte inser behovet av en yngre och klokare ledare.

Torsten SandströmIslams avgrundstid

Uncategorised Posted on sön, november 05, 2023 11:43:12

Under drygt 500 år, mellan cirka 750 och 1250, utspelades en period som brukar kallas islams guldålder. Vetenskapen frodades utifrån Persien och Irak. Forskare i naturvetenskaper och filosofi gjorde lysande insatser. Även juridiken gjorde framsteg. En kultur som i några avseenden överglänste den grekiska antikens växte fram från Mellanöstern till Spanien på södra sidan av Medelhavet.

Detta var innan mer råa och hänsynslösa ledare tog makten i Mellanöstern i form av exv mongoler och ottomaner. Ökad plats gavs då för olika grupper av dogmatiska muslimer. Forskning ansågs som vidskepelse. Koranen blev allomfattande och lagbok, varför juridiken förstås hamnade i vanrykte.

Jag skriver detta då jag tänker på vad som idag sker i den region som förr ansågs bärare av en gyllene kultur. Vi ser idag islamska ledare som uppmanar till folkmord och som hetsar unga män till terrordåd för att bli lyckliga i paradiset. Präster och militärer som förtrycker sina egna folk och lämnar dem i fattigdom och utan kunskaper om vetenskap. Vi ser också en turkisk president som slutit ett avtal med Sverige rörande militärt samarbete i NATO, men som gång efter annan ändrar villkoren för avtalet. Det är sannerligen en beklämmande kultur vi ser omgivande Israel.

Den givna slutsatsen är att fanatisk tillämpning av religiösa tankar är fientlig för mänskligheten. Vi har tidigare sett hur katolska kyrkan jagat och bränt oliktänkande. Och även svenska präster med lutheransk tro har senare sett till att få kvinnor på bålet för häxeri. Religionens civiliserande effekt bör alltså ifrågasättas.

Det är klart att människor kan ha nytta av religiösa tankar. Men idéer om högre makter kan som nyss nämnts vara farliga. Särskilt då de får reaktionärt dogmatiska uttryck och predikas av fanatiska präster. Förvisso har staten Israel sina ortodoxa troende, som ibland får allvarligt störande verkningar för nationen och dess grannar. Men de är ändå fredliga relativt sett (fanatiska judar vill inte ens göra militärtjänst!). Däremot är palestinierna kraftigt under islams ok. Den religiösa krigshjälten är på mångas läppar. Och shiamuslimerna inom Hamas är dödens apostlar som vettlöst terroriserar och dödar människor av annan tro – allt med stöd från ayatollornas Iran.

Vi befinner oss därför nu i islams avgrundstid. Samtidig som många i västerlandet – av rädsla för terror – hukar och inte vågar säga ifrån. På Sveriges gator och torg syns palestinier och hamasvänner demonstrera. Medan Israel och USA för kampen mot i den islamska terrorn.

Enligt min mening måste förnuftiga människor sluta sig samman så att Ghasa i framtiden kommer att förvaltas av ett ledarskap som saknar religiös bindning. Ett helt nytt kompetent och fredligt ledarskap måste ta itu med palestiniernas verkliga problem, dvs ekonomi, utbildning och vård. Prio nummer ett är därför att lyfta islams ok och eliminera Hamas. Först då kan palestinierna slippa dras djupare ned i shiamuslimernas träsk. Först då bör ekonomisk bistånd ges till palestinierna. Först då kan de och Israel ges möjlighet till fred.

Torsten SandströmEn kvinnlig navelskådares syn på män

Uncategorised Posted on lör, november 04, 2023 11:41:24
En feministisk dröm: yogin som lär ut det goda livet. Wikimedia.

Sara Sommerfeld skriver i SvD 29/10 en mångordig text på temat: hon träffade bara hopplösa män – tills hon insåg vad problemet var.

Att män är problematiska är förstås den vanliga feministiska inkörsporten. Tänk om en man skrivit en liknande rubrik! Vilket liv det skulle bli i svenska medier. Men via statsfeminismen som sossarna odlat fram är dörrarna öppna. Bara detta påhopp i könsdebatten kan få mig att må illa. Sanningen är förmodligen att frekvensen hopplösa män är lika stor som hopplösa kvinnor.

Nu över till vad som var Sommerfelds problem enligt henne själv (hon är som nämnts inget sanningsvittne). Sommerfelds lösning är uppenbarligen yoga. Men enligt min mening behöver man inte ta till sådan verklighetsflykt av utländsk modell. Navelskådning och mumlande av mantran är ingen väg till vishet, även om många österländska siare påstår detta. Det räcker med att sätta sig ned och läsa, fundera och tillsammans med andra snacka om livet. Alltså att kritiskt analysera sig själv och sitt liv. Det är just bristen på sådan självkritik som tycks ha varit Sommerfelds problem.

Sommerfelds brist är alltså i klarspråk henne själv och hennes ytliga bild av livet och på samvaron med män. Men det skriver hon förstås inte. Hon tar till ett svepskäl: yoga. Mellan raderna framskymtar ändå det reella problemet. Hon har festat och tumlat om med män som hon inte valt med omsorg. Man behöver inte ta till yoga för att bryta en sådan livsstil. Sommerfeld flyr alltså från sin förra ogenomtänkta livsstil till en av indisk spiritism inspirerad ny drömvärld. Såvitt jag förstår innebär detta ingen egentlig frigörelse. Det är enbart en växling mellan två liv som båda är bortom en genomtänkt reflexion.

Det är typiskt för dagens mediesamhälle att en sådan text som Sommerfelds över huvud taget publiceras. En halvkänd skådis bekänner sina svårigheter och föreskriver en hippy-lösning, dvs yoga. Ett idealt scenario för dagens vänsterjournalister. I stället för sakliga analyser med kritisk distans lanseras opium för ett folk som redan förvirrats av det ständiga åsiktsbombardemanget från mediehusen. De medier som förr fungerande som en tredje statsmakt – med kritik av politikernas framfart – har nu blivit en medial cirkus, där mediernas eget liv står i centrum och allehanda flumbudskap förs fram.

Texten är alltså tidstypisk: identitetspolitik in extremo.

Torsten SandströmMinoritets- och identitetskultur

Uncategorised Posted on tor, november 02, 2023 22:24:29

Wikimedia

Sydsvenska meddelar idag följande nyhet:

Sagostunden ”Drag story hour Sweden” och dess skapare, dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless från Malmö, får Greta Renborgs pris för 2023.

Jag tycker att kultur ska belönas efter sitt innehåll och kvalitet. Det gäller skönhet och kreativitet. Inte efter aktörernas identiteter, personliga val eller politiska preferenser vad gäller framträdande. Sagor kan läsas av vem som helst. Personens könsinriktning är såvitt jag förstår ovidkommande. Om den ställs framför sagans budskap eller idé rör det sig om propaganda.

Men svenska medier eller offentliga myndigheter tar kvaliteten med en klackspark och väljer i stället att belöna politiskt korrekta aktörer. Uppenbarligen menar man att Lady Busty och Miss Shameless uppfyller gällande politiska krav för sagostunder. Det gäller att förmå små barn – som inte vet något om sex – att att förstå minoriteternas val av sexuella läggning. Att ett mindre antal medborgare väljer ett annat sexliv än majoriteten är givetvis en rättighet som måste skyddas. Men därför behöver den inte blåsas upp och fastställas som biologins vardag. Det rör sig ändå om ett udda val av sexliv – förvisso vackert på sitt sätt – men ändå en undantagsform i samhället. Hbtq är något som måste värnas, men därför inte prackas på små barn som inte förstår vad det rör sig om. Jag har inte svårt att omfamna en hbtq-are, men vill inte utsättas för vänsterns vanliga medvetna prioritering av fåtalets syn på livet. Hänsynsfullhet köper jag, men inte att vi alla ska promenera med exakt samma offentliga värderingar.

Jag menar således att den offentliga kulturens pk- aktivister sysslar med politisk propaganda. Därför ger man Bystiga damen och Fröken skamlös 25.000 kronor i pris. Med tanke på kvinnornas artistnamn går de sannolikt fria från sexköpslagen. Men ändå är det en spekulation i sexuell dubbelmoral vi utsätts för.

I fokus för den dubbla moralen står kriminaliseringen av den som köper sex, medan säljaren (normalt en kvinna) betraktas som ett oskyldigt offer. I min värld gäller antingen fri sexhandel eller kriminalisering av såväl köpare som säljare. Svensk folket måste vända sig mot vänsterns syn på sex i samhället!

Torsten SandströmDN bör byta namn till Dagens Nonsens

Uncategorised Posted on tor, november 02, 2023 09:21:29

Bonniers tidning DN är som bekant landets största på morgonen (mätt i upplaga). Trots en tilltagande reklamnedgång tycks DN klara sig bra ekonomiskt. Mediesamhällets driv gynnar Bonniers koncern där DN fungerar som marknadsförare av allehanda spektakel. Tidningen är alltså inte frisk.

Anpassningen till den nya tidens läsare har brutalt förändrat DN:s innehåll. Jag vet, ty har varit prenumerant till och från sedan slutet av 1960-talet. Då var tidningen faktajournalistikens svenska flaggskepp. Varje dag många goda kritiska analyser. Visst fanns det en och annan journalist som skrev kåserier, men de presenterades inte på första sidan som stjärnor (vilket de inte heller var). Nu kan det kritiska och analytiska antalet skribenter i DN räknas på en handens fingrar.

Däremot har vänsterns åsiktsjournalister kraftigt brett ut sig. Dessvärre många gånger på nyhetssidorna där de driver sossepolitik. Den pragmatiska L-ledaren Pehrsson får mer stryk än instämmande ord. Däremot hyllas Magdalena Andersson, såväl för att hon har rätt kön som lagom ljumma vänsteråsikter. Ett exempel på propagandister är DN:s Amanda Sokolnicki.

Den mest tydliga expansionen av åsiktsjournalistiken syns inom en svällande ram krönikörer. En god krönika kan förvisso vara rejält underbyggd med fakta. Men det är inte det visser på DN. Här finns ingen hejd på hur egotrippade spalterna kan vara, oavsett om det drar åt samhälle, kultur, sport, nöjen osv.

Ledande navelskådare är utan tvekan Hanna Hellqvist, tätt följd av Alex Schulman. Endast undantagsvis förmår de betrakta världen utanför sina egna familjer – samhället framstår mer som en parantes som vagt skymtar fram bakom huvudpersonen: den uppburna krönikören som ställer ut sitt ego på första sidan av tidningen med fet rubriker, ofta i rött (kanske som en form av positionsangivelse).

Den 19/9 slår Hanna Hellqvist till med följande drapa i rubriken på första sidan:

Min relation med min mamma är en av de viktigaste i mitt liv och

därför nöjer jag mig aldrig

Denna rubrik måste vara den hittills mest navelskådande som DN sett och det säger en hel del. Ord (pronomen) med koppling Hellqvist utgör som synes omkring halva textmassan (se min kursivering). Och budskapet måste sägas vara det mins upphetsande som skådats. Mödrar är väl nästan alltid centralfigurer. Och vad Hellqvist inte nöjer sig med är så oklart att hon fått underkänt i en skoluppsats.

Det är uppenbart att DN vill ha dessa egotrippade utrop. Tidningen vill presentera nonsens. Hellqvist representerar nämligen ett slags slumpvis utvald läsare från gatan som snackar på ett vis som vem som helst. Detta är så fjärran från DN:s ursprungliga kvalitetslinje som man kan komma. Det är rena spekulationen i populism. Ett känt ansikte som åbäkar sig. Den nya tidens läsare förväntas känna samhörighet i den båt som alla förväntas ta plats i, för att använda S-märkt språk. Jag får extremt dåliga vibbar av den smaklöshet som DN erbjuder läsekretsen. Själva namnet DAGENS NYHETER är också numera inflaterat. Det mesta textmaterialet är inte allas dagsaktuellt, utan bär karaktären av vecko- eller månadstidning. Så dagens nonsens vore en mer korrekt benämning – med tillägget beroende socialdemokratisk.

Torsten SandströmOmöjlig forskning om ”lycka”

Uncategorised Posted on ons, november 01, 2023 09:02:03

Tidvis har jag tagit del av Micael Dahlens eskapader i svenska medier. Jag tänker på den person från Handelshögskolan i Stockholm som nyligen blivit professor i lycka och välmående. Min spontana bild – via fotografier och mediala uttalanden – har varit: ännu en hippie-entreprenör som marknadsför sin egen person. Jag är säker på att min uppfattning är något fördomsfull. Inom forskningen har han sannolikt gjort betydande resultat. Det är bara så att min bild av hur en forskare bör agera avviker helt från Dahlens personligen ambition. Tankar och ord bör, som jag ser det, stå i centrum och inte personliga attribut och löst snack. Att han nu satsat på forskning om lycka bekräftar på så vis min spontana uppfattning.

Enligt min mening kan nämligen forskning svårligen bedrivas om lycka. Själva begreppen lycka eller välmående rör känslor som i grunden är så subjektiva att de inte kan hanteras vetenskapligt. Därmed inte sagt att orden är meningslösa eller ointressanta. Alla vill förmodligen bli gladare och lyckligare. Det är normalt bra för personen ifråga och i allmänhet även för omgivningen. Vidare agerar den som är välmående normalt så som många företag älskar, dvs konsumerar, vilket förstås förklarar Handelshögskolans intresse. Och konsumtion kan i flera avseenden (inte alla!) vara samhällsnyttig.

Alltså menar jag att det inte är möjligt att med vetenskapliga anspråk bestämma vad det är som gör en person lycklig – oavsett om det rör sig om en individ eller personer inom en viss grupp. Bara att mäta lycka är omöjligt. Tänk efter. Inte går det att genom frågor till X att avgöra om dennes svar är korrekt eller en flykt från verkligheten. Dessutom har personer som X och Y förmodligen olika definitioner av lycka. Frågor till en konsument belyser detta problem. En spelmissbrukares ord kan svårligen tas för sanna. Konsumtionen är bara en indikation på vad X gör för tillfället. X´ motivbild förblir högst oklar.

I grunden visar Dahlens och Handelshögskolans lyckoprojekt på den samhällsvetenskapliga forskningens problem och gränser. Det är nämligen svårt att analysera vad som sker i ett samhälle eller vad som gör att en människa tycker eller agerar på visst sätt (för att nu inte tala om flera individer!). Märk att jag redan förkastat metoden att samla information visa frågor och svar (enkäter). Denna väg är en ytterst ytlig och osäker väg att samla kunskap. Alla känner till talesättet ”som man frågar får man svar”. Och den som är lycklig eller missnöjd just då svar avges fyller alltså bara enkäten med subjektiva och plötsliga reaktioner.

Det som förvånar mig är att Dahlen har en bakgrund som ekonom (fördomsfullt nog trodde jag först att han var psykolog). Visserligen sysslar ekonomer med mänskliga val och beslut som är mätbara i pengar. Och ting som kronor eller euros kan därför hanteras med relativ säkerhet där de syns på papper eller i digitala register. Alltså med samma vetenskapliga anspråk som historiker analyserar samhällsbeslut eller jurister studerar lagar och andra rättskällors tillämning. Men ingen av de discipliner som nämnts kan med anspråk på vetenskaplighet bestämma varför människorna bakom samhällets mångskiftande beslut agerat som de gjort.

Steget över till varför en person handlat som han eller hon faktiskt gjort är med andra ord ett kliv ut i en sfär som är omöjlig att bearbeta strikt vetenskapligt. Ännu så länge saknas som bekant verktyg för att direkt och tryggt avläsa vad som händer i en människas hjärna och varför det sker. Tolkningen av miljoner av kemiska och elektriska impulser i hjärnan är idag inte möjlig. Detta är samhällsvetenskapens ständiga dilemma eller handikapp. Men det går att minimera samhällsforskningen svårigheter. Och det gör historiker och jurister genom att inrikta sig på skrivna ord och enbart uttala sig om dessa. Men sådan tolkning är alls inte enkel.

Men den som forskar om vad lycka är ställs däremot inför oöverstigliga svårigheter. Ändå sysslar forskare inom vissa samhällsvetenskaper ständigt med försök att uttala sig, trots att de enbart sysslar med mer eller mindre lösa spekulationer. Man vill med andra ord bygga förklarande teorier om mänskligt handlade på individens eller samhällets plan (psykologi resp sociologi). Förvisso kan resultaten bli intressanta, men det rör sig ändå enbart om försök till underbyggda förmodanden, något som oklart – men högtidligt – brukar betecknas som teorier, sociala mönster, strukturer eller liknande.

Dagens mediesamhälle översvämmas av rapporter av detta slag. Ofta med tydliga anspråk på att vara vetenskapliga. En stor del av dagspolitiken i vårt land baseras på ”forskning”. Tyvärr har inte ens ”forskarna” ifråga själva, många gånger, en kritisk distans till sin rapportering. Och hur ska man då kunna begära att politiker och journalister ska veta att de ställs inför spekulationer i vetenskaplig förklädnad. Alltså blir titlar som doktor, docent eller professor intressanta i samhällsdebatten för eller mot ett visst beslut. Och en uppsjö av olika samhälls”forskare” tillåts på så vis legitimera de mest egendomliga beslut.

Kanske är det sådana spekulationer som Dahlen kommer att syssla med. Vad vet jag? Men begreppen lycka och välbefinnande är ändå så hala att det måste bli fråga om hantering av så många bollar på en gång att resultatet enbart blir rena gissningar. Det tror jag både Dahlen och Handelshögskolan vet. Men deras drivkraft att som entreprenörer skära lycka och guld med täljkniv är ändå så stor att de struntar i vetenskapsteorins grunder. Detta är i och för sig ett handlingssätt i tiden – blygsamhet och försiktighet är som bekant inte mediesamhällets kännetecken. Som ekonomer vill de alltså söka välmående. Det är enligt min mening olyckligt. Vad nu detta ord innebär.

Torsten SandströmVi måste välja Israels sida!

Uncategorised Posted on tis, oktober 31, 2023 09:31:03

Efter en stund framför svenska, amerikanska och arabiska nyhetskanaler igår kväll slås jag av att alla ser den palestinska befolkningen i Gaza som oskyldig för det som sker och därför inte kan hållas ansvarig för att Israel oerhört hårt strider mot Hamas, som inlett konflikten med sina groteska terrordåd.

Jag förstår att barn i Gaza inte kan hållas ansvariga och därför blir oskyldiga offer för Israels motattack. Det är en tragisk sanning. Men att vuxna palestinier inte vet vad Hamas sysslat med under årtionden i och under Gazas byggnader är rena lögnen. Naturligtvis vill den vanliga palestiniern inte erkänna sin kunskap om Hamas, men han eller hon vet faktiskt vad Hamas gör och hurrar över organisationens blodiga illdåd.

Därför blir politikernas och mediernas rop om eld upphör nu så falska. Hamas är idag illa ansatt och har allt att vinna på vapenstillestånd, så att terroristerna kan omgrupperas längre söderut på Gazaremsan. Min korta analys av ansvarsförhållandena slutar i att Israel har rätt till att utplåna sin motståndare som inte sträcker sina vapen. En motståndare som bryter mot folkrätten genom att bygga sina bunkrar på sjukhus! Helst ska förstås Hamas ledare tas till fånga för att inför domstol svara för sina illdåd. Men så länge som Hamas strider måste även den vuxna civilbefolkningen tyvärr bära ansvar för den död och förödelse de själva åstadkommit genom att i krig efter krig stödja Hamas. Att palestinska barn dör är som sagt den djupaste tragik. Men inte heller de ska kunna utnyttjas som sköldar av hänsynslösa terrorister.

Min läsare invänder kanske att även civila israeler måste veta att deras stat – efter FN:s beslut om att erkänna den – måste veta om att ny mark ockuperats. Så är det, tyvärr. Men Israel har ständigt tvingats till drastiska åtgärder efter decennier av anfall från sina kompromisslösa grannar. Enligt min analys bär den israeliska civilbefolkningen således ett mindre ansvar för dagens krig. Dessutom har Israel ständigt varit villigt att försöka undvika terror och grymt dödande av civila. Deras religion hyllar inte egna terrordåd som heliga hjältehandlingar.

Därför gäller det, enligt min mening, att välja sida och inte spela skurkarna i händerna genom att ropa på eld upphör. Jag har därför valt Israels sida, utan att för den skull hylla nationens premiärminister eller expansionsträvanden. Jag menar att Hamas måste besegras och oskadliggöras. Att nya onda terrorister sannolikt kommer att dyka upp är förstås en dyster tanke. Men nu måste Palestinas befolkning välja en framtid utan Hamas terrorister. Om nya kloka politiker i Gaza spelar sina kort med förnuft kan regionen blomstra tillsammans med Israel. Av egen maskin har palestinierna hittills i årtionden ständigt visat upp inkompetens, korruption, hänsynslöshet och religiös fanatism.

Framför teven såg jag igår att svenska nyhetsmedier spelar med i hetsen om eld upphör och propagerar för tesen om palestiniernas frihet från ansvar. Det är bara att beklaga. Vänstern saknar nämligen normalt förmåga att resonera med saklig realism. I krigiska motsättningar har man ständigt pläderats för vapenvila, eller nedlagda vapen, trots att ondskan då fått möjlighet att samla kraft för ny terror. Många vänsterkrafter har på så vis gett Hitler fria händer. Och Putins förr så smidiga ord har man inte genomskådat i debatten om ett svenskt NATO-medlemskap. Jag vill inte att ondskan ska segra även i dagens Palestina.

Torsten SandströmSydsvenska kastar skit av politiska skäl

Uncategorised Posted on mån, oktober 30, 2023 11:14:06

Den röda megafonen skriar som vanligt. Wikimedia.

Sydsvenskan, Bonniers eget organ för Skåne, är lika vänsterpopulistisk som DN i Stockholm. Vad sägs om följande rubrik?

Insändare Öppet brev till statsministern:

Ni borde agerat för länge sedan mot morden

Sydsvenskan väljer alltså att publicera en insändare som kritiserar den nya regering som bara suttit vid makten i omkring ett år. Man anklagar Kristerssons ministär för långvarig passivitet (märk orden ”länge sedan”). I min värld betyder orden en försening på minst ett år. Alltså något som borde ha skett under den följd av åtta år med sossestyre.

Att en brevskrivare från folket (om insändaren inte är fejkad på redaktionen) saknar begrepp om tid och rum förstår jag. Men tidningens journalister borde sannerligen veta bättre. Man utnyttjar alltså en chans att utan grund kasta skit på regeringen. Insändaren borde således ha publicerats med hänvisning till Stefan Löfven och Magdalena Andersson som tillsammans visat stor passivitet i åtta år. Sossarna försökte inte ens stoppa massinvandringen 2018! Här finns faktiskt grunden till dagens klanvåld.

Så infamt agerar bara en skittidning. Sydsvenskan lever upp till denna beteckning. Det skrivs en del om att svenska medier lever i ett svårt ekonomiskt klimat då annonsering alltoftare ske över nätet. Sydsvenska uppbär presstöd från staten för sina ogärningar. Enligt min åsikt skadar det föga om blaskor läggs ned. De fyller ändå inte sin faktiska samhällsuppgift. De bedriver propaganda.

Tyvärr är sanningen att det får presstöd för att sysselsätta vänsterns journalister, som annars riskerar arbetslöshet. Många märkliga statsbidrag finns i vårt land. Frågan är om inte presstöd det mest motbjudande.

Torsten Sandström

bloggare utan statligt bidragAlex (S)chulman – det säger allt

Uncategorised Posted on mån, oktober 30, 2023 11:13:12

Detta är min kortaste blogg. Få ord bör spillas på denne inpiskade vänsteragitator ….Alex Schulman är en vänsterlymmel

Uncategorised Posted on sön, oktober 29, 2023 11:45:00

Alex Schulman är en farlig medial person som DN varje vecka ger stor plats åt. Är det för att han skriver bra? Nej, det tror jag inte. Förklaringen är att han dels är kändis, dels att han framför medievänsterns vanliga åsikter. Eb tyvärr vanlig medial kombo.

Den 23/10 utropar Schulman följande i en fet rubrik:

Viket Sverige lever vi i när TIDÖ-partierna är klara?

Rubriken visar på en fullständig historielöshet. Kanske hade jag inte väntat mig något annat av Schulman. Bristen är något som nutida journalister excellerar i. Idag vet vi att TIDÖ-partierna har suttit vid makten omkring ett år. Vad sysslar den nya regeringen huvudsakligen med? Jo, en våg av blodigt våld, en svår inflation med tendenser till ekonomisk depression samt en svår energikris. Alltså tre fenomen som den gamla sosseregeringen närmast bär ansvaret för efter åtta år på Rosenbad. Detta begriper ett barn. Men det vill inte Schulman förstå. För han driver en vänsterpolitisk agenda, som går ut på att Socialdemokratin åter ska styra landet, i samma röra som senast tillsammans med sina allierade Mp och V.

Den rätta rubriken för DN:s läsare att begrunda vore:

Vilket Sverige har sossarna överlämnat?

Men, som sagt, Schulmans roll på DN är inte att driva kritisk och saklig analys av svenskt samhällsliv. Han har uppdraget att i DN varje vecka driva vänsterpolitik i kombination med analys av sin egen navel och hans familjs inre liv. Om DN idag ville leva upp till rollen som organ för kvalitetsjournalistik hade Schulman inte varit krönikör, helt enkelt.

Detta är bakgrunden till min återkommande och hårda kritik av DN. Det är inte sant, som tidningen säger i sina annonser, att man driver humanismens budskap. Snarare socialismens. Reklamkampanjen är helt falsk och visar en tidningsledning som saknar kontakt med verkligheten. Man vill kanske, men förmår inte. Resultatet är en tidning som propagerar. DN vill uppfostra läsarna. Det är magstarkt av en nyhetstidning.

Det är något synnerligen allvarligt att Sveriges största mediehus (alltså till omfattningen ) beter sig som en buse. Och Schulman är inget annat än en lymmel som utnyttjar tillfället att tjäna en hacka. Ordet lymmel tror jag för övrigt att hans morfar Sven Stolpe gärna skulle ha använt och skrivit under på.

Torsten SandströmKonservatism är i sig inget bra mål!

Uncategorised Posted on lör, oktober 28, 2023 10:47:09

Ifall nyheterna om valet i Polen visar sig sanna är jag förstås mycket glad. PIS-regimen tycks ha förlorat kontrollen över nationens politik. De har drivit en nationell linje och hämtat stöd från en landsbygd som knappast kan sägas vara modern eller upplyst. En kraftigt konservativ linje med katolska toner. Dessutom en nationalism som i viljan att kontrollera landet vägrat erkänna traditionella principer om demokrati och rule of law. Trots antagonism med fienden Ryssland har PIS inte dragits sig för att styra domarmakten och använda statens medier för egen nytta, dvs en statlig propaganda som varit mer tydligt än den vänsterkontroll vi idag ser i vårt land genom journalisterna skrå. PIS har använt några av sovjetmaktens metoder.

Att traditionella mönster ska behållas om de visat sig bra är självklart. Men för mig är konservatism för sakens egen skull fullständigt ointressant. Den framstår som en dammig kvarleva. Det saken gäller är demokrati och effektiva marknader för ett frihetligt styre. Av liknande anledning är jag även motståndare till Donald Trump och hans anhängare inom republikanska partiet. Förvisso bär Trump som affärsman markandsprägel. Men han är en uppenbar falskspelare vad gäller demokrati of rule of law. Antalet rättsaffärer mot honom är skandalöst många (även om några drivs av åklagare med politiska ambitioner inom partiet Demokraterna). Till bilden hör att Trump är en vulgär person med rasistiska drag och mobbande attityder. Jag har aldrig hört honom vara självkritisk.

PIS förlust av regeringsmakten är en vinst för kampen mot Putin. Trumps möjliga vinst i nästa års amerikanska presidentval innebär motsatsen. I flera avseenden är Putin och Trump samma andas barn. Då tänker jag förstås inte bara på bokstäverna i deras namn. De två är båda diktatoriska härskare, som varken hyllar demokratiska principer eller humanismen grunder. De är hiskeliga lagvrängare av något olika slag, men i båda fallen av förfärliga dimensioner.

Mot denna bakgrund finns det anledning att välkomna en ny regin i Polen. Mest glad är förmodligen EU:s ledare. Av naturliga skäl är det inte varje dag som federalisterna i Bryssel har anledning att fira. Det är i högsta grad något självförvållat. Någon kanske tror att jag sörjer över att unionen sent omsider tar hem en giv i Europas pokerspel. Nej, det som är gott med EU ska man glädjas över, även om det mesta utvecklas i federal och fel riktning. För mig är steg mot demokrati och rule of Law viktigare och något som måste applåderas. Detta i väntan på att EU inleder ett reformarbete där ett medlemskap kan ha olika grad av överstatlighet. Och där den gemensamma nämnaren är demokrati och fri handel. Min dröm är nämligen att Storbrittanien ska kunna lockas in i en sådan lösare samverkan där norra Europa tar ett steg tillbaka från EU:s nuvarande federala inriktning. Frankrike må vara en kulturell föregångare, men det var länge sedan. Idag är nationen knappast ett föredöme eller en god politisk lagspelare. Drömmen om franskt ledarskap över Europa tynger nämligen. Napoleon Bonapartes ambition förskräcker.

Torsten SandströmDN fuskar med orsak och verkan

Uncategorised Posted on fre, oktober 27, 2023 15:13:25

Orsak och verkan är ett stort vetenskapligt problem. Och ett viktigt sådant. Frågan rör: är händelsen X orsak till skeendet Y? Vid en politisk diskussion är relationen mellan X och Y givetvis central. Då gäller det ofta frågan om politikerna eliminerar X , som man vill, så måste även problemet Y försvinna.

Min text idag bygger på att DN – en till upplagan stor morgontidning – blandar bort korten då man påstår att X inte orsakar Y samt att frånvaron av problemet X medför en lyckligare Y-framtid. Mina exempel baseras på texter i DN den 25 respektive den 26/9 (2023).

Den 25/9 resonerar Alex Schulman om invandringens orsaker till dagens omfattande dödliga våld. Han säger rakt ut att det är osant att se invandringen (X) som orsak till det våld (Y) som trasar sönder Sverige. Hans bevisföring är ovetenskaplig och superflummig. Förvisso har Schulman rätt i att enbart ett fåtal invandrare begår brott. Men han har ändå självklart fel. Ty om man tänker bort invandringen så hade brottsvågen med största sannolikhet uteblivit, åtminstone i den flödande form vi ser idag.

Mitt andra exempel är en ledare i DN den 26/9. Nu förklarar tidningen det varmare klimatet (X) som orsak till raskatastrofen på E6:an häromveckan (Y). Min naturliga fråga blir: om inte ett varmare klimat nu varit på plats – hade i så fall raset uteblivit? Förvisso har jordskred en koppling till lager av vattenbemängd lerjord som sätts i rörelse nedför sluttningar. På så vis skulle skyfall (regn) kunna knytas till ras. Men jordskred har inträffat i alla tider, även utan stora regn. De inträffar helt enkelt under särskilda geologiska förhållanden, dvs på platser som är olämpliga att bebygga på grund lager av lera i naturlig rörelse. Sådana platser finns enbart på speciella ställen i naturen, och de är riskfulla även vid smärre vädervariationer.

Man kan begära att kvalitetsjournalistik ska baseras på rimliga orsaksresonemang av det slag jag nu sysslar med. Att DN ändå publicerar texter med svag vetenskaplig underbyggnad är därför anmärkningsvärt. En mycket viktig fråga är varför det sker? Svaret tycks enkelt. Det rör sig om politik. Tidningen driver genom en förvriden orsaksanalys tydlig politisk propaganda. Någon invänder kanske att redaktionen inte vill detta, man förstår bara inte bättre. Det må så vara – dagens journalistik tyngs knappast av kvalitet – men ändå sysslar DN med desinformation, som hade kunnat undvikas om orsaksproblematiken begrundats ordentligt.

Att man inte tänker efter har alltså uppenbara politiska skäl. DN vill inte kritisera den storskaliga invandring som skett under senare decennier. Dessutom önskar man till nästan varje pris stämma in i kampanjen för CO2 som enda orsak till klimatets skadliga uppvärmning. Jag tycker man sakligt ska diskutera såväl invandring som klimat, men inte ständigt dölja brottslighetens bakgrund eller sprida sprida klimatskräck genom långsökta argument.

Jag har tidigare kritiserat DN:s stora reklamkampanj som går ut på att man påstår sig vara ett svenskt organ för ”upplysning”. Mina två exempel visar däremot på en publicering som vilar på falsk – eller åtminstone starkt vinklad – bevisföring. På så vis framstår DN som en blaska.

Torsten SandströmÄnnu ett vanligt journalistiskt trick

Uncategorised Posted on tor, oktober 26, 2023 09:49:17

Den 14/10 gav Sydsvenskan ännu ett prov på ett beprövat trick från vänsterns journalisters sida. Man intervjuar en person dom får sprida sina privata åsikter om fortsatt pengastöd till Hamas genom rubriken:

Anders Fänge:
Stoppat bistånd? Tidöpartiernas bästa present till Hamas

Utan närmare presentation av vem Fänge är blir rubriken ytterst försåtlig. Är han bara en vanlig biståndsarbetare? Nej. Den som googlar på Fänge får snart fram att han längre jobbat med stöd till muslimska länder eller organisationer. Det framgår nämligen att han länge har arbetat som chef för Svenska Afghanistankommittén och bossat över FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Hans åsikt kan i och för sig ändå vara balanserad. Men just inriktningen på bistånd till plaster där några av de värsta islamska terrorrörelserna verkar är inte ett tecken på tillförlitlighet. Den som intervjuas har länge försörjt sig på att lyssna just till terroristers ord och på när håll sett deras effekter. Att han har förståelse för deras krav och metoder blir en någotsånär rimlig slutsats.

Att ett stoppat bistånd är den bästa presenten till Hamas har jag sannerligen svårt att tro. Visserligen finns andra biståndsgivare i regionen med mycket pengar såsom exv Qatar. Men svenskt bistånd skänker en form av legitimitet till palestiniernas kamp i Gaza. Formellt går pengarna till PLO, dvs den palestinska myndigheten. Men i realiteten är det Hamas som styr, utövar terror och krigar. Det är därför klart att att även svenskt bistånd måste vara attraktivt för Hamas. Stoppat bistånd är sannerligen ingen present!

Men svart förvandlas inte sällan till vitt genom journalisternas olika knep. Detta sker i en tidning som uppbär statligt presstöd. En tidning i en koncern där ledande DN skriar om sin ”humanism”. När blev det humant att desinformera läsarna av koncernens tidningar? För sig själv svarar antagligen vänsterns journalister: ändamålet helgar medlen. I detta är man helt ense med Hamas.

Torsten SandströmAsylrättens moment 22

Uncategorised Posted on ons, oktober 25, 2023 11:01:46

Gällande regler om asylrätt, dvs domstols prövning av status som flykting, vilar på fundamentet att den som vägras asyl ska lämna det land man begärt skydd hos.

Det skandalösa för svensk del är att detta system blivit ett moment 22. För det första lämnar inte de som vägrats asyl godvilligt Sverige. För det andra beviljas de bidrag för att försörja sig då de väljer att stanna. För det tredje finns det gummiregler som förbjuder utlämning till en nation som kan tänkas skada sin egen återvändande medborgare. För det femte tillåts åtskilliga asylsökanden framföra sexuella eller religiösa skäl – som är svåra att pröva riktigheten av – då de hävdar att de kommer att lida men om de utlämnas. Man kan enkelt förstå att den som vill vara kvar i välfärdens land Sverige gärna agerar så att de kan dra nytta av vår nations moment 22. Detta är ett allvarligt problem som gör att reglerna om asyl inte fungerar.

Den svenska debatten har länge cirkulerat kring att myndighetsanställda ska anmäla personer som befinner sig det vakuum som moment 22 skapat. Det finns rimliga skäl för detta. Utlämning måste respekteras om asyl åberopas. Dessutom bör inte Sverige bidra till att bygga ett skuggsamhälle av personer som rätteligen bort lämna landet. Deras närvaro inom exv skola och vård kostar stora pengar och bidrar till allvarliga brott och annan oreda.

Men jag tror inte att en anmälningsplikt inriktad mot vissa myndighetspersoner är en lämplig eller rationell lösning. Den svensk som förespråkar en asylrätt måste ge muskler till en domstols beslut om avvisning! Det rör sig om respekt för rättssamhället. Genom en lagändring borde därför ett lagakraftvunnet beslut om avvisning göra det i princip brottsligt att vistas i Sverige. Vidare bör det med stöd i 23:6 Brottsbalken föreskrivas att detta brott ligger under generell anmälningsplikt. Den som underlåter att göra en anmälan som regleras i 23:6 Brottsbalken riskerar således att själv begå ett brott med en tämligen låg straffskala. Regler om detta finns redan rörande vissa typer av brott. Det blir på så vis en fråga för varje medborgare att ta ställning till om man ska anmäla brottet eller inte.

Fördelen är att inte bara myndighetsanställda görs skyldiga att agera. Nackdelen är förstås en vid plikt för envar att anmäla ett brott mot svensk lag. Resultatet blir dock samtidigt en mer utspädd repression som inte pekar ut just vissa kategorier av medborgare som ska värna laglydnad och upprätthållandet av asylrättens logiska innehåll. För övrigt kommer utlämning inte att kunna ske om exv dödsstraff riskerar att drabba den berörde.

Att inte genomföra några reformer alls innebär endast, såvitt jag förstår, att det svenska systemet om asyl fortsatt öppnar dörren för i stort vem som helst som vill flytta till vårt land. Inte nog med att många riskerar framföra bluffskäl mot utlämning av religiös eller sexuell typ. Efter senare års storskaliga invandring – och de problem som konstaterats avseende kriminalitet och skolstök – måste den svenska nationen vakna upp och ta itu med skuggsamhällets svårigheter. Beskedet om att det är brottsligt att stanna utan rätt till asyl kan kanske vara ett kraftfullt verktyg. Det är åtminstone ett sätt att rädda ett system med asylrätt som blivit högst problematiskt. Men ännu bättre är enligt min mening en övergång till reglerad invandring, via på förhand – av behörig myndighet – bestämda kvoter av flyktingar från läger i lämpliga nationer.

Jag menar att den moderata ministern Maria Malmer Stenergard gör tappra försök att eliminera Sveriges asyldilemma. Hon för en otacksam men berömvärd kamp. Men det gäller att flytta fokus mot avvikare från lagen, dvs de personer som inte vill respektera domstols beslut om utvisning. Måhända kan min vinkling vara en tänkbar lösning. Bäst är dock att kritisera den ihåliga asylmetoden och på sikt gå in för kvotinvandring som nationen själv bestämmer över. Tills vidare måste mängden av avslagna asylansökningar betas av genom realistiska lösningar. Tre av fyra fick avslag på sina asylansökningar i Sverige under 2021 (enligt SBC). Antalet person som vägras asyl växer med andra ord snabbt. Totalt fick knappt fem tusen personer sin ansökan beviljad detta år.

Torsten SandströmFN är vänsterns megafon

Uncategorised Posted on tis, oktober 24, 2023 12:31:01

Jag är så trött på att höra FN-chefen Antonio Guterres – mekaniskt och med gäll röst – läsa upp sina politiska litanior. En dagens skriar han om att världen ska gå under pga klimatkris. Andra dagen framför han högröstat vänsterns budskap om att Gaza måste öppnas upp för transporter efter att Hamas än en gång inlett avskyvärd terror mot civila israeler.

Att det är vänsters budskap vi hör kan vi vara säkra på. FN-chefen är själv en gammal socialistsräv från Portugal, med år av verksamhet i olika socialistdominerade organisationer. Socialdemokrater har som bekant i åratal verkat för att ta över FN och historiens visar att man länge haft fingrarna i syltburken. FN har själv en gång i tiden (1948) medverkat till att skapa staten Israel och borde därför satsa på fred genom att i grunden rota ut Hamas och liknade organisationer för terror. Dessa islamska krigare motverkar en fredlig samverkan, ty Palestina ska bli en muslimsk stat och judarna kastas i Medelhavet.

Att se Guterres stå i Egypten – på gränsens till Gaza – och skria om behovet av föra in transporter till palestinierna innebär inget annat än ett rop på att Hamas än en gång ska få respit för den terror man bedrivit från Gaza i åratal, delvis med stöd från regimer i Europa som alltid tycks tro på vackra ord från rader av FN-chefer avseende Palestina.

Det är ingen tvekan om att FN-rörelsen har ambitionen att fungera som en regering över Världen. Under detta banér marscherar miljoner av socialister. De stödjer de facto upprorsrörelser av Hamas´ slag. Jag menar inte att stödet är direkt. Men indirekt. Pengar till PLO innebär att Hamas kan bygga sitt blodiga nätverk i och under Palestina. Och med jämna mellanrum inleda blodiga terrorkampanjer mot Israel. Följden blir förstås att Gaza raseras. Och så ska FN arrangera ännu en uppbyggnad. Inte undra på att Israel nu bestämt sig för att eliminera roten till det onda, nämligen Hamas.

Det är därför FN:s skrianden är så hopplösa. Visst är nöden och lidandet stort i Gaza. Men en befolkning som faktiskt i åratal stött Hamas ska inte ges fortsatta bidrag, oavsett om civila och barn drabbas förfärligt. Kloka politiker inser att man inte kan lita på fundamentalister och deras anhang. Då måste den anfallande parten – i detta falla Hamas – bära skulden för de folkliga lidanden som attackerna från försvararen Israel nu orsakar.

Vi kan inte år efter år låta Hamas´ terror och mördande fortsätta genom att enbart fokusera på nöden hos civilbefolkningen efter att Israel svarat på Hamas´ ständiga avrättningar, raketskjutningar, gisslantaganden mm. Palestinas invånare måste göra sig av med ledare som agerar utan minsta hänsyn till konsekvenserna för folket. Förtryckarna kan inte tillåtas använda folkets nöd som en sköld för fortsatt terror.

Religionskrig är eländiga. Den som betraktar Israels fiender ser ett gäng av skurknationer som länge – med religionen hjälp – hållit sin egna befolkning i bojor. Israel är hursomhelst en demokrati, om än med uppenbara problem. Om Palestina väljer kloka ledare kan folket bygga en stat i fred, välfärd och samarbete med grannen Israel som ekonomisk motor. Det gäller ”bara” att finna dessa kloka ledare i ett palestinskt folk under islams ok. Det är nämligen islams vilja till heliga krig som är roten till det onda, dvs eländet i Mellanöstern.

Det som också oroar mig är att den svenska vänstern – inte i ord men – i handling stödjer Hamas. Kommunister, miljöpartister och sossar samlar kulturetablissemanget (med alla SR/SVT:s kändisar) på landets gator och torg för att protestera mot Israel. I praktiken innebär detta ett stöd för Hamas och den islamska rörelsen i regionen. Jag är rädd för denna muslimska kamp på svensk mark (den syns delvis även i det pågående och blodiga klanvåldet i Sverige). Även om islam inte är påtagligt markant inom svensk politik, så driver den vänster jag nyss nämnt en linje som ger stöd år en religion som skadar demokratin. Inte bara i Israel utan även i Sverige.

Torsten SandströmIngen vågar lyfta själva problemet

Uncategorised Posted on mån, oktober 23, 2023 08:43:38

Moderaternas partiledning är på Riksstämman häromdagen rädd för att fortsatt tappa röster i Stockholm till Sverigedemokraterna. Rädslan är naturlig. SD manövrerar utan formellt ansvar för regeringen. Det är SD:s styrka just nu. Efter ett kommande val är förmodligen partiet med i ministären och kanske till och med i rollen som regeringschef.

Förklaringen till väljartappet är enligt in mening naturligt. Många svenskar är inte nöjda med de politiker som man länge sett sett byta stolar med varandra. Moderaternas misslyckande rörande det karolinska sjukhusbygget luktar. Såväl moderater som sossar dyker hela tiden upp i delvis nya politiska roller, i maktställning, i opposition i kommuner och landsting samt även i EU-parlamentet.

Detta är en given följd av yrkespolitikernas framväxt, dvs det jag kallar den politiska klassen. Från skolan till pensionen sysslar de med politik och försörjs på så vis länge av det allmänna. Detta ämne är tabu att tala om i svenska medier. Även Sveriges statsvetare – som verkligen borde höja rösten – kniper förstås käft.

Tröttheten på de gamla politikerna med liknande politiska idéer – oavsett partifärg – gör det enklare för SD, som när partiet nu väl etablerats kan erbjuda väljarna nya ansikten med ibland goda idéer.

Tabut rörande framväxten av en politisk klass är ett av västvärldens stora problem. Men det går att formulera rättsliga lösningar som eliminerar eller åtminstone främjar en rotation på politiska positioner. Det normala motargumentet är att skydd för politiska uppdrag skapar mer professionalism. Jag medger att det kan ligga något i det. Men den ytterlighetslösning som i stället blivit resultatet – dvs livslånga roller inom politiken – innebär överdrifter som skadar Sverige, politiken och tilltron till demokratin. Det påminner om den onda utveckling som medfört att Donald Trump för många amerikaner framstår som en hjälte. Den elit som tidigare tagit politisk plats i egenskap av kön, arv, släktskap, samhällsposition, har nu ersatts av politiker som växt fast i Sveriges topp genom en obruten karriär från ungdomsförbund, lokalpolitik till riksdag – i slutändan via en sortering av lämpliga kandidater genom partiernas kanslier i Stockholm.

Bara själva ointresset och oviljan att tala om olika metoder för en annorlunda, mer rörlig och direkt demokrati är talande. Den politiska klassen lämnar inte makten godvilligt, precis som äldre tiders skikt av makthavare. Mottot tycks vara: ”det går så länge som det går…” Man glömmer med andra ord slutet av refrängen i Ernst Rolf text – ”och sen går det inte alls”. Där ser vid det rimligaste framtidsscenariot om svensk demokrati ska kunna räddas.

Torsten SandströmPalestinas sluga politiska strategi

Uncategorised Posted on lör, oktober 21, 2023 11:37:22

Jag har tidigare bloggat om den strategi som Turkiets presiden Erdogan använder, dvs att ständigt och slugt byta fot om han anser sig ha något att vinna på´t. Det är basarens köpeslagan vi ser. Antagligen en arabisk kulturell specialitet där sakfrågan nedprioriteras och religion samt egoism tillåts florera.

I dagarna påminns vi om hur Palestinas ledare under många års tid utnyttjat samma bedrövliga metod. Där har man bestämt att PLO ska vara ansiktet utåt mot bidragsgivande nationer. Samtidigt är det Hamas som sköter utrikespolitiken och detta innebär år efter år att brutala terrordåd mot grannen Israel. Det vill säga stridshandlingar som inneburit att israeler dödas samt den egna befolkningen i Gaza drabbas av ett hårt bombardemang från israelisk sida. Hur många palestinier har dödats pga Hamas? Och hur många gånger har Gaza city byggt upp igen via bidrag från väst? Pengarna går förstås till PLO, men en god del hamnar i fickorna på Hamas.

Det är en gåta att nationer i väst i åratal de facto har accepterat detta skamliga dubbelspel. Det har gett basarens politiker i Palestina en brutal grund att bygga politik på. Den svenska socialdemokratin har ett särskilt ansvar för att man länge låtit Sverige skadas av denna bottenlösa politik. Bara det faktum att Margot Wallström som utrikesminister godkänt Palestina som diplomatisk motpart är en skam. Att dessutom massvis med miljoner av svenska skattebetalares pengar slängts in i PLO:s uppenbart skamliga spel är ett tecken på vad sossarna vill. Man tror och ser därför inte verkligheten. Att man kallar det feministisk utrikespolitik att ge stöd till palestiniernas gubbvälde är tragikomiskt (men klargör feminismens problem).

För kloka politiker i västerlandet – ditt sossarna således inte räknas – är det en ambition att inte kohandla utan att resonera sakpolitik i kritisk anda. Muslimsk tradition upprätthåller som sagt inte denna distinktion, utan menar att det gäller att vara smart som en affärsman ska vara. Vänsterns ideologi sprider den goda trons budskap inom samhällslivet. God tro kan tyckas bra, men det gäller på planet mellan två individer. På ett samhällsplan är det klart att många krafter är onda, dvs hänsynslösa eller sluga. Den politiker som inte har detta faktum som ledstjärna hamnar snabbt fel. Relationen mellan PLO och Hamas bevisar detta axiom.

Torsten SandströmSå bra att Stenevi skapar problem för Mp!

Uncategorised Posted on fre, oktober 20, 2023 12:06:09

Mp vill som bekant ha två språkrör, en man och en kvinna. Detta är ännu en extrem gest, nu om existensen av könsskillnader i ett parti där många medlemmar menar att kön inte finns. Ja, politik har många konstiga sidor.

När Per Bolund avgått ska med andra ord valberedningen välja en kandidat av manligt kön som ska kunna driva partiet vidare tillsammans med den kvinnliga motsvarigheten, Märta Stenevi. Valberedningen utser då, efter långa funderingar, Daniel Helldén. Om beredningen frågat Stenevi vet ingen. Men när beredningens beslut blir känt vill inte ”lilla Märta” ställa upp på en pressträff tillsammans med Daniel. Detta skedde igår em, dvs den 19/10.

Alla inser att det vanliga kaoset därför utbryter inom Mp, dvs talibanernas rörelse i Sverige, precis som brukligt är i Afghanistan. Vem ska bestämma över valet av manligt språkrör? Valberedningen eller Stenevi?

Enligt normala spelregler borde en missnöjd Stenevi ställa sin plats till förfogande. Jag tror inte att hon kommer att göra det. Hon anklagas av partivänner för härskarfasoner på Mp:kansli. Hela hennes framtoning är stöddig och blicken lyser av partikämpens intensiva förakt. Men vem vet?

Min förhoppning är bara att ett långvarigt bråk sliter Mp sönder och samman. Historien visar nämligen att Mp är ett part som i grunden skadat Sverige under åtta års tid tillsammans med sossarna i regeringen – en allians som bara berott på S-partiets eviga vilja att oavsett följderna styra Sverige. Partiet har excellerat beträffande nedlagda kärnkraftverk och höjda pålagor på el och drivmedel. Under Mp:s regeringstid har myndigheter fyllts med tjänstemän i rollen ivriga klimataktivister. Svenska folket tycks ha fått nog av denna talibanism.

Stenevi kan kanske hjälpa till med det enda förnuftiga skeendet avseende Mp för nationens del. Det vill säga att splittra partiet och minska dess väljarstöd, för att på så vis motverka eventuellt fortsatta allianser med S-partiet. För sossarna är de verklighetsfrämmande och farliga partierna Mp, V och C viktiga brickor i det framtida politiska spelet.

Så mera internt Mp-bråk bara!

Torsten SandströmBlir Hamas Magdalena Anderssons undergång?

Uncategorised Posted on ons, oktober 18, 2023 18:34:38

Alla vet att socialdemokratin har valt sida för palestinierna mot Israel. På så vis kramar sossarna även Hamas, som dominerar PLO och terrorn mot Israel. I åratal har S-partiet organiserat rader islamska aktivister mot den judiska staten, dvs palestinier, libaneser, irakier, kurder mfl. Att flera av dessa sossar väljer att ta sida med Hamas är logiskt, men har kommit att bli en belastning för S-partiet.

Vad gör Magdalena Andersson i det läget. En reträtt från stödet till palestinierna hade förmodligen underlättat hennes position. Ungefär som då hon i hukande ordalag försökte försvara den palestinska riksdagsmannen Jamal El-Haj som deltagit i ett sammanhang nära Hamas.

Men ändå väljer Andersson fel linje i den situation som uppkommit efter Hamas oförsvarliga terror. Häromdagen sa hon att man ”måste dämpa tonläget” och minska spänningarna och konflikterna”. Hennes ord var ett indirekt ett försvar av palestinierna mot den hårda och berättigade kritiken mot Hamas och dess ansikte utåt i sammanhanget, dvs PLO. Andersson som själv jagat den nya svenska regeringen – och framför allt SD med hårda politiska ord i olika sammanhang – uppmanar nu folket att vara lugnt och och undvika splittring. Hon snubblar med andra ord på Hamas terror och sin egen dubbelmoral.

Men idag faller hon. Kort tid efter krevaderna utanför ett sjukhus i Gaza, med antagligen flera hundra döda väljer hon att stödja Hamas påståenden om att det varit en israelisk attack. Utan att avvakta orsaken så politiserar hon mot Israel och pläderar alltså de facto för våldsregimen i Gaza. Flera rapportörer från olika sidor – inte bara Israel utan bland annat al Jazeera * – pekar nämligen på att en hamasraket – uti en svärm som avfyrats från centrala Gaza – nämligen störtat strax efter start och fallit rakt ned mot sjukhuset där bomben exploderat och (en full tank med) raketbränsle även exploderat. Skadorna på marken pekar på ett sådant scenario och inte på en projektil från israeliska flygplan (som enligt Israel inte varit luften vid tidpunkten då man i Israel sett den fientliga raketsvärmen starta från Gaza).

Magdalens Anderssons val är uppseendeväckande och främmande för en svensk politiker i ledande ställning. Hon understödjer det som verkar vara uppenbara lögner från Hamas. Det svenska folket har dock – med rätta – starka sympatier för Israel. Ändå fullföljer socialdemokratin sitt mångåriga försvar för PLO som under Löfvens tid medförde diplomatiskt erkännande genom en feministisk svensk utrikesminister, dvs Margot Wallström.

Mitt under brinnande krig väljer alltså nu S-ledningen uppenbart fel sida i en historisk tvist. Det är ett spektakulärt feltramp. Det kan och bör medföra ett slut för Magdalena Anderssons tid som partiledare. Åtminstone är det min förhoppning.

Torsten Sandström

* Följande länk omtalas i flera svenska medier, bla DN. Här arabiska al Jazeera´s version: https://twitter.com/emilykschrader/status/1714372387674694078 Franska Le Monde har en liknande video: https://www.lemonde.fr/international/video/2023/10/18/guerre-israel-hamas-les-images-de-l-explosion-d-un-hopital-a-gaza_6195160_3210.html. Däremot nämndes de inte på SVT Aktuellt samma kväll. Nyhetsprogrammet presenterade frågan – samt skeendet i Gaza – vinklad till palestiniernas förmån. Så fungerar propagandateve, förklädd till public service.Propagandabladet DN

Uncategorised Posted on ons, oktober 18, 2023 11:41:43

Den sista raden är DN:s. I övrigt min tolkning av tidningens kampanj.

Jag upphör inte att förvånas över hur DN och andra gammelmedier spekulerar och driver åsiktspolitik. I samma upplaga av DN den 20/9 möter jag följande två rubriker:

Peter Alestig: Klimatförändringarna kan ge Europa en egen orkansäsong

Dessförinnan denna blick från kristallkulan med vänsterpolitiska glasögon:

Tomas Ramberg: Det här kan kosta Kristersson regeringsmakten

Ingen av de två utsagorna baserar på fakta som är ovedersägliga. Orden är i huvudsak tagna ur luften. Liksom gissningar. Alestigs spekulationer om orkansäsong är löst grundade. Det mesta talar nämligen mot. Och Rambergs siande är lika spekulativt och utan substans om följderna av regeringens nyss presenterade statsbudget avseende M-partiets opinionssiffror den närmaste tiden/åren. Regeringen är ju ense om den budget man lagt fram under medverkan av SD. Att skattesänkningar för mer välbeställda uteblivit behöver givetvis inte bli en framtida förlust för Moderaterna. Motsatsen kan lika gärna bli följden.

Det vi ser är alltså en medial flod av vänsterpredikningar, som baseras på gissningar och lösa antaganden. Avsikten är förstås från de båda spåmännen att påverka läsarna politiskt. Förr var DN en seriös presentatör av fakta. Nu propagerar tidningens journalister.

Tyvärr tycks det vara en utveckling som dominerar mediesamhället. Tidningsägarna har i nutid fokus på digitala inkomstkällor och låter därför tidningsjournalisterna härja tämligen fritt. Särskilt avseende lättviktiga reportage som politiskt ointresserade läsare enkelt kan smälta. Och journalisterna passar å sin sida på tillfället att uttrycka sina egna samhällsvärderingar, enkelt maskerade i nyhetsreportage.

Den svenska kåren av journalister framstår som sibyllor. Skrået ser sig som orakel och tror att man uttrycker sanningar. Det kan tyckas förbluffande. Men är faktiskt sant, gissar jag.

Torsten SandströmVi minns Reinfeldt och Löfvens ord

Uncategorised Posted on tis, oktober 17, 2023 12:22:15

Enligt dagstidningarnas rubriker idag tycks IS-terroristen som mördat två svenskar i Bryssel ofta ha vistats i Sverige. Han och IS-mannen från Drottninggatan har alltså gästat vårt land enligt gällande regler. Och utnyttjat en naiv svensk öppenhet.

Vi ser alltså hur en storskaliga invandring till vårt land (genom sin svans) har bidragit till det blod som i nutid flyter från dödade svenskar och andra. Märk ordet svans. Genom mängden inflyttade har minoriteten mördare sammanlagt blivit omfattande. Varför har svenska politiker sätt till det så?

Vi måste rikta sökljuset mot svenska politiker som hållit i spakarna och medverkat till att Sverige förvandlats till klanernas och maffians eldorado. I efterhand måste det påpekas – och det många gånger – då ansvar inte kan utkrävas i juridisk ordning.

Därför minnas vi alla Reinfelds ord om att ”öppna vår hjärtan” för flyktingars behov. Även Löfvens tönteri om att han ”inte såg våldskrisen komma”. Båda två har befunnit sig i centrum. Båda två har haft möjlighet att agera på annat vis än som skett. De hade kunna driva politiken mot en begränsad invandring, tuffare straff och rimligare krav vad gäller integration. Men de har misslyckats.

Vi ser alltså hur den politiska klassen bär ansvar för det blodflöde som nu förskräcker det svenska folket. Det måste vi minnas!

Torsten SandströmOndska kan till sist motivera hårda motåtgärder

Uncategorised Posted on sön, oktober 15, 2023 21:30:53

”Alla problem har flera sidor” är ett vanligt talesätt som det ligger en hel del i. Verkligheten är sällan enkel. Och det svenska samhällets många problem har en hel mängd olika förklaringar.

Men när det gäller ondska måste vi vara försiktiga att finna skäl till tvivel. Ett gangsterdåd blir inte rumsrent på grund av att gärningsmannen är fattig eller har komplexa familjeförhållanden. Den som agerar hänsynslöst måste tåla att får möta hårda fördömanden. Det rör sig om individens eget ansvar. Viljan är i grunden fri, även om rader av svepskäl ofta kan föras fram.

Jag skriver detta av två skäl. För det första att svenska politiker och medier är extremt villiga att tycka synd om även den mest förhärdade våldsman. Genast pekas det på personens ålder, splittrade familjeförhållanden, fattigdom, misslyckade studier, position som nyanländ i Sverige osv. Jag medger att faktorer som dessa kan bidra till en förklaring till vad som skett. Men ändå måste man konstatera att personen ifråga måste svar för sina egna handlingar. Och är dessa synnerligen allvarliga är hård kritik av honom befogad. Att försöka finna alternativa förklaringar spelar ondskan i händerna. Risken är uppenbar att den hänsynslöse inte bättrar sig.

För det andra tänker jag nu på den fruktansvärda ondska som Hamas´terrorister visat prov på genom att döda civila israeler på löpande band, såväl gamla, unga som spädbarn. Nu rör det sig om kollektiv ondska där motåtgärder också riskerar att drabba ett kollektiv av civila personer. Efter några dagars fördömanden av Hamas i svenska medier så inleds nu i svenska medier en kritik av Israels hårda motanfall mot skurkarna inom Hamas. Det är som sagt sant att civila i Gaza riskerar att drabbas av israelernas insatser. Hade det varit första gången som civila skadats på grund av Hamas terror så kan jag förstå kritiken mot Israels motanfall. Men Hamas har i åratal systematiskt använt Gaza´s civilbefolkning som gisslan då Israel slår tillbaka. Hams struntar med andra ord i palestinierna välfärd. Folket i Gaza måste efter minst en handfull ondskefulla terrordåd från Hamas under årtionden bära ett eget ansvar för det som sker. Någon säger förstås att PLO – den politiska ledningen (som tillåter Hamas terror) – inte kan göra ansvarigt för Hamas aktioner. Det är inte sant! I snart 20 års tid har PLO vägrat att utlysa val i Palestina. Folket har alltså inte fått göra sin röst hörd.

Frågan är om Israel måste ta hänsyn till ett förtrampat palestinskt folks rätt efter årtionden av terror från Hamas mot sina israeliska grannar. Jag menar att PLO och Hamas måste bort och inte ännu en gång ska kunna undgå förintande åtgärder genom att använda sin civilbefolkning som gisslan. Gaza´s civila befolkning måste nu tyvärr fly eller göra uppror mot Palestinas ledare från PLO/Hamas.

Jag vet att mina ord är hårda och kan förefalla känslokalla. Men den som – i likhet med Israels folk – utsätts för ondska måste ha rätt att försvara sig, vad än den kristna religionen säger om att vända andra kinden till. Israels befolkning har under mer än en människoålder pinats av hänsynslösa terrorister. En god palestinskt ledning har haft god tid att besluta sig för kompromisser. Men ledningen är inte god. Man vill vinna allt och detta med grövsta våld.

Jag vet att ”skuld” är något högst problematiskt. Och att Israels politiker verkligen inte saknar ansvar för den situation som uppkommit. Men då Hamas – än en gång – begår etnisk rensning och avsiktligt dödar små barn är måttet rågat. Alla demokrater och humanister måste därför tillåta Israel att hårt slå tillbaka. Det gäller att tvinga Palestinas folk att välja en ny ledning.

Därför vill jag nu inte protestera mot Israels hårda motåtgärder. Vilka de nu kan bli.

Torsten SandströmElakartad dubbelmoral från SR/SVT

Uncategorised Posted on sön, oktober 15, 2023 12:25:22

SVT och SR oroar sig med rätta över statsfinansierade medier i Polen, som driver det ledande PIS-partiets politik. Journalisterna på SR/SVT inser alltså vådan av propaganda utomlands. Och förfäras.

Det högintressanta är att man inte agerar självkritiskt och förmår se att svenska statsfinansierade medier fungerar på liknande vis. Det var just vad Olof Palme visste och önskade. Skillnaden är att inga skriftliga eller tydliga direktiv sänds från den svenska regeringen. Men det behövs inte i vårt land. Ty här vet alla politiker vilken åsikt en genomsnittlig svensk journalist hyser politiskt sett. Vetenskapliga studier pekar på att omkring 70% röstar vänsterut. Ledningarna för partierna S, Mp och V kan alltså bekvämt luta sig tillbaka. Det är journalisterna på SR och SVT som självmant driver deras politik och sköter propagandan.

Någon invänder att vi har lagregler som förbjuder politisk beroende rapportering. Visst. Men dessa regler följs knappast och det svenska sanktionssystemet mot politiskt vinklade reportage är rena farsen. Tala om juridisk legitimering av att allt står rätt till.

Det är just därför som SR/SVT antingen måste avvecklas eller rejält bantas och reformeras. För det första talar att alltfler svenskar – särskilt inom den medelålder generationen – inte använder sig av SR/SVT, som dessutom i så fall får leverera sport och nöjen som privata företag lika gärna kan fixa. Den senare lösningen, fortsatt avgiftsfinansiering av SR/SVT, förutsätter en krympning av tablåerna till samhällsviktiga reportage (alltså inte underhållning). Dessutom måste Granskningsnämnden få ett tydligare och mer ingripande uppdrag med rätt att utmäta påföljder mot lagbrytare.

SvD kritiserar idag i en ledare svenska politiker för att i åratal ha hyllat en palestinsk regim, som måste sägas omfatta Hamas terrorister, vilka i dagarna mördat civila på löpande band. SvD talar fyndigt om hur värdegrundernas Sverige fört nationen till avgrunden! Sak samma menar jag kan sägas om det regelsystem som upprättats för public service. Idealet om oberoende rapportering har förbytts till sin motsats. Detta genom listig dubbelmoral.

Torsten SandströmEn kamp för vår civilisation

Uncategorised Posted on lör, oktober 14, 2023 12:07:18
En symbol för frihet och kamp mot terror och religiöst förtryck?

Terrorn i Mellanöstern måste få ett slut. Den sprider sig över Europa. Igår i Paris, idag i Stockholms förorter. I åratal har två sidor mördat varandra. Ett demokratiskt Israel som försökt leva upp till humanismens krav, men inte alltid lyckas. Och mot detta en religiös fanatism från palestiniernas sida. Trots åratal av krigiska misslyckanden och dödliga förluster vägrar ledningen i PaIestina att kompromissa på fredlig basis. Islam är tyvärr en religion som sedan sin födelse baserats på heligt krig. Då är all kamp tillåten. Även de blodigaste och mest förskräckliga dåd kan få gärningsmannen förklarad som helgon. Det är döden ideologi som vi ser förklädd i religiösa termer. Nu liksom på medeltiden.

Det västerländska samfundet måste välja sida – vilket egentligen redan skett – och nu slutgiltigt värna Israels existens som stat och folksamfund. Sverige måste ta bort sitt stöd till den palestinska staten. Allt politiskt bistånd måste slopas och de humanitära bidragen demonstrativt minimeras. Vi kan inte längre iaktta hur en palestinskt hand, PLO, länge vänt bort ansiktet från demokrati och i stället i praktiken främjar korruption och terror från Hamas. Detta har Margot Wallström ignorerat då hon och Stefan Löfven genomdrivit ett svenskt diplomatiskt godkännande av Palestina. Mängden utav sossar och andra vänsterpolitiker till vårt land importerade palestinier förskräcker – i Malmö jagas den judiska församlingens medlemmar och palestinier (samt vänsterns anhängare) hyllar Hamas´ öppet att israeler halshuggs. Det är vidrigt, helt enkelt. Svensk demokrati och humanism hotas.

Alltså måste Sverige också ta sida med Israel. OK, att det är ett rikt samhälle med sina egna trista religiösa problem. Men det är ändå en demokrati som definitivt inte lovordar den typ av mordiska övergrepp som palestinierna begår och ibland även enskilda israeler tillgriper.

Vi har en släktskap med (ibland problematiska) israeler som måste framhållas. Även i vårt land pågår ett dödligt klankrig som delvis har sina rötter i islam och hos invandare från Syrien, Irak, Somalia och liknande nationer. Den brottsvåg och det blodiga mördande som terroriserar människor i svenska förorter har således en synbar koppling till svårigheter för invandrare att etablera sig i vårt land. Den islamska religionen hindrar tyvärr delvis en integration, något som många flummiga svenskar svenskar från vänsterns partier ändå inte vill se. Krav på anpassning till det svenska samhällets värderingar motverkas. I dagens värld är islam tråkigt nog liktydigt med auktoritärt välde samt motsatsen till demokrati. Religionen ger lögnen ett ansikte.

Låt därför det förfärliga som i dagarna sker i Israel bli en svensk hävstång för förnyelse och kamp mot religiösa ambitioner om diktatoriskt makt. Förmodligen måste alla kloka människor och humanister bilda front mot islam, så länge denna religion förtrycker sina egna och tillåter mord på oliktänkande. I norra Europa måste Sverige befrias från klanernas ligister och terrorister, liksom Israel måste tillåtas föra en tuff kamp mot sina dödliga motståndare. I grunden strävar vi och judarna i Israel efter samma mål om man tänker efter, trots avståndet i geografi och religion. En grym och omänsklig kultur med rötter i beduinernas öknar hotar än en gång västerlandets civilisation, trots att århundraden av europeisk humanism sökt uppmuntra fredliga samhällsbyggen. Leve den mänskliga kärlekens samhällen och ve det enögda mörkrets anhängare!

Torsten SandströmDN är klar för soptippen!

Uncategorised Posted on fre, oktober 13, 2023 16:29:53

DN är sedan några år i fritt fall. Detta pga frånvaro av förmåga att presentera fakta som kan bevisas med rimligt vetenskapliga metoder. Innebörden är att tidningen spekulerar och politiserar å det vildaste. Riktningen följer den politiska korrekthetens agenda. Och skeendet styrs från tidningens ledning, som hejar på och alltså inte drar i nödbromsen.

Utvecklingen syns i smått och stort. Egotrippade åsiktsmånglare tillhör den förra kategorin. I den senare kategorin är spådomar om klimatets framtid och orsaker det vanligaste problemet. Den 10/10 trappar tidningen upp i genren hänsynslöst stora spekulationer med avsikt att skrämma läsekretsen till lydnad. Följande rubrik säger en hel del:

Forskare: Då upphör livet på jorden

att existera

Texten tar givetvis avstamp i klimatskräckens evangelium. Men går snabbt över i gissningar som har så omfattande format att även ett barn förstår att de omöjligt kan vara fråga om vetenskap. Det rör sig om kontinentaldriften och perspektivet rör miljoner av framtida år! I texten talas om en möjlighet att temperaturen då kommer att stiga så att livet på jorden riskerar att utrotas.

Varje sansad människa – som känner till svårigheterna att bestämma vädret kommande vecka – förstår att DN nu sysslar med missbruk av vetenskap. Tidningens talesman må ha en vetenskaplig titel, men denna utnyttjas av DN å det hiskeligaste. Ingen – alltså inte ens den professor som DN anlitar – kan veta något om skeenden om miljoner år. Dessförinnan kan mänskligheten långt dessförinnan vara eliminerad genom exv krig, himlakroppar från världsrymden, epidemiers osv. Så vad tjänar DN:s korkade spekulationer till?

Det finns ett svar – tyvärr. DN driver politik och nu vill redaktionen hålla skrämseln i klimatfrågan uppe. Detta genom att peka på en kollaps om miljoner år. Detta är inte bara befängt. Det är faktisk omoraliskt. Journalistik vilar på tanken om saklighet och oberoende rapportering i kritisk anda. Det DN gör i den text som jag menar tillhör soptippen går tvärt emot alla de krav jag nyss angett.

Det rör sig om ett fasansfullt övertramp i strävan efter att driva propaganda. Kommunisternas Pravda hade bleknat av avund – nej, även Pravda hade tyckt texten var för magstarkt spekulativ.

Torsten SandströmDagissnöre för vuxna?

Uncategorised Posted on tor, oktober 12, 2023 11:07:23
XXX

Wikimedia

I en tidigare blogg har jag diskuterat samhällets ansvar att rädda människor som helt frivilligt begett sig upp på bergstoppar och liknande – varefter ett eller annat problem uppstått och krav på samhällsingripande påkallas. I den bloggen menade jag att det offentliga borde ta ut en rimlig avgift (kostnaden) för sin insats.

Nu en en liknande vinkling. Många människor är lystna på att ge sig ut på långa resor till trakter där krig, terror och andra problem föreligger eller ligger i farans riktning. Ett exempel är den man som länge hamnat i fängelse efter en resa till Iran för att hälsa på en kompis. Visst finns det frihet att rensa vart man vill. Och det är klart att man tycker synd om killen där han sitter i ett hemsk fängelse i diktaturens Teheran. Men ingen tycks våga problematisera saken och ställa frågan: vad hade han egentligen där att göra? Ska människor inte ta ansvar för sina egna val i äventyrsbranschen? Åtminstone borde samhällets kostnader ersättas.

I dagarna ser vi rapporter i media där människor som rest till Israel eller Gaza och nu av förklarliga skäl vill åka hem bums. De skäller på regeringen som inte tillräckligt snabbt ordnar fram en returresa. Givetvis är det fruktansvärda upplevelser som många ställs inför i Israel. Och enkelt för mig att döma från trygghetens Sverige. Till bilden hör att svenska staten genom stora bidrag gött den palestinska basen för terror.

Oförutsedda händelser är svåra för den inblandade att själv lösa. Men jag menar att ett offentligt och medialt samtal ständigt måste föras så att människor får klart för sig att de kan hamna i klistret om de ger sig på resa i farliga miljöer utomlands. En beredskap att själv kunna tackla följderna – åtminstone betala för sig – måst växa fram.

I grunden rör det ett stort mentalt samhällsproblem, dvs upplösningen av individens eget ansvar eller oförmågan från samhällets sida att ställa krav på medborgarna. Från dagis till vuxen ålder tycks svenskar stå under politikernas förmyndarskap. Det offentliga betalar bara du anpassar dig och röstar på dem. Kravlösa politiker agerar på detta vis. De vågar inte annat.

Märk dock att utrikesminister Tobias Billström höjde rösten och vägrade räddningsaktioner avseende Gaza. Han sa att UD under tio års tid förklarat att Gaza är alltför osäkert. Det är kanske dags för en breddning av denna strategi så att dagissnöret kan klippas?! Varför ser vi bara varningsskyltar vid kraftledningar?

Torsten SandströmTacka 8 år med S-politik för detta!

Uncategorised Posted on ons, oktober 11, 2023 14:50:09

Den Texasbaserade geopolitiska organisationen (GPF) presenterar fortlöpande inträngande studier om världens ekonomi. Här följer en presentation av EU-ländernas ekonomi. Särskilt intressanta är att Sverige intar en bottenposition:

https://geopoliticalfutures.com/europes-stagnant-economy/

Jag är inte ekonom av facket. Men någon allvarlig svensk sjukdom avtecknar sig helt klart i bilden. Jag gissar att Riksbanken bär ett tungt ansvar för situationen i samspel med de sossar som styrt landet fram till slutet av 2022. En svag krona och inflation står i centrum. Vi har importerat mer inflation än andra nationer.

Varför lönar det sig inte bygga hyresbostäder i Sverige? Är boven en bostadsbeskattning som gynnar ägare av villor och bostadsrätter? Har kanske en lång tid av låga räntor skapat en dysfunktionell bostadsmarknad. Boverkets upprullade kvalitetsnormer samt nationens via lag långa planeringstider avseende byggande tyck ha medfört en dyrbar och stillastående bostadsproduktion. Hyreslagstiftningen ger inte tillräcklig incitament för lönsamt byggande.

Svaret tycks vara att alltför mycket svensk politik är orsaken till Sveriges svårighet. En politisk Riksbank. Sossar som kramar hyresgäströrelsen samt sabbar en rörlig marknad för hyra. En storskalig bostadsbyråkrati som driver upp kostnaderna för boendeplanering. Och politiker som inte vågar ta tag i bostadsbeskattningen. Ett självförvållat elände avseende elbrist (nedlagd kärnkraft) och höga priser på drivmedel (skatter) kompletterar den dystra bilden.

Länken ovan bevisar att Sverige är en nation som simmar i ett ekonomiskt träsk. Det krävs strukturreformer efter åratal av sossestyre. Jag förstår att regeringen prioriterar bomber och mord från klanernas gäng. Det är svårt att ta itu med allt. Men svenska medier borde beskriva verkligheten och inte skönmåla. Framför allt borde man peka ut sossarna som eländets motor, tillsammans med C, Mp och V.

Torsten SandströmDet är hög tid att avvisa regimen i Gaza!

Uncategorised Posted on tis, oktober 10, 2023 12:29:27

Arabiska soldater för ett heligt krig och belönas i himmelen. Europas folk bidrar med pengar. Wikimedia

Min bild är att västvärldens nationer, med några undantag framför allt USA, gullar med Israels motståndare PLO och Hamas. Förvisso är Israels expansion och nuvarande premiärminister djupt problematiska. Men landets motståndare är groteska. Veckans anfall från Gaza och det blodiga dödandet av civila blottlägger inte bara palestiniernas desperation utan också deras människofientliga regim och ideologi. Genom att många nationer i Europa ger dem politiskt och ekonomiskt stöd fortsätter deras mordiska framfart år efter år. Gång efter annan då PLO/Hamas anfallit Israel så skänker väst pengar till att bygga upp Ghaza som palestinierna självmant – genom anfallen – sett till att rasera.

En fred med Israel blir givetvis inte enkel. Den försvåras dock enligt min mening av att nationer i väst vänligt klappar de genomkorrupta PLO-potentaterna på axeln, som låter sin terroravdelning, Hamas, ständigt bomba och mörda. Det är inte klokt.

Jag menar därför att Sverige måste ta sin hand från PLO (och givetvis även Hamas som redan skett i ord). Ta tillbaka godkännande av PLO-regimen. Se till att Sida stoppar fortsatt penningstöd till PLO. Först när dessa odemokratiska muslimska krigare slutar med politiken att gång på gång kommendera sina egna soldater i döden finns det åtminstone en bas för fred. Så länge man håller på med sin terror får det israeliska folket besked om att man lika gärna kan expandera och bygga nya bosättningar. En genuin fredsvilja från ledarna för folket i Gaza och på Västbanken öppna sannolikt dörren för gynnsamma fredsförhandlingar med Israel. Det är fullständigt klart att Israel är villiga att inleda ett gigantisk ekonomiskt samarbete med sina arabiska grannar i Gaza och på Västbanken bara man får tydliga bevis på genuin vilja till kompromisser utan fortsatt terror.

Torsten sandströmA propå fake news

Uncategorised Posted on mån, oktober 09, 2023 11:53:20

Dagens efter att Hamas terrorkrig mot Israel eskalerat är det intressant att se hur DN tar sida, inte för Israel, utan för palestinierna och deras dubbla kommando PLO och Hamas. Detta sker genom vänsterjournalisternas vanliga trick. I rubriken skrivs med stora bokstäver att ”över 300 palestinier uppges ha dödats”. I texten som följer framgår det – i mindre bokstäver alltså – att även 300 israeler dödats. Senare visar det sig att majoriteten dödsoffer är israeler. Många i publiken på en stor ungdomsfest har helt enkelt slaktats av palestinierna. Dödsoffer visas upp – de trampas och bespottas.

Det vi ser är dåliga journalisters vanliga grepp. Man väljer sida och propagerar genom att peka ut vissa fakta. Att det sker i DN, som en gång i tiden varit en frihetlig oas, är typiskt för mediernas ekonomiska och politiska förfall. DN skriar i annonser om att man driver ”humanism”. Men i praktiken politiserar tidningen. Det är uselt.

Samtidigt ser vi en historisk kamp i ett land som är heligt för åtminstone två urgamla religioner. Att inte judar och muslimer ska kunna leva sida vid sida är djupt tragiskt. Judendomen är förstås äldst på platsen, men islam har ändå omkring 1500 års närvaro i regionen. Slutsaten borde bli ett en samfälld strävan efter ett gemensamt liv och samhällsbyggande. Både judar och araber bär ett tungt ansvar för misslyckandet – ty tillsammans hade de kunna bygga mellanösterns framgångsrikaste stat. Här har Israel misslyckats allvarligt.

Men enligt min mening bär även palestinierna en blytung börda av kompromisslöshet. Det muslimska terror- och skräckväldet är mest motbjudande. Hamas skryter idag med att man dödat två civila israeler som man tagit som gisslan! Att bilar åker runt i Malmö och firar mördandet med palestinska flaggor och tutande bekräftar bara att eländet tyvärr spridits till vårt land. Det blodiga klanvåldet här har nämligen tydliga inslag av den muslimska problematiken.

Men ur en helhetsbild av mörker och hopplöshet har förr hoppfulla lösningar utvecklats. Jag tror inte att människan i grunden är god. Men ofta finns ett gnista av förnuft, även i de mest dystra situationer. Inte sällan just på grund av det totala mörkret.

Torsten SandströmFarliga resonemang om könskorrigering

Uncategorised Posted on sön, oktober 08, 2023 11:44:00

I delstaten Kalifornien pågår just nu en process där en könskorregerad ung kvinna stämt den klinik som utfört en könskorrigerande operation. Den unga kvinnan har nu ångrat sig och vill ha skadestånd. Skeendet är tänkvärt och bekymmersamt, enligt min mening. I vårt land driver som vanligt vänster en ensidig identitetspolitik som propagerar för att liknande operationer kan drabba unga. Därför måste man vara försiktig i en rättslig diskussion om ungas rätt till könskorrigerande ingrepp.

Kallelsen nedan – i min e-postlåda – till ett nära förestående juridiskt doktorandseminarium är delvis problematisk. Mötet rör könskorrigering. Att sakfrågan är juridisk fragmentiserad håller jag förstås med om. Det rör sig om svåra bedömningar. Men den av mig spärrade texten visar enligt min mening på ett ställningstagande, som kvinnan i Kalifornien inte skulle instämma i, tror jag. Att ett barn har rätt till deltagande i ett samtal om könsingrepp är självklart (det rör sig yttranderätt) – annars föreligger ju inget problem med barnets begäran om medicinsk korrigering. Det är ordet om självbestämmande som utgör ett hot. Plötsligt är saken klar: barnet påstås ha rätt att själv bestämma. Enligt min mening har transungdomar ingen rätt att själva – dvs ensamma – bestämma.

Enligt min mening måste jurister visa stor försiktighet med att – om än inlindat – uttala sig om barns rätt till könskorrigering. Det svenska samhället borde historiskt sett vara medvetet om riskerna att släppa vårdapparater fria vad gäller behandling av unga människor. Flera skandaler finns i svensk historia där politiker valt fel väg. Det vi nu ser i Sverige är upptrappade krav från hbtq-rörelsen om rätt till könskorrigering för unga människor. För mogna människor är saken en annan.

Torsten Sandström

Här kan du läsa kallelsen.

A fragmented welfare system for (trans) youth

The premise that healthcare should be patient-centred is fundamental in Sweden. For trans youth needing gender-affirming healthcare, however, there is substantial legal uncertainty on what this premise entails. Over the last few decades, the number of young patients in need of medical care for gender dysphoria has increased massively, bringing the health of young trans individuals to a new light. The treatment protocols of gender-affirming healthcare have been subject to critical scrutiny by medical professionals and public welfare institutions. Against this background, and with regard to the stigma young lgbtq+ people often face, situations may occur where a child requests medical interventions and measures that the legal guardians oppose. Trans youth, as patients and children, have a right to participation and self- determination. Still, they depend on the care and protection of their legal guardians as well as healthcare providers and practitioners. As a result, tension and conflict can occur between thechild’s wishes, their legal guardians’ responsibility (and right) to make decisions regarding their children’s health and the healthcare’s obligation to provide the resources young trans people need for their well-being and development.

5 September 2023
PARTICIPANTS

DENNIZ SABO, doctoral student in Public Law at the Department of Law, Stockholm University, will present their PhD project. The project explores and critically analyses the legal realization of patient-focused healthcare for trans youth.DN är fullständigt oseriös

Uncategorised Posted on lör, oktober 07, 2023 11:51:16

Någon dag innan Nobelpriset i litteratur utdelades pläderade DN:s kultursida för att akademin måste fatta ett historiskt beslut. Innebörden var att en kvinnlig pristagare skulle utses i år liksom förra året (vad hon nu hette). Bara själva könsaspektens framhävande är något märkligt för en tidning om själv gärna ser sig som tillhörande kvalitetens tidningar (utan nutida saklig grund för detta). En öppen diskussion om god litteratur förvandlas till en fråga om feminism. Det är något synnerligen märkligt. Dvs att visst kön blivit en kvalitetsstämpel.

Nu blev det inte som DN propagerade för. Som bekant fick en norrbagge priset. Man undrat hur DN med sin kulturchef Björn Wiman – den förskräcklige – hanterar detta besked om nobelpris i litteratur. Det enda rimliga vore att glömma det nyss förflutna feministsnacket. Men så funkar inte Björn Wiman. I stället utbrister han i DN:s rubrik: ”Synd att inte akademin tog chansen att bli historisk.” Han insisterar med andra ord att i sin rapportering framhålla könsaspekten framför Fossums långvariga och påtagliga meriter som arbetare i den litterära vingården. Wimans bedrövliga hantering av saklighet i sammanhanget bevisas dessutom genom hans försmädliga underrubrik. ”Men kul med en norrman som inte kallbadat eller åker skidor. ” Litteraturens innehåll blir alltså ovidkommande och förpassas via löjliga epitet.

Jag är som bloggens följare vet djupt kritisk till DN:s journalistik. Tidningen stoltserar med att man är ”humanismens” förespråkare. Men det Wiman sysslar med är rena åsiktsterrorn, som han vill proppa i läsarnas halsar. Man kan invända att vanliga journalistiska principer om saklighet och oberoende inte gäller på mediernas kulturspalter. Där gäller de fakto åsiktsjournalistik. Men det finns gränser. Analytiska resonemang måste ändå vara centrala.

Då det gäller navelskådning och egotrippning tar Wiman förmodligen priset i svenska kulturmedier. Någon minns kanske hur han för något år sedan pläderade för flygskam i en text, medan han i en följande berättade om familjens skidsemester i Alperna. Dubbla moraliska krav gäller i hans värld.

Wiman är enligt min menig en skam för Bonniers litterära ambitioner. Han är inget annat än en journalistisk pajas. I stället för att resonerar om Fossums starka och svaga sidor skriver Wiman om en författare som varken kallbadar eller åker skidor. Alltså en person som inte lever upp till myten om en norrman. Så bottenlöst lågt!

Enligt min mening måste Wiman sparkas från sin tjänst som kulturchef på DN. Han är nämligen journalistikens och kulturens dödgrävare. Förr var DN kultur en intellektuell budbärare. Men inte längre.

Torsten SandströmKnarket stiger vänstern åt huvudet

Uncategorised Posted on fre, oktober 06, 2023 17:39:22

Sedan länge driver socialdemokraterna linjen att uppmana folk att sluta partyknarka. Man argumentera som de vänsterpopulister de är. Det gäller att vinna röster från folk som är lika korttänkta som partiets ledning själv är.

Någon invänder: är det inte bra om partyknarkandet upphör? Jovisst, liksom mindre alkohol kan vara nyttigt, men det löser inte det gängvåld och dödande som odlats under åtta år av sossejakt över nationen. Det är naivt att tro att klanvåldet upphör om efterfrågan på knark minskar eller upphör. Klanerna utvecklar snabbt sina andra kriminella affärsmetoder i stil med den utpressning man redan bedriver exv mot restauranger eller bilbränning på beställning från den som vill få pengar av sitt försäkringsbolag. Den italienska maffian visar hur olaglig affärsverksamhet kan odlas av personer utan skrupler.

Lika tokigt är sossarnas argumentering i relation till den svenska verkligheten. Det är inte knarket som fokus ska riktas mot, utan själva orsakerna till brottsligheten. Genom sin propaganda ger S-partiet sken av att de olagliga varorna/tjänsterna är förklaringen till dagens problem. Den avgörande orsaken är en storskalig invandring som Sverige inte klarat av – av naturliga skäl då en miljon anländer under 10 år (och dessförinnan ytterligare en miljon inom tio år). Om 3 procent av dessa ägnar sig år kriminalitet blir det stora volymer (60.000 individer). Det är detta som få politiker vill tala om. Brottslighetens koppling till invandring är tabu.

De höga socialdemokarter som pratar om att stoppa partyknarkandet vill alltså vilseleda allmänheten. Man vill få folk att tro att välbärgade festprissar är roten till det onda. Därför bör deras argumentation kallas vänsterpopulism. Man försöker slå röda dunster i folket ögon. Partiets historia (i modern tid) visar tyvärr att man brukar lyckas.

Detta särskilt som S-partiet har god hjälp från vänsterns många journalister. Idag skriver Isobel Hadley Kamptz en mångordig text i DN där hon försöker att visa varför den svenska välfärdsstaten misslyckas med brottsligheten. Hennes lösning är förebyggande åtgärder så att unga inte dras till gängen. Sådana lösningar borde ha prövats tidigare, under sossarnas tid vid makten. Inte ett ord fram Kamtz om att gängen har sina rötter i klaner som baseras på invandring. Här har vänsterliberaler stora skygglappar. Detta medan DN skryter via om att man verkar för upplysning. Det är hårresande.

Torsten SandströmMiljöpartiet är samhällsfarligt

Uncategorised Posted on tor, oktober 05, 2023 12:09:39

Fräls oss från ondo! Wikimedia.

Svensk politik lider av en allvarlig sjukdom: önsketänkande utan normala spärrar. Sjukan gäller framför allt partierna till vänster, som rad på rad lanserar förslag utan rimlig förankring i vilka effekter de kommer att få i praktiken. Man vänder sig med andra ord till väljare som är godtrogna och därför inte inser problemen med de luftslott vänsterns politiker lanserar. Förslagen emanerar sannolikt även från mindre begåvade tänkare.

Önskningarna syns över närmast hela det politiska fältet. Allvarligast är synen på asyl och invandring där fortfarande öppna dörrar presenterar på vissa håll, trots att möjligheterna till gott mottagande är minimala och problemen med blodigt våld och sprängningar blivit en svensk vardag. Lika problematisk är en sanslös bidragspolitik, som leder till sysslolöshet, fusk och kriminalitet. Måttlighet finns inte i vänsterns värld där alla ser rött.

Att jag idag fattar pennan beror på ännu ett politiskt förslag som får mig att häpna (nästan). Nu är det Miljöpartiet som utmärker sig. Förslaget rör den svenska skolan som redan befinner sig utförsbacken sett från ett perspektiv rörande kunskaper och studiero. Mp konstaterar att alltför många får den lägsta betygsgarden F, något som kan hindra fortsatta studier på gymnasienivå. Därför vill Mp slopa F!

Personer med F är uppenbart ursvaga i det ämne saken gäller. Gymnasieutbildning är tänkt att vara ett avstamp för högre studier (inte en grundutbildning). Om F slopas blir förstås E lägsta betyg i skalan och tecken på detsamma som F pekar ut idag. På så vis kommer hela betygssystemet att inflateras. Och gymnasierna kommer tvingas jobba med elever utan rimliga förkunskaper.

Innebörden är förstås en sänkning av utbildningen på nationell nivå. Med lägre krav kommer förstås ambitionerna hos elever att minska ytterligare. Miljöpartiet agerar med andra ord samhällsfarligt. Mp tror att man handlar klokt och vänligt men sparkar i själva verket viljan att studera i baken. Ett sådan parti som Mp borde egentligen förbjudas, men det är något som demokratin förbjuder. Folkviljans system bygger dock på att kloka politiker agerar för smarta förslag. Men – framför allt – på vänstersidan gäller det inte några rimlig spärrar eller tankar om att krav kan fungera som goda sporrar. Nej här köps röster hänsynslöst.

Mp:s båda talespersoner, sk språkrör, är hänsynslösa skitsnackare. Per Bolund påstod för något år sedan att ökningen av utsläpp och CO2 kunde påverka jordaxelns lutning. Men historien visar att lutningen av axeln under årtusendenas lopp förändrats stegvis/fortlöpande åtskilliga gånger, varför också klimatet justerats i varmare resp kallare riktning.

Förslaget om att slopa betygsgraden F kommer från Märta Stenevi, dvs kvinnan med den fanatiska blicken (och i dagarna känd för sin terroriserande ledarstil inom partiet).

Hursomhelst, både Miljöpartiet och dess representanter företräder en politisk linje som på djupet skadar det svenska samhället. Först torpederar man kärnkraften, sedan den svenska skolan. Tala om lekstuga inom politiken! Fy sjutton!

Torsten SandströmGrus i nobelprisadministrationens maskineri

Uncategorised Posted on ons, oktober 04, 2023 11:38:41

Vetenskapsakademin har fyra timmar för tidigt skickat ut ett mejl som talar om vilka personer som kommer att få nobelpriset i kemi 2023. Alltså fyra timmar innan de fina gubbarna och gummorna i akademins kemiska sektion sammanträtt för att fatta ett formellt beslut.

Det vi ser är ett pinsamt grus i elitens ceremoniella spel kring Nobels dynamitpengar. När akademiledamöterna väl sammanträder – de har rest lång väg och är fint uppklädda – inför kamerornas ljus vet hela världen redan resultatet av det formella och rituella möte som håller på att spelas upp.

Jag kan inte låta bli att skratta åt spektaklet kring det man måste kalla den svenska nobelprisadministrationen. I och för sig är priset en viktig vetenskaplig drivkraft. Men låt forskningseliten bestämma själv. Då kan ceremoniernas män och kvinnor stanna hemma och syssla med något kreativt.

Torsten SandströmPublic service tvingas spara!

Uncategorised Posted on ons, oktober 04, 2023 11:18:59

Nyligen berättade SR om att man måste skära ned antalet tjänster. Nya pengar från skattebetalarna tvångsvägen var uppenbarligen inte att vänta. Idag rapporterar även SVT om ned skärningar beträffande antalet anställda. Förmodligen rör det sig bara om att skära bort ”dött kött” om yttrycket tillåts, dvs en rad byråkrater.

Ändå är nyheten god. Public service´gräddfil inom mediesverige krymps, vilket är bra. Andra medieföretag har det jobbigt i tider av expansion inom internet. Ett nytt mer rörligt – och tyvärr kommersiellt – medielandskap håller på att växa fram. Där finns hot i stil med dem vi ser exv i USA, där partibossarnas horribla välde skakas om av läskiga högerpopulister i Trumps anda. Men i bästa fall finns öppningar för mindre centralstyrd politisk propaganda. Vem vet?

Frågan är hur SR/SVT kommer att skära ned sin verksamhet. Är det nöjen, sport och annan underhållning som ska bantas? Vad gäller vulgariteter och tjohej finns det ett överföd som inte motiverar ett statligt tvång att betala avgift till framför allt SVT. Eller är det den politiskt korrekta rapporteringen som får stryka på foten? Mitt tips är att politikerna, som ytterst bestämmer medelstilldelningen, inte vill se en politiskt oberoende nyhetsrapportering – eller rättare sagt inte förmår styra upp vänsterns journalister så att de slutar med sina egna åsiktsreportage.

Hursomhelst är frågan om public service´ framtid viktig. Inte främst på grund att många miljarder slukas av dina och mina pengar i onödan. Utan framför allt på grund av den politiska debatten i Sverige kraftigt snedvrids åt vänster. Så ville förstås Olof Palme ha det då han med näbbar och klor försvarade SR/SVT. Idag gäller det att bryta upp sossarnas mediala autostrada. Annars kommer nationen inte ur den onda cirkeln som avspeglas i denna regeringens intensiva kamp för att få nationen på fötter. Åtta år med sossemakt svider rejält…

Torsten SandströmFrankrike och den svenska socialdemokratins framtid

Uncategorised Posted on tis, oktober 03, 2023 12:00:34

Under en vecka på Côte d´Azur laddar jag batterierna med energi från solen. Här är fortfarande behaglig sommar i slutet av september. Det på vintern så omtalade mikroklimatet i skydd av Alperna fungerar normalt året runt som barriär mot dåligt väder samt promotor av ett skönt klimat. Temperaturen förefaller därför alltid gynnsammare än på näraliggande platser i norr och syd. Luften mellan bergen och havet är mättad av fukt och av gröna dofter. Solens reflexer i havet gnistrar. Allt bidrar till ett gott humör.

Mängden väl beställa gäster från utlandet (och Paris) kan förefalla stötande och kan få svenskar – som av medierna matats med klasskampens paroller – att tappa sugen. Och visst är de materiella skillnaderna mellan permanentboende och gästande påfallande. Nedanför mig på havet ligger för ankar en hel flotta av privatägda jakter i miljardklassen. Som ett pärlband i skyn syns jetflyg på väg ned mot flygplatsen i Nice. Och tusentals nöjeslystna fördriver tiden. Medan de flesta andra arbetar.

Man skulle kunna tro att denna miljö är ett växthus för svåra klassmotsättningar. Men så är det inte. Den politiska likgiltigheten är stor och intresset för att rösta är lågt. Det tycks som vänster-högerskalan fått maka åt sig för olika alternativ rörelser. På Côte d´Azur förefaller detta logiskt (liksom på många andra ställen i Frankrike). Här lever lokalbefolkning och gästande resenärer i ett slags symbios. Båda är beroende av varandra för sin existens. Båda sidor ger och tar, låt vara att de bofasta människorna må tycka att resenärerna tar för mycket plats.

Jag funderar över skillnaden mellan politiska åsiktsyttringar jämfört med Sverige. I vårt land röstar närmast halva befolkningen på partier som idogt vilar på klasskampens budskap. Och valdeltagandet är högt. Är svenskarna mer politiskt initierade och kloka? Inser inte fransmännens vänsterbudskapets välsignelse?

Sannolika är det nästan tvärtom. I Sverige har socialdemokratins budskap blivit något av en trygghetsreligion som framför allt kvinnor tillber. För fransmännen har vänsterns långvariga närvaro avslöjat budskapets otidsenlighet. Socialistpartiet är närmast utraderat!

Orsaken till den svenska – och i någon mån nordiska – särställningen går enligt min mening att förklara. För svensk del är det tydligt hur socialdemokratin genom lagstiftningen och statsapparaten byggt en försvarsborg för sin egen maktställning. Detta har inte bara skett genom demokratiskt vedertagna metoder i stil med ett omfattande system av offentliga bidrag. Det har genomförts med medel som i andra nationer ses som odemokratiska. Genom lagstiftning har S-partiets satelliter, framför allt fackföreningar och hyresgäströrelsen, blivit en del av den offentliga makten. Och det svenska skolsystemet har också infogats i ett system som baseras på vänsterns ideologi, vilket inneburit att kunskaper nedprioriterats så att sociala dogmer om jämlikhet, likvärdighet och feminism blivit övergripande målsättningar. Även statsapparaten – som i såväl Sverige som Frankrike är alltför tung – har i vårt land förvandlats till en S-märkt bastion. Detta genom att tillsättningsmakten missbrukats så att hundratals statliga myndigheter fyllts med personer som hyllar socialdemokratins program.

En annan viktig kugge i S-partiets ritning för sin svenska bunker gäller nationens medier. Här syns Olof Palmes strategi tydligt. Hans linje för makt över SR och SVT är väl känd (men lite omtalad). Likaså hans modell att bygga särskilda statliga skolor för utbildning av journalister. Resultatet har blivit dagens vänsterinriktade mediesverige. Till bilden hör även mediernas pressade ekonomiska ställning, något som medfört att medieföretagens ägare tvingats koncentrera sig på att räkna pengar och därför överlämnat en stor mängd makt över tidningarnas innehåll till kadrer av journalister väl pålästa i vänsterns program.

På så vis har socialdemokratin tagit ett kraftigt och långvarigt grepp över den svenska nationen. Sammantaget har statsapparaten och lagstiftningen använts för att bygga ett värn för partiet visavi sina motståndare. Ett värn som fungerar även då S-partiet är i opposition. Normalt ska som bekant lagen i en demokrati stå fri från band till enskilda partiers strävan efter kontroll. Men i vårt land har lagen missbrukats. Dessutom har S-partiet köpt röster på löpande band via offentliga bidrag. Inte undra på att svenska folket till hälften lutar åt vänster.

Det franska folket har som sagt påtagligt tillbakavisat vänstern. Man har genomskådat socialistpartiet. Det förefaller som om denna utveckling sakta håller på att ske även i Sverige. Man kan kanske säga att SD är den rörelse som tydligast driver oppositionen mot vänsterns strukturella grepp över statsapparaten. Socialdemokratins smygande annektering av det offentliga Sverige, som jag nyss skissat, bemöts med en populism, nu från höger. SD:s retorik tar förvisso i grunden främst sikte på invandring, men jag tror att partiet gärna vill ta över vänsterns hittillsvarande samhällskontroll.

De svenska medierna är likväl den främsta bromsklossen mot en sundare svenskt politik utan socialdemokratisk betong. Ett annat hinder är att den borgerliga oppositionen alltför länge vuxit upp under ständig beskjutning från socialdemokratins många bastioner. Partierna hukar och ursäktar sig. Man talar i alla fall inte öppet om socialdemokratins snedvridning av demokratin. Dessutom undviker tyvärr även de svenska universitetens statsvetare att tala om de problem jag lyfter i denna artikel. På så vis är vårt land politiskt annorlunda.

Ett fritt Sverige kräver att socialdemokratins redprint nedmonteras. Många besvärliga lagändringar krävs, exv inom arbets- och hyresrätten. Vidare måste det svenska utbildningssystemet frigöras från S-partiets övergripande och kunskapsfientliga dogmatik. Rättsstaten måste dessutom befästas genom att tillsättningsmakten neutraliseras, lagprövningsrätt regleras, tjänstemäns övergrepp åter straffsanktioneras, domare tillsätts utan politiskt inflytande osv. Slutligen måste staten upphöra att kontrollera medier och journalister via statliga bidrag (av alla de former) samt skräddarsydda utbildningar.

Först då S-partiets modell för Sverige ersätts av vanliga europeiska lösningar slutar nämligen halva befolkningen trollbindas vänsterns anspråk på att äga nationen. I Frankrike har vänsterns magi brutits.

Torsten Sandström« FöregåendeNästa »