Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Lena Anderssons mästerskap

Uncategorised Posted on lör, september 02, 2023 10:25:05

En lagerkrans till journalisternas banekvinna! Wikimedia

Idag har SvD en ledare som heter duga. Lena Andersson analyserar svenska mediers allvarliga tillkortakommanden. Hon ser två orsaker. Det ena är marxismens teorier om strukturer, ett bipolärt system med en god sida och en dålig i konflikt, där den goda segrar, vilket leder till exv vänsterpolitik och extrem feminism.

Den andra är en enögd syn på vetenskap, där balans mellan olika faktiska skeenden saknas, varför journalister stenhårt -och utan öppen diskussion – satsar på en enda teori och förbannar alternativa förklaringar. Alla inser att Andersson då tänker på det tema av klimatskräck som nu sprids var eviga dag i svenska medier. Den läsare som hänger med på min presentation inser att de två förklaringsteorierna sammanfaller och att de leder till ett medialt system som påminner om propaganda. Läs och njut , även om texten är krävande.

https://www.svd.se/a/VP36VW/lena-andersson-utan-tvivlet-blir-medierna-ett-monster

Utan att slå mig för bröstet – eller än mindre påstå att jag skulle vara upphovsman – är Anderssons kritik påminnande om de teman som länge dominerat mina bloggar. Där har mediernas ensidiga vänsterideologier granskats och fördömts. Bristen rör frånvaron av en öppen diskussion, som jag menar har inneburit en ensidig PK-ism, som fördärvar svensk politk. Anderssons analys är mer filosofisk och elegant än mina nålstick.

Hon är en verklig prydnad för sin tidning SvD. Och en nagel i ögat på många av landets journalister som inte tänker klart och främst propagerar för sin egen politiska övertygelse åt vänster. När hon nu i SvD gisslar kåren av journalister – inte minst de som arbetar under prefixet vetenskap – gör hon en betydande insats för det svenska samhällets framtid. Det gäller nämligen att försöka styra det Sverige i öppenhetens riktning. Här finns som framgått starka motkrafter. Men en spricka i fronten kan få stor betydelse, även om journalistkåren förstås kommer att fortsätta sin linje att ifrågasätta Anderssons heder.

Torsten SandströmNobelstiftelsen med byxorna på halv stång

Uncategorised Posted on fre, september 01, 2023 12:15:21

En gammal bild som även beskriver Nobelstiftelsen funktion. På nivå två från botten intas middag för elitens sammanhållning. Längst ned ett folk som drabbas av systemet. Wikimedia.

Länge har jag varit kritisk till Nobelstiftelsens fisförnäma attityd gentemot ett enda av landets riksdagspartier. Nu det nästa största, dvs SD. Oavsett vad man tycker om SD borde partiet behandlas som övriga, så som kommunister och miljötalibaner hanterats. Att nu låta en invitation går till Jimmy Åkesson – efter år av kritiserad vägran att släppa in honom – är att bjuda med armbågen, som det brukar heta. Så agerar en organisation som genom åren impregnerats av vänstermän och ledare med sosseinriktning. Ordet fisförnäm är det rätta när det gäller val av inbjudna till elitens julparty. En kungafjäskande aktieförvaltarorganisation låter i nåder Åkesson få vara med vid elitens bord. SD-ledarens nobbande av invitationen är den rätta behandlingen av denna PK-mobbare i S-partiets ledband (socialdemokratins samhällsmakt har hittills styrt stiftelsens politik via dess ledning).

Ett ännu värre fiasko från Nobelstiftelsen är att man mitt under brinnande anfallskrig I Ukraina bjuder in Rysslands ambassadör. Det är faktisk en horribel handling i en värld där västländerna enats om att bojkotta affärskontakter med Ryssland. Snacket om diplomatisk tradition är rena smörjan då det gäller stiftelsens – en privat förvaltarorganisation – samvaro med en diktatur.

Jag hoppas att regeringen – eller kanske kungen – snarast under bordet talar ut gentemot den fisförnäma stiftelse som skadar Sveriges anseende genom att bjuda in Ryssland. Min tanke går till uttrycket ”kreti och pleti” som tyvärr kan vara en tanke hos mobbarstiftelsen. Genom att bjuda in såväl Åkesson som den ryska ambassadören agerar man som kungar förr gjort. Man klumpar samma det man ser som ett patrask, som man av nöden tvingas umgås med.

Nobelstiftelsens ledning måste få en ny sammansättning, Det är hög tid! Jag hoppas att flera inviterade avböjer julfesten med hänvisning till stiftelsens förödande politik. Ty det rör sig om politik!

Torsten SandströmKulturen som slukhål

Uncategorised Posted on tor, augusti 31, 2023 12:27:50

Politik kostar. Oavsett om det rör sig om skattebidrag eller utgifter för statlig eller kommunalförvaltning. Allt offentlig betyder utgifter via skatter, som enskilda måste betala. Även år av satsningar inom kulturen har förstås skapat ett högt kostnadsläge inom denna sfär av politiken. Särskilt som det nästan aldrig är tillåtet att spara, särskilt inte inom kulturen, där lagda kort ligger oavsett om de idag har den nytta som de initialt haft i dåtidens samhälle. Jag tänker exv på bibliotek som förr fyllde en angelägen uppgift att sprida litteratur till mindre bemedlade. Idag har nästan alla råd att köpa den bok man önskar – ytterst genom att spara på bilresor, cigaretter, öl 6 vin osv. Vissa andra kulturyttringar kan varje person med dator eller mobil ta del av över internet. Krav på kultursatsningar för ett fattigt folk är inte längre helt seriösa.

Det svenska skattetrycket ligger idag på sjätteplats från toppen räknat inom Europa. En stor byråkrati och vidlyftiga bidrag kostar enorma summor. Det gör förstås även satsningar på vård och skola. Det är därför klart att den offentliga kulturen kommer i kläm. Den ses, naturligt nog, idag som en service som kan finaniseras privat. Så skedde i stor utsträckning förr, gratis pengar från mecenater, detta innan skatterna sköt i höjden och många välbeställda backade ut från rollen som kulturens finansiärer.

Enligt min mening kan därför skatteavdrag för kulturella insatser vara en väg att gå (idag får bara 25% dras av upp till 3.000 kronor). Men i grunden måste det offentliga spara och inrikta sig på kulturens kärna. Idag är sparandet tabu, varje ingrepp i kulturen kritiseras av människor som typiskt nog i allmänhet jobbar där. Idag måste budskapet vara satsningar som är absolut nödvändiga. Det går inte längre att skria om att alla blommor måste blomma. Min bild av offentligt stöd till bildkonsten är just att mycket nuförtiden finns att undvara. Detta gäller även min käpphäst avseende ALMA-priset till alla världens barnboksförfattare. Det är rent slöseri att skänka 5 miljoner per år. Sedan 2003 har alltså 100 miljoner utbetalats till författare från världens alla hörn. Så agerar kanske en störtrik saudisk oljenation, men även Sverige, där det är du och jag som tvingas betala skrytprojektet!

Klart är att några stora muséer måste få stöd så att samlingarna kan visas och underhållas. Däremot kan en storskalig museiadministration med karaktär av forskning enkelt slopas. I stället för att spara här har Nationalmuseum skurit ned öppettiderna! Det är nämligen kulturgubbars och tanters tummelplats som räddas. Alltså de personer som i eget intresse hävdar att offentlig kultur ska ha frikort. Det finns ju redan ett överflöd av universitet och inte minst högskolor som kan sköta eventuella studier. Så renodla visnings- och undehållsfunktion på landets offentliga muséer! Bort med onödiga chefer och sk forskare.

Snacket om att kultursatsningar är ett nationellt adelsmärke emanerar normalt just från denna gubb- och tantgrupp, som vill få en egen försörjning i lugn och ro bakom kulturlivets kulisser. Därför menar jag att M-partiet i Norrköping agerar rätt då man ifrågasätter kostsamma och improduktiva satsningar på kultur i ett pressat budgetläge. Jag pläderar absolut inte för att kulturen ska strykas ur offentliga budgetar. Men vad man ska satsa på måste upp på bordet. Diskutera öppet för och mot och kompromissa för sjutton bövlar. Och då räcker det inte med vänsterns ständiga dogmer om nyttan av all offentlig kultur. Ett nytt samhälle med höga skatter måste hushålla med sina utgifter.

Då hamnar kulturen av naturliga skäl långt ned på listan, trots alla rop från vänsterns kulturelit om det storslagna med deras egen verksamhet. Deras funktion är just att sprida budskapet om kulturens storhet och samhällsbetydelse. Därav begreppet ”finkultur”, som är en respirator för dessa märkvärdigheter in spe, som få medborgare bryr sig om. Låt i stället storföretagen ta större plats och vara med vid bestämmandet av kulturens ansikte (dvs verksamhet som de önskar finansiera). Genom kompromisser i stället för den fina elitens tolkningsföreträde – och experimenterade med skattepengar – kan svensk kultur ta ett steg framåt mot den vi alltmer möter i England och framför allt USA (i Frankrike huserar däremot sedan länge finkulturens legosoldater- och det kostar miljarder). För en turistnation som Frankrike kan det kanske funka, men Sverige är en perifer plats på många vis.

Nu gäller det nämligen att sätta P för vänsterns tolkningsföreträde över kulturens arena. Det syns tyvärr i galna projekt i stil med ALMA, som trängt undan rader av mer vettiga kulturinsatser för flera hundra svenska kulturarbetare. Det visar på kulturfolkets ideologi: släng iväg pengar och snacka om kulturens storhet. Många bibliotek gallrar och ger bort olästa böcker, typsikt nog av de goda författare som jag gillar och därmed kan tillskansa mig gratis…Det är faktiskt ett tecken på dålig svensk politik.

Torsten SandströmSäsongen för ryggdunkning har inletts

Uncategorised Posted on ons, augusti 30, 2023 15:38:09

I förrgår sände SVT direkt från Kristallen. Alltså ett av medieindustrins många jippon för att öka inslaget av politisk korrekt nyhetsrapportering och nöjesverksamhet. Alla ska med i båten. Och övertid har nästan alla chans att få priser. Att SVT:s Aktuellt får pris är alltså inte för att de är bra på det tvångsfinansierade tevebolaget.

Man kan alltså vara lugn i båten. Alla ska med. Konkurrensen är svag och det är inte tillåtet att över tid mobba någon särskilt. Alla insatser ska på detta svenska kasino vinna pris. Familjen Wahlgren abonnerar som vanligt på de högsta vinsterna och bekräftar på så vis att svensk kultur tillhör bottenträsket. Eller så håller den samma nivå som populärkulturen gör överallt i andra nationer som lyder under mediernas makt. Det typiska är hur medieindustrin skapar sina egna jippon – i stil med Kristallen – och tillåts på så vis skapa ”nyheter” även under de långa delar av året då inget särskilt händer. Under sommartid kan som bekant vad som helst bli en stor nyhet.

Mediernas grepp över svenska folket är så starkt att människorna inte längre engagerar sig i politik. Man inser ju att det finns ett självspelande politiskt piano i mediernas regi. Därför tillåts den politiska klassens yrkesarbetare att hållas. Dessa jobbar alltmer i vakuum. Medierna, som i ideala fall ska kritisera det offentliga beslutsfattandet, låter yrkespolitikerna hållas, åtminstone om de agerar åt vänster.

Dessutom tenderar medierna att hålla samhällskritiker kort och svartmåla dem. Enskilda ska inte sticka upp och hota mediernas makt över samtalet. På så vis ges medierna större utrymme åt sina egna favoriter, dvs sport, nöjen och andra timekillers. Här tjoas det och flabbas för glatta livet, liksom på Kristallens årliga seanser. Därmed befästs medierna makt över folkets sinnen.

Det är således mediesamhället logik jag talar om.

Torsten SandströmSchulman är förblindad av PK-ism.

Uncategorised Posted on tis, augusti 29, 2023 09:22:16

Wikimedia

Som framgått av mina bloggar ogillar jag Alex Schulman. Därför borde jag kanske inte skriva mer om honom. Men jag gör det för jag uppfattar honom som PK-ismens företrädare i koncentrat.

Först när en medial moralcirkus pågått en tid fattar han pennan och utlåter sig. Och han kräks ut orden, indirekt om sin högstående etiska position, genom att ta all heder och är av motståndaren. Denne är en man som redan fått stryk så det räcker med anledning av det inträffade: en löjlig puss på munnen på en skicklig kvinnlig fotbollspelare inför världens tevekameror. Detta som gratulation eller tack en stor spansk fotbollsframgång.

I detta fall handlar det förstås om om det spanska fotbollförbundets ordföranden Rubiales. Han är en man som fullständig gjort bor sig och fått massor av medial kritik för detta. Det måste sägas att han fått kritik med all rätt – en kram och en kindpuss hade antagligen varit kulturellt tillräckligt i rollen som officiell lyckönskare till vinnande lag.

Men nu ska Schulman fylla sin krönika för veckan. Han väljer ett feministiskt anfall mot en person som redan fått vad han bör få genom internationella medier. Men nu vittrar feministerna blod och en chans att än en gång sparka mansetablissemanget i röven. Och det tåget hoppar lättingen Schulman på med all kraft. Nu ska hela kåren av härskande män få stryk. Och Schulman formligen spyr ut sin ilska och äckel över det kön han faktiskt själv tillhör (såvitt jag vet). Vad sägs om den vedervärdiga rubriken, som drabbar hela värdens män (en övertext som DN senare ändrade i mildare riktning):

Alex Schulman: Bakom en äcklig gubbe döljer sig hundra andra äckliga gubbar

Krönikörens mål tycks vara att ösa hat över Rubiales och närmast förinta honom och andra ledare av manskör. Schulman tyck vilja visa att motståndaren är ett ökänt sexuellt monster. Vad sägs om följande ord?

När slutsignalen ljuder grabbar Rubiales tag i sin kuk. En machogest, som säger: det krävs ballar för att vinna VM! Som om någon kuk över huvud taget varit inblandad när damerna precis vunnit VM-guld.

Plötsligt har Rubiales blivit fredlös. En dumhet – inför offentligheten ! – förvandlas till ett brott närmast mot den kvinnliga mänskligheten. Könsord dryper ur Schulmans dreglande mun.

I stället för att bejaka det spanska guldlagets framgått – där den manliga ledningen förstås varit en pusselbit – används Rubiales dumma tilltag i hastigt mod till en feministisk kamp mot män i fotbollens värld samt män i allmänhet. Äckliga gubbar måste korsfästas tycks det.

Jag menar att Schulman åstadkommit ännu en bottennapp inom den sk journalistikens värld. Ett legojobb för feminismen. Detta pga av att han löpt politiskt amok.

Torsten SandströmSagor från DN för godtrogna

Uncategorised Posted on mån, augusti 28, 2023 12:16:05

DN:s favoritsyssla: att spå i sump. Wikimedia.

Det är såväl tröttsamt som ledsamt att ta del av DN, som förr var en kritisk liberal morgontidning. I dag är det vänsterns politiska propagandablad. Här följer ett exempel. Den 27/8 utbrister tidningen:

Stjärnsociologen Eva Illouz: Romantisk kärlek fungerar inte idag

Det rör sig om en intervju. Men allt som sägs behöver inte bilda en rubrik, som i detta fall rör något som tidningen vill stryka under. Illouz må vara hur känd som helst i sitt hörn av världen, men det hon säger rör inte vetenskap. Om bara en person på jordklotet upplever romantisk kärlek (vad nu det är) – så faller hela hennes uttalande och tidningens usla rubrik med det. Än idag måste det vara ganska vanligt med romanser. Liksom förr fungerar de ibland länge, men då som nu faller de ibland till marken. Så vad är nya, mer än att skilsmässorna har blivit många. Att de var förre förr tror jag inte beror på romantik, utan på traditionella mönster – på gott och ont.

Det trista är att DN vill tala om för dig och mig vad som gäller i en högst personlig kontext. Vad Illoz och journalisten ifråga har för erfarenheter vet jag förstås inte. Att Illouz skulle vara stjärna inom sin vetenskapsgren förefaller osannolik (jag har hursomhelst aldrig hört hennes namn). Men att låta enskilda upplevelser förvandlas till generella sanningar är något allvarligt. En sådan rubrik hade förr varit omöjlig. Ty då tänkte skribenterna kritisk i den stil som jag nyss gett prov på. och de försökte hålla en rågång till högst personliga åsikter. Men nutidens journalister saknar sakliga spärrar. De vet nämligen bäst, tror de. Och från en vänsterbakgrund vill de riva alla traditionella synsätt. Därför ägnar de sig åt propaganda. Deras egna åsikter blir viktigare än kritisk och försiktig analys.

Detta sker nästan på var sida i nutidens DN. Därför är tidningen ett propagandablad. I ledningen talar man högljutt om att DN är upplysningens ljusbärare. Enligt min mening är det tvärtom, man är saklighetens dödgrävare. Dagens text är nästan samma fenomen som att låta Hanna Hellqvist betrakta sin kropp och sitt liv varje vecka. Men Hellqvist tituleras inte som en stjärna i vetenskap. I Hellqvists fall förstår alla det rör sig om löst pladder.

Många av mina vänner har som prenumeranter lämnat DN. Tacka för det. Tidningen vänder sig ju numera till lättrogna.

Torsten SandströmHitler, Putin och Trump.

Uncategorised Posted on sön, augusti 27, 2023 12:25:39

Donald Trump är en person som jag absolut inte tycker om. En politiker måste kunna uttrycka sin mening i mer än det format som Twitter förr tillät Trump. Han bevisar att det för framgång inom politiken i USA i stort sett räcker med en välfylld plånbok. Money talks.

Detta är han inte ensam om, varken på hemmaplan eller utomlands. Han uppträder dock utan norrmal uppsättning av spärrar avseende moral och syn på demokrati. Inte heller detta är han faktiskt ensam om, även om ganska få internationella politiker håller samma låga nivå.

Men. Trumps oklart utredda kontakter med Putin inför sin resa mot presidentposten 2017 visar både på bristande moral och demokratisk övertygelse. Hans förnekande av sin valförlust, telefonsamtal med Georgias valnämnds ordförande samt uttalanden inför (och efter) stormningen av Kongressen är flagranta övergrepp av demokratins spelregler. Det är tydligt att aktionerna även kan lagstridiga.

Mina tankar går till Adolf Hitler, en person med likande själslig karaktär som Trump. Båda tycks vara gormande egocentriker utan minsta självkritik och fullständigt galna efter makt. Sådana människor ska inte syssla med politik, just på grund av att de saknar alla normala spärrar vad gäller hänsyn till gällande spelregler och andra människors rättigheter.

Det är nästan en ofattbar tanke att Trump faktiskt förefaller ha en god möjlighet att bli presiden 2024. Han talar redan vitt och brett om hur han ska förändra USA – det låter läskigt – för den nation som hittills betraktats som världens främsta demokrati. Om han vinner ställs han av allt att döma än en gång inför ”kompisen” Putin. Att amerikanska folket inte tycks ta de pågående rättsprocesserna mot Trump på allvar är ytterst betänkligt. Åter tänker jag på Hitler som efter en tid i fängelse valdes av folket till en hög position för att till sist gripa all makten över Tyskland. Hur det gick vet vi.

Hitler, Putin och Trump är en förskräckande kombination av antidemokrater – alla med hänsynslösa och motbjudande karaktärsegenskaper. Trump borde inte vara valbar 2024. Väljs han ändå rör det sig – enligt min mening – om en risk för världshistorisk katastrof. USA:s nationella heder måste sättas ifråga. Att inte det demokratiska partiet har förmått utse en ung och dynamisk motkraft till Trump är ännu ett tecken på den amerikanska demokratins tillkortakommande.

Vi lever i en farlig värld.

Torsten SandströmVänsterns tolkningsföreträde måste stoppas!

Uncategorised Posted on lör, augusti 26, 2023 12:37:41

Just nu pågår en debatt om kulturpolitiken i Norrköping. Det är borgerliga besparingar som vänsterns folk förfasas över. Kulturen är deras ögonsten och en av dess arenor för politiskt arbete. Varje ifrågasättande av kulturella åtgärder väcker fyrop från vänsterns politiker och journalister. Stoppa inte vår propagandacirkus!

Häromdagen väckte kritik av politiskt korrekta sagoläsare på offentliga bibliotek stor ilska – enligt vänsterns måste ovillkorligen ”bystiga vinhoror få hållas” bland barnen. Idag är det alltså förändringar av Norrköpings kulturpolitik som skapar rubriker. Det tycks som vänsterns kulturideal ständigt är den rätta vägen. Alltså fy skam för reformer, besparingar och förnyelse. Tacka för det – genom sitt frikort tillåts vänstern lansera propaganda.

Enligt min mening ska inte kulturen vara en gräddfil. Det allmännas roll är rättssäkerhet och politisk välfärd. I detta perspektiv finns det inget som säger att ett kulturhus måste skyddas eller att en 90-manna symfoniorkester måste betalas av medlemmarna i Norrköpings kommun (med 143 000 invånare).

Jag är själv en stor lyssnare av klassik musik. Min arena är musik från nätet eller från CD. Jag är nöjd med detta och begär inte att Lidingö kommun – där jag numera bor – ska bygga kulturhus och anställa musiker i en symfoniorkester. För övrigt skulle kloka M-politiker på ön bara skratta ut mig om jag under yrsel väcker ett sådant förslag. På Lidingö vänder man nämligen på alla stenar då det gäller utgifter.

Musik och mycket annan kultur kan numera njutas enskilt över internet. Lyxen att lyssna live anser jag inte som en given rättighet. I det moderna samhället – där kraven på offentlig service ständigt stegras – måste politikerna rätta munnen efter matsäcken. Inom kulturens värld måste man vara sparsam med gratis luncher. Skola, bibliotek (alltså med böcker!) och ungdomssport är högst rimlig service. Därutöver måste det vara fritt fram för politikerna att bestämma vad som inom kulturens sfär ska serveras gratis.

Men det tycker sannerligen inte vänsterns journalister. Socialismens ideal är att nästan allt ska vara gratis. Det är i sig en förklaring till att deras samhällsbygge inte funkar. Ändå är stridsropen: in med mer pengar och spara över huvud taget inte.

Torsten SandströmEkonomiprofessor förespråkar fria luncher

Uncategorised Posted on fre, augusti 25, 2023 12:26:06

Jag återanvänder min kampanjbild från valde hösten 2022. Vänstern har ingen ny resultatpolitik – bara dålig gammal.

Så här skriver professor em Lars Calmfors i vänsterliberala DN (25/8):

Statsbidragen till kommunsektorn bör värdesäkras. Det är centralt för den demokratiska transparensen. I dag har väljarna svårt att veta om höjda statsbidrag i kronor innebär en real ökning eller inte. Formerna för värdesäkring måste utredas. Kommunernas utgifter för varor och tjänster beror på priserna medan kostnaderna för anställda – och skatteintäkterna – följer lönerna. Värdesäkringen bör ske med avdrag för krav på viss produktivitetsökning.

Även om Calmfors ord inte är klara avseende vad värdesäkring innebär och hur den ska kunna genomföras tycks han driva sosseoppositionens linje i riksdagen, dvs att bidragen till kommuner och landsting ska lagfästas i kombination med någon form av automatisk uppräkning. Det är sensationellt att en nationalekonom stödjer ett sådant projekt. Resultatet blir att mottagarna av bidrag får de fria luncher som nationalekonomer brukar håna. Och att de slipper tänka på att reformera sin verksamhet. Man slipper med andra ord spara och kan bara köra på i gamla hjulspår.

Förvisso slutar Calmfors vagt med krav på produktivitetsökning. Men i så fall är en frånvaro av lagstiftning om nivåsäkran mycket bättre, dvs det läge som frågan befinner sig idag. Beslut om bidrag ska fattas från fall till fall mot bakgrund hur varje enskild mottagare sköter sin hushållning – inte genom svepande bidrag till alla. Dagen svepande stöd bör därför kritiseras för att dåliga mottagare får frikort.

Gladast att läsa Calmfors är förstås landets 21 regioner, som sedan länge misskött den svenska vårdens tillgänglighet. Antalet politiker och byråkrater har dock inte begränsats under resan, administratörerna har ökat dramatiskt. Byråkrater är farliga kravmaskiner för ökande bidrag. Genom bidragsautomatiken slipper de tänka på besparingar. Målet är endast att skaffa fram mer pengar från folket. Det riktiga borde i stället vara många färre politiker och en jättebegränsning av antalet byråkrater. Men en sådan rimlig reform är tabu, dvs politiskt inkorrekt i vårt land.

Därför är Calmfors illa ute som vetenskaplig tänkare. Men det är bra att han visar sin partifärg. Han ansluter sig den svenska linje som är förklaringen till den svenska nationens allvarliga strukturproblem.

Torsten SandströmEn ”stark” stat på lerfötter

Uncategorised Posted on tor, augusti 24, 2023 11:54:47

Att demokratin kräver en effektiv statsapparat är självklart. Det gäller att försvarar rättssamhället, helt enkelt. Under kapitalismen krävs även ett regelsystem som dels värnar fritt företagande, dels begränsar företagsamhetens inbyggda funktion att dumpa egna kostnader på samhället och kränga farliga samt dåliga produkter till sina kunder. Vidare måste en stat som har ambitionen att värna om medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd se till att avsevärda uttag av skatter sker från medborgare som har det väl ställt.

Välfärdsstaten förenas samtidigt med uppenbara risker till missbruk. Vi ser det framför allt i dagens Sverige. Här har den socialdemokrati, som ursprungligen med liberaler bidrog till bygget av folkhemmet gått till stora överdrifter. I nutida desperation på grund av väljarflykt har partiet missbrukat den beskattningsrätt som riksdagen har. I våg efter våg har skatter höjts för att i någon mån stoppa tappet av väljare. S-partiet har helt enkelt tagit röstköpet på entreprenad. Enligt demokratins bäste vän i Storbritannien, Churchill, utgör denna lockelse också statsskickets värsta fiende.

Ambitionen att köpa röster har tyvärr samtidigt varit en undanflykt från politikerna huvudsakliga roll att ständigt lösa samhällets strategiska problem. Historien visar åtskilliga exempel på att ett sopande av problemen under mattan kan funka temporärt, men inte på lång sikt. Tyvärr syns saktfärdigheten på många politikområden. Tydligast inom vården och skolan. I stället för att ge den offentliga vården en ny huvudman – en sammanslagning av de bottenkörda 21 vi ser idag – har riksdagen i åratal gett svärmen av bristfälliga regioner rader av statsbidrag för att klara av de svårigheter som försummats av regionernas politiker.

Inom skolan syns ungefär en liknande process. Här har pedagogiken gått i botten på grund av en kravlös inställning, dvs ambitionen att alla elever ska ta studenten, som det heter. I tider av invandring har detta projekt inneburit stora spänningar i skolsalen och resulterat i oordning, bristande kunskapsförmedling samt inte minst att rader av elever – som efter en begränsad basutbildning i att räkna, skriva och tala svenska – inte uppmanas att skaffa sig lärlingsjobb (sådan utbildning råder det tyvärr även brist på). I stället för reformer av skolan har ballongen pumpats upp med ”nya resurser”, som det brukar heta. Dvs skattebidrag som inte löser grundproblemen, utan snarast bevarar dem.

På så vis har skattehöjningar blivit såväl den svenska demokratins räddningsgumma som en målsökande robot för samhällets tillbakagång. Denna allvarliga utveckling borde socialdemokratin har förutsett. Historien visar som sagt på att linjen inte funkar i längden och att nya politiker träder in på scenen (om inte mediernas tystnad räddar dem) . Men hungern efter makt över statsapparaten har förblindat S-partiet. Via samhällsskadliga allianser med framför allt V och Mp samt hundratals utstuderade röstköp från bla grupper av invandrare (samt svängdörrar för nya invandring) har socialdemokratin kört den svenska staten mot botten. Skattesänkningar har närmast blivit omöjliga om inte röstköpen upphör och tusentals byråkrater ska sägas upp.

Sista halmstrået för S-partiet är snacket om den ”starka svenska staten”. Med alla medel vill man rädda en till sprickningsgränsen uppumpad statsapparat. Varje nödvändig reform rörande SIDA, systemen bakom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, skolan, vården osv måste frysas. I stället måste som sagt ”nya resurser” sättas in.

Där befinner sig sossarna nu utanför regeringsmakten. En ny regering ska hantera den svåra uppgift som tio år av samhällsfarlig S-politik medfört. Till skandalen eller eländet hör att gränslöst populistiska sossar har mage att rikta kritik mot Kristersson svåra arbete. Om vänsterns svärm av journalister bidrar till en i grunden falsk politisk analys.

Den starka svenska staten är ett farligt projekt. För varje frisinnad människa borde den vara ett hot. Offentlig makt och styrka är ett nödvändigt ont som måste fjättras, om det ens är möjligt. Frihet och rättssäkerhet riskerar att förvandlas till intet utan effektiv juridisk kontroll. I en ekonomiskt ytterst svår tid har således den nya regeringen ställts inför detta inferno. Klarar man detta är regeringen guld värd. Förvisso tyngs regeringen av partier som kan sägas vara infekterade av sossarnas smitta av storvulenhet. Det gör en framgång än mer hedervärd. Lyckas Kristerssons regering med sin uppgift sätts definitivt punkt för socialdemokratins tid vid makten. Mitt hopp därom är stort. Men tyvärr också tvivlet.

Torsten SandströmAtt förtiga det centrala problemet

Uncategorised Posted on ons, augusti 23, 2023 15:49:33

Under sommaren har SÄPO-chefen agerat högkomiker. Vid högtidliga träffar framför mediernas uppbåd (det råde nyhetstorka) har hon dryftat terrorhotet mot Sverige fram och tillbaka. Stegvis har hotet ökats uppåt. Men allt sker utan händelser som direkt ritas mot det svenska samhället. Ändå talar SÄPO om att ”planerade terrordåd har avvärjts”. De ska nämligen låta tryggt och säkert så att nya tjänster ska inrättas på SÄPO:s stora avdelning som sysslar med att lugna svenska folket. Att galna fanatiker bränner svenska flaggor i Orienten är en sak. Men sambanden med liknande skeenden i Sverige är oklara. Under hela tidsperioden hade det räckt med att peka en särskild risk, utan löjligt att bolla den gradvis uppåt.

Det som händer ska ge en bild av att SÄPO har koll. Men historien visar att myndigheten normalt haft dålig koll. En utvisningsdömd invandrare körde som bekant ihjäl en hop människor på Drottninggatan. Och två invandrande spionbröder har tilldelats offentliga tjänster på hög säkerhetsnivå tills de dömts för spioneri.

Det tråkiga är att få personer talar om roten till det onda. 1953 fanns uppskattningsvis 500 muslimer i Sverige. Sjuttio år senare har muslimerna ökats omkring 600 gånger till c:a 300.000 inflyttade. Vidare skriver Invandrarverket detta 2023: I år beräknas cirka 80 000 ansökningar om medborgarskap komma in och under 2024 drygt 70 000 ansökningar. Hur många som kan vara muslimer framgår inte, men förmodligen ett betydande antal. Alla är inte extrema förstås, men det behövs tyvärr bara ett fåtal för att skapa oro.

Orsaken till Sveriges säkerhetsproblem är med andra ord en bekymmersam invandrarpolitik. Det är enkelt att vara efterklok, brukare det förvisso heta. Men ändå måste svenska politiker ha förstått att öppna hjärtans och öppna gränsers politik varit en hot mot den svenska nationen. Islam är inte en religion som frihetligt agerar tillsammans med andra grupper av troende. Islam eftersträvar monopol och är absolut inte främmande för heligt våld och terror.

Detta borde svenska politiker och medier åtminstone i efterhand – dvs idag – tala öppet om. Men i bilden av den svenska sjukan syns i raden av heliga kor och tabun. Hur många SÄPO-tjänstemän som än anställs eller hotbildsrapporter som åsätts alltmer stigande nummer så stoppas inte risken för allvarlig terror.

Att däremot sträva efter en reglerad invandring, där kvoter av lämpliga sökanden anpassas till Sveriges förmåga, är däremot ett konkret steg i rätt riktning. Här går det att välja kandidater som inte är grovt främmande för svensk kultur. Släpp gärna in välutbildade muslimer – de har notmalt annat att tänka på än heliga krig. Men begränsa antalet outbildade och personer som tar Allah på allvar. Det är ju hans ord som sporrat muslimer till attacken mot skyskraporna i New York. Det är dessa människor som hotar Sverige med terror.

Torsten SandströmHur naiva pedagoger framkallar ADHD

Uncategorised Posted on tis, augusti 22, 2023 11:23:27

Omkring 200.000 svenska barn i åldern 10-15 år har idag en psykisk diagnos av typen ADHD eller liknande, alla med en påtagligt diffus symptombild. I grova drag berörs 5% av unga i åldern 0-17 år.

Uppdrag gransknings (UG:s) uppföljare häromdagen av den alarmerande ökningen av psykiatriska diagnoser med ytterst oklara symptom – i stil med ADHD – väcker många tankar. Det är fint att SVT lyfter problemet, även om redaktionens svar och lösningar enligt min mening är tveksamma. Det man föreslår är ännu mer byråkrati. Detta avseende ungdomar som har allvarliga problem i den vanliga skolan. Såvitt jag förstår måste de slussas över i en helt annan skolform, mer påminnande om särskolan med sina särskilda metoder och dämpade krav på inlärning. Men det finns kanske även något enklare lösningar.

Jag har länge funderat över vad det är som händer. Vad är orsaken till att psykiska sjukdomar idag existerar som knappast rapporterades för femtio år sedan? Ungdomarna uppvisar diffusa beteendeproblem som man inte verkar ha sett förr (de är också i nutid svåra att bevisa vetenskapligt). Men även om bokstavsdiagnoserna är nya kan det knappast vara fråga om sjukdomssymptom (dvs faktiska beteenden) som inte fanns två generationer tidigare. Det måste vara fråga om förklaringar som beror på nya attityder från familjer och samhälle. Tyvärr lyfte UG inte alls fram dessa politiskt inkorrekta förklaringar. Men enligt min mening måste det vara samhällets nya syn på barnuppfostran som är den springande punkten. Åtminstone avseende de mest diffusa symptomen som yppas idag (inte de allvarliga störningar således).

I och för sig bestrider jag inte att samhället förändrats under femtio år. Familjer har splittrats – särskilt pappor har lämnat söner vind för våg. Elektronik och medier har fått ett kraftigt grepp, med allvarliga implikationer på familj och skola. Detta har tillsammans med med en kravlös pedagogik lämnat vissa familjer i sticket. Följden har såvitt jag förstår blivit stämplar i stil med ADHD.

Kraftigt förenklat tror jag orsaken till alla dessa diagnoser är det nya samhällets kravlöshet visavi ungdomar och barn. En av upphovsmännen till detta problem är den vänsterinriktade amerikanska läkaren Benjamin Spock, vars tänkande under 1960-talet erövrade västvärlden. Spocks uppfattning sammanfattas på Wikipedia så här.

Spock brukar ges äran för att ha introducerat den fria uppfostran med sitt verk The Common Sense Book of Baby and Child Care, men han var också tydligt påverkad av behaviorismen, såsom den utvecklats av barnpsykologen Arnold Gesell. Grundtankarna i boken kan sammanfattas som att barnen själva visste vad de behövde, varför det inte var adekvat att till exempel ge dem mat vid fasta tider. Även för modern var det bäst att vara ”naturlig” och inte fyllas av ånger, men att följa barnens behov som de uttryckte.

Läsaren ser direkt att idealet är frihet från krav. Eller med andra ord att barnet själv ska välja väg och inte fyllas av krav eller idéer från sina föräldrar och samhället (skolan). Det hela påminner om idén att barnet föds som ett oskrivet blad (tabula rasa), men nu med tillägget att det själv ska fylla bladet med egna värderingar och val av lösningar. Tillspetsat kopplas således familjen och samhället bort och betraktas i grunden blott som en form av försiktig materiell servicepatrull. På så vis har vänsterns naiva tänkande kommit att försvåra livet för många föräldrar av det slag vi mötte i UG:s reportage.

Spocks tankar har tyvärr – i den svenska socialdemokratins växthus – vuxit sig starka. I min omgivning såg jag på sjuttiotalet flera vänner som hukande styrdes av sina barn (som alltså inte leddes med tydliga direktiv). Krav från föräldrarnas sida ansågs nämligen av samhället som något auktoritärt. Hotbilden var historisk – dvs den gamla skolans dressyr inramad av hugg och slag. Spock bidrog till att den naturliga medelvägen – med andra ord normalt rimliga krav – kom att fördömas från samhällets sida och följden blev att föräldrarna kom att utelämnas till barnens maktutövning. Åldriga sanningar kom på skam om att föräldrarna tydligt måste styra och vägleda sina barn till fungerande samhällsmedlemmar. Bara mina sista ord framkallar normalt fördömanden. Vänsterns grundtes är ju att det är ”rätt att göra uppror”. Det hävdades att man måste forma ett nytt samhälle med barn som visste vad de själva ville.

De exempel från problemfamiljer, som UG rapporterade om, belyser enligt min mening vådorna som Spocks version av frihetsideal fått inom pedagogiken. Vi möter barn som inte tidigt tycks ha mött det normala motstånd som enligt min uppfattning är basen för all framgångsrik pedagogik. Det rör sig alltså inte om enkelriktad frihet för barnet, utan om både tydliga krav och varm kärlek från föräldrarnas sida. Detta är i själva verket en urgammal tradition som kan härledas åtminstone från Aristoteles. Men den har förstås brutits av andra tänkare, alltså innan Spock tog till orda. Mest känd är nog Rousseau´s plädering för fri uppfostran i romanen Émile (1762). Noteras bör filosofens svajande egna mentala tillstånd samt att hans fem barn tycks ha försvunnit i glömskan på hem för hittebarn.

Den nutida bristen på budskap om en fast ömsesidig relation mellan barn och förälder – med mammans och pappans tolkningsföreträde – har inneburit ett stort steg tillbaka i utvecklingen av barnuppfostran. Varför rapporterades inte förr i tiden hyperaktivitet, stök, ovilja och vilsenhet i samma proportion som idag? Hur hanterade föräldrar saken innan statens prussiluskor trädde in på scenen? Jag medger att en del aga och drastiska övergrepp brukades emellanåt. Men absolut inte generellt sett. I huvudsak var skillnaden att föräldrar själva ansåg det som självklart att man måste ställa krav och försöka styra de ungas uppfostran och framtid. Detta med kärlek och fasthet. Den unge fick på ett tidigt stadium klart för sig att anpassning krävdes (åh, detta idag så auktoritära ord!). Bara genom tillrättavisningar – stegrat till hårda ord – formas barnet normalt i en rimlig riktning, låt vara att övergrepp som sagt ibland skedde. Så har givetvis också många föräldrar än idag – trots Spock och vänsterns pedagoger – sett sin uppgift som vårdnadshavare.

På så vis blir behovet av samhällsinsatser mindre. Och läkarprofessionen kan ägna sig åt de själsliga avvikelser som är av svår art. Nu fungerar psykiatrin i stället som slussvakt till kravlöshetens samhälle. Där skrivs lämedelsrecept och ges råd i massor. Ungdomspsykiatrikern Christopher Gillberg bär enligt min mening ett särskilt tungt ansvar för eländet på den svenska arenan. Om inte Spock frälst västerlandets vänstern för budskapet om fri uppfostran hade sannolikt mycket av detta inte skett. Västvärlden har alltså lämnat miljontals föräldrar och barn i sticket på grund av en dröm – en farlig villfarelse.

Det går antagligen att vrida klockan tillbaka. Men nu fungerar tyvärr Spocks frihetsbudskap – och ropen mot fasta krav inom uppfostran och pedagogik – som proppen Orvar. Läkare, psykologer, pedagoger och politiker har således enligt min mening misslyckats gravt och kört fast. En kursändring blir tyvärr svår och kommer troligtvis att dödskallemärkas med rop om förtryck, auktoritetsvälde och än värre. Jag menar därför att Sverige är illa ute. Våra grannländer tycks inte ha fastnat i träsket på samma svåra vis. Förklaringen till deras bättre utfall är enligt min mening helt enkelt mer förnuft och mindre vänsteridealism.

Spock menade sannolikt väl med sin idé om fri barnuppfostran. Den var för övrigt inte fullt så enkel som Wikipedias sammanfattning antyder. Men han tänkte enligt min mening allvarligt fel genom att välja en ytterlighetsposition. Det gör nämligen vänsterns folk ofta. Liksom Rousseau sökte Spock efter en vacker frihetslösning, visionen om det fulländade, och kör därför fast i den naturliga verklighet som motsäger drömmen. Detta borde Spock ha förstått. Och den svenska socialdemokratin bär av samma skäl ett tungt ansvar för det elände vi nu ser rörande det stora antalet vilsna ungdomar som proppas fulla med psykofarmaka och kostar vården/skolan hundratals miljoner i (ofta) verkningslösa säråtgärder.

Det är således samma dystra utveckling som vi ser i den svenska skolan, i kriminaliteten och rörande krav på ersättning vid ovilja att arbeta. Begreppet vänster omfattar en grupp människor som ständigt tenderar att hamna fel ideologiskt sett.

Torsten SandströmEU:s mutskandaler tystas ned

Uncategorised Posted on mån, augusti 21, 2023 10:52:53

Läsarna av min blogg vet att jag inte är emot en europeisk handelsorganisation i stil med forna EEC. Här fanns en god grund för välstånd och demokratisk utveckling.

Men tysta mönster – eller ”naturlagar” – inom politikens och ekonomins världar talar för att liten vill bli stor. För bolag är detta ofta något riktigt bra. Men inom politiska samhällsorganisationer kan tendensen att växa bli allvarlig. Ytterst leder den till krig. Vanligtvis till lägre effektivitet och skandaler.

Inom ett politisk system – ifall aktörerna är medvetna om bristerna – ställs de inför ett val. Antingen att rätta till eller att dölja problemen. Tyvärr har den senare linjen alltoftare valts. Nu särskilt av politiker som handhar EU. Alla som har öppna ögon ser hur ineffektiviteten, pengaslöseriet och problemen hopar sig inom unionen. Samtidigt som federalismen tilltar – svenska angelägenheter bestäms i Bryssel – så rullar EU på med punka på vagnens alla däck. Den kallas därför ”New generation EU”.

Under slarvbygget har en rad nya stater tagits in i unionen. Flera av dessa har stora demokratiska problem, men ska likväl delta i EU-beslut samt födas av unionens betalande medlemmar, där Sverige är en av de främsta räknat per medborgare. Splittringen skriar alltså. Men den sopas under mattan genom nya initiativ och ökad byråkrati.

En motor i denna fanatiska tillväxt av nya federala riskprojekt är den organisation kallas EU-parlamentet. Det är inget parlament i vanlig mening, det fungerar inte som högsta beslutsfattare eller ensam lagstiftare. Nej, det är just en lekstuga för tillväxt av övernationella kontroll från EU.s sida. Meningen är endast att ge EU en form av legitimitet genom allmänna val. Detta i praktiken onödiga parlament befolkas därför av nationella politiker av andrasorteringens slag. Omkring dem svärmar tusentals lobbyister, som via lock och pock vill få ledamöterna att driva lika många ärenden som kan ge pengar åt korrupta beställare. Alla vet är lobbyisterna har bra betalt för att ge skänker till parlamentärerna samt att åtskilliga av de senare plockar flickorna fulla (trots att de redan har feta arvoden från EU). Rolex-klockor har blivit ett tecken på kort och otrogen tjänst. Vidare minns vi hur Qatar lyckats muta höga parlamentsmedlemmar med jättebelopp inför Fotbolls VM. Och sedan länge pratas det om att Marocko försökt muta sig fri från parlamentskritik rörande ockupationen av Västsahara. Nu ryktas det om att grannen – terrorstaten Mauretanien – via mutor skaffat sig ett jättelikt fiskeavtal med EU. Allt talar för att det jag berättar enbart är toppen av ett isberg, dvs ett väl känt politiskt problem.

Men inget rejält tyder på att EU vill ändra sin politiska inriktning. Inget tyder heller på att den svenska politiska klassen – som känner till problemet – avser att sträva efter reformer. I stället hörs ord om ett ännu större och starkare EU. En byggnad som uppförts på bräcklig grund kan, som alla vet, inte ges nya våningar som håller i längden! Det krävs reformer i grunden som innebär ett nytt och bantat EU, som även kan locka med sig Storbritannien. För detta krävs att den nuvarande superfederala EU-politiken stoppas och att det sk parlamentet skrotas. Sedan gäller det att satsa på den gamla kärnan, dvs en gemensam affärsutveckling, utan egentliga federala ambitioner. Det gäller alltså att låt Sverige sköta sina skogar och älvar som vi vill. Samt att inte ta upp stora EU-lån för att skänka pengar till stater son inte själva vill klara sig ekonomi.

I nästa års EU-val kommer jag att rösta på det parti som för en politik närmast mina drömmar om ett annorlunda EU. Tyvärr ser det ut att bli SD, som jag är skeptisk till.

Torsten SandströmGrönt stål i stället för stopp mot översvämmade hus

Uncategorised Posted on sön, augusti 20, 2023 12:11:35

Veckans hällregn över Norden blixtbelyser de svenska politikernas val. Gigantiska penning belopp investeras i kostnadskrävande och riskfylld framställning av sk grönt stål stål. Trots elbrist ska det ”nya” stålet tas fram till enorma kostnader. Samtidigt översvämmas nybyggda hus på grund av det varmare klimatets mer ödesdigra regn. Skyfall kommer att fortsätta, medan stålet bara blir dyrare om det ens kommer ur stålverket.

Så prioriterar svenska politiker som inte förmår ha armlängds avstånd till FN och IPCC. Så agerar korkade beslutsfattare. Alltså personer som inte förmår se FN och IPCC som politiker med en egen agenda.

Det rimligaste vore att starta ett projekt för att flytta bostäder från sjö, älv- och havsnära områden. Oavsett hur uppvärmningen ska förklaras – av mänskliga eller naturliga orsaker – måste pengar satsas för att förebygga översvämningar. Fortfarande byggs villor och flerfamiljshus i lägen som hotas av rinnande vatten idag och i framtiden.

Vem som i slutändan ska betala för privata fastighetsägares olämpligt placerade hus är en svår fråga. Mindre bidrag från samhället kan inte uteslutas. Men huvudregeln är förstås att ägaren själv måste ta smällen. Kloka människor har under årtusenden undvikit att bygga på låglänt placerad mark. Variablerna är förstås många. Hur ska exv en ansökan om bygglov behandlas avseende person som köpt mark på olämplig plats? Kommunen bör förstås avråda från medverkan till projektet – även rörande avlopp mm (som kan översvämmas för andra) – men låta ägaren själv ta risken att fullfölja sin önskan utan vidare ansvar för det allmänna.

Det vi ser är således klimathysteri och symbolpolitik. Alltså tydliga tecken på att den politiska klassen försöker domptera det svenska folket. Det är på så vis naturligt att väljarkåren söker efter politiker med annorlunda förnuftiga lösningar. Men det är inte enkelt. Den politisk elitens svar är att skria om populism. Deras oförmåga att lösa nationens grundläggande problem syns i en slösaktig och ihålig politik.

Torsten SandströmEn importerad svensk sjuka

Uncategorised Posted on lör, augusti 19, 2023 11:21:04

Vänsterns politik för Sverige till rännstenen. Wikimedia

Det tycks som Sverige är världsmästare i en politisk gren, nämligen att importera samhällsproblem. Här har svenska politiker excellerat i åratal. Den främsta orsaken är vänsterns ideologi. Den göder storvulna drömmar, som vid första anblicken kan tyckas vackra. Men då de möter verkligheten går de i kras. Liksom inför religiösa budskap luras människor tro på underverk. Historiens bevis förskräcker. Ändå rullar det skamfilade vänstertåget från 1800-talet vidare…

Det mest tydliga exemplet på problematisk import är den invandring som skett under två decennier. I runda tal har 2 miljoner nya människor flyttat in till vårt land från kulturer som i många fall är synnerligen främmande. En så omfattande invandring klarar förstås inte en liten svensk nation av, utan att enorma problem uppstår. Klanernas blodiga våld är den tydligaste yttringen. Att en irakier bränner koraner så att det svenska NATO-medlemskapet hotas är en annan. Och att eritreaner med offentliga bidrag organiserar ett stort våldsamt party är en tredje. Att svenska samhället inte vill stoppa eritreaner från att skicka 2% av sina inkomster till hemlandets diktatur är en fjärde (en god del av pengarna kommer sannolikt från svenska statens bidrag till invandrare från Eritrea).

Ett liknande samhällsproblem tynger den svenska skolan. Här gäller det vänsterns ideal om fri pedagogik. Nu ska inte läraren längre föreläsa från katedern. Det anses nämligen auktoritärt. Nej, kunskaper ska sökas över internet och samlas av eleven själv. Kunskaper ska över huvud taget inte ”inhämtas”, de ska skapas av den ideala eleven. En sådan pedagogik passar förstås mindre bra i verkligheten, där få elever är mogna för egen studier och bara en mindre del har föräldrar som kan hjälpa till. Att hopplösa elever stökar går enkelt att förstå. Mängden invandrarbarn ligger naturligt nog sämst till, särskilt dem som kommer från splittrade familjer (pappan är offside) eller där den språkliga förmågan är låg.

Dett får mig att tänka på Peter Dalle i Lorry-sketchen ”Jag tänkta inte på det”. Vänsterns ideologer klurar således ut politiskt korrekta idéer på rad. Men när de ställs inför verkligheten faller de platt till marken, med omfattande samhällsproblem som följd. Importen av svårigheter innebär alltså att politikerna själva åsamkar svenska nationen svåra skador. Miljardtals kronor rullar från skattebetalarna. Rättsväsendet går på knäna. Människor är rädda för att drabbas av våld.

Och ändå går vänsterns ideologer oförtrutet på med sina verklighetsfrämmande lösningar. Bara det faktum att statsfinansierade medier ständigt ger personer som Göran Greider en tribun att sprida sitt farliga budskap är faktiskt ansvarslöst. Landets andra medier är knappast bättre. Vänsterns kamprop skallar i tidningarnas spalter, enkelt tillrättalagda så att marxismens inte ska sticka folk i ögonen. Med sådana ideologer är nationen illa ute.

Importen av politiska problem vilar inte. Den är en svensk sjuka. Således ett av politikerna självförvållat elände. Sverige behöver att vänsterns megafoner stängs ned.

Torsten SandströmPolitisk klåfingrighet sabbar den svenska skolan

Uncategorised Posted on fre, augusti 18, 2023 11:59:48

Häromdagen noterade jag att DN har en bra ledare (11/8). Det är något överraskande. Men man måste räkna med att även en blind höna ibland hittar ett korn, som det brukar heta. Hursomhelst är rubriken: Ingenjörslandet där många inte kan räkna.

Egentligen rör problemet en allvarlig kritik av den svenska skolan. Centrala kunskaper – och här står matematiken i centrum – har förlorat utrymme inför mängden sociala erfarenheter som Göran Persson darriga kommunala skolbygge predikar. Så fort ett samhällsproblem uppstår måste det skrivas in i skolplanerna, vilka alltmer framstår som politisk åsiktspyttipanna om vardagslivet. Datorteknik är en god ska, men knappande på datorer under lektionstid har blivit ett gift som sprids i onödan, motivation finns nämligen ändå, delvis under parollen att elever måste lära sig att själva söka kunskap. Resultatet har blivit att matematik, svenska och flera andra ämnen nedprioriterats. DN pekar på mattesiffror från OECD, vilka är skrämmande för den före detta kunskapsnationen Sverige.

Att lämna skolan i politikernas händer är farligt. Nästan lika illa är att – som skett – låta vänsterns pedagoger härja med sina ständiga ideal om kravlöshet. Visst är frihet en god sak allmänt sett, men i skolan måste den balanseras med tuffa mål. Tillsammans medför frihetstänket en svensk skola i kunskapskris. Tyvärr drabbar kravlösheten främst de svaga grupper som vänsterns ideologer säger sig värna om! För detta bär i huvudsak socialdemokratin ansvar. Men även många andra politiker har inte kunna hålla fingrarna bort från att stoppa in handgreppskunskap i Göran Perssons kommunala fuskbygge. Ödmjukhet för bokligt kunnande har länge saknats. I stället har skolan blivit något av en socialpolitisk propagandamaskin: ” se så rätt vi tänker!”. I en sådan fabrik stämplas misslyckanden om till högre betyg. Alla ska med i båten ropar sossarna. Men de som blir rejält sjösjuka på grund av ointresse eller oförmåga drabbas som sagt usla betyg eller inga alls. Dåligt självförtroende odlas nämligen i vänsterns svenska skola – inte med vilja förstås, men de facto på grund av naivitet.

Torsten SandströmSvält UD:s feta katter!

Uncategorised Posted on tor, augusti 17, 2023 11:37:19

SACO-facket på UD är förstås ännu en socialdemokratisk stödorganisation. Nu ropar man i Sveriges Radio på mer pengar och personal. Jag hoppas att den nya regeringen gör tummen ned. Det gäller nämligen att anpassa Sveriges utrikestjänst till den svenska nationens begränsade betydelse utomlands. Det innebär kraftiga nedskärningar!

Vårt land har nämligen stora inhemska problem. Och en alltför stor utlandsrepresentation (politikerna ser Sverige som en form av stormakt). Det den svenska nationen behöver är en bred – och snabbt arbetande – utredning om hur statens budget ska slimmas. En rimlig början är rödpenna på SIDA och UD. Därefter snabbt nedskärning i otaliga bidrag till i stort sett alla människor och samhällsområden. Slå samman landets regioner till en eller ett par statliga enheter som ska upphandla folkets behov av vård. Slå dövörat till kommunernas rop på bidrag från staten – se till att lyxiga kommunala utgifter bantas bort. Skär i den statliga byråkratin så att miljarder kan sparas. Inför privata försäkringssystem på många områden där det offentliga hittills bara tvingas pumpa in nya pengar. Sänk skatterna för dem som arbetar.

Ett av Sveriges främsta problem är att rådande samhällsutgifter anses som nödvändiga. Varenda krona tycks anses göra nytta! Det är groteskt. Ett annat snedtänk är att ökade skatter inte drabbar någon vanlig människa (de ses som gratis luncher). Tänk om privata företag arbetade efter samma princip – och inte tvingades att sträva efter att sparande – konkurs skulle snart inträffa. I vårt land finns det tusentals organisationer som vill ha mer pengar från skattebetalarna. Men knappast några som tydligt pekar på att landet är på väg att gå till fanders på grund av ständigt ökande offentliga utgifter.

Det svenska folket sjunker ständigt på den internationella listan över stater med högt ekonomiskt välstånd per medborgare. Det borde svenska politiker veta och inte yra om den svenska stormakten. Politikerna borde med näbbar och klor verka för att spara och låta medborgarna själva välja sina utgifter maximalt. Men det nödvändiga talas det inte om. Det är tabu trots att de heliga korna bara växer och växer i storlek. Nej, alla myndigheter vill ha mer pengar. Bara tanken på sparande är främmande.

Det är ju inte klokt. Därför är kravet från de feta katterna på UD ett tydligt tecken på en nation i kris. Ingen verkar se nationens färdriktning. Sverige har blivit ett felfärdssamhälle!

Torsten SandströmAtt bygga klimatskam utifrån Åre och Pakistan

Uncategorised Posted on ons, augusti 16, 2023 17:35:37

Wikimedia

Skidorten Åre är som bekant överexploaterad och återfinns i en synnerligen kuperad jämtländsk miljö med påtagliga risker för forsande vatten mm.

Nu regnar det som alla vet mer än vanligt i Sverige. Och genast blir det översvämning med forsande vatten rakt genom samhället Åre där redan en å flyter.

Snart får vi höra att överflödet vatten i Åre beror på utsläpp av CO2. DN:s Peter Alestig är som vanligt alltid den främsta predikanten om CO2:s vådor. Och sk vetenskapsjournalister från SR och SVT spär på, om uttrycket tillåts. Det gäller att bygga klimatskam menar de.

Men den som tänker efter ser snart den förmodligen viktigaste orsaken till att översvämningar tycks tillta i frekvens. Det är människans exploatering för bostadsändamål. I årtusenden har människan över hela jordklotet byggt sin bostäder på utsatta platser. Bara under de senaste hundra åren har det även skett i politisk regi. Detta på platser som exv Pakistan, Nederländerna, Höllviken och Åre. Människor tenderar att för försörjning eller nöje vilja bosätta sig nära hav, sjöar och vattendrag. Det är klart som korvspad att om det regnar mer än vanligt så blir riskerna för vattenskador stora på vattennära platser. Tillspetsat rör upphetsningen i nutid alltså om två slags mänsklig dumhet. Dels tron på skräckens apostlar, dels dålig samhällsplanering.

I stället för denna form av självkritik är det enklare att peka ut en god växthusgas som boven i sammanhanget. OK att mänskliga utsläpp av CO2 bidrar till uppvärmning av klimatet. Men det finns även flera naturliga orsaker, såsom solstrålning respektive utsläpp av olika gaser (från jorden, vulkaner osv) samt vattenånga. Den springande punkten är vilken orsak som dominerar: den mänskliga eller den naturliga. Om detta råder det sannerligen inte vetenskaplig konsensus. Detta är bara IPCC:s hitta-på.

Däremot är det dårskap att satsa på grönt stål och andra superdyra och riskabla projekt i stället för att använda pengarna för att bygga bostäder längre från vattnet. Så angrip den politiska dumheten!

Torsten SandströmNär dumheten upphöjs till princip

Uncategorised Posted on tis, augusti 15, 2023 14:49:23

Wikimedia.

I en reklamtext i Dagens industri påstår banken Nordea följande:

–Finansmarknaden är klimatets bästa vän, säger Annika Winsth, chefekonom hos Nordea.

Hur stollig får man egentligen vara för att få sina PK-tankar förefalla att gå ihop? Man behöver inte vara Einstein för att förstå att finansmarknaderna inte cirkulerar kring det Winsth önskar – nämligen det flummiga begreppet hållbarhet – utan lever sitt eget liv rörande ekonomiska förhoppningar och risker. Dessutom är det ju fullständigt klart att mycket som kan vara skadligt för miljön produceras av företag på finansmarknaderna, där Nordea agerar. För inte så länge sedan sysslade banken med penningtvätt.

Jag menar dessutom att det ständiga talet om hållbarhet utgör en fara för marknadsekonomin. På denna ska företag fritt konkurrera med syfte att skapa nyttigheter som kan tillhandahållas folket mot betalning. Om produktionen är hållbar eller inte är nonsens. Nyttan ska bedömas utifrån tre positioner. Är produkten laglig, är det någon som vill förvärva den samt skapar den vinst för det företag som tillhandahåller den.

Trots sitt namn förstår inte Winsth dessa förutsättningar, utan yrar politiskt korrekt om hållbarhet, ett gummiord som är omöjligt att tolka utan en rad preciseringar i stil med miljö, klimat, human rights, etik, anställdas intressen osv. Tänk om dessa ord tilläts styra svenska aktiebolag i stället för dagens normala vinstsyfte. Vad skulle då hända? Skulle på finansmarknaden noterade företag drivas mot lyckans land? Mitt svar är nej. Risken för undergång vore däremot påtaglig.

I engelsk rätt undersöktes 1998 frågan om vinstsyftet slopande på labourregeringens önskan av den kände laglorden Hampel. Även hans svar var negativt. Flertalet företagare startar bolag för att åstadkomma överskott, menade han. Vinstsyftet är klart att föredra, menade han vidare, ty med andra syften kan en företagsledning enkelt undgå skadeståndsansvar genom att peka på att en affär (som blivit dålig) avsett att främja en eller annan för stunden korrekt moraliskt lösning.

Tänk nu på begreppet hållbart. Är framställning av krigsmateriel eller kärnkraft hållbart? Riskerna är i båda fallen påtagliga. Men nyttan att besegra en ond fiende eller att framställa efterfrågad elektricitet (oavsett sol, vind och vatten) är uppenbar. Flera så kallade hållbara aktiefonder vägrar att handla med aktier som rör vapen och atomkraft. Det är ju lika stolligt som att förneka behovet av vinst (utan h på slutet).

Någon säger att Winsth och hennes anhang förstås inte tänker på de nyttiga transaktioner jag nyss nämnt. Men sluta då att använda begreppet hållbarhet som är så flummigt att det inte fungerar i praktiken. Snacket om hållbarhet är nämligen otympligt och politiskt missvisande. Jag sysslar med aktiebolagsrätt till vardags. Jag tror att vinstsyftet i bolag hotas. Liksom många kollegor vill jag därför varna för farliga flummigheter i stil med de som Winsth talar om.

Torsten SandströmI DN vibrerar journalistens skinkor

Uncategorised Posted on mån, augusti 14, 2023 08:49:03

Hanna Hellqvist är som läsaren av bloggen förstått inte min favorit. Därför borde jag inte skriva om henne. Men hon representera såväl DN:s och svenska mediers nya åsiktsjournalistik. Detta genom sitt navelskådande skrivsätt. Hon frågar inte vad en samhällsintresserad eller klok läsare vill läsa. Däremot upplåter hon sin egen person och kropp till läsarkårens lägsta och snaskigaste känslor.

I stället för idéer om livet och politiken skriver hon om den egna kroppen och sina känslor. Den som vill läsa sådant prenumerera normalt inte på en dagstidning. Men DN tar till alla möjligheter att sälja ord från en person som liksom en influenser lyckats bli kändis. Visst rör det sig om ett fritt åsiktsutbyte. Men friheten kan ifrågasättas i och med att tidningen lockar med det personliga, intima och vulgära. En varböld drar publikens blickar till sig. Men man borde blunda och se till att den sjuke får vård.

På bild ser vi Hellqvist bli masserad av en feministisk kollega. ”Jag ligger i gräset och Pernilla skakar mina skinkor frenetiskt” är journalistens budskap.

Det enda intressanta med Hellqvist är att vi inte kan se en lägsta nivå, ty varje dag förmår hon sänka sin sk journalistik.

Det är inte så att jag moraliserar avseende kroppsliga betraktelser. Men att en tidning som DN – med traditioner från äldre tider – ska falla så lågt vad gäller samtalet med läsekretsen är allvarligt. Svenska journalister är normalt styva i korken.Ett destruktivt svenskt kommunalt system

Uncategorised Posted on sön, augusti 13, 2023 11:19:26

Lidingö, den kommun där jag nuförtiden bor, är välskött och har god ekonomi med låg kommunalskatt relativt sett. Delvis beror det på befolkningens sammansättning. Följden har blivit att kommunen tvingas betala några hundra miljoner till andra kommuner i skatteutjämningsbidrag.

En orsak till att Lidingö fungerar bra är förstås även ett långvarigt moderatstyre. Kommunalrådet Daniel Källenfors har flera gånger kritiserat andra kommuner för att underlåta nödvändiga reformer och i stället ropa på bidrag. I en mycket bra debattartikel i SvD den 12/8 framför han åter detta budskap, se länken nedan.

Viktigt är att han dessutom pekar på att en jämförande kommunal faktaredovisning av varje kommuns ekonomiska förvaltning är något absolut nödvändigt. Alltså något i stil med en tvingande årsredovisning (förvaltningsberättelse) avseende centrala ekonomiska fakta. Det gäller helt enkelt att jämföra den egna kommunens förutsättningar och resultat med andra kommuner. Först då kan medborgarna se hur den egna kommunen sköter skattebetalarnas pengar. Och först då kan staten se att rop bidrag används i stället för att genomföra viktiga kommunala strukturreformer. Vidare är Källenfors poäng att kommunala tjänstemän normalt har alltför stor makt och enligt Parkinsons lagar tenderar att välja ekonomisk expansion i stället för reformer (som kan utlösa bråk). Och han pekar särskilt – och med alla rätt – ut jätten SKR (föreningen Sveriges Kommuner och Regioner) som en viktig bov i dramat. SKR:s finanschef, Annika Wallenskog, fungerar som en daglig böneutropare med krav på bidrag. Från minareten invid Slussen i Stockholm hörs ständiga skrianden om miljard på miljard. Detta till bla en vårdapparat där den politiska och administrativa överbyggnaden är extremt stor. Så galen är svensk politik.

Torsten Sandström

https://esvd.svd.se/shared/article/sank-bidragen-till-slosaktiga-kommuner/jwbxozxbKort och excellent om klimatets politiserring

Uncategorised Posted on sön, augusti 13, 2023 10:50:45

Professor em (i Earth and Atmospheric Sciences) Judith Curry från University of Georgia, USA, har nyligen skrivit en text som kort och slagkraftigt riktar allvarlig kritik mot FN och IPCC, se länken som följer. Orden är läsvärda som motvikt till den politiska propaganda som bedrivs av politiker och medier inom västvärlden.

Curry utgår från att en uppvärmning av klimatet pågår. Hon förefaller medge att människans förbränning av kol, olja, ved mm bidrar till en ökning av halten CO2 i atmosfären. Men det finns även andra källor till uppvärmingen. Hennes centrala kritik drabbar FN och IPCC för att överdriva betydelsen av människans agerande och att uppförstora frekvensen av väderkriser (något som IPCC lågmält och diskret själv medger i en fotnot). Följden har blivit en politisk retorik från FN och IPCC, som tyvärr dramatiskt fångat en majoritet av politiska beslutsfattare i väst. Curry påpekar att enorma ekonomiska satsningar som bekant sker på riskfyllda projekt som exv grönt stål och mycket annat, i stället för att använda pengar på rimlig samhällsplanering som förebygger översvämningar, torka och liknande , dvs fenomen som emellanåt är naturliga under ett varmare klimat.

Currys kritik framgår även i hennes bok ”Climate uncertainty and risk” från 2022. Enligt min bild som lekman tycks hennes åsikt i huvudsak överensstämma med vad professor em i dynamisk meteorologi Lennart Bengtsson skriver i boken ”Vad händer med klimatet”, 2022.

Om Curry har rätt, vilket jag tror, är FN:s agerande skrämmande. Vidare har västvärldens medier i grunden misslyckats med att inta en normalt kritisk position till politikens utveckling. Slutligen måste även en mängd män och kvinnor inom vetenskapens värld kritiseras för att de inte tillämpar forskarens fundamentala roll, som är att visa skepsis till påståenden om innehållet i presenterade data/teorier samt att bidra till en öppen diskussion om alternativa förklaringar. Det är eländigt att behöva skriva dessa ord då all verklig kunskap bygger på systematiskt kritiskt tänkande. Skräckens budskap från FN – och dess kumpan IPCC – påminner om påvekyrkans metod att kontrollera folket. Och deras alarmistiska attityd tyder på att budskapet har brister som man vill dölja.

Om det jag skriver stämmer står västerlandet inför en kunskapsteoretisk katastrof. Currys korta text måste läsas! Gör det!

Torsten SandströmGreider är vänsterns public serviceman

Uncategorised Posted on lör, augusti 12, 2023 11:32:31

Närsomhelst då man knäpper på SR/SVT intervjuas Göran Greider. Varför får denna flummiga vänsterpoet ständig plats i svensk public service? Svaret är enkelt. Journalisterna är enligt lag förhindrade att själva framföra politisk propaganda (vilket de ändå ofta gör). Men Greider blir deras serviceman. Greider rycker ut – om han inte redan har lön och rum från SR/SVT. Han rings in för att framföra det budskap som journalisten vill höra.

Metoden bygger på ett av de viktigaste knep som journalister på SR/SVT använder i sitt arbete. Intervjua den som har samma åsikter och politisk inriktning som du själv så blir innehållet det du önskar. Metoden brukas i stort sett varje timme.

Den svenska Granskningsnämndens kompetens är med avsikt synnerligen svag. Och resultatet blir därefter. Få fällningar. Att tvinga skattebetalare att finansiera vänsterpropaganda är något oerhört. Men det är tyvärr vad som händer i vårt land.

Torsten SandströmHistorien upprepar sig vid tekno-sociala skiften

Uncategorised Posted on fre, augusti 11, 2023 11:58:47

Wikimedia

Självklart är inte historien att se som en film som vevas runt gång efter annan i en oändlig cirkelgång. Däremot finns det sociala fenomen som återkommer och skapar skeenden som känns bekanta. Även om scenariot nu är annorlunda än förr liknar det som sker på scenen något som skett förut.

Mina ord har sin bakgrund i en plötsligt uppflammande diskussion om elände som nu rör det som kallas AI, artificiell intelligens. Dvs utvecklingen av datoriserad styrning av apparater som tycks klara av mänskliga tankar och handlingar. Sådana robotliknande maskiner har funnits länge. På exv bilfabriker har som bekant i många år rader av robotar – flera tillverkade av halvsvenska ABB – tillverkat glänsande nya produkter.

Att frågan just nu poppar upp igen är än en gång en följd av mediesamhällets mekanismer. Vi lever i en tid då galna idéer blir virala. Medierna älskar projekt om mänskligheten och kosmos – exv rörande liv på andra planeter och människor som flyttar ut i vårt planetsystem. Trots dessa osannolika visioner vill olika dårfinkar inte kännas vid den nya AI-tekniken i vår vardag här på jorden. För några hundra år sedan – i tider då kristenhetens crazy budskap fångat (eller plågat) Europas samhällen – skedde kravaller som riktades mot dåtidens nya tekniska utveckling. Det demonstrerades, marscherades och maskiner slogs sönder. Den nya tekniken framställdes som ond. Den sågs som en fiende som tog jobb från fattiga arbetare. Facit visar att dessa rörelsers budskap på sikt varit falskt. Produktiviteten ökade och detta gjorde även lönerna. Dessutom förbättrades arbetsmiljön genom att tunga och monotona jobb utfördes av maskiner.

Min åsikt är att AI – liksom tidigare teknikskiften – kommer att förändra världen. Det blir huvudsakligen bättre, men med negativa inslag, förstås. Vi ser tyvärr redan hur AI används för personkontroll och av fuskande studeranden. Men negativa skeenden av detta slag kan ofta tacklas genom kloka politiker (om de finns, vilket är det övergripande problemet).

Den vanligaste kritiken är att AI kommer att slå ut jobb som går ut på att författa eller skapa konstverk. Detta tar jag med en klackspark. Genuin mänsklig kompetens kommer förmodligen alltid att segra. Det är tveksamt om AI kan programmeras att tänka medvetet, socialt eller nyskapande. Och för resten, merparten av dagen mediala skribenter – dvs gammelpressens åsiktsjournalister – ger jag inte mycket för. Deras ord klarar AI lika bra, åtminstone som nutidens skribenter härjar. Och dagens bildkonst saknar ibland minsta kvalitetskrav! Jämfört med detta bör många gånger AI bli mer framgångsrik och spara onödiga arbetskostnader.

Nu är det alltså dags igen. Elon Musk från Tesla och andra höjdare skriar i ett upprop att AI måste pausas: “Kraftfulla AI-system bör utvecklas endast när vi är övertygade om att deras effekter kommer att vara positiva och deras risker hanterbara”. Vidare strejkar författare av standardiserade filmmanus och skådisar i Hollywood i rädsla för förlorade jobb.

Man får ett intryck av att AI är ett monster – en ande i en flaska – som inte ska släppas ut på grund av att tekniken själv kan skada mänskligheten. Precis som att anden kan ta kommando över individer och maskiner kan ges mänsklig kapacitet att fatta centrala beslut. Att Musk är något av en space man kan vara förklaringen. I grunden är det fråga om en rädsla för det okända. Det vill säga tanken att vi ska vara nöjda med nuvarande teknik och samhälle.

Okej, att AI har några illavarslande möjligheter. Inmatad information som lagrats digitalt i stora mängder kan förstås användas illojalt och fientligt mot människan. Det är möjligt att följden kan bli att krig startas av misstag. Dessutom kan som sagt studerande använda tekniken för att fuska i prov. Men krig har sedan gammalt startats via snedtänk och fuskare har i alla tider funnits överallt. Vidare kan åtminstone fusk motverkas genom att prov – liksom i gamla tider – åter genomförs i särskilda skrivsalar. Dessutom kan den nya AI-tekniken antagligen brukas som ett verktyg mot sluga illdåd.

Men AI används redan till stor nytta för mänskligheten. Ökad kunskap genereras. Arbetskostnader minskas och bättre produkter skapas. Forskningen om raffinerade läkemedel stegras. Trist och dyr administration elimineras. Och så vidare.

Därför uppfattar jag nutidens anti-AI-rörelse som 1700-talets maskinstormare, dvs upprörda teknofober som sprider rädsla och vill bevara status quo. Deras tänkande harmonierar med klimatrörelsens skräckvisioner. Och följden blir skrik om hur bra det var i flydda tiders samhälle med dess primitiva teknik. Jag tror inte att dessa tillbakasträvare verkligen förstår vad som sker i nutiden. De vill enbart stoppa det okända, som de uppfattar som en fiende, en ond ande i flaskan.

Ändå är utvecklingen en tankeställare för den nutida politiska klassen. Vi måste rekrytera klokare politiker, med större kunskaper och livserfarenhet. Inte bara de mänskliga robotar som nutidens partipolitiska ungdomsförbund vaskar fram. Vi måste skapa en mer levande, öppen och roterande politisk verklighet. Jag talar alltså om min vanliga dröm om en rörlig och kritisk demokrati.

Torsten SandströmFeministernas uppblåsta dröm

Uncategorised Posted on tor, augusti 10, 2023 11:46:17

Wikimedia

Följande rubrik i DN 10/8 och efterföljande artikel av Emma Frans får mig att reagera:

Varför har det blivit så svårt att vara man?

Först och främst är frågan tagen ur luften och på så vis ovetenskapligt baserad. Påstår alla män att det är svårt på något vis? Har nivåer på det manliga hormonet testosteron över huvud taget någon betydelse i sammanhanget? Jag har faktiskt inte träffat en enda man som ens sagt eller åtminstone antytt att hans kön skulle vara ett problem i sig, för arbetsliv, familj, själens hälsa etc. Inte heller någon som hört andra män som rapporterat något likande. Det är möjligt att män vill tiga. Men hur sjutton vet då feminister vad män tycker? Uppgifterna kanske kommer från män som själva är feminister?

Nej, det ämne som en kvinnlig journalist lyfter i DN är en konstruktion från feministernas egen rörelse. Alltså de kvinnor som vet allt och anser sig ha rätt att på lösa grunder predika sitt budskap för mänskligheten. Jag tror snarare att männens påstådda svårighet är feministernas svar på olika män och gruppers kritik av feminismen som sådan. Kvinnorörelsen anser nämligen att kritiken är ett uttryck för desperation, ty en feminist uppfattar sin rörelse budskap som vetenskapliga sanningar.

Därför fyller kvlnnliga journalister medierna med tjegissningar om mäns upplevda problem. Det gäller alltså att övertyga män om att de lider av osynliga och okända krämpor. Fram till mitten av 1900-talet ironiserade män över kvinnor som beskrevs som neurotiska. Den moderna vetenskapen har med all rätt dömt ut detta synsätt. Det vi nu ser i DN är ett tecken på något liknande från en maktfullkomlig kvinnorörelse. De ser med andra ord syner.

Politikernas och mediernas problem är att feminismen blivit en statlig ideologi. Svenska universitet levererar nya kadrer av genusvetare – den nya tidens sängvetare. Deras tankar beskrivs som sanna. Tankarna rör sig om en blandning av statistisk och lösa antaganden om manlig makt i nutidens Sverige. Biologiska och genetiska mönster hånas. Deras nya inriktning tycks gå ut på att visa att männen håller på att tappa livslust och hälsa. Beviset är att enskilda män agerar som stollar. Fienden – dvs männen – antas gå under av oförmåga och sjukdomar avseende sitt kön. Men liksom feminismens teorier är det mest hittepå. Deras uppblåsta dröm är att segra i den könskamp som främst pågår i deras egna hjärnor.

Torsten SandströmKlimatrörelsens imploderar

Uncategorised Posted on ons, augusti 09, 2023 11:43:30

Wikimedia

En klimatsyn som vilar på skräckens och hysterins grund är ett hot mot mot västerlandet. I våra samhällen krävs noga analyserade strategier mot en uppvärmning som antaglien har såväl atmosfäriska som mänskliga förklaringar. Att politiker och medier driver skräckens propaganda hotar nu att slå tillbaka. FN-chefen muntliga skräckvisioner är groteska. I närtid har han uppgraderat sitt tema från ”klimatkatastrof” till ”kollektiv handling eller kollektivt självmord” för att i dagarna tala om att ”planeten kokar”.Bild

I stället för att via ett öppet och sakligt nyanserat samtal resonera för och mot CO2 som förklaring till ökad uppvärmning så drivs alltså en fanatisk propaganda för att det är människornas samhällsval som är orsaken till att temperaturen stiger i vissa zoner på jordklotet. FN:s skrianden under flera decennier om en kris i närtid är helt enkelt inte seriösa och bestyrker misstanken om en politisk strategi efter makt.

Orsaken till att klimatrörelsen alltmer går in i väggen är dess fundamentalism. Människorna ser inte samma problem som klimatskräckens apostlar. Man anar i och för sig att något sker som bidrar till temperaturstegring i vissa zoner, men folket övertygas inte om att de själva och vår stil att leva är orsaken. Man tror – med viss rätt – att utvecklingen drivs av fenomen högt uppe i rymden och kring jordklotet. Dessutom är man skeptisk till de ständigt ökande visionerna om en nära förestående undergång.

Mitt utrop om miljörörelsens implosion är därför en en positiv profetia. Oavsett om temperaturen sakta stegras är människor inte övertygade om att det beror på deras livsval, dvs hur man värmer sina hus, vilken el man köper, hur man kör bil, vilken mat man äter osv. Orsaken till uppvärmningen misstänks nämligen vara delvis oberoende av mänskliga val. I så fall framstår en daglig propaganda avseende mänsklig konsumtion/produktion närmast som ett falskt rop om hjälp. Ju högre politiker, FN och IPCC ropar desto mindre trovärdiga framstår de. Vi ser i opinionsmätningar ett ytterst svagt stöd för Mp, det svenska talibanpartiet på skräckens arena. Jag spår även att Greta Tunbergs kriminella protestaktioner kommer att bidra till klimatrörelsens söderfall. Det är bra. Skrämseltaktik och eviga hot om kaos i morgon slår alltså tillbaka på rörelser som inte har rent mjöl i påsen, utan enbart vill se en sida av problematiken.

Ännu en orsak till eländet är avsaknaden av mediala reportage där klimatdebattens två sidor tillåts mötas. Det finns ju vetenskapligt skolade personer på båda sidor. Låt dem två och två mötas i debatt så att åsikterna bryts. Den skattefinansierade televisionen borde ha detta som sin främsta uppgift. I stället har SR/SVT rader av sk vetenskapsjournalister som enbart predikar FN:s budskap. De medier som inte låter en väl utbildad motsida komma till tals är inte seriös. Att kalla motsidan för vetenskapsförnekare och liknande är groteskt. Till och med SMHI och IPCC talar om att inte endast människan och CO2 är orsaken till uppvärmningen!

Torsten SandströmSå använder sossarna statsapparaten för egna mål

Uncategorised Posted on tis, augusti 08, 2023 10:40:21

Jag ser att den svenska NATO-förhandlaren Oscar Stenström ska sluta på UD. Detta medförde att jag kollade upp han egen beskrivning av sig själv på Wikipedia, se länken nedan. Läsningen bekräftade mina misstankar.

Vi möter en person som är typisk för hur sossarna använder den svenska staten för att lansera sina partimedlemmar på nyckelpositioner. Man utnyttjar med andra ord statens – eller skattebetalarnas – penningmedel för att förstärka partiets politik och ställning. Stenström har cirkulerat runt på befattningar av politisk karaktär ( i bred mening) sedan 1994. Enligt Wikipedia började han som 19-åring inom kommunfullmäktige i Skövde. Snart (1998) var han höjdare inom SSU. Sex år senare syns han som statssekreterare hos Mikael Damberg och ett par år därefter var det dags att äntra UD. Han var Sveriges ambassadör i Chile 2018 till mars 2022. Därpå var det dags att tjäna Magdalena Andersson i en roll som statssekreterare. I den rollen blev han känd i och med att han fick medverka vid förhandlingarna om det svenska NATO-inträde som socialdemokratin efter år av motstånd klockan fem i tolv beslöt sig för. I brådrasket gick en del fel i förhandlingarna med Turkiet. Detta problem har förstås den nya regeringen fått ärva.

Stenström är alltså en typisk politisk karriärist. Det enda otypiska är måhända att han han har en akademisk examen (civilingenjör) och därför nu haft möjlighet att byta fot för att tjäna familjen Wallenbergs imperium. Men det bevisar å sin sida ännu en viktig korporativ sosseallians, nämligen viljan att försöka få in en fot i kapitalismens högkvarter. Med den basen kan säkert Stenström som gubben i lådan senare dyka upp då hans parti ånyo kallar. Han är en spindel i sossarnas nätverk, som staten alltför länge finansierat. Det är dessa klättrare som är den svenska demokratins problem i och med att en politisk klass byggs och främjas. Och nu tycks det för Wallenberg gälla att kränga vapen till Turkiet med en sosse i spetsen.

Torsten Sandström

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_StenströmAtt vända upp och ned på verkligheten

Uncategorised Posted on mån, augusti 07, 2023 09:10:25

Propagandabladet DN har den 6/8 följande rubrik rörande svensk damfotboll (och tjejernas missnöje över betalningen):

Jesper Ahlin Marceta: Damspelarna är inte B-versioner av herrarna

Det är förvisso klart att damerna spelar verklig fotboll, liksom juniorer och knattar av båda könen. Inte sällan spelar damlandslaget trevlig fotboll. Men lika klart är att svenska herrarnas senior- och juniorlandslag spelar bättre fotboll än damernas landslag gör. Det skulle bli stor målskillnad om de möttes. Därför drar manlig elitfotboll stora publikskaror och lockar fram massor av reklampengar. Det gör i sin tur manliga toppspelare rika.

OK, att det beror på fysiska skillnader. Men likafullt är det bättre fotboll som presenteras av männens seniorer och juniorer. På så vis uppstår en skillnad mellan A- och B-lag. Men detta är fullständigt politiskt inkorrekt att skriva för en feminist med namnet Jesper Ahlin Marceta. Och därför vänder han upp och ned på verkligheten. Detta för att få den som han öskar. Han berättar alltså inte om fakta för DN:s läsare, utan framför sina personliga värderingar. En tidning som är full med detta är ett propagandablad.

Det är en ovana som tyvärr alltmer breder ut sig i DN:s spalter. Forna tiders tidningsmän skulle aldrig ge sig in på att ständigt propagera som DN:s skribenter gör. Förklaringen är mediesamhällets utveckling från fakta- till åsiktsjournalistik. Om detta är det tabu att tala om i svenska gammelmedier. Här tror man sig ännu vara en tredje statsmakt.

Torsten SandströmPlötsligt är DN:s ledarskribent på spåret!

Uncategorised Posted on sön, augusti 06, 2023 10:17:28

Det är inte ofta jag håller med en ledarskribent från DN. Men den 5/8 slog det plötsligt till angående ett av det svenska samhället bidragsfinansierade upplopp på Järvafältet till förmån för den eritreanska diktaturen. Följande rubrik är klockrent klok:

Susanne Nyström: Sverige måste sluta mata diktaturer med pengar

Tyvärr är DN:s klarsyn en undantagsföreteelse. Otaliga svenska bidragssatsningar har passerat utan minsta reaktion (men med hejarop) och många miljarder har slösats av SIDA på omöjliga projekt. Den som följer DN, liksom jag, ser tyvärr inte ett tecken på begynnande klarsyn, tror jag. Men ändå är dagens reaktion bra. Och givetvis naturlig.

Torsten SandströmDags för den svenska ”stormakten” att ömsa skinn

Uncategorised Posted on lör, augusti 05, 2023 11:14:54

I Norstedts Sveriges historia – avslutningen av delen om stormaktstiden – skriver historikern Nils Erik Villstrand klokt och intressant om 1600-talets svenska stormakts framväxt och sammanbrott. han menar att Sverige ömsade skinn och blev en pyttenation i Europas periferi. Det är precis vad våra land ännu är. Men svenska politiker vill för inhemskt bruk gärna tala om en moralisk eller humanitär stormakt. Man vill använda detta som ett slagträ för en storvulen självuppskattning gentemot ett trött svenskt folk. Nu är det inte kungar som segrar längre, utan socialdemokratiska politiker. Inte är det kanoner som mullrar, utan det trötta folkets skattepengar som förslösas inom och utom landet.

Trots att Sverige har rader av allvarliga politiska problem av alla de slag så fortsätter den politiska klassen att slå sig för bröstet. Nationen tyngs av kriser. Se bara det våld som flödar i nutid. Men politikerna brer ändå bara ut sig och talar om Sverige som ett föredöme för andra nationer. Till röken av bomber, brända koraner och under verop från islamska nationer så används metoden: om argumenten tryter, så höj rösten.

Jag anser att det är tid för den svenska regeringen att tillsätta en folkkommission som ska förbereda en ny balanserad Sverigebild. Vi måste bort från skrytet och kostsamt spenderade utomlands. Skär ned satsningar på FN, biståndsorganisationer och överbefolkade ambassader (där avsuttna politiker utför ickejobb)! Ställ det svenska folkets behov i centrum! Innebörden är bra skola och vård i vid bemärkelse. Premiera förmåner för dem som jobbar – eller som inte kan jobba på grund av uppenbar sjukdom – och tvinga utanförskapets folk ut från sina getton till rader av samhällsnyttiga jobb som kommunerna anvisar och staten i huvudsak finansierar. Kalla jobben vad som helst, exv kom-igång-arbeten, det gäller att bryta inlåsningen i getton framför teven från Al Jazira mot bidrag från svenska staten. Förbjud utanförskapets symboler i stil med slöjor, tiggande osv. Upphör med offentlig skolning i hemspråk samt ersättning för tolkar (med undantag för brottmålsdomstolar). Arbetsföra medborgare ska själva med kraft bidra till bygget av det goda samhället.

Den svenska Sanningskommissionen ska utveckla en ideologi för att alla arbetsföra ska slussas in i det gemensamma bygget av lille-puttarnas ministat Sverige. Här ska inte kraven på bidrag skalla, utan rop på att envar ska dra sitt strå till stacken efter bästa förmåga. Varför inte ha Schweiz som förebild?

Kanske låter det som en dröm. Okej. Men det är inte en vision om en stor nation, utan om ett land som förnuftigt och effektivt utnyttjar sina begränsade offentliga resurser. Innebörden bör vara lägre skatter och fler privata och fria val under eget ansvar. Men skola, vård, rättsväsende och försvar ska reformeras och få stöd så att verksamheten fungerar för folkets gemensamma behov i det lilla landet Sverige.

Torsten SandströmInvandrare ges frikort från utlämning

Uncategorised Posted on fre, augusti 04, 2023 15:11:12

Vad är det som händer i Sverige? På Järvafältet i Stockholm samlas flera tusen invandare. Där uppstår stridsliknande slagsmål mellan olika klaner från Eritrea. 55 personer uppges ha skadats. Detta efter att tillstånd beviljats för en tillställning.

Samtidigt bränner en irakisk invandrare i huvudstaden koraner, medan tjogtals fotografer samlas för att ta bilder som kablas ut över världen. Det tycks som mannen främst agerar för att slippa utlämnas till sitt hemland då han nekas fortsatt tillstånd att vistas i Sverige. En koranbränning blir det perfekta skälet för att slippa utlämnas till en invandrares islamska hemland.

Vi ser alltså hur den svenska lagstiftningen kommer till användning i sammanhang som motverkar rättens syfte. Invandring, som – om den sker i av samhället planerad ordning – är nyttig för nationen förvandlas således till ett problem för Sverige.

Sverige bör liksom Danmark fundera över om en omläggning av asylsystemet är möjlig. Dagens de facto närmast fria invandring är ett moment 22.

Torsten SandströmVarför talar ingen om den politiska klassen i Sverige?

Uncategorised Posted on tor, augusti 03, 2023 12:15:03

Ludvig Holberg var en upplysningens man i Danmark. Han ville rikta ljuset mot problemens kärna och var inte rädd för att – med humor – skriva om de verkliga orsakerna till olika samhällsproblem. Kända är hans ord om fyllbulten Jeppe, som han menade att alla talade om. Detta i stället för att fråga varför Jeppe super.

Även om svensk vård när den är som bäst håller världsklass är tillgängligheten alltför låg. Och läkarna tar emot alltför få patienter per dag jämfört med OECD-länderna. Antalet byråkrater är däremot skyhögt för många. Många talar om dessa svenska tillkortakommanden. Nu tror jag inte att Jeppe, omklädd i läkarrock, hade rett upp vårdproblematiken. Han hade tillräckligt med problem på grund av sin hustru Nille (och sig själv).

Holbergs pjäs ”Jeppe på Berget” lär oss att personer som saknar kompetens normalt kommer att missbruka sin maktställning (Jeppe blir snabbt diktator utklädd i rollen som härskare). Denna slutsats passar även som förklaring till den svenska vårdens centrala problem. Inom sammanlagt 21 regioner styrs vården av 21 gäng av politiker och 21 ännu större gäng av byråkrater. Deras gemensamma ambition är nämligen att bevara sin maktställning. En sammanslagning av regionerna blir ett allvarligt hot mot massor av politiker och byråkrater (som i varje region utför liknande jobb, ofta med egna käpphästar). I stället för att ge läkare och vårdprofessionens folk avgörande inflytande så topprids Sveriges 21 regioner av sammanlagt flera tiotusen administratörer, såväl politiker som byråkrater. Och folket, dvs skattebetalarna, köar i onödan i ett vårdsystem som är bland de dyraste inom OECD.

Varje rationellt tänkande människa inser att en central statlig (eller privat) organisation i toppen av svensk vård hade kunna frigöra massor av resurser, pengar, genom att funktioner i dag utförs 20 gånger för mycket i en svensk vårdapparat av omkring storlondons population.

Den politiska ledningen av den svenska vården framstår som en kvarleva från ståndssamhället. Alltså höga ledare utan facklig kompetens, vilka får betalt för att slösa med folkets skattepengar. Så låt oss – i Holbergs efterföljd – sluta klaga på vården och i stället peka ut en politisk klass med bristande kompetens som år efter år levt på att driva ett svag fungerade och dyrt vårdsystem i 21 versioner. Att denna misskötsel – som kostar omkring 50 miljarder för mycket årligen – tillåts fortgå är inte bara ett tecken på det svenska samhällets många onödiga strukturproblem. Det är dessutom en skandal.

Torsten SandströmKonsten att smeka en brottsling medhårs

Uncategorised Posted on ons, augusti 02, 2023 15:19:30

jag tycker att det är helt Ok att tala om att X är våldsbenägen. Men vänsterns journalister har förstås läst sig fulla av den kommunistiska sociologen Bourdieu´s läror. Han vidareutvecklar Karl Marx´teorier genom att skriva om flera olika samhälleliga kraftfält eller markörer förmakt – inte bara ekonomin. Tanken är i och för sig god. Likväl talar Bourdieu om flera typer av ”kapital”. Marx tog fasta på den ekonomiska maktfaktorn – kapitalägarens. Bourdieu framhäver tyvärr något som han kallar symbolisk kapital, dvs socialt och kulturellt kapital. På vanlig svenska räcker det med att prata om förmågor av socialt och kulturellt slag. Men genom ordet kapital frammanas en bild av något samhälleligt dåligt.

Bourdieu´s efterföljare – bland annat många journalister – spär på med att även predika om våldskapital, sexuellt kapital osv. På så vis försöker man förknippa vissa samhällsfenomen med den makt som kapitalägare har. Man använder sig av en abstraktion i stället för att klargöra och precisera ett fenomen. Kapitalets ”ondska” (eller snarare negativa laddning enligt Marx) släpps på så vis lös på olika andra samhällsplan.

Ofta höra man att invandrarklanen X´ ledare besitter ett kraftigt ett rejält våldskapital. I stället för att tala om X´ vilja att använda kontakter, pengar, vapen och andra resurser för brottsliga syften förminskar man X brottslighet genom abstraktionen våldskapital. En klok journalist bör försöka klargöra vad X vill eller vad han gör. I stället så sprids dimmor ut via Bourdieus´s kapitalteori. Många journalister tycks vilja dölja X´ och andra klanledares våldsambitioner. Därför frikoppas X som person. Och på honom stämplas i stället abstraktionen kapital, som inte alls behöver betyda förmögenhet som ska växa genom anställning av lönearbetare. Det rör sig egentligen om att subjektet X ska döljas genom att talaren pratar om samhällsstrukturer.

Dagens text från min hand tar med andra ord sikte på ännu en metod som svenska journalister använder för att via sina åsikter vränga fakta så att verkligheten döljs. Det sker var dag av rapportörer som gärna vill se sig som den tredje statsmakten. Men som i själva verket leder allmänheten vilse.

Torsten SandströmNär bocken blir trädgårdsmästare

Uncategorised Posted on tis, augusti 01, 2023 21:22:10

Så här skriver chefredaktör Jonas Kanje på Bonniers tidning Sydsvenskan den 30/7:

”Sluta reta er på Greta – läs på och bidra själva i stället!”

Orden kommer således från malmötidningens chefredaktör. Greta Tunberg har nyss dömts för ohörsamheten mot ordningsmakten. Och direkt efter domen ånyo utfört samma gärning i Malmö hamn.

Kranje ber oss läsa på. Han borde själv ta en grundkurs i juridik. Och dessutom öppna upp tidningen för en allsidig diskussion om uppvärmningens olika orsaker. Det finns nämligen flera. Men hans tidning har bestämt sig för en enda, dvs de som orsakas av människan. Om han inte känner till att förklaringarna är flera så borde han avgå som representant en tidning som förr tillhörde den tredje statsmakten. Dvs ett organ som nu är vänsterpolitikernas medspelare.

Skam över en tidning som förr skilde fakta från opinion!

Torsten SandströmKönskampens marodörer

Uncategorised Posted on tis, augusti 01, 2023 15:18:12

Feministernas framfart bevisar att de inte strävar efter jämlikhet, utan efter ett slags svenskt matriarkat. OK, att det är lång väg dit. Men på olika samhällsarenor för de idogt fram sin enögda syn. Ett typexempel är de eviga kraven på kvotering till svenska börsbolags styrelser. Trots att andelen kvinnliga chefer inom privat sektor blott är 30% – och deras deltagande i företagens ledningsgrupper är 27 % – så vill de sitta i bolagen styrelser utan att ens ha hunnit få erfarenhet från arbete på VD-nivån. Liknande krav hörs från akademiskt utbildade kvinnor som själva vill ta genvägen till bolagens finrum.

Jag skriver detta med anledning av en text i SvD av Ann Heberlein om den nya filmen om ”atombombens fader”, dvs Robert Oppenheimer. Heberlein frågar i rubriken: ”Var är kvinnorna i Oppenheimers värld?”. Alla livets och historiens problem måste tydligen speglas mot det kvinnliga könet. Några feminina gestalter – eller hbtq-varianter – borde alltså enligt Heberlein ha kvoterats in för att filmen skulle falla henne i smaken. Det är verkligen inbilskt.

Ojämlikhetens tema skiner raskt igenom. Således talar dagligen feminister med berömmande ord om kvinnliga nätverk. Ett otal organisationer är enbart öppna för kvinnor. Partierna har egna kvinnoförbund. När det gäller det egna könet finns det ingen hejd på viljan att stänga män ute, vilket de har all rätt till. Men om killar skulle våga bygga nätverk och rörelser enbart för sig själva då hytter feministerna med näven. Det är snart brottsligt, gissar jag…

För min del skulle jag aldrig kunna tänka mig att vilja kallas feminist (risken är för övrigt minimal). Jämlikhetens ideal räcker. Och på flera samhällsområden är kvinnligt deltagande en oprövad resurs. Men det gäller då att visa framfötterna. Det går givetvis att vinna framgång. Det ”glastak” som enbart inpiskade feminister ser existerar nämligen inte. Taket finns bara i deras egna hjärnor, som är proppade fulla med strukturtänk. Statistik – exv i stil med min inledning – tolkas som diskriminering från patriarkatets sida. Den som bryter diskriminering krossar taket.

Det mest tragiska med feminismen är oviljan att se skillnader mellan de två könen (många feminister erkänner inte ens att biologiska kön finns, utan anser att de bara är etiketter som personer väljer). Men enligt min mening ger biologin och kunskapen om människans gener tydliga besked. Män vill normalt fatta beslut och ta strid om dem. Kvinnor har möda med att föda barn och få dem, familjen och andra att hålla sams. På gott eller ont ser normalpositionerna sådana ut på grund människans DNA-system. Men alla har förstås frihet själv välja roll i samhället, låt vara att pengar, utbildning, vana och mod ofta blir hinder. Och åskilliga gör val som avviker från den vanliga könskodningen. Inom den svenska juristutbildning är mer än 50% kvinnor idag! Det är givetvis jättebra förutsatt att det skapar lycka för personen ifråga.

Men feministernas skräckbudskap skapar sannerligen inte lycka. Att män blir förbannade är själva meningen. Men även kvinnor som är nöjda med sitt icke politiskt korrekta liv förminskas till svikare och mindre värda. Så fungerar vänsterns ideologi, som bygger på binära budskap: klass mot klass, kvinna mot man, klimatvärnare mot förnekare osv. De nutida politiskt korrekta tänkesätten följer ständigt detta mönster. Det är allvarligt. Men sant.

Torsten SandströmIdentitetsfolkets julafton

Uncategorised Posted on mån, juli 31, 2023 15:14:53

idag inleds som bekant Hbtq-veckan. Finalen är en Prideparad. Det är bra att en tidigare förföljelse av sexuellt avvikande upphört. Den har varit en mörk skugga över många av jordens samhällen. Fortfarande råder mörker inom flera nationer.

Samtidigt måste konstateras att identitetspolitik blivit överdrifternas eldorado. En person i ledande ställning påstår idag på SR P1 att förtrycket mot hbtq-svenska ökar. Jag har svårt att tro det i tider av mediala rapporter i massor om allt som rör denna svenska minoritet. Bland annat Försvaret har tagit frågan på entreprenad genom återkommande annonser utan omedelbar anknytning till nationens försvar (om det öht finns något reellt svenskt sådant). OK, att militär förmåga bygger på gemenskap, men i grunden är det fråga om annat materiel än det pansar man talar om på bilden ovan.

I dansen kring hbtq-rörelsens gran tillhör nu förslag om ändring av lagstiftningen om att homosexuella män förbjuds lämna blod till sjukvården. Även om risken för smitta är liten är en eventuell reform enligt min mening en tveksam symbolfråga. Viktigare är patienters trygghet. En infektion som uppkommer på grund av likabehandling av en uppenbar riskgrupp är en skandal.

Det gäller idag att ge regnbågerörelsen en honnör och ett stöd. Men samtidigt måste firandet av identitetspolitiken och dess julafton hållas inom förnuftets gränser. Symbolpolitik har nämligen sina problem. Minoritetens främjande får inte tillåtas skymma det svenska majoritetssamhällets många allvarliga strukturproblem. Julafton för hbtq ska inte tillåtas fungera som en undanflykt från nationens största tillkortakommanden…

Torsten SandströmDu gamla, du ofria…

Uncategorised Posted on sön, juli 30, 2023 10:18:16

De nya svenska regeringen har många goda planer. Men lider under en mångårig och svår misskötsel av nationen genom socialdemokratin. Detta parti har fört en fördärvlig politik som nu nått vägs ände. Detta på grund av viljan att till varje pris behålla makten, något som inneburit att man tvingats alliera sig med krafter på vänstersidan, dvs främst V, Mp och C.

Jag tror svenska folket – tyvärr alltför sent – nu bör ha anat detta då Magdalena Andersson, fem i tolv, lyckades klamra sig fast vid regeringens taburetter med hjälp av den kurdiska kommunisten Kakabaveh. Detta under brinnande krig i Ukraina. S-partiets plötsliga tvärvändning i NATO-frågan blottlade nationens prekära läge. Åratal av flörter med den kurdiska gerillan folk – en omfattande invandring till Sverige av röstande till vänster – medförde naturligt nog att Andersson fick Erdogan-problemet i nacken.

En skola i darrning, ett skattesystem som främjar upplåning och missgynnar arbete, avsaknaden av ett försvar, en räntepolitik som försvagat svenska kronan för att gynna exportnäringen (och skapat inflation) och framför allt en kriminalitet som importerats från fattiga nationer har sammantaget lett till att den nya regeringen fått problem på alltför många fronter. Att lösa dem alla är ett sisyfosarbete. Saken blir inte enklare av att svenska medier i stort sett enhällig ropar på mer vänsterpolitik. Bovarna i dramat, dvs ett nedkört S-parti, får ett starkt medialt stöd av framför allt SR/SVT och Bonnierkoncernen. Det vi ser är eländes elände…

Den svenska nationen befinner sig således i nedförsbacken. Det gamla och fria folket måste återskapas. För detta krävs ett öppet samtal, slaktande av ett dussin heliga kor, bantning av en storskalig byråkrati samt att marknadens krafter utnyttjas på ett smart vis. Bara det att problemen pekas ut och sakligt penetreras är ett första steg. Den nya regeringen är på spåret. Men mer behövs i ny riktning. Att S-partiets megafoner försvårar detta känns bittert.

Torsten SandströmVad är ”climate change”?

Uncategorised Posted on lör, juli 29, 2023 09:25:30

Den skrämselmaskin som FN startat rörande klimatet har nu delvis blivit självspelande. Det uppdrag som IPCC fått från FN skiljer nämligen inte tydligt mellan å ena sidan naturens egna fenomen som ökar halten av växthusgaser i atmosfären och å den andra mänskligt orsakade utsläpp av CO2. Distinktionen nämns förvisso men man klumpar dem helt fräck samman i en snårig definition. Läs:

Climate change Climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use. Note that the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in its Article 1, defines climate change as: ‘a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.’ The UNFCCC thus makes a distinction between climate change attributable to human activities altering the atmospheric composition and climate variability attributable to natural causes. See also Climate variability, Global warming, Ocean acidification (OA) and Detection and attribution.

Man kan snabbt förstå vådan eller allvaret med en sådan definition. Om alla orsaker till uppvärmningen klumpas samman riskerar naturens effekter på klimatet – som är ovedersägliga – att döljas och fokus riktas mot vad människan kan göra för att förhindra sina egna skadeverkningar. Jag uppfattar detta som ett politisk trix.

Vi vet att naturen – solsystemet – under århundradenas lopp skapat olika typer av klimat på Jorden, såväl kallar som varmare än idag. Det är troligt att människans förbränning av kol, ved och olja bidrar till skapandet av ett värmande lock över vår planet. Men det är oklart i vilken omfattning och vilket tempo detta sker. Mycket talar för att människans bidrag har betydligt mindre betydelse i sammanhanget och att marschen mot eldrift av jordklotets samhällen förmodligen medför att människans ansvar i sammanhanget är försumbart. Särskilt som naturens krafter av allt att döma är avgörande.

Em ambition att hushålla med utsläpp av CO2 är förstås rimlig – särskilt som kol och olja är ändliga och även i vissa avseenden är problematiska produkter (alltså oavsett klimatet). Men motorn för ändringar i klimatet finns i naturens krafter – det visar historien. Detta vet förstås flera ledande politiker inom och utanför FN. Men genom att peka på den mänskliga faktorn – dvs risken för vår del – och nästan bara tala om denna i skräckens termer så kommer huvudproblemet i bakgrunden. Resultatet blir att en i och för sig viktig särfråga hamnar i fokus. Det talas till och med om antropocen epok inom geologin (av alla vetenskaper).

Någon säger okej, vi kan ju inget göra åt naturens egna krafter. Det är i och för sig korrekt. Men därför ska inte människans medverkan överdrivas och människor luras eller skrämmas upp. Särskilt som våra insatser förmodligen är den orsak som har minst betydelse. Dessutom är kraven på mänskliga reformer ytterst kostnadskrävande samt framstår som kränkande politisk propaganda.

Varför agerar då FN och IPCC som man gör? Svaret är tämligen enkelt. Det rör sig om politik. Man vill sätta människor i rörelse (och rörelsen kan som sagt ha goda inslag). Men genom skrämsel kan också politiker inom och utanför FN växa sig starkare. Skrämsel är dessutom en urgammal idé för maktutövning. Lika gammal som religionernas många gånger hotfulla budskap.

Varför agerar då många – men absolut inte alla – vetenskapsmän som de gör och ställer upp på skräckens budskap? Det har tyvärr vetenskapens folk också gjort sedan flera tusen år. Flertalet av dem saknar – liksom jag själv – dessutom egen kompetens i klimatfrågor och kan inte bedöma FN:s påståenden eller hur IPCC:s experter satts samman (här har mycket fusk skett). Majoriteten av de forskare som ivrigt stödjer klimatskräckens budskap sysslar med biologisk forskning – där orsaken till klimatets förändring inte analyseras – utan enbart synbara effekter på djur och natur studeras. Men många andra forskare bedriver samhällsvetenskapliga studier om ekonomi och politik, dvs ämnen som inte rör naturvetenskap. Att dessa forskare gärna tenderar att lyssnar på FN är lika naturligt som att tro på gud. Eller att hoppas på guld till egna projekt. Ett exempel är en person i stil med Johan Rockström, som har sin forskningsbas i studier av växters liv (och inte i händelser i atmosfären eller haven).

Till saken hör att många högt kompetenta naturvetenskapliga forskare inom det relevanta klimatområdet uttrycker sig synnerligen försiktigt om verkan av människans utsläpp av CO2. De talar om olika grader av sannolikhet. Man tvekar alltså att utpeka människans som huvudansvarig. Jag bortser nu förstås från de sk forskare som tyvärr deltar i ledningen för FN:s och IPCC:s stora skräckkampanj.

På så vis framtonar skräckens budskap som rotad i en snedvriden definition av climate change – se ovan – där naturens och människans aktiviteter klumpas samman på ett försåtligt vis. Om detta borde medierna tydligt rapportera. Men de deltar tyvärr i den globala sammansvärjning som FN driver.

Torsten SandströmInbilska medier: okritiska om den egna rollen

Uncategorised Posted on fre, juli 28, 2023 09:33:07

DN passerar ständigt nya lågvattenmärken. Vad sägs om denna fråga i en underrubrik:

Varför går Socialdemokraterna så starkt samtidigt som utspelen med konkret politik lyser med sin frånvaro?

I och för sig är frågeställningen korrekt. Varför går sossarna bra då man saknar rimlig ny politik och dessutom misskött nationen i åtta år?

Men problemet är svenska medier uppträder naivt eller falskt i och med att de inte ser sin egen roll i det politiska sammanhanget. Just DN har en stor upplaga. Och tidningen smyger under beteckningen liberal. Men i själva verket är DN sossarnas främsta uppbackare och L-partiets dolkstötsvän.

Det är ju fullständigt klart att om svenska medier – i stället för at låta vänsterns journalister löpa amok – med rimlig skärpa kritiserat S-partiet och Magdalena Andersson så hade sossarnas opinionssiffror sett annorlunda ut. DN är den nya regeringens främsta mediala fiende – faktiskt i klass med Aftonbladet som Schibstedt också håller sin skyddande hand över.

Jag menar att DN:s fråga är en oförskämdhet mot läsekretsen. Tidningen har ju själv starkt bidragit till att sossarna gått starkt efter att den nya regeringen tillträtt och försökt få ordning på åtta års sosseleände.

Torsten SandströmProcentarsamhället

Uncategorised Posted on tor, juli 27, 2023 17:00:23

Sedan gammalt anses det fult att lura människor genom hutlösa procentpåslag. I sammanhanget bör nämnas talesättet: ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik”.

Jag skriver detta med anledning av att politiker, myndigheter och medier använder procent och statistik i syfte att skrämma medborgarna till lydnad. I dagarna försöker SÄPO dressera svenska folket genom procenttal – på en femgradig skala – som ska visa ett förhöjt säkerhetshot mot den svenska nationen Sverige. Myndigheten basunerar ut att man överväger att höja den tidigare procentsatsen. Bilden av en exakt mätsticka vill man ska tona fram. I själva verket är risken idag och i morgon förmodligen lika stor.

Värre är den pågående skrämselaktionen rörande klimatet. Mycket tyder förvisso på att en uppvärmning sakta pågår. Men den springande punkten är om den orsakats av naturliga förändringar inom solsystemet eller om det är människan förbränning (eller frigörande) av växthusgaser som är orsaken. Här pratar politiker och medier i allvarlig ton om olika procentsatser temperaturhöjning, en, en-komma-fem osv, precis som en tidtagare gör med klockan i hand. Dessutom höjer FN:s politiska maskineri insatserna genom att tala om ”topping points”. Detta för tanken till en ödesdiger position framför ett bråddjup, ett vämeinferno. Alltså bilden av civilisationens ättestupa.

I båda fallen används procent och statistik på ett lögnaktigt vis, i stil med det talesätt jag nyss nämnt. Det rör sig följaktligen inte om saklig och försiktig information till medborgarna. Det är i stället fråga om fulspel. Alltså politisk propaganda i former som ska framstå som sakliga eller till och med vetenskapliga.

I sommarens nyhetstorka är detta förstås smaskens för svenska medier. Men det rör sig om fulspel som ett civiliserat samhälle inte bör syssla med. Det är mediesamhällets onda utveckling vi skådar. Procentarstaten Sverige.

Torsten SandströmAtt inte se vad som händer i vårt land

Uncategorised Posted on ons, juli 26, 2023 11:50:23

I SvD utbrister skribenten Ylva Lagercrantz Spindler den 25 juli följande:

I Spanien är kultur ett politiskt slagträ

Möjligtvis har Lagercrantz tillbringat ett decennium utomlands. Det verkar åtminstone så. Och inte kunnat se vad som hänt i Sverige. Men många svenska journalister har å andra sidan en dålig bild av sig själva och sina egna värderingar (som de uppfattar som veneksapligt korrekta). Men i realiteten ser de bara det som stämmer med deras egna bild av världen. Det vill säga den politiskt korrekta.

Därför ser hon inte att även i Sverige – och kanske i än högre grad här – är kulturen en politiskt slagträ. Begreppet ”armlängds avstånd” har gett vänsterns journalister och kulturarbetare fri rätt att på kulturens arenor plädera och framföra sina politiska åsikter.

Det borde Lagercrantz se. Men hon är således närmast blind och vill bara se mer av vänsterns självpåtagna rätt att via kulturens scener propagera politiskt. Vad värre är även i offentliga lokaler och på skattebetalarnas bekostnad. Mest skatt per individ betalar givetvis de högst beskattade. Normalt röstar de inte åt vänster, men tvingas tyvärr betala vänsterns kulturkalas i offentlig regi.

Det är därför begreppet ”armlängds avstånd” måste skrotas. Liksom offentligt finansierade medier – såsom SR och SVT – måste den offentligt styrda kulturen vara balanserad och normalt politiskt oberoende.

Torsten SandströmDN saknar förnuftiga spärrar och släpper fram kreti och pleti

Uncategorised Posted on tis, juli 25, 2023 12:33:22

DN, Sveriges mest politiserande morgontidning näst kommunisternas Flamman och sossarnas Aftonbladet, fortsätter att driva flummig vänsterpolitik var dag. Det vi kan läsa är en sorglig blandning påhittade nya modefraser och rena påhopp på hundraårigt vedertagna begrepp (som fortfarande är relevanta). Ibland blir läsningen sådan att man får svindel och sjukdomssymptom. Vad sägs om följande tirader av en person som heter Elsa Kugeberg och bevars sysslar med forskarstudier i filosofi.

Det råder viss förvirring bland de ”historiepositiva”. Inte så konstigt – många i världens modernaste land är konservativa analfabeter. Resten tampas med ett annat problem: konservatismen är en dålig politisk teori.

Som jurist känner jag starkt illamående bara av dessa 100 procent politiskt värdeladdade rader. Bara själva ordet ”historiepositiva” används så oklart att jag tappar andan. Rättspositivism är ett väl känt och vedertaget begrepp. Det står för att rätten ska studeras med grund i sociala beslut av lagstiftare, domstolar och andra maktens aktörer. Men vad förvirring bland de ”historiepositiva” betyder är för världen ett okänt begrepp fram till Kugelberg. Det tycks som hon tar avstånd från fakta/verkligheten för att få tycka precis vad hon själv vill. Det förefaller vara motsatsen till filosofins ideal – frånsett vissa högskolor och sk universitet. Och numera alltså typiskt för DN.

Om jag fortsätter analysen av Kugelbergs flum är nästa anhalt vilket land som avses med världens modernaste? Ett politiskt korrekt svar är förstås Sverige. Men det är förstås bara vänsterns önskedröm. S-partiets nation är en av de mest konservativa vad gäller att upprätthålla det sena 1800-talets vision om klasskamp. Alltså förespråkare för en bakåtsträvande ideologi där marknadsliberala friheter underkänns. Genom att DN sprider denna dröm visar tidningen förstås faktaresistens.

Sedan snackar vår filosof in spe om konservativa analfabeter. Det är självfallet en smocka från vänster som forskarstuderanden Kugelberg nu levererar. I en undertext kan man kanske inte vänta sig belägg för allt. Men de följer typiskt nog inte heller senare i texten.

Och så närmar vi oss finalen från denna politiska filosof som säkert snart kan få jobb på Aftonbladet. Hon skriver nämligen vad som behövs för inträde i socialismens Hall of Fame, dvs att konservatismen är en dålig politisk ideologi. Slutsatsen är given. Socialism är bättre. Men jag antar att Kugelberg kanske listigt invänder att den är lika dålig…

Summa summarum kan vi läsa en text av en tjej i karriären i vår nation nihilistiska nutid där inget har särskilt värde utan allt bara är strunt som kan ifrågasättas. En sådan navelskådande moralfilosofi är förstås enkel att försvara. Men i tider då Ryssland för krig i Ukraina, då invandrarnas klaner dödar sina motståndare och då svensk ekonomi går på knäna efter åtta år av misskött sosseregim är Kugelberg ord en cancersvult på den svenska samhällskroppen.

DN ger således henne sin arena. Tidningen agerar ansvarslöst. I stora annonser pläderar DN för en upplyst värld. Men i praktiken släpper man fram dödgrävare som Kugelberg. Eller filosofen Liedman som fortfarande lever under kommunismens ok. I Kugelbergs fall en person som för fram ett budskap som inte kan förstås ens med en normal texttolkning. På så vis blir titeln doktorand enbart liktydig med ingenting, eller snarare som ett skämt. Så långt har värdenihilismen sjunkit i Sverige.

Torsten SandströmVaneförbrytaren Greta Tunberg

Uncategorised Posted on mån, juli 24, 2023 17:46:26

Samma dag som åtalet mot henne för olovligt hindrande av trafiken i Malmö oljehamn avdömdes i tingsrätten där så deltog den kriminella Greta T i ännu en olaglig aktioner av likande slag i hamnen.

Min tes är att hon nu – efter en dom på böter – gett sin på en väg som inte bara är brottslig utan även hotar att spräcka den mediala helgonglorian kring hennes huvud. Hårt arbetande svenskar – som kör sina bilar på bensin eller disel – kommer sannolikt att tröttna på en person som inte vill följa svenska lagar, utan tror sig veta bäst själv. Att själv bestämma vilka regler man ska följa i det svenska samhället är inte demokratiskt. Hon tar lagen i egna händer. De produkter hon vill stoppa är inte samhällsfarliga utan faktiskt nödvändiga att använda för flertalet svenskar. Hon har inget rimligt skäl att protestera. Klimatkrisen är inte akut. Gretas aktioner hotar däremot akut svenska folkets intressen.

Jag tror inte att Malmö tingsrätt nästa gång kommer att nöja sig med böter som påföljd. Greta T:s trots mot domstolen är nämligen flagrant. Jag tycker man ska sy in vanebrottslingar.

Det som sker är även en käftsmäll mot klimatrörelsen. FN, IPCC, svenska politiker sam medier som hyllat Greta T står där nu med skammen. Demokratins gräns har passerats genom deras helgonflicka. Man har med andra ord närt en kriminell vid sin barm! Sagan om Greta Tunberg som Rödluvan får antagligen inte någon happy end. Inte mig emot.

Torsten SandströmInte ska journalister propagera!

Uncategorised Posted on mån, juli 24, 2023 11:33:57

Jag läser i SvD terea Küchlers rapport om dagens val i Spanien. Jag förväntar mig en rapportering som inte avslöjar skribentens personliga värderingar, utan försöker beskriva de motstående politiska lägren i den spanska nationen. Alltså vänster mot högern, kryddad av vänster- och högerpopulism.

Men Küchlers text andas den vanliga svenska vänsterjournalistiken. Där framstår kommunism som något mindre farligt än den yttre högern. Fram växer rädslan efter Francos diktatur. En sådan projektion verkar fullständigt verklighetsfrämmande i den moderna spanska nationen.Men för svenska journalister av Küchlers klass är det år 2023 ett godtagbart grepp i en tidning som enligt SvD:s egen definition ska vara moderat.

Küchler – liksom flertalet av hennes kollegor – uppfattar sitt medium, SvD, som öppet för personliga åsikter. Det är den svenska mediala situationen i ett nötskal. Alltså åsiktspolitik framför saklig rapportering för och mot. Det vi ser är ett budskap med pekpinnar från en politiskt laddad budbärare.

För mig är vänster- och högerpopulism två lika främmande lösningar på en nations problem. Många svenska journalister har en inbyggd förståelse för vänsterns budskap. Man uppfattar det som sant. Det är inte fråga om att ifrågasätta sin egen syn på politiken. Därför bidrar svenska medier till en förvrängd bild av den politiska verkligheten.

Tyvärr bidrar jag som prenumerant till att finansiera Küchlers propaganda.

Torsten Sandström

Torsten SandströmKravlöshetens skugga över landet

Uncategorised Posted on sön, juli 23, 2023 11:58:20

Under flera år av ledamotskap i styrelser för två olika bostadsrättsföreningar har en särskild tanke vuxit fram hos mig. I denna typ av styrelser fattas som bekant ganska viktiga beslut om de boendes angelägenheter. I styrelserna sitter normalt ansvarskännande individer som mot ganska dålig ersättning kan tänka sig att jobba för föreningen omkring ett tiotal kvällar per år (och däremellan ofta med olika besvärliga frågor som måste lösas). En plusfaktor är att styrelsens möte i allmänhet är trevliga och vänskapliga.

Men nu kommer jag till det knepiga. I decennier har i Sverige utvecklats en socialdemokratisk ideologi om att krav mot medborgare är något som ska undvikas. Man måste förstå de enskildas problem och därför begränsa kraven på individerna i samhället. Tanken är inte sällan god och nära nog religiös. Men för socialdemokratin har den knutits till en kontroll över medborgarna, främst via bidrag. Tillspetsat rör det sig om makthavares syn på omyndiga. I slutändan är syftet förstås att människorna ska rösta på S-partiet i allmänna val.

Att åratal med den nya ideologin fått skadliga verkningar syns på åtskilliga samhällsplan. Tydligast inom familje- och kriminalpolitiken. Men att även skola och högre utbildning lider under kravlöshetens ok är uppenbart. Om detta har jag också bloggat åtskilliga gånger. Det rör sig inte bara om en generationsfråga, utan förstås om en medveten strävan från politikerna att påverka människors samhällsvärderingar i en – enligt min åsikt – fördärvlig riktning.

Jag märker resultaten av ett långt antal år med sossemakt även i min trevliga krets av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen. Det är normalt inga problem att bevilja medlemmarnas rop på insatser från föreningen. Men att avslå medlemmarnas krav är värre. Inte sällan ställs exv frågan avseende uthyrning i andra hand (där medlemmar gärna vill tjäna en skattefri storkova och låta styrelsen hantera olika praktiska problem).

Jag tillhör en äldre skolan med vana att hantera krav från föräldrar, lärare och andra. Som prefekt under många år på en universitetsinstitution (med c:a 100 anställda) tvingades jag dessutom många gånger ta till tuffa beslut (flera kollegor har säkert förfärats). Min grundinställning är att konflikter måste hanteras rättframt och rimligt rättvist. Särskilt då det gäller gemensamma pengar (statens respektive föreningens). Hursomhelst har jag verkat för krav och tydligt tillbakavisat kravlöshet. Jag är nämligen övertygad om att krav – dvs ordning och reda – är ett måste inom familj, skola, arbetsliv, politik osv.

Och således även inom en bostadsrättsförening. I vår lilla förening har inte sällan följden antagligen blivit att jag – i all vänlighet förstås – ansetts som en gammal stöt som nog ibland vill agera alltför hård. Jag brukar bemöta undran med att jag har svårt för kravlöshet och gärna ställer upp för att agera ”bad boy”. Det är nämligen viktigt för en god utveckling. Slagordet om allas plats i båten bör ersättas med allas ansvar för skutan (efter egen förmåga).

Denna blogg handlar förstås inte om vår hemtrevliga förening. Det jag vill belysa är hur en samhällsfientliga ideologi tillåtits växa fram. Om inte denna nya kultur förändras är Sveriges framtid enligt min mening dyster.

Torsten SandströmSnart är Greta T förbrukad som symbol…

Uncategorised Posted on lör, juli 22, 2023 11:26:13

Häromdagen hade Greta T ”skolstrejkat” omkring 250 fredagar på rad utanför det svenska riksdagshuset. Budskapet har under fem års tid varit att klimatet snart ska kollapsa. Men fortfarande går livet vidare som förr, om än med omväxlande väder. Vissa år varmare, andra kallare. Regn och torka om varandra. Oftast bra skördar för svenska bönder, men inte alltid. Förvisso problem med tätorter som byggts utan tanke på extremväder. Tänkandet är ohistoriskt. Bara sedan år 1000 har stora växlingar skett. Och jag minns min ungdoms kalla vintrar för 50 år sedan.

Under alla år har medierna gjort Greta T till en kändis. Hon har getts en central roll i olika politiska sammanhang. Är det för att hennes budskap varit sant? Nej, kriser har inte synts frånsett som sagt de vanliga skiftningar i vädret som rapporterats så länge vi kan minnas.

Den uteblivna krisen borde få medier och politiker att ta sin hand från sitt skötebarn – alltså Greta – som nu passerat 18-årsgränsen. Men det kommer inte att ske. Greta T är nämligen en symbol för den politiska linje som FN valt i klimatfrågan, dvs skräckens och enögdhetens väg. Och detta val är politiskt betingat. Genom att skrämma människor vill FN och nationella politiker vinna gehör och få makt.

Få människor vågar anklaga FN för att vara politisk månglare. Men enligt min mening är det dagsens sanning. Efter decennier av klimathysteri är resultatet enbart en sakta utveckling mot ett något varare klimat. Den historiskt kunnige vet som nämnts att temperaturen har skiftat i cykler så länge det finns tillförlitliga mätningar. Det är möjligt att förbränningen av olja och kol bidragit till ökad värme. Men likväl har varmare och kallare perioder växlat under århundradens lopp. FN anspråk på att vara vetenskaplig sanningsägare vilar alltså på lös grund då man främst pekar ut människan som syndare och håller tyst om naturliga förklaringar.

Greta T är således inte i närtid en förbrukad kraft för FN, politiker och medier. Hon är en lönsam symbol för deras politiska rörelse. Greta kommer därför fortsatt kunna tala om kriser i närtid, dvs problem som inte realiseras lika litet som hänt avseende hennes passerade fem år av hot om omedelbar klimatkollaps.

Jag har för några år sedan i en blogg skrivit om riskerna för Greta T att hyllas som sanningssägare, trots att hon inte yppat några påtagliga sanningar. Medierna har skapat en storhet som trycker många platt till marken. Hon har helt enkelt – men inte mot sin vilja – låtits sig utnyttjas som symbol. När strålglansen sannolikt med tiden avtar står hon där som en sliten, men liten, flicka som trott att hon vetat bättre än många experter. Redan nu syns kristecken genom att Greta T ställer upp i odemokratiska aktioner och troligen kommer att bestraffas för det. På ett personligt plan för Greta T riskerar detta att förvandlas till en psykisk katastrof. En frälsargestalt som visar sig förbrukad i och med att hennes profetior inte infrias.

Detta struntar såväl FN, politiker och medier i. Greta T är nämligen bara ett verktyg i en politisk kampanj där det gäller att skrämma världens medborgare till politisk underkastelse. Rörelsen som sådan har förändrat västvärlden. Tusental politiska förslag har lanserats mot CO2-utsläpp. Miljardtals med pengar satsats på svagt underbyggda reformer. Medierna skriar var dag om syndafallet. Men ännu har bara naturliga förändringar till ett något varmare klimat kunnat bevisas.

Min åsikt är att alarmismen antagligen inte kommer att hålla i sig. Förr eller senare kommer mängder av människor att kräva vetenskapliga bevis. På sikt duger inte bara teorier om allvarliga skeenden, det kommer att krävas verkliga katastrofer utöver det som kan kallas dåligt väder. Då riskerar etablissemangets helgongloria – och därmed deras profet Greta T – att gå i kras.

Torsten SandströmÄnnu en missad skattereform…

Uncategorised Posted on fre, juli 21, 2023 16:13:13

När räntorna nu stiger finns det anledning att tänka på en skattereform som borde ha skett under den långa lågränteperioden. Då borde ränteavdragen på 30% för bostadslån vid beskattningen ha reducerats så att de då låga räntorna inte blivit så förmånliga att människor – som skett – skuldsatte sig högt utan tanke på framtida räntenivåer.

Förmodligen hade Sveriges ekonomi då sett bättre ut idag. Lägre inflation och bättre framtidsutsikter för bostadssektorn. Kanske även en mer prisvärd krona, som hotas av risken för en svensk fastighetskris. Men politiker är fega, dåligt pålästa och kortsiktiga. Det gäller främst att vinna röster några år framöver. Om ränteavdragen sänkts med 15 % hade det funnits möjligheter till lägre beskattning på arbete, något som många hårt arbetande väljare (men knappast bidragstagarna) efterfrågar, inte minst just ägare av villor och bostadsrätter. Men förstenade politiker saknar som sagt en klok kompass.

Det man missat visar att den politiska klassen – över partigränserna – har haft gemensamma intressen i att inte rubba väljarnas invanda cirklar. Man har tyckt att det då är bättre att inte göra något så att den politiska klassen består intakt. Det tydligaste exemplet på år av passivitet är den svenska vårdapparaten med hundratals onödiga politiker som försörjs av svenska landsting, dvs regioner som inte klarar av vård i tid utan mest ropar på bidrag från staten (så låt därför staten ta över!). Tyvärr är detta demokratins inbyggda problem. Skatter, bidrag och skatteförmåner blir hart när omöjliga att rubba av politiker som vill väljas om. Kloka demokrater bör veta detta och försöka finna lösningar som är bra för nationen. Alltså fungerar den politiska klassen som Proppen Orvar.

Sveriges många etablerade strukturproblem har tyvärr sina rötter i ett grundmurat oförnuft hos den politiska eliten. Det är därför jag pekar ut klassens medlemmar som ett trist, oklokt och egoistiskt toppskikt. Det är av samma skäl som nationens statsanställda statsvetare öht inte talar om en ”politisk klass”. Man vill nämligen inte stöta sig med dem som föder nationens forskare i politisk vetenskap (som är den korrekta termen på deras forskningsområde). Här bär således forskarna i sk statsvetenskap ett tungt ansvar. De agerar som barn på dagis i väntan på fruktstunden.

Torsten SandströmFörbjud religiösa protestaktioner på allmän plats genom en Lex Paludan

Uncategorised Posted on tor, juli 20, 2023 11:53:05

Sverige utsätts just nu för en kampanj från muslimska länder. Dvs från nationer som med religiös fanatism motsätter sig kritik av islam. Rörelsen går ut på att Koranen inte får kränkas – den är en helig skrift påstås det.

Sveriges grundlag, som bygger på öppenhet och rätt till det fria ordet och protester, inom ordningslagens ramar, utesluter som bekant varken bränning av bibeln eller koranen. Jag tycker egentligen detta är bra. Men allmän sammankomst på offentlig plats kräver normalt tillstånd av polisen. Märk att tillstånd idag kan vägras om ett förbud är ”nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den”. Vidare kan en sammankomst förbjudas inom vissa områden ”om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller krigsfara eller för att motverka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa epizooti enligt epizootilagen”, (15§). Här ges regeringen samt på bemyndigande Länsstyrelse rätt att inskrida med förbud.

Den svenska ambitionen måste anses som god samtidigt som vi kan se att den delvis är begränsad. Men öppenheten riskerar att spela politiska vettvillingar i händerna. Alltså människor som gärna vill ställa sig själva i centrum och på teatraliskt vis önskar bränna Koraner på platser som maximalt irriterar radikalt troende muslimer. På så vis blir faktiskt vår tillåtande ordningslagstiftning ett verktyg för personer som inte vill (eller förmår) ge sig in i en verbal debatt mot islam, utan endast önskar åstadkomma uppmärksamhet genom en så simpel handling som att bränna eller förinta ett eller flera exemplar av en för andra helig religiös skrift. En sådan protest saknar enligt min mening faktiskt opinionsvärde i och med att det är tillåtet att i ord förkasta Koranens innehåll och till och med kalla den djävulens verk.

Dessa simpla vettvillingar vill som sagt endast dra åt sig mediernas intresse genom den simpla handlingen att tända eld på en bok de inte gillar. De förmår inte verbalisera sin protest och vill bara åstadkomma sensation och bråk med islamister.

Det är uppenbart att den svenska staten på så vis hamnat i kläm mellan åsikts- och demonstrationsfriheten å ena sidan och å den andra intresset av att slippa in- och utländska protester. Enligt min åsikt bör ordningslagen även ta hänsyn till risken för protester av senare slag. Det är uppenbart att de kan få för Sverige – eller svenska medborgare – negativa verkningar av politiskt, militärt och ekonomiskt slag från nationer som styrs av islamska fanatiker. På sikt är detta självfallet synnerligt skadligt för vår nation, vårt folk och våra företag.

Därför anser jag att riksdagen måste införa rättsliga lösningar – i ordningslagen – som kan stoppa de meningslösa demonstrationer som ett fåtal korttänkta och egotrippade upprorsmakare vill genomföra. Det ovan citerade undantaget i 15§ bör således utvidgas till att även omfatta destruktiva religiösa protestaktioner – en förändring som knappast är kontroversiell i vårt land. Däremot ska givetvis pro- eller antireligiösa opinionsmöten via tal vid sammankomst vara tillåtna, men liksom idag inte nödvändigtvis kunna hållas på sådan offentlig plats som är känsligt belägen så att upplopp och protester riskerar ske från människor som inte förstår nyttan av den svenska åsiktsfriheten .

Det är knappast en mänsklig rättighet att elda böcker – oavsett deras innehåll – på allmän plats och allra minst framför religiösa motståndares tempel eller på områden där upplopp kan riskeras. Bokbål är för flertalet svenskar något högst motbjudande, helt i klass med ordningslagens förbud mot offentliga tillställningar som är pornografiska, 14§. Därför bör ordningslagstiftningen snarast ändras så att brännande eller förstörelse av religiösa skrifter och liknande symboler – oavsett innehåll -förbjuds som protestaktion på allmän plats.

För den vanliga svensken betyder som antytts religionen mycket lite. Trosfrågor spelar i vårt land en högst underordnad roll. Spektakel som melodifestivalen och Fotbolls VM tycks för många mer viktiga. Tyvärr gäller inte samma sak de många invandrare – räknat i något mindre än en miljon – som flyttat till Sverige under de senaste tjugo åren. Det är inte så att jag menar att denna minoritet ska diktera svensk ordningslagstiftning. Min argumentering vill främst slå undan benen på människor som vill skada Sverige. En bränning av Koranen har som bekant förvandlats till en meningslös – men för vår nation ändå farlig -protestaktion i och med att den riskerar Sveriges och svenskars säkerhet och ekonomi. Fanatisk islamism är givetvis ett problem. Men ett större nationellt elände har idag faktiskt blivit de korttänkta och oartikulerade proteser som idag tillåts trots att de enbart går ut på att reta motståndaren till våldsdåd. Detta genom att elda en för denne helig bok. Dessa protester är knappast skyddsvärda, särskilt inte som de tycks går att avvärja genom ett rättsligt förbud i träffsäker form.

Alltså bör en Lex Paludan stiftas så att trögtänkta och elakartade bråkmakare kan förhindras att orsaka det svenska samhället onödiga skador.

Torsten SandströmTankar om nutida konst

Uncategorised Posted on ons, juli 19, 2023 15:20:58

Följande brev har anlänt till Bulletin med anledning av en text där. Göran Linde skriver:

Hej redaktion. Jag tror inte att Bulletin tar in genmälen till debattartiklar men om ni gör det vill jag gärna ge en replik till Torsten Sandströms inlägg om nutida konst. Annars sklle jag uppskatta om mitt kommentar vidarebefordras till honom (han har inte angivit e-mailadress)

Jag vill väldigt gärna instämma i vad Torsten Sandström anför om kvalitet i bildkonst att dent är knuten till skickligheten med penna och pensel, att med akuratess utföra bildskpandet. Jag håller också med om att det finns modernt måleri där denna handens skicklighet inte är påtaglig utan andra uttryckssätt tar över.

Att skapa bildkonst handlar om två förmågor. Den ena är att skapa bildidén i huvudet och det rör seende, påhittighet, fantasi, esteiska avgöranden och idéer och det förutsätter att ha betraktat och tänkt över bilder och andra visulla intryck. Den andra förmågan är att kunna få bildidén att falla ut genom fingrarna med skicklighet i penselföring eller andra instrument. Det räcker inte med att vara snillrik i det ena och skicklig i det andra utan båda förmågorna behövs för att skapa bildkonst.

Vad jag inte håller med Torsten Sandström om är hans utsaga: ”Sällan ser jag alster som visar långvarig övning med pensel i hand” Det finns verk som inte visar sådan skicklighet, javisst. Jag har dock de senare åren före pandemin varje år i februari besökt Arte Contemporánia i Madrid. Det är världens största samlingsutställning där gallerister från hela världen ställer ut sina unga adepter.Vad som visas där är trenderna i nutida bildkonst.

Vad är det utmärkande i trenderna och vad är på väg ut? På väg ut och som knappast visas är abstrakt expressionism med reliefartade oljor. Vad som i stället dominerar är mycket släta ytor med en väl utförd frontfigur. Man kan säga att den traditionella och numera nostaligiska raklambilden från femtiotalet ersattes av inspiration från den moderna bildkonsten och det var en påfallande omdaning av reklambilden. Nu ser vi den reverserade trenden. Konstbilden har tagit intryck av reklambilden och har ofta en neutral bakgrund och en pregnant förgrundsfigur och ytan är superslät. Figuren är inte en fotgrafisk avbildning av något som finns i verkligheten utan kan vara fantasifull, ofta humoristisk och med en sureealistisk ton. Den är i alla fall oftast påtagligt skickligt utförd i linjeföriing, alltså grundad i övning i handens utförande. Jag kan tänka mig att dettta är en motreaktion mot att mindre hantverkskrävande måleri inom den abstarkta expressionismen varit upphaussad på marknaden och att skickliga utövare vill återta terräng.

En nutida svensk konstnär som jag uppskattar är Liv Strömqvist. Hon är verkligt utskälld för sin s.k. menskonst som ställts ut i Stockholms tunnelbana men hon är otroligt skicklig i konturens linjeföring, vilket förutsätter omfattande övning och också i underfundig bildkomposition. Hennes ganska burleska humor kan man ha olika uppfattningar om men skickligheten kan vi inte frånta henne.

Jag undrar om du Torsten Sandström har tagit del av senare års trender i bildkonsten eller mer ser till närmast föregående.

Jag tackar för Göran Lindes intressanta ord. Det mesta av det han skriver kan jag hålla med om. Det han rapporterar från Madrid – före pandemin – är givetvis värt att begrunda. Sådana alster skulle inte alls irritera mig, tror jag, utan tvärtom vinna bifall. Och Liv Strömqvist bilder om ”menskonst” är skickligt utförda, med kritisk ambition rörande – som det förefaller – ett enda viktigt tema. Alltså ändå tämligen enahanda och mer politik än prov på ögats och handens bravur.

Mina texter om konst under senare fyra år – se rader av texter på www.anti-pk-bloggen.se – bygger främst på sk konstkritik i DN och SvD. Senast häromdagen såg jag ett reportage i DN (17/7), som föranledde mig att skriva en blogg som jag därför nu publicerar:

Kan du tänka dig en huggkubbe och ett spöke utan huvud och armar. Båda objekten är vitmålade klumpar av cement eller gips. De ställs ut på en utställning och bedöms i Dagens Nyheter av en sk konstkritiker.

Ingen kan påstå att de krävs minsta konstnärlig förmåga att yxa till kubben och spöket. Det kan till och med ske nästan av misstag. Men det är inte någon slump i detta fall. Skaparen har nämligen gett dem ett namn, Reef, dvs revet. Personen som åstadkommit eländet låter jag av av hygglighetsskäl vara anonym.

Min berättelse är så långt närmast en vardaglig upplvelse för den som studerar kultursidorna i svensk press. Föremål som dessa är inte några föremål – eller konst – att åstadkomma för att visa upp.

Men nu kommer det anmärkningsvärda. Nämligen konstkritikerns bedömning. Hon heter Birgitta Rubin! Och rubriken till bilden med kubben och spöket lyder: ”Svindlande bråddjup.”

Jag är tämligen säker på att anmälaren inte kritiskt menar sig se ett bottennapp i havets djup vid revets kanter. Skribenten ser nämligen i syne. Kritikern vill se något som inte finns att berätta genom rubrikens ord om bilden med kubben och spöket.

Så fungerar tyvärr dagens sk konstkritik.

Torsten SandströmSkräckmediernas dominans

Uncategorised Posted on ons, juli 19, 2023 12:18:36

Under sjuttio års tid har det svenska medielandskapet förändrats i grunden. Allmänt sett har rapportering vulgariserats. Man kan säga att kvällstidningarna varit de som lett utvecklingen. Deras frammarsch i Sverige i form av tabloider som Expressen, Aftonbladet, Kvällsposten och Göteborgstidningen/GT har angett färdriktningen. Kvällspressens teman var lättviktiga sensationer som tidningarna i grunden skapade själva såsom brott, skandaler, sex, rafflande sport osv. Det skedde via liten mängd text, men stora bilder och journalister med klen kompetens kunder braskande ”nyheter” (sensationer) säljas som lösnummer under eftermiddagarna. Målgruppen var ”trötta” arbetare och tjänstemän på väg hem från jobbet.

Jag menar att merparten av dagens medier – press, radio och teve – i stor utsträckning tagit över stafettpinnen från kvällsblaskorna. Skräck och sensationer har blivit ledande och stående teman i rapporteringen. De enkla samt (även i ekonomisk bemärkelse) billiga reportagen har kommit att dominera, med enkel utfyllnad av texter från Tidningarnas telegrambyrås rymliga skafferi. Mord, våld och klimatskräck fyller således upp hälften av utrymmet. Andra halvan rör sport nöjen och andra rapporter från mediernas värld.

Följden har blivit att seriös nyhetsrapportering hamnat i kläm. Antalet högkompetenta kritiska journalister har på så vis minskat och ersatts av rapportörer som hanterar mediernas löpande band av raffel och underhållning. Det allvarliga är inte bara bristen på djuplodande nyhetsanalyser. Värre är mängden av skräck – och nöjesreportage som ältas dag efter dag och där journalisterna normalt framför sina egna åsikter. På så vis kommer deras politiska värderingar att styra innehållet i press, radio och teve.

Kombinationen av politisk åsiktsförmedling och skräck har på så vis blivit mediesamhällets kärna. Det är djupt olyckligt. Ty den öppna diskussion som krävs om klimat, klankriminalitet, vårdköer, kunskapsskolans dekadens osv hamnar på så vis alltmer i bakgrunden. Det skyms av journalisternas egotrippade framställningar av vardagen med betoning på färdigtuggade vänsteråsikter.

På så vis har medierna blivit en samhällsfara. Verkligheten hamnar i bakgrunden och i fokus ställs rapportörernas egna värderingar och mediernas eget brus. Resultatet blir att rapportörerna politiserar i stället för att sakligt kritisera och kontrollera nationens makthavare. Min och andras bild av samhället tar just sikte på mediernas nya funktion. Den avser idag inte upplysning – som DN fräckt påstår – utan att förändra läsarnas politiska värderingar av olika samhällsfenomen.

När öppenheten ersattes av politiska budskap i kommunistiska nationer talade man förr om propaganda. Jag menar att även dagens mediasamhälle propagerar, låt vara att det sker mer inlindat och smart i vårt land. Hos oss syns förvisso ingen ond statsmakt bakom mediernas utveckling, men väl det sammansvetsade PK-samhälles aktörer, dvs politiker och journalister.

Torsten SandströmVem ska läsa sagor för barn?

Uncategorised Posted on tis, juli 18, 2023 20:25:11
Vem är vem på sagostunden om Rödluvan? Wikimedia.

Med anledning av att sk drag queens önskar att läsa sagor på svenska kommunala bibliotek har debatten blivit hård. Frågan om vem som ska ges rätt att läsa är enligt min mening enkel att besvara. Nämligen: vem som helst som själv kan anordna en sagostund. Punkt och slut.

Det som däremot är problematiskt är om det offentliga ska tillåtas anordna sagoläsning med utspökade dragqueens som kallar sig bystiga vinhoror. Plötsligt blir frågan allmänpolitisk. Varför ska samhället finansiera politiska projekt av detta slag? Har bystiga vinhoror en juridisk rätt att få sina sagostunder finansierade med statsmedel? Givetvis inte. Det är inte ens kommunala biblioteks uppgift att driva politik om sexuella rättighet till förmån för en grupp män som väljer en uppenbart vulgär sexuell attityd gentemot små barn som inte förstår vad saken rör. Den enskildes sexuella val ligger givetvis under rättsligt skydd. Men det innebär inte att den politiska arenan – som finansieras med skattemedel – måste öppnas för dem som som enligt svensk pk-lära måste prioriteras.

Det är självklart inte kommunala myndigheter sak att driva politik visavis små barn och deras föräldrar. Sedvanlig moralisk uppfattning utgör en gräns som – om den överträds – framstår som en politisk demonstration. Och om den riktas mot värnlösa små barn blir det högst politiskt problematiskt.

Låt män och kvinnor läsa sagor för barn under vanliga former. Låt det även ske under teatraliska former under utklädsel. Men gränsen går då det rör sig om en politisk aktion – med tydligt sexuella ambitioner – som drabbar små barn och väcker anstöt hos deras föräldrar. Det ska inte samhället tvingas betala för.

Torsten SandströmUpp som en sol och ned som en pannkaka

Uncategorised Posted on sön, juli 16, 2023 15:01:44

IIlja Batljans snabbygge – som startats 2016 – skälver och en konkurs kan inte uteslutas. SBB-koncernens halvårsbalansräkning ger en skrämmande bild. Från sista juni förra året har resultatet sjunkit med omkring 13 miljarder kronor. Frånsett en allmän nedgång inom ekonomin tycks den främsta förklaringen vara en bokförd kraftig nedgång i värdet på koncernens intresseföretag, dvs aktier i olika företag – i huvudsak fastighetsbolag – som SBB som i trans köpt på sig. Värderingen av koncernens tillgångar har varit uppblåst, vilket inte pekar på seriositet. Förvärven har skett via upplåning till räntor som ursprungligen varit relativt låga, men under ett par år nu ökat rejält. Skulderna på omkr 81 miljarder tickar förstås räntor och flertalet lån ska återbetalas inom några år eller omsättas till förmodligen mycket högre räntor. Med tanke på att flera värderingsinstitut signalera tveksamhet till koncernens ekonomi tycks bolagets utförsbacke vara brant då det gäller att till vettigt pris finna nya finansiärer. Aktieägarna är illa ute om de varit med länge.

Batljans företagsbygge är skapat alltför snabbt – en sjukt frenetisk upplåning och köp fastigheter (eller andelar i fastighetsbolag) på så sätt delvis ett bygge på på lösan sand. Affärsidén innebär i grunden ett hot mot de kommuner (och staten) som avyttrat delar av sitt fastighetsbestånd till den moderna rövarbaronen Batljan. SBB:s fastigheter riskerar att hamna i nya – och annorlunda tänkande – ägares händer varför den offentlighet som nyttjar en stor del av fastigheterna drabbas av osäkerhet, såväl av verksamhets- som ekonomiska skäl. Fastighetsförsäljning till SBB kan visa sig bli en mycket dålig affär, inte bara för offentliga säljare, utan för långivare och SBB:s aktieägare (som redan nu drabbats hårt).

Kan man lära sig något av detta, annat än att inte lita på den som lovar guld och gröna skogar? Enligt min mening finns den främsta lärdomen på ett politiskt plan. Okunniga politiker inom stat och kommun ska inte göra affärer som är svåra att överblicka, utan överlämna företagsamheten till tränade och seriösa experter.Bäst är nog att fortsätta själv äga de fastigheter som det offentliga anser sig ha ett varaktigt eget behov av.

Torsten SandströmMedierna vid nyhetsbrist: släng in en psykolog

Uncategorised Posted on lör, juli 15, 2023 11:30:03

Gamla fina nyhetsmedier tappar nu sin glans. Skickliga journalister är nämligen dyra. De som anställs är däremot billigare. Därför raggar medierna sitt nya lag av rapportörer. Här tar dåligt betalda psykologer sin chans. Inom denna kår finns det många som söker jobb. Och den skolning de fått vid svenska universitet och högskolor gör att de kan spekulera om allt mellan himmel och jord.

I semestertider på svenska redaktioner ringer man därför dagligen in en eller annan psykolog som ska förklara hur människor tänker om samlivet, politiken, klimatet, ekonomin osv. Gränser saknas för deras pratvilja. Ofta rör det sig om kvinnor med psykexamen som tjejgissar om ditt och datt. Det är synd att en profession på så vis degenererat. Samtidigt belyser utvecklingen det som sker inom psykologins darriga vetenskapliga bas. Redan från början har ämnet utsatts för kritik såsom öppet för drömmar och spekulationer. Sigmund Freuds teorier bedöms idag huvudsakligen som spekulationer.

Jag känner inte till någon vetenskaplig disciplin som är så ifrågasatt av vetenskapens filosofer som Freuds och hans sentida kollegor. Därför har det vi nu ser och läser en logisk förklaring. Mediesamhället älskar lågt betalda rapportörer som kan berätta sagor. Och det är många nutida psykologer bra på med högsta självförtroende. Tyvärr. Alltid lurar de någon.

Olyckligtvis noterar jag emellanåt att även en och annan jurist spånar på liknande vis. Igår hörde jag en åklagare på SR P1 som talade om människor som i familjelivet ”lever i en i hederskontext”. Det låter som en god livsföring, dvs något av ett ideal. Men det visar sig röra klanförtryck inom invandrarfamiljer. Att man inte säger detta klart ut beror på att man inte vågar snacka om klaner och därför hellre talar i gåtor. Adjö!

Torsten SandströmSablar, 60 miljoner!

Uncategorised Posted on fre, juli 14, 2023 17:08:01

Visst måste svenska försvaret upprustas ordentligt. Det har ju närmast varit nedlagt frånsett ett antal flygplan och några fartyg. Särskilt med anledning av NATO-inträdet måste nya pengar till. Men det gäller förstås att använda skattepengarna förnuftigt.

Min oro för dåliga beslut ökar då jag läser att försvaret köpt 2500 sablar för totalt 60 miljoner kronor. Sablarna ska användas vid ceremonier! Man kunde lika gärna använda träleksaker. Eller ännu bättre att sluta med att paradera rituellt.

Det vi ser är det vanliga svenska byråkratiska pengaslöseriet. Politiker lämnar över viktiga beslut till korkade militärer som vill bränna av skattemedel. Under mitt år i lumpen fick jag nog av korttänkta och dryga befäl, som vill få mig att delta i olika ceremonier utan direkt anknytning till försvaret av nationen. Så fort nya pengar vankas till försvaret så fattar man beslut om att köpa sablar!

Är det någon som minns allo-allo, hemliga armén? Sablar också!

Torsten SandströmDen politiska klassen och byråkratin sänker Sverige

Uncategorised Posted on fre, juli 14, 2023 11:58:28

I bilen på väg från sommarstugan till den småländskt lantliga tätorten hör jag en bra intervju med ett skyddsombud inom polisen. Hon beskriver en förstelnad byråkrati där massor av direktiv från chefer i toppen inte lyckas tränga ned genom rader av underchefer till de poliser som ska göra jobbet. Klart att arbetet således inte funkar som tänkt och spiraler våld och bedrägerier stegras.

Då jag passerar Göshult får jag bekräftelse på något jag skrivit förr. Ett av Sveriges största strukturproblem är förvuxna myndigheter som inte fungerar som tänkt och belastar skattebetalarna med miljarder i onödiga kostnader. Politikernas tilltro till administration är gränslös och har skapat rader av ineffektiva byråkratier. Då de ofta går på tomgång kommer bud från riksdag och regioner om ytterligare skatter för nyanställning av flera administratörer.

Polisen är bara det exempel som, efter att jag återvänt från Markaryd, fött idén till denna text. På färden mot ICA där hinner jag tänka på bloggar jag skrivit om 21 svenska regioners vårdapparater. Alltså 21 gånger flera tusen administratörer som utför samma arbete för det egna landstinget – dessutom utan att förmå skapa samordning för mig och några miljoner andra som bor i Sverige. I nutid tals det om långa köer till viktiga operationer landet runt. Statistiken visar på längre köer till högre kostnader än våra grannländer! En rejält bantad byråkrati – enbart genom en sammanslagning av landstingen vårdapparater till exv tre storregioner – borde vara ett viktigt steg till att minska antalet byråkrater så att vårdpersonalen kan ökas. Även genom att lyssna på vårdprofessionernas kunskap borde en bättre och effektivare vård skapas. Dessutom visar Capio AB:s drift av St Görans sjukhus att privat administration är omkring 15% kostnadseffektivare per vårdinsats. Och St Göran framhålls ofta som bäst i klassen då det gäller vårdens kvalitet.

Mina byråkratiexempel från den svenska polisen och vården kan mångfaldigas för andra samhällsområden, särskilt inom olika delar av statsförvaltningen. Den svenska administrationen av utbildningssektorn är ytterligare ett exempel. Vidare har samhällsoro om miljö och klimat skapat stora byråkratier såsom Naturvårdsverk samt sektioner inom Länsstyrelser osv. För att inte tala om radera myndigheter som ska tillvarata den svenska befolkningens mänskliga rättigheter. Därför talar jag och andra om korstågsmyndigheter. De utför litet, men talar om mycket.

Min slutsats är att vårt land är allvarligt drabbat av ineffektiv politisering och byråkrattänkande. Vad gäller vården är detta uppenbart: varför 21 separata regionstyrelser med rader av politiker och administratörer? Följden är en alltför stor politisk apparat centralt och regionalt. Ytterst är förklaringen att jobb för tusen medlemmar av den svenska politiska klassen ska skyddas. Att Kristersson regering – lika lite som rader av sosseministärer – vågar tackla nationens strukturproblem sammanhänger med att sysselsättningen inom den politiska klassen drabbas. Ebba Busch pratade klarspråk om byråkratin inom vården inför valet. I regeringsställning är hon däremot tyst.

Att problematiken inte diskuteras i samhällsdebatten blir för mig ett bevis på att jag sannolikt har rätt. Om debatten varit öppen hade åtminstone argument mot mina och andras påståenden ha framförts. Nu gäller enbart budskapet om ”största möjliga tystnad”.

Min sammanfattning är att Sverige allmänt sett är på fel politisk väg. Vår nation är ett felfärdssamhälle.

Torsten SandströmDagens skämt från Sydsvenskan

Uncategorised Posted on tor, juli 13, 2023 10:58:18

Utan avsikt presterar Fanny Willman dagens högkomik i Sydsvenskan. Hon kritiserar Patrik Sjöbergs hemsida Dumpen som siktar på att avslöja pedofiler:

Pedofiljakten borde avkrävas samma ansvar som journalistiken

Förvisso har pressen en egen intern nämnd för granskning. Men detta för att stora tidningar har en enorm spridning. Och att anslutning till denna kontroll är frivillig. Dumpen är enbart ett litet men angeläget medborgarinitiativ med begränsad spridning. Man kan säga att Sjöberg gör det som journalister borde syssla med i stället för att ständigt politisera.

Det roliga är att Willman låtsas att journalister har ett ansvar att agera oberoende och objektivt. Varje dag framförs i svenska medier påståenden med svag saklig underbyggnad samt inte minst med den fräckaste politiska vinkling åt vänster.

Willmans skämt är infamt. Det visar också på en total brist på insikt och självkritik som kännetecknar många inom journalistkåren.

Torsten SandströmEuropas sämsta aktör

Uncategorised Posted on ons, juli 12, 2023 17:02:51

Så lyder rubriken i The Economist (8 juli). Det är en dom över 8 år av socialdemokratisk lättja. Politiker och Riksbank har misskött nationen, något som syns i hög inflation, skuldkris samt en tillväxt som nära nog saknas. Dessutom ett stort gap vad gäller sysselsättning mellan infödda och invandrare. En god del av nationens arbetskraft betalas för att inte göra någonting. Att våldsbrottsligheten delvis är en följd skriver tyvärr The Economist inget om.

Trots de dystra resultaten pekar The Economist på feststämning på Stockholms barer och krogar. Svenska medier undviker att tala om den dystra sanningen och framför allt om den gamla regeringens ansvar för ett uselt jobb. Den avgående Riksbankschefen, Stefan Ingves, har inte hånats för passivitet vad gäller höjning av räntan samt för hyperaktivitet avseende uppköp av stora obligationslån från risktagande företag under lågränteperioden (inte minst inom fastighetssektorn). I stället har Ingves avtackats som en hjälte.

Så är situationen i ett Sverige som politiker och medier gärna beskriver som den moraliska stormakten. Det vi ser är en följd av decennier av verklighetsförfalskning, något som varit S-partiets favoritverktyg för att befästa en alltför lång vanskötsel av nationen. I stället för att tala om nationens verkliga strukturproblem – samt göra något åt dem – propageras stenhårt för diffusa problem samt krav på ”hållbarhet”. Bostadssektor, en vårdapparat i 21 politiska regioners händer samt en skola i förfall är det vi ser efter stormaktens framfart.

I själva verket är den svenska nationen politiskt ohållbar. Förklaringen är för mycket framför allt av vänsterpolitik och för lite sunt förnuft.

Torsten SandströmGreider spelar ondskan i händerna

Uncategorised Posted on ons, juli 12, 2023 10:57:09

DN – och SR/SVT – släpper ständigt fram vänstersossen Göran Greider. Nu gråter han sorgetårar över det svenska NATO-inträdet och den svenska så kallade neutralitetens död. Han vet förstås att vi inte varit neutrala, utan enbart formellt. Ryssarna har känt till verkligheten. Alltså det vanliga svenska drömspelet.

Greider representerar en farlig svensk politisk line som omfattar många sossar och västerliberaler. Genom att önska neutralitet och önska bort kärnvapen och krig så tror man att Sveriges ska räddas från onda och hänsynslösa härskare som Putin. Greider vet att Hitler 1937 lovade fred för att en kort tid ta det första krigiska steget mot ett världskrig. Många fredsrusiga sossar och andra skriade Peace in our time. Alla vet hur det gick. Men Greider och alla nedrustningsivrare tror på lockrop i en ond värld.

Att DN släpper fram detta budskap är märkligt – om man inte förstår att tidningen propagerar för det budskap vänsterns journalister gillar. Bakom tidningskoncernen finns en judisk familj som vars släktingar drabbats ytterst hårt av Hitlers krig. Endast tillräckligt starka och farliga vapen kunde stoppa dennes ondska och hans arméers framfart. Atombomen sparade många oskyldiga amerikanska soldaters liv – låt vara att tusentals civila japaner avled.

Världen är inte en synonym för godhet. Det är en plats för köp, på liv och död. Då gäller det att för säkerhets skull rusta sig starkt. Man måste vara en urbota drömmare som Greider för att inte inse detta. Tyvärr är han inte den enda svensk som dömmer – i en värld som tyvärr hyser massor av ondska. Svenska medier lanserar just nu vapenvägrarnas politik med föreningen ”Svenska Freds” i spetsen. Deras antipati är NATO. Alltså den organisation som bygger frihetsens värn mot Putins hänsynslösa mördarregim. Sydsvenskan rapporterar triumfatoriskt att Svenska Freds fått 150 nya medlemmar bara på en dag. På så vis agerar Bonniers tidning i Malmö som dödgrävare, i en tid då friheten angrips från diktatorn i Moskva. Svenska Freds skulle svara att det är bästa om alla lägga ned vapnen. Man inser inte att Putins anhang i så fall kommer att segra.

Vi ska i stället under dagen NATO-möte vara glada över att Erdogan – ifall man kan lita på en diktator av hans slag – just nu låtsas tro sig se nyttan av ett starkt NATO-försvar för norra Europa.

Torsten SandströmSekretess in absurdum

Uncategorised Posted on tis, juli 11, 2023 12:08:48

I årtionden har vi hört offentliga tjänsteman undvika svara på frågor rörande enskilda fall med svepande hänvisning till att sekretess råder. Den svenska sekretesslagstiftningen har utvecklats till en matta av bly som brukas för undvika insyn och för att skydda tjänstemäns tveksamma beslut. Inte ens då den berörde enskilde befriat det offentliga från tystnad så händer det ofta att juridiskt okunniga myndighetspersoner envisas med att lägga locket på. Den officiella förklaringen är skydda den enskildes integritet i datasamhället.

En nära vän till mig som varit verksam inom särskolan klagade ofta över hur en sekretesstämpel många gånger hindrade goda beslut för enskilda elever. Ett möte mellan läkare, lärare, psykologer mfl slutade nämligen inte sällan tvärt efter att någon av de närvarande påstod att de inte kunde berätta en viss sak på grund av tystnadsplikt. Inte ens om en närvarande förälder gav sitt tillstånd och befriade från sekretess! En svensk panisk rädsla för att tala öppet!

I grunden kan sekretess förstås vara något gott. En laglydig medborgare ska inte tvingas till insyn i sina privata relationer. Och en persons intima förhållande rörande samliv, ohälsa, privata åsikter mm ska i normalfallet hållas fria från samhällets insyn (om inte den berördes position absolut kräver insyn). Men den som vänder sig till samhället för att begära bidrag eller assistans måste däremot enligt min mening räkna med ett svagare skydd för sina personliga relationer – alternativet är ju annars att avstå från samhällets hjälp i den aktuella frågan.

I åratal har socialliberaler drivit fram lagstiftnig om sekretess i absurdum. Alltså främst politiker i stil med Bengt Westerberg och hans socialliberala flummare. Myndigheter har vägrats rätt att samverka och samköra olika uppgifter i deras skilda dataregister. Liksom vid sökande av bidrag måste vid brottslighet – eller skälig misstanke om kriminalitet – rimligt relevanta uppgifter släppas fria myndigheterna emellan (med reservation för obefogad spridning som kan vara skadlig för den enskilde och förvisso åsamka felande tjänsteman ansvar).

Den nya regeringen inleder nu en viktig process om reformer i den riktning jag nu vagt talar om. Det är bra. Den intressanta frågan är varför tidigare svenska regeringar så länge har varit passiva? Mitt svar är att det rör sig om S-partiets sedvanliga omyndigförklaring av medborgarna (staten måste skydda dem genom stenhård sekretess). På så vis har man spätt på bidragsmissbruk och den skenande kriminalitet vi nu ser. Efter åtta års misskötsel av landet via sosseregeringar är det nu hög tid att ställa dem mot väggen!

Tyvärr delas deras ansvar med en svensk press – och andra medier – som alltför länge traskat på i socialliberalismens väg av ohejdat sekretesstänk.

Torsten SandströmNATO-spektakel

Uncategorised Posted on mån, juli 10, 2023 11:36:34

Militäralliansens ändamål är något viktigt och allvarligt. Det gäller att försvara Europa. Nu mot Rysslands agression. För vår nation är ett medlemskap centralt.

Men inte för Turkiet. Erdogan agerar som den handlare från bazaaren han är. Han kan nämligen inte skilja gemensamma och övergripande mål från hans snikna egna kortsiktiga. Ty han handlar alltid i eget vinstsyfte. Han gjorde det förr då han började sälja korv och läsk. Han gör det nu i egenskap av president i Turkiet. Nu vänslas han med Putin och sätter pinnar i hjulet för NATO. Och dagens nya krav från Erdogan – alltså ännu ett efter avtalets träffande! – är att Sverige ska hjälpa honom in i EU. Gud hjälpe! Han har storhetsvansinne.

På så sätt försätter han helt fräckt NATO i ett sämre läge. Även Sveriges senfärdighet med att ansöka om medlemskap skapar ett prekärt läge. Passiviteten kan vi inte skylla den nya regeringen för – moderaterna har länge verkat för en anslutning. Däremot bär sossarna ett tungt ansvar som väntat lång tid efter ryssarnas första anfall 2014. S-partiet har i åratal i stället predikat fred i en värld av uppenbart onda stater. Dessutom har S-partiet länge flörtat med PKK, som är Erdogans ömma tå. Den flörten har kostat svenska samhället hundratals miljoner kronor i bidrag till inflyttade kommunister. Det är alltså sossarna som ska bära hundhuvudet för att Sverige nu hamnat i limbo.

I och för sig har ryssarna häcken full i Ukraina, så ett anfall på Sverige ligger inte i pipelinen. Men glöm inte att Magdalena Andersson så sent som 2021-22 sagt att ett medlemskap i NATO inte var aktuellt. Och hennes försvarsminister – den eländiga vapenvägraren från Dalarna (av alla platser i tider av Vasajubileum) – lovade att han skulle avgå om en ansökan lämnades in.

Slutsatsen är således att sossarna måste kritiseras för sin felaktiga politik och passivitet. Men svenska medier klagar på den nya regeringen. Så funkar en svensk press med vänsterns journalister. På denna punkt är vår nation riktigt illa ute.

Torsten Sandström

PS! Erdogans pajasartade helomvändning mot slutet av denna dag visar att det finns en djup klyfta mellan NATO:s demokratier – som för principiella samtal – och den egoistiska samt politiskt månglande diktaturen i Turkiet. Fy för sjutton! DS.Tomma tunnor skramlar mest

Uncategorised Posted on sön, juli 09, 2023 15:30:17

Häromdagen fick jag en kallelse till tre separata rättsliga seminarier vid Göran Persson-universitetet i Örebro. Komiskt nog – eller kanske typiskt – betecknas mötena i kallelsen som ”högre seminarier”. Jag studsade till då jag tog del av de tre ämnen som skulle behandlas.

Miljörättsliga frågor

Global processrätt: tvistlösningens alternativ i samtiden

Hur navigerar ungdomar digitala sexuella kränkningar i sin vardag? Resultat från en kvalitativ

intervjustudie.

Vilken brist på precision vad gäller det milsvida ämnet miljörätt! Alla frågor rörande milj platsar! Detsamma gäller delvis den processrättsliga piruetten – om globalism och i samtiden. Slutligen ett ämne som inte ens rör juridik, utan hur ungdomar ”navigerar” sexuella skeenden. Man kan knappast säga att det är juridikens centrala – eller mest praktiska – ämnen som ska analyseras.

Kallelsen pekar på en form av desperation att lokalisera rättslig frågor av vikt. Samma att politisera juridiken till för tillfället gångbara ämnen med vänsterinriktning. Alltså något som medierna gillar.

Det enda som de tre seminarierna har gemensam – frånsett en strävan efter att vilja synas – är att samtliga ämnen är fullständigt politiskt korrekta. Närmast vill man inte tala om juridik, utan a propå rätten.

Rättsordningen är som bekant bred. Hur ska det gå med utbildning av unga jurister om lärarna sysslar med ämnen av det slag som det flaggas för vid dessa tre seminarier? I Örebro trycks det mesta ske i Göran Perssons anda. Hans ödesdigra förakt för kunskap i skolan tycks nu ha spritt sig till den högre utbildningen.

Torsten SandströmMediesommar i P1

Uncategorised Posted on lör, juli 08, 2023 15:32:56

Midsommarnattens böld är svår,
kändisarna glamma och flina. 
Lyssnarna sover i var sin gård 
djupt efter lunchens timma. 
Korrektheten vandrar sin tysta ban, 
intet kan skönjas runt hela stan, 
tomheten lyser sig naken. 
Inte ens tomten är vaken.

Dagens sommarpratare, Sussie, har jag aldrig hört talas om. Men presentationen nedan från SR.se pekar på en människa som hela sitt liv försökt ta sig in i de svenska mediernas värld. Hennes resultat på denna bana sammanfaller helt med min tolkning av Viktor Rydbergs dikt. Idag har hon ännu en korrekt titel utan minsta substans att foga till sitt CV. Om Rydberg vaknat i sin grav hade han svimmat.

Ungefär så här presenteras hon av SR:

Sussie växte upp i en revyfamilj och har stått på scen sedan barnsben. Som barnskådespelare i ”Från A till Ö” och med bejublade roller i musikaler, revyer och krogshower. Hon blev känd som Cilla i komediserien c/o Segemyhr och Karin i succémusikalen Mamma Mia. Sussie tog sig till finalen i Let’s Dance 2020 och satt i panelen under sjätte säsongen av Bäst i test.

Det hade varit mer intressant att lyssna till ett samtal med en person som rapporterat från löpande bandet på SKF. I så fall åtminstone något kullikt. Dagens intighet från SR lyser som sagt runt stad – och även land.

Enbart efter hennes presentation av sig själv knäppte jag av och tog liksom tomten en slummer. Dessförinnan hann jag fundera över hur Sveriges radio sysslar med att forma en kändis enbart via en persons stapplande försök och vilja att vara just en medial person. Det är något som kännetecknar mediesamhället.

Torsten SandströmDärför spårar nutidens konst ur…

Uncategorised Posted on lör, juli 08, 2023 11:00:01

Den som ser en treåring rita och måla får en god insikt i den nutida konstens stora problem. Det lilla barnet har ännu inte fått träning i att hålla i en krita eller penna. Det spretar hit och dit. För övrigt är den unges bildliga förmåga outvecklad: vilka fenomen som i verkligheten är stora och små växlar. De käraste föremålen blir uppförstorade, övriga minimala eller så anser hon eller han dem inte ens dem värdiga att nedtecknas. Den bristande förmågan att avbilda kan dock överkommas efter några års erfarenhet och träning. Därtill krävs motorisk sysselsättning med penna eller krita.

Men den som inte lär sig hantera en penna ligger illa till handgripligt sett. Däremot kan år av träning medföra fantastiska resultat, där handels grepp och sinnets mognad kan komma att nå konstnärliga höjder. Jag minns mina unga år då jag och mina bröder satt timvis vid bordet med penna i hand och ritblocken framför oss. Visst gav det goda resultat, även om vi inte uppnådde några svindlande konstnärliga höjder.

I många bloggar har jag förundrats över delar av den nutida konsten. Sällan ser jag alster som visar på långvarig träning med pennan i hand, i kombination med talangfull förmåga att forma och färga. Däremot förfäras jag över simpla sammansättningar av hopsamlade föremål. Lika illa tycker jag om personer som ställer ut sig själva eller vill att jag ska se på en film om något de spelat in för att ställas ut på ett galleri. Det är alltså fråga om föga manuellt krävande objekt, som alltså varken kräver handens skicklighet eller ögat och intellektets avancerade förmåga. Det är ”ingen konst”med andra ord. Ofta lanseras objekten med pretentiösa, flummiga eller politiska titlar som avser att försöka blåsa konstnärligt liv i eländet.

Nu är jag framme vid min förklaring till den nutida konstens sluttande plan. För det första: handen och pennan har under några decennier förlorat kraft. ”Välskrivning” har helt förlorat terräng för att ersättas av knappande på datorer. It-kunskap är förstås viktig. Men den har av naiva svenska pedagoger fått fritt fram – man har sett det som framtiden – vilket det måhända är. Men klokt skolfolk måste kunna balansera, så att inte pennan och handen går förlorad. Att handens motorik förlorat är fullt klart. Handarbetslärare klagar över elever med handikapp avseende denna förmåga på pga bristande träning. Om generationer av elever saknar motorik via penna och pensel så går det förstås ut över konsten. Och jag menar att vi ser detta i dagens konstgallerier och muséer. Där visas allt oftare verk som inte kräver fingerfärdighet.

För det andra har en form av värdenihilism tagit grepp över kulturen. Det rör sig om en politisk rörelse inom vänstern som ansluter till gällande likhetsdogm. Därför postuleras det att alla människor har lika värde, vilket är oriktigt ty de har enbart enligt lagen lika rätt, med vissa undantag. Det är därför inte förvånande att den som önskar vara konstnär också ska bli erkänd som sådan, utan kritisk granskning av de alster som presenteras. Märk att likhetsideologin (liksom kristendomen!) bygger på att det är själva tanken eller ambitionen som är avgörande, inte praktiken, något som gör att upphovsmannens ord om sitt verk hamnar i centrum. Det är därför vi ser djupsinniga och politiska titlar även på de mest simpla alster.

För det tredje förklaras urspårningen av hur marknadens entreprenörer agerar. Också de personer som arrangerar utställningar saknar normalt grepp om penna eller pensel. De vet däremot hur marknadsföring ska gå till. Genom samverkan mellan gallerister, medier, finansiärer och konstnärer in spe har därför en helt ny konstsyn lanserats. Den bygger inte på förmåga och excellens, utan på pengar. Med reklam går allt som sagt att sälja. Bukowskis auktionshus annonserar ut sin börslista.

För det fjärde beror nutidens konstkris givetvis på naiva kritiker som vuxit upp utan egen kunskap och förmåga att gestalta konst. De har som antytts samarbetat nära med entreprenörerna. Kritikernas resultat har skapats av intet, annat än barnslig undfallenhet gentemot de fixare som – om möjligt – vet ännu mindre om konstnärliga uttryck än granskarna själva. Därför har det som ställts ut per definition betraktas som konst, ty det påstår experter in spe. Ingen har som bekant vågat säga att kejsaren är naken. Så kallat stora konstnärer har på så sätt skapats av ingenting. Därför har exv Andy Warhol och Jeff Koons hyllats och kunnat sälja futiliteter mot jättepengar. På så vis har en flummig konstsyns skapats och blivit etablerad.

Någon kanske invänder att nya konstformer i många tider alltid mötts av konservativ kritik. Viktiga exempel är impressionister och kubister. Min kritik av nutidens utveckling skulle därför kunna bero på sådan oförståelse för det nya. Men jag tror inte att invändningen är relevant. Ingen kan påstå att de tidigare ismer jag nyss nämnt saknar teknisk kvalitet vad gäller behandling av färg och form. Men de typer av konstverk vi nu se på många utställningar – alls inte alla förstås – kännetecknas just av en total simpelhet, normalt i kombination med en högtravande eller svepande titel, som vill lansera något märkvärdigt. Det är på så vis närmast en bunt ord som ställs ut, inte handens och ögats högt kvalificerade verk.

Om kritikerna fungerat som tänkt – och trycket från entreprenörerna saknats – hade alltså bildkonsten haft bättre förutsättningar. Men i grunden kvarstår ändå den nutida bristen på handens motorik, som är en förutsättning för framväxten av god konst. I och med att fingrar och penna inte längre funkar som förr tvingas vi nöja oss med substitut. Det har sannerligen konstens entreprenörer lyckats utnyttja. Billiga surrogat – eller symboler – är vad som många gånger ställs ut idag. Mediernas kritiker har alltså inte gjort sitt jobb, utan fallit i farstun för trycket från så kallade experter. De har inte som barnet i Andersens saga förmåtts ropa att kejsaren är naken.

Torsten SandströmSossarna såg inte brottsvågen komma!

Uncategorised Posted on fre, juli 07, 2023 14:17:21

Är det någon som minns Stefan Löfven? Tyvärr kanske en och annan. Det var mannens som dök upp efter att Håkan Juholt snabbt gjort bort sig. Det har sannerligen gått utför vad gäller ledare för S-partiet.

Löfven sa under sina nästa åtta år vid makt många dumheter. Men något av det värsta var uttalanden om vågen av klanernas våld. Han sa: ”Vi såg det inte komma”. Efter mer än en handfull blodiga år blev han alltså överraskad. Det är ju inte klokt att en nation har en sådan statsminister!

Genom orden försökte han urskulda sig för sitt oförstånd och sin passivitet. Han tröstade också många svenskar som inte insett orsakssammanhanget på grund av att svenska medier i åratal vägrat att tala om invandrarnas klaner och hur de fungerar.

Vid samma samtal som Löfven försade sig – och visade sin okunnighet – tog han ett annat vanligt skamgrepp i och med att han anklagade bratsen från Djursholm som ansvariga för knarkhandeln i egenskap av konsumenter. Inte heller denna missuppfattning har svenska medier diskuterat och kritiserat. Bara en snabb googling från min sida – och efter 0,4 sekunder fick jag svar via Folkhälsomyndighetens hemsida:

Det är vanligare att använda narkotika bland personer med lägre utbildning, lägre inkomst och bland de som står utanför arbetsmarknaden. Narkotikaanvändning är vanligast i gruppen med lägst utbildning och bland personer som saknar arbete eller personer som är sjukskrivna.

Förmodligen måste man i den aktuella frågan tro på denna myndighet. Löfven, som dåvarande ledare för den svenska nationen, hade alltså inte minsta aning om problembilden då han anklagade ungdomar från Djursholm, som i och för sig emellanåt röker på eller sniffar kokain. Men Löfven är så urbota fel på det. Liksom Juholt. Och även Magdalena Andersson som yrar om att svenska barn ”hungrar” och därför vill att riksdagen ska besluta om nya statsbidrag.

Sosseledare och svenska medier är alltså under isen, som man säger. De måste alltså tillsammans placeras i frysboxen eller i skamvrån.

Torsten SandströmSossarna, Kakabaveh och NATO.

Uncategorised Posted on tor, juli 06, 2023 17:03:22

Om Sverige redan 2014 – då Ryssland först anföll Ukraina – hade ansökt om medlemskap i NATO hade vår nation nu haft ett annat och betydligt bättre försvarsläge.

Men sossarna väntade redan till 2022 då krisen i Ukraina eskalerats kraftigt. Då skedde en ansökan av Magdalena Andersson regering, dvs av ett parti som i åratal flörtat med kurdernas kommunister. Dessutom en ansökan av Andersson som nyligen blivit statsminister med bara en rösts övervikt, nämligen den kurdiska kommunisten Kakabaveh. Hon var sossarnas kungamakare.

Sveriges dåliga rykte hos Erdogan – och en stor del av det turkiska folket – är orsaken till att vårt land ännu inte är med i NATO. Detta bör svenska vänsterpolitiker och nationens journalister känna till. Men det är tabu att kritisera socialdemokratin. Sydsvenskan Olle Lönneaus – en gammal partivän till Kakabaveh beklagar idag Sveriges N ATO-ansökan. I stället vevas i svenska medier ett samtal om Erdogans opålitlighet runt, dag efter dag. Okej, han är en islamsk bazaarpolitiker. Så länge han kan vinna en fördel motsätter han sig Sveriges inträde i NATO. Men tydligt är att han har anledning att vara missnöjd med socialdemokratins långvariga flörtande med kurdiska kommunister på svenska nationens bekostnad.

Sossarnas alltför långa kurdflört – som kostat Sverige miljarder i bidrag till invandrande kommunister – är en viktig anledning till att vi ännu inte är medlemmar i NATO – vilket Finland är. Sossarnas skuld måste upp på bordet!

Torsten SandströmVisa vem som är kung över Vattenfall!

Uncategorised Posted on tor, juli 06, 2023 14:52:24

SvD berättar om att det statliga bolaget Vattenfalls VD Anna Borg inte lydigt följer de besked hon tydligt måste ha hört från sin enda aktieägare, som representeras av den regering som nu leder landet. Istället ryktas det att hon för samtal med socialdemokraterna i syfte att få en gemensam linje.

Det är uppenbart att den nya regeringen inte vill sitta i samma båt som den gamla, vilken allvarligt skadat landet genom nedläggning av fungerande kärnkraftverk. När S inte längre är beroende av Mp vill man flörta med alla för att få möjlighet att återta makten snarast. Det vet Anna Borg, som helst gör upp vänsterut. Nu är makten hos en ny regering, som bestämmer över Vattenfall enligt aktiebolagens bestämmelser om ägarens makt i egenskap av ägare av alla aktierna i bolaget. Normalt vet en VD detta och lyssnar noga på sin ende aktieägare. Men Anna Borg är inte den som gör vad andra vill – hon vet bäst som chef.

För att få Anna Borg att lyda måste uppenbarligen bolagets styrelse besluta i saken. I så fall bör man enligt min mening helst också uppmana styrelsen att ge henne sparken. I aktiebolag med en ägare är denne som sagt ”kung” och ska inte behöva förhandla med varken styrelse eller VD. Ytterst kan regeringen tvingas hålla extrastämma för att få igenom sin vilja.

Styrelsen har alltså en formell nyckelroll i det rättsliga spelet. I Vattenfall verkar tyvärr alla ledamöter vara valda under sossarnas välde, dvs före hösten 2022 (möjligtvis med ett undantag). Den regim som avvecklat en stor del av svensk kärnkraft har alltså makten! Den nya regeringen måste sätta ned foten och se till att en ny styrelse och VD utses. Gamla politiker ska inte tillåtas styra under en ny regering! Den förra regeringen har ju misskött energifrågan så att det skriker om det.

Torsten SandströmGreta T:s ödestimma?

Uncategorised Posted on ons, juli 05, 2023 18:27:08

Sydsvenskan rapportera just nu att Greta Tunberg har åtalats för sin medverkan vid en protestaktion i Oljehamnen i Malmö. Det brott som åklagaren pekar ut är ohörsamhet mot ordningsmakten.

Detta är ännu ett tydligt tecken på att klimatskräckens apostlar förvandlats till fiender till det svenska samhället. Rörelsen har sina egna lagar, menar man. Klyftan mot de vanliga medborgarnas inställning till klimatet vidgas. Allmänheten är kanske intresserad, men frågande på grund av den hiskligt höga tonen – samt kostnaderna för den enskilde – till följd av skräckens apostlar av olika slag. Klimataktivisterna, som närts vid FN:s och IPCC:s barm, väljer att bryta mot svensk lag. Jag anar en förtroendekris för Greta T.

Frågan är om detta är ett steg mot rörelsens undergång på grund av att folket vänder lagbrytarna ryggen. Det är möjligt. Åtminstone hoppas jag det. Människor i allmänhet ser ett föränderligt väder, sannolikt liksom tidigare, men knappast den våldsamma klimatförändring som FN-chefen och Greta T skriar om. För den svenska nationen vore ett öppet samtal om klimatet – i stället för dagens ensidiga propaganda – en god gärning.

Torsten SandströmMedierna skapar sina egna ”nyheter”

Uncategorised Posted on ons, juli 05, 2023 14:42:28

Mediesamhället liknar alltmer ett självspelande piano. Medieindustrins egna intressen – i syfte att tjäna pengar eller vinna inflytande – blir verktyg vid skapandet av själva innehållet i det som press, radio och teve rapporterar om. Det är inte längre nyheter i vanlig mening som journalister presenterar och analyserar, utan medieindustrins egna produkter. Det berättas alltså om böcker, film, tidningsartiklar (av andra inom pressen), galor, prisutdelningar, utställningar osv.

Den som inte tror på mig bör tänka på hur radioprogrammet ”Sommar” brukas i juni, juli och augusti, dvs under sommarens nyhetstorka. Det vrids och vänds på de ganska likformiga snack som skvalar över landet. Alla medier presenteras kommande dags sommarvärd och da´n därpå resultatet. På så vis förvandlas en landsplåga på radion till spaltfyllnad i pappersmedier. Något tämligen ointressant i SR tillåts på så vis även ta plats i andra medier från riktig nyheter, alltså i stället för rapporter om skeenden som inte producerats av medierna själva.

Denna rundgång är något som kännetecknar mediesamhället. Vi har nyligen lidit under en vecka i Svammeldalen med medialt skapat dösnack. För medierna är det fina i kråksången att detta strunt sänker företagens kostnader. Det krävs ju inga universitetsstudier, ingen analytisk förmåga eller kritiskt träning för att berätta om vad som sker i andra medier. Som en evighetsmaskin skådar alltså medierna sin egen navel.

Det allvarliga är inte bara den politiska korrekthet som dessa självbetraktelser ger upphov till. Från tidningar och andra medier försvinner nämligen det nya – alltså inga nyheter om världen och samhället – och ersätts med rena skåpmaten eller övningen in dödandet av tid. Dessutom lämnas större utrymma till åsiktsjournalistik i stil med Sommar-seanserna själva. Och med åsikterna dryper förstås rejäla inslag av politik in i läsarnas/lyssnarnas/tittarnas hjärnor. Och alla vet vilken politisk riktning som då gäller (även om få tyvärr kanske tänker på det under den tid seansen pågår). Det är vänsterns ideologi vi proppas fulla med, dvs de politiska idéer som omhuldas av merparten av nationens journalister.

Om jag stannar kvar vid Sommar, ska du inte tro att prataren för dagen har frihet att säga vad han eller hon vill. Först finns det regler för inslagets upplägg och genomförande. Sedan finns det censur om något inkorrekt skulle läsas in som måste raderas från sändning. Dessa spelregler gnuggas noga in – innan dagens PK-pratare släpps in på banan. Och därefter basuneras resultatet ut i nationens alla medier, med bilder och redogörelser för de kungsord som yttrats. På så vis kunde det svenska majestätet lika gärna själv kunna hålla ett tal på radion varje sommardag kl 13. Så att DN, SvD , Aftonbladet och allt vad de heter kan berätta om hans liv och gärning i tillrättalagd form…

Torsten SandströmCamilla Läckberg och Open AI

Uncategorised Posted on tis, juli 04, 2023 12:52:10

I dagens text i DN av Lotta Olsson om Camilla Läckbergs viktproblem och dess förklaring i samhällets kroppssyn påstår Olsson följande:

Det är inte Camilla Läckberg som har problem med vikten, det är samhället som har problem med idioter som dömer sina medmänniskor.”

Jag som har en benägenhet att tro på människors fria vilja hajade till. Det egendomliga svaret föranledde mig att prova frågan på Open AI Chat GPT. Därför skrev jag följande undran:

Camilla Läckberg klagar över att samhällets syn på kroppen gjort henne fyllig. Bär hon inget eget ansvar?

Nu kommer det spännande. Nämligen vad roboten svarade:

Som en AI-modell kan jag inte ge exakta och uppdaterade uppgifter om specifika händelser eller uttalanden efter min senaste träningsperiod i september 2021. Men jag kan tala om generella principer för ansvar och kroppsuppfattning.

Det är viktigt att komma ihåg att samhällets syn på kroppen och kroppsuppfattningen är en komplex fråga som påverkas av många faktorer, inklusive individuella val och samhälleliga normer. När någon uttrycker att samhället har påverkat deras kroppsuppfattning, är det inte en uteslutande avsaknad av eget ansvar, utan en erkännande av att samhället kan ha spelat en roll i deras uppfattning av sin egen kropp.

Individer bär naturligtvis också ett visst ansvar för sina egna val och hälsa. Det finns många olika faktorer som påverkar vikt, hälsa och kroppsuppfattning, och det är viktigt att ta hänsyn till den unika situationen för varje individ. Det är inte produktivt eller rättvist att endast skylla på individen eller samhället som en enskild orsak till en persons uppfattning om sin kropp.

Det är viktigt att främja en sund syn på kroppen och hälsa som inkluderar både individens ansvar och samhällets ansvar att skapa en miljö som uppmuntrar till hälsa och välmående. Det kan vara mer konstruktivt att fokusera på att stödja människor att nå sina hälsomål och trivas med sina kroppar istället för att lägga skuld och skam på dem.

Enligt min mening är svaret från ChatGPT intressant. Det är förvånansvärt väl språkligt format. Man märker dessutom en lovvärd strävan till resonemang för och mot, något som måste ha laddats ned i programvaran för ChatGPT. Svaret är alltså inte så polariserat eller kanske ledande som min egen fråga var. Det är tydligt att ChatGPT också har en form av politisk laddning, som vill undvika rabiata och smaklösa uttalanden som kan vara kränkande och skapa samhällskritik mot AI. Det sista stycket i svaret har närmast en predikande eller frälsande framtoning i den stil som svenska massmedier idag ger talrika prov på. Därför kan jag påstå att även ChatGPT har en politiskt korrekt ambition nedladdat i programvaran.

Svaret från roboten är enligt min mening faktiskt bättre än Olssons. Hon politiserar enligt vänsterns vanliga ideologi. Om Olsson skulle ersättas av ChatGPT hade alltså DN blivit en bättre tidning. Det är en spännande och löftesrik slutsats!

Torsten SandströmNu gäller det principer – inte att lyssna på religösa fanatiker

Uncategorised Posted on mån, juli 03, 2023 17:32:30

I dagarna har femtio stater – och påven i egen hög person – protesterat mo koranbränningen i Stockholm. Det har dom förstås rätt till.

I vårt land gäller som bekant frihet att såväl utöva religion som att kritisera den. Människor tillåts även att bränna såväl biblar som koraner, dvs böcker fulla av egendomliga ord och påståenden. Och de stater som protesterat kännetecknas knappast av någon respekt för oliktänkandes åsikter. Många erkänner inte ens mänskliga rättigheter – i praktiken.

Islamisternas protester är förvisso obekväma för Sverige i vissa avseenden, något som exv syns i den NATO-process som Sverige vill ro iland. Men detta innebär inte att dessa stater ska ges rätt att forma vår svenska frihet att demonstrera. Bevare mig väl!

Att svenska UD väljer att gjuta olja på lågorna går att förstå, men förefaller närmast som fånigt eller komiskt i vårt föga religiösa land. Det snarare retar kritikerna än lugnar dem.

Torsten SandströmDagens DN påminner om Pravda

Uncategorised Posted on mån, juli 03, 2023 11:32:47

För mig är det uppenbart att det sedan länge vanliga talet om strukturer saknar vetenskapliga bevis. Det rör sig egentligen bara om påståenden om tendenser, dvs mer eller mindre spretiga mönster, som saknar vetenskapligt bevisvärde. Feministernas skrin om manliga härskarstrategier är bara ett exempel, men ett tydligt sådant. Majoriteten män agerar inte som feministerna hävdar, bara en mindre del killar. Tyvärr.

I DN idag skriver aktivisten Lisa Magnusson om det ödesdigra och olyckliga polisskottet i Nanterre. Rubriken lyder:

”Det handlar inte om en enskild polis”

Vänsterns Magnusson påstår helt fräckt att det rör sig om en struktur, dvs att den franska poliskåren är rasistisk. I runda tal klumpar hon samman 100.000 polismän i Frankrike. Så agerar en politisk journalist. Tyvärr kan man vända rubriken mot henne själv och skriva ” det handlar inte om en enskild journalist”.

En snabb koll i DN:s version på nätet bekräftar politiseringen inom kåren av skribenter. Högst upp noterar jag tre separata rubriker med reportage om klimatkrisen. Därtill en bild med utropet: ”Klimatnödläge nu!! På fjärde plats hamnar ett reportage om nödläge för transsexuella, där rubriken är: ”Vi är en måltavla för trångsynta personer”.

Först på fjärde plats kommer nyheter från kriget i Ukraina. Alltså föregår fyra reportage med tydlig politisk avsikt att propagera dagens nyhet i den tidning som jag nu skriver om! Tidningen heter Dagens nyheter.

Om man öht ska tala om strukturtänk – vilket jag inte är någon vän av – så är det ambitionen inom kåren av journalister att driva vänsterpolitik som sticker ut. En av de främsta på DN är Magnusson, men hos omges sannerligen av en lång rad av åsiktsvännner…Huvaligen!

Torsten SandströmDet får vi aldrig höra i Sverige

Uncategorised Posted on sön, juli 02, 2023 17:40:41

Frankrike har många problem med djupa historiska rötter. Ett som nationen just nu brottas är kriminalitet och våldsamma protester. I fokus står en mångårig och omfattande invandring av människor som Frankrike saknat möjlighet att integrera. Nu har ett uppenbart olagligt pistolskott som dödat en ung brottsling med algeriskt ursprung startat en serie av omfattande upplopp och skadegörelse. Polismannen som skjutit är anhållen och kommer att åtalas. Trots en hätsk och upprorisk miljö i franska storstäder var skottet ett allvarligt övergrepp.

Men än värre är den franska pöbelns ohämmade angrepp på samhället. Frustration är en sak, den går att förstå och måste motverkas på rimligt vis, men våldsamma upplopp och brännande av andras egendom är något synnerligen allvarligt. Att en nation som tagit mot invandrare – alltså öppnat sin famn – ska utsättas för organiserat våld och skadegörelse går inte att försvara. Inte ens genom hänvisning till gammal kolonialism. Att kravallerna leder till ytterligare distans mellan grupper av den franska befolkningen blir grogrunden för ett eskalerat våld. Utan att våga kritisera huliganerna yrar svenska journalister om rasism inom den franska poliskåren.

Det våld vi ser i svenska förorter har också sina rötter i invandring som blivit alltför omfattande för ett ordnat mottagande. Liksom sina franska motsvarigheter bär svenska politiker genom sin passivitet ansvar för det dödliga våldet. I Frankrike vågar dock president Macron tala till de unga kriminellas föräldrar och peka på deras ansvar att ta hand om sina barn. Det är helt rätt. Men varför hör man aldrig svenska politiker höja rösten och säga det som är så naturligt i en rättsstat?

Förklaring är enkel och illavarslande. Decennier av vänsterpolitik och generationer av politiker, journalister, forskare och andra medlemmar av eliten har hukat inför vådan av en storskalig invandring. I stället har de anklagat det egna samhället för att det inte på ett korrekt vis tagit han de om de unga. Man menar menar att det är det det svenska samhället som ska bära hundhuvudet och inte enskilda individer, dvs föräldrar, ungdomar, politiker mfl som står bakom en stegrad invandring med påföljande naturliga vådor.

Till samma problembild hör vänsterns ideal för uppfostran och pedagogik. Fri uppfostran är målet. Krav och tillrättavisningar är något auktoritärt. I skolan ska inte lärarna undervisa från katedern – eleverna ska behandlas som lagkamrater och själva ta hand om inlärningen. Reprimander är något synnerligen fult. Lärarna ska i stället ta ett steg tillbaka och – i lågaffektiv anda – vägra att skälla ut den elev som beter sig allvarligt stökig. Rädslan för tydliga reaktioner är så stor att ordningsstöraren framstår som vinnare och får en bekräftelse på samhällets undfallenhet och svaghet. Jag hör talas om brottslingar som lämnar domstolen med ett flin åt domare och målsägande, för att raskt begå nya våldshandlingar.

Jag menar att Sverige måste sansa sig. Politiker och medier måste bära sitt samhällsansvar. Detta innebär självklart inte att man närmast konsekvent ska ta ordningsstörarens sida samt sträva efter att släta ut kraven på de individer som avviker från gällande regler. Att försöka förstå en regelbrytares situation är en sak, men det är ständigt nödvändigt att peka ut den enskildes eget ansvar visavi samhället. Och det ska ske tydligt och utan hukande attityder, i stil med dem som predikas av nutidens charlataner med examina i psykologi och pedagogik.

Svenska politiker och medier – tillsammans med den övriga eliten – bär till stor del ansvaret för att nationen utvecklas i fel riktning. Det rör sig i grunden om deras felaktiga val av samhällsideologi, där krav på fasthet och ansvar har stämplats som något auktoritärt. Och där flummiga visioner om frihet uppmuntrar avvikare att strunta i gällande regler för att i stället peka ut samhället som boven i dramat.

Vi ser det i såväl Frankrike som Sverige. Men presiden Macron vågar ändå – tyvärr utan att nämna invandringens problem – sätta ned foten och peka ut dem som bär huvudansvaret.

Torsten SandströmVådan med att bygga en bidragstagar-anda

Uncategorised Posted on lör, juli 01, 2023 11:54:55

Jag förstår att bidrag från samhället är ett strategiskt verktyg i välfärdssamhället, förutsatt att metoden används pricksäkert och enbart i nödfall. Den viktiga huvudregeln måste självklart vara att varje medborgare måste sträva efter egen försörjning. Den principen ska man inte sticka under stol med.

Men i Sverige tycks undantag och huvudregel ha bytt plats. Idag slussas varje dag tusentals av bidrag ut till svenska folket. Det har gått så långt att alla oavsett inkomst ges rätt till bidrag för sina barn. Här är motiveringen till barnbidrag talande. Meningen är att skapa tilltro till samhället och viljan att betala skatt. Ett storskalig och oändligt tillåtande bidragssystem – utan effektiv kontroll – skall på så vis legitimeras. Så vill vänstern och vänsterliberaler ha det.

I Svammeldalens Visby vill sossarna i dagarna gå än längre och införa en slags bidragsgaranti som hindrar att inflationen urholkar penningbetalning från samhället. Detta är S-partiets svar till den nya regeringens kloka reformkrav om ett bidragstak, som ska stoppa att bidrag på bidrag staplas på varandra. Detta är idag ett påtagligt problem, mottagaren vill inte själv försöka försörja sig på ett lagligt vis även om han eller hon är arbetsför.

Det tråkiga är att alltför många svenskar vant sig vid sossarnas bidragsfälla. Varför jobba med trista och tunga arbeten om du har en möjlighet att vara ledig och leva på bidrag. Det är inte så att jag vill tillbaka till forna tiders skambeläggning av bidragstagare. Det var bondesamhällets syn på saken. Men ändå ligger det idag mycket i – faktiskt mer än då det begav sig – att framhålla det forna Högerpartiets kritiska slagord från 1950-talet mot framväxten av en ”bidragstagaranda”. Meningen var att varje samhälle måste hålla en tydlig rågång kring kravet på självförsörjning. Det är inte barnbidrag till alla som ska vara kittet för en tsunami av dåligt kontrollerat utdelande av gåvor. Skänker som ska finansieras av andra, dvs de som betalar hög skatt.

Det bästa skyddet mot fusk och slöseri är den rågång jag talar om. Om du kan jobba och det finns arbete så ska du ta rejäla tag och inte bara stiga åt sidan och vegetera på bidrag från andra. Jag menar därför att dagens a-kasseersättning är en farlig lösning, ty den främjar andan att i onödan leva på bidrag. Så här ser det ut idag för medlem i a-kassa:

Om du har varit medlem i 12 månader eller mer kan du få ersättning baserad på din tidigare inkomst och arbetade tid. Då ersätter a-kassan som mest 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Efter det är ersättningen 70 procent av inkomsten.

Idag finns rader av sk arbetslösa och massor av lediga jobb, som nästan alla kan utföra. I stället borde systemet med a-kassa formas som en trappa. Först en kort tid med 80%, sedan en längre tid med 50% och slutligen några månader med 30%. Därefter gäller kommunalt stöd. Staten betalar normalt redan för bostad.

Läsaren tycker kanske att jag är ogin där jag sitter i min välfärd. Så kan det förefalla. Men jag säger som president Kennedy på sin tid: Fråga inte vad USA kan gör för dig, utan vad du kan göra för USA. Gäller inte samma uppmaning i Sverige? Ska sossarna och vänstern tillåtas att gripa den politiska makten genom att ständigt lova bidrag och garantier? Mediernas ansvar är att kritisera bristen på tydlig rågång mellan mellan självförsörjning och bidragsliv. Ett starkt samhälle skapas inte genom bidragslöften från ovan utan via kämpade människor som gläds över att själva försörja sig.

Torsten SandströmRättssamhället faller samman – Greta T håller i spakarna

Uncategorised Posted on fre, juni 30, 2023 12:20:03

Sverige har en tradition som innebär att medborgarna följer lagarna så länge eliten gör det. Var och en har rätt att ogilla den lagstiftande församlingens beslut, men likväl måste gällande lagregler respekteras. Detta är demokratins spelregler. Ty om någon tar sig själv rätt så riskerar följden bli att även andra gör som man själv vill i strid mot lagen.

Jag skriver detta av bland annat två skäl. Dels att invandrarnas klaner skjuter vilt omkring sig i svenska städer med många dödsfall som följd. Dels att miljötalibaner olagligt stoppar trafik och genomför aktioner på muséer och allmänna platser så att människor hindras göra det man ska och poliser tvingas rycka ut.

Denna blogg orsakas av en miljöaktion av ett 20-tal klimataktivister som på lördagskvällen blockerade vägen för fordon som skulle in till Oljehamnen i Malmö. Bland deltagarnas syns det svenska helgonet Greta T. En struntsak säger någon. Men en händelse i en kedja av olagliga svenska aktioner på senare tid. Det rör sig om unga människor som är förblindade av tron på att man har rätt att åsidosätta demokratiskt fattade lagar. En påstådd klimatkris gör – menar man – att gällande lagstiftning inte betyder någonting. På så vis blir en lokal aktion i Malmö ett tecken på en svensk demokratisk katastrof.

Jag tror att vi ser en tendens som förstärkts sedan regeringsskiftet i höstas. Tusentals besvikna miljötalibaner struntar i lagens regler och gör som man vill för att ”återställa svenska våtmarker” som protesterna ofta tycks gälla. Flera hundra år att dikningsarbete i syfte att öka svenska skördar och främja mat- och skogsproduktion menar talibanerna nu ska vändas. Bums!Tusen exstremister gör med andra ord uppror mot det svenska samhällsskicket. Uppror kan tyckas som ett starkt ord.

Men det rör sig om organiserade protester mot den svenska demokratin. Det allvarliga är att politiker och medier inte vågar säga ifrån som jag nu gör. I stället fjäskas det för Greta T:s anhang som finns bakom det uppror vi nu ser. Det vill säga ungdomar som inte respekterar några andras politiska åsikter än sina egna. Alltså ungdomar som inte vill delta i ett demokratisk samtal av ett enda skäl, dvs att de anser att den egna åsikten är överordnad idéer som majoriteten hyser.

Bakom upproret syns således grupper av vänsteraktivister. Partierna Mp, V och S måste i skarpa ordalag ta avstånd från denna olydnad mot lagen. Annars öppnas dörren för en ytterligare splittring inom svensk politik. Vänsterns valförlust och deras desperation riskerar att djupt skada svensk demokrati. Jag hör inga avståndstaganden från vänsterns ledare. Lockelsen att skära pipor i vassen tycks alltså större än respekten för rättssamhället.

Den statsminister som förlorade valet 2022, Magdalena Andersson, måste träda fram och läsa lusen av dessa inbilska upprorsmakare! Annars kan jag bara konstatera att hon på ännu en punkt – vid sidan om en utstuderad smutskastning av SD – valt linjen att splittar det svenska samhället i väntan på nästa valrörelse. I så fall tar hon en allvarlig risk.

Torsten SandströmMan ska inte lita på vrängare!

Uncategorised Posted on tor, juni 29, 2023 12:32:25

Enligt min mening har miljörörelsens utveckling till klimatskräckens apostel blivit något mycket negativt. Värnande av vår fysiska omgivning är förstås något viktigt. Förgiftning, plundring och förstörelse måste motverkas! Men inte genom överdrifter och våldsaktioner. Det ska ske i en öppen diskussion för och mot åtgärder som kan vara farliga. I detta ligger förstås en avvägning av kostnader mot intäkter. Att industrialiseringen inneburit en belastning för miljön är tydligt, men samtidigt har företagsamheten medfört högre levnadsstandard och livslängd. Avvägningen är naturligtvis svår. Men nödvändig utan tjuvknep och demagogi.

Tyvärr möter vi åtskilligt av det senare inom dagens klimatrörelse. Miljöpartiet är på flera vis en inkarnation av en farlig rörelse, som blint agerar mot minsta förändring av miljön, oavsett om den är naturlig eller icke. Man vill riva ned det samhälle som skapats av kol och olja långt innan ny teknik – som idag – finnas för nya energikällor. Partiets enögdhet är förklaringen till att jag menar det är korrekt att jämföra dess medlemmar med talibaner.

Man kan inte lita på partiets och klimatrörelsens argumentering. Den förtjänar allvarlig kritik. Idag ännu ett exempel från det pågående vimlet i Svammeldalen, förlåt Almedalen. Där pratar som vanligt ärketalibanen Stenevi strunt. Min oro stegras genom hennes fanatiska blick. Men värst är hennes ord. Vad sägs om följande citat (från SvD) i skräckens anda:

Klimatförändringarna eller rättare sagt klimatkrisen är inte längre ett hot i framtiden. Det är något som sker nu.

Klimatrörelsen har ropat på vargen under trettio års tid. Men civilisationens utlovade undergången har inte inträffat. Därför måste Stenevi nu göra våld på sedvanligt språkbruk. Framtiden är redan här tycks hon mena, dvs hotet har infriats. Hennes vrängning innebär att ordet hot – om något problematiskt som kan komma att ske – egentligen utmönstrats. Klimathot existerar inte längre. Krisen är redan här och oro (inför framtiden) är inte längre aktuellt, ty eländet är redan på plats idag. Detta trots att uppvärmningens effekter knappast är alarmerande. Möjligtvis ser vi ett mer ombytligt väder. Kanske delvis som en följd av naturlig växling av en galaktisk klimatförändring av det slag historien tidigare uppvisat. Hursomhelst är det för tidig att utropa att krisen redan är här!

Ett parti och en klimatrörelse som bluffar i sin argumentation kan man inte lita på. Naturligtvis slår många människor dövörat till. Talibanism är dock som bekant något vådligt. Klimatrörelsens medlemmar agerar med blint förakt för demokratins spelregler, något som avspeglas i ett ökat antal olagliga aktioner. Och tveksamma medborgare glömmer att kräva en öppen diskussion för och mot uppvärmningens orsaker. Då man inte kan lita på vrängare kan man ju inte heller lyssna på dem.

På alla vis är alltså Miljöpartiet och klimatrörelsen samhällsfarlig. Tyvärr är det bara så.

Torsten SandströmSvammeldalen kör för högtryck

Uncategorised Posted on ons, juni 28, 2023 12:31:19

Nu är medierna i sommarspinn, dvs alla som vill är lediga och B-och C-lagen sköter ruljangsen . De mediala ungdomar som måste jobba tillåts göra det i semestermiljön på Svammeldalen i Visby. SR kör sommarPK och SVT repriser. På SVT:s lokala redaktioner arbetar prso-elever.

Se på raden av sommarpratare! Den som skrivit om girigheten i Sverige får plats. Den som kritiserar pk och dubbelmoral får ingen chans. På detta vis handhar SR kravet på oberoende och saklighet.

Så vill skitviktiga svenska journalister ha det. Den tredje statsmakten? Hahahahah!

Torsten SandströmFrån fakta- till åsiktsjournalistik

Uncategorised Posted on tis, juni 27, 2023 12:29:22

Dagspressens ekonomiska problem har förändrat tidningarnas innehåll. Om detta har jag bloggat tidigare. Resultatet blir att rollen som tredje statsmakt stegvis avvecklas.

Den tragiska olyckan på Gröna Lund häromdagen hade förr säkert rapporterats kort och sakligt med nödvändiga intervjuer. Nu blir det känsloreportage i stil med det i SvD presenterar denna morgon. På halva först sidan ältas ”gåtan” bakom händelsen, inkluderat ett foto av Grönans VD som med en prästerlig gest officierar inför kameran. Givetvis har ett tekniskt fel inträffat i anläggningen för hisnande upp- och nedresor. I rubriken säger VD:n pliktskyldigt att det ”får inte hända igen”, trots att alla kloka vet att det kommer att ske, ty olyckshändelser tillhör bilden av billiga maskiner för förlustelser. Dessutom gäller det att locka nya besökare till Gröna Lund då den bestämda sju-dagarsfristen löpt ut för att sorgen ska hinna sjunka undan.

Det vi ser är en utveckling från kritisk faktarapportering i dagstid till veckoblaskor med enkla känsloreportage. Skillnaden mot forna tidningar som Allers och Veckorevyn är bara att en politisering tillkommit. I fallet med Grönan gäller det att rapportera förlåtande och glömmande. Annars är det normalt partipolitik saken gäller, dvs åsiktsvrövlande journalister som tar vänsterns sida och vill att läsaren ska glida med.

Anders Malmsten säger i en intervju till SvD Näringsliv (2022):

Trots den digitala trenden är det är fortfarande papperstidningen som står för de stora intäkterna. Blickar man framåt och säger att vi fortsätter i den här takten, när det gått fem sex sju år, då har man kvar tryckerier och distributionsapparat, men du har väldigt mycket färre fysiska prenumeranter.

Värre åsiktsmångling är alltså att vänta. Uppenbarligen är det övergången till digitala läsare som styr utvecklingen. Här syns en läsekrets som efterfrågar ett innehåll liknande det inom teve, dvs tjo, tjim och haderittan. På så vis tvingas välutbildade och analytiska skribenter tacka för sig och den unga generationens schamaner och navelskådare ges arbete, med Hellqvist, Schulman och Wiman som uppenbara exempel. Detta gillar svenska politiker, särskilt de med vänsterinrtiktning. På så vis bidrar även mediehus med marknadsliberal inriktning – dvs i stort sett de enda kvarvarande – faktisk till att den svenska politiska vänsterns frodas. Detta kommer – liksom idag – att avspeglas i val till riksdag och kommuner.

Torsten SandströmDomstolar ska inte vara klimatpolitiska lekstugor!

Uncategorised Posted on mån, juni 26, 2023 12:24:30

De svenska klimataktivisternas stämning vid Nacka tingsrätt – genom rörelsen Aurora – rullar vidare mot ett av mig förmodat tvärstopp. Jag tror att min prognos håller om att domstolsvägen inte fungerar för den som vill åstadkomma klimatpolitiska åtgärder. Läs om detta i min tidigare blogg med anledning av juristprofeten Ebbesson förhoppning om att domstolstalan är en möjlighet för klimatrörelsen. /https://anti-pk-bloggen.se/2022/12/02/lagvatten-i-fraga-om-klimatjuridik/

Häromdagen har svenska staten – genom Justitiekanslern, JK – yttrat sig i tvisten. Orden är för mina öron skön musik. JK menar att Auroras talan ska avvisas. Enligt JK kan den inte prövas av en svensk domstol. Kärnpunkterna är främst två. Dels anses Auroras krav som politiska, man vill att Nacka tingsrätt ska besluta om miljöåtgärder utan stöd i svensk lag. Och sådana beslut kan inte en domstol fatta. Dels saknas i svensk rätt en (eller flera) regler som förpliktar staten att agera som Aurora vill. Staten är med andra ord inte förpliktad – och Aurora inte heller berättigad – att agera på det vis som påstås i käromålet. Aurora saknar alltså en rättslig grund för sin talan. JK menar därför att tvisten ska överlämnas direkt till Högsta domstolen för ett auktoritativt uttalande. Och på så vis kan morgonstjärnan Auroras svaga ljus komma att släckas. Här är länken till JK:s intrikata argumentering.

https://www.jk.se/media/ia3cr3lc/svaromaal-aurora.pdf

Det ska bli intressant att se hur tingsrätten agerar med anledning av JK:s yttrande. Hursomhelst menar jag att det finns en tydlig prognos för att Auroras stämning inte kommer att vinna framgång redan av de procedurskäl (avvisning) som JK för fram. Märk dock att den norska motsvarigheten till HD prövat en liknande tvist i sak, men inte kunna finna någon rättslig grund för bifall, Rt 2020:34. Domstolen ogillade med andra ord klimataktivisternas talan på goda grunder. Lagstöd saknades.

Det står givetvis aktivister fritt att försöka föra talan vid domstol. Men som JK framhåller finns det tydlig praxis som slår fast att svenska domstolar inte ska vara arenor för dem som vill syssla med politisk lekstuga. Land ska med lag byggas och inte via politiska processer.

För svenska medier kommer därför processen i Nacka sannolikt att bli en stor besvikelse. Detta beror på att medierna inte insett att klimatskräckens förmedlare – dvs FN och IPCC – delvis baserar sina krav på politisk grund samt att västerlandets rättssystem däremot endast ger domstolarna makt att besluta om rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen tydligt postulerat och preciserat. En domstol är som sagt inte en politisk lekstuga. Lyckligtvis.

Det kan förvisso finnas unga jurister som vill leka tillsammans med Greta T:s kompisar i Aurora. Men en prövning i flera instanser talar ändå för att min prognos håller.

Torsten SandströmNär en stat imploderar

Uncategorised Posted on sön, juni 25, 2023 11:43:26

Demokratin ska normalt ha starka institutioner. En tydliga separation mellan olika statsorgan och deras medlemmar. Och en stat som vilar på lagstiftning och respekt för rätten som sådan. Samt inte minst fria val från ett folk som åtnjuter fri- och rättigheter. Och företagen agerar själva på marknader – med avsevärd frihet – och styrs normalt endast styrs via lagarna och inte via dekret från staten. Förvisso kan ett sådant samhälle skälva och i värsta fall gå under. Men det starka kittet mellan statskroppens olika delar och medborgarna fungerar ofta som ett stadigt murbruk. Det faller inte samman i en handvändning.

Jag skriver detta med anledning av det som i dagarna händer i Ryssland. Där saknas som bekant maktdelning ty en temporär härskare – Putin – bestämmer det mesta. Och han formar själv maktens organ som ovanifrån fylls med hans egna anhängare – låt vara att val kan hållas som ett yttre sken. I stället för fredlig kitt brukas våldsmakt, dvs domare som följer de regler som centralmakten bestämt utan ett uns av verklig folklig medverkan i ordets rätta bemärkelse. Domare som ytterst lyder diktatorn.

I Ryssland kan ena dagen Putin ses som en maktfullkomlig härskare med stora arméer. Hans vänner – oligarkerna – fungerar som flydda tiders adel, som genom pengar och vapen ska försvara och försörja sin furste. Men vips, andra dagen förlorar de sin makt. På samma vis kan ibland en oligark som vunnit storhet i furstens närhet genom sammansvärjning och vapen störta sin ledare och erövra makten över det samhälle som saknar balanserande maktcentra. En centraliserad makt kan på så vis snabbt förskjutas till en ny elit som öskar driva sina egna intressen oberoende av folket. Med god planering kan fursten på några dagar avpolletteras och ett nytt toppstyre etableras.

Mycket talar för att det jag nu skriver om stegvis håller på att ske i Ryssland. Kanske faller inte Putin omedelbart. Men hans makt hänger i en skör tråd. Förvisso har han vapen och oligarker. Men det folkliga stödet som en demokrati kan vinna saknas. Oligarker eller slavar kan göra uppror. Så går det till i Ryssland som aldrig varit en demokrati. Märk att en förödmjukad och skadad Putin riskerar att agera som en sårad tiger med allvarliga konsekvenser för världen.

Mot denna bakgrund är förstås svensk demokrati något mycket gott. Men den kan byggas djupare. Den politiska klassens makt bör minskas och åtskilliga beslut flyttas närmare medborgarna. Också lagstiftningen kan byggas säkrare och tryggare. Vidare förskräcker utvecklingen mot byråkratvälde – i samverkan med den politiska eliten. Under flummiga slagord som ”hållbarhet” drivs en hukande befolkning bakåt…Det öppna samtalet är i mångt och mycket ett sken. Var det så här vi ville ha det?

Torsten SandströmSkräck, skräck och skräck=propaganda

Uncategorised Posted on lör, juni 24, 2023 14:26:01

SvD har den 19/6 högst upp på sin digitala upplaga en stor brandgul bild med en människa som springer ut ur ett hav av brinnande skog. Ovanför läser jag rubriken:

Värmen skenar i Europa: ”Sverige kan bli vinland”

Varje dag innehåller SvD likande texter. De avser förstås att skrämma läsarna att tro på FN:s och IPCC:s skräckhistorier om jordklotets framtid. Det är inte fråga om argument för och mot en snabb uppvärmning (beroende på mänskliga CO2-utsläpp). Det är propaganda för att få funderande och tveksamma människor att acceptera SvD:s slutsats. Skrämsel är ett i historien länge brukat knep från eliten att tvinga folket till lydnad.

Skräckens budskap bli dessutom komiskt. Klimatet i ett vinland får väl närmast i normala fall ses som behagligt för växtligheten. Och svenska skördar har under föregående år varit goda. Utan att jag vill förneka att en uppvärmning för närvarande sker så tycks det inte vara en skräckens period vi står inför. Dessutom har ju den akuta klimatkrisens budskap postulerats under omkring 30 års tid. Och vi har ännu inte brunnit upp i det eldhav SvD skräms med.

SvD:s agerande pekar på en intern kris inom medieföretaget. Vilka läsare vill få pekpinnar i skallen varje dag? Vem stå ut med vänsterjournalistik av en klass som endast talibaner kan uppskatta? Tidningen är inte längre trovärdig!

Låt mig – som en motpol – avslutningsvis citera slutsatsen i Gabriel Oxenstiernas fina text samma dag i Klimatupplysningen.se (KU). Där refererar han rapporter som visar att avsmältningen av Thwait-glaciären på Antarktis inte alls är skrämmande, något som Miljörörelsens apostlar länge påstått. Det rör sig nämligen om normala värmefluktuationer under drygt 10.000 års tid. Han skriver:

Människans utsläpp av CO2 under de senaste 150 åren har naturligtvis ingen roll alls i dessa historiska variationer och är inte heller avgörande för de förändringar vi ser nu. Havsforskaren professor Anna Wåhlin menar att människan bara har en mycket liten roll i Thwaites. Hon säger: ”De snabba förändringar vi ser just nu är dock framförallt orsakade av is- och oceandynamik.” (återgivet i en tidigare artikel här på KU)

Att Thwaites skulle vara en ’domedagsglaciär’ är snarare ett massmedialt påhitt, än ett reellt klimathot. På goda grunder kan vi säga till alarmisterna att ”Sorry, men domedagen är inställd”.

Läs gärna Oxenstiernas hela text på http://klimatupplysningen.se

Torsten SandströmTitanic och medierna

Uncategorised Posted on fre, juni 23, 2023 11:54:23

Fartygskatastrofen våren 1912 då omkring 1500 människor försvann i Atlantens djup är givetvis världshistorisk. Men den har också blivit i högsta grad medial genom Hollywood. Och massdöden väcks i dagarna till liv genom en handfull galna äventyrare i en undervattensfarkost som -hör och häpna -gjorts av plast.

Den mediala dansen går vidare. På SR P1 morgonnyheter framställdes häromdagen deras uppdrag som en forskningsinsats rörande status avseende havens djup. I själva verket rör det sig äventyrslust och mediala sensationer av enklaste slag. Dvs samma tema som lockar omdömeslösa miljardärer att skjuta upp sig själva i rymden. Man är så drogad och mätt av medial uppmärksamhet att man gör allt för att utmana dödliga risker. Man kan nästan tala om planerade självmord.

I sommartider är detta förstås extra smaklig för medierna. Semestrar skapar färre nyheter. Man tillåts på så vis syssla med sig själv och presentera reportage om lågt hängande frukter man själv hängt upp i träden. Press, radio och teve fokuserar på olyckshändelser.

Snart börjar för övrigt journalisternas REA-vecka i Almedalen. Här har sossepolitiker till St Olofs minne lyckats dressera hela den svenska statsapparaten att marschera med medierna under en hel vecka i Visby. Och ett förvånat svenskt folk tvingas i någon mån dansa med i spektaklet under svammeldagsveckan. Många hundra svenska byråkrater åker dit för att dricka rosévin och inte göra någon påtaglig nytta. Byråkraterna gör det politikerna på riksplanet vill, dvs ställa upp på bjudningen som skattebetalarna betalar.

Som framgår ger jag inte mycket för svenska gammelmedier! Deras dans med politikerna är precis motsatsen till den goda tanken om en tredje statsmakt som kritiskt granskar det politiska etablissemanget. Medierna har blir ett självspelande piano. Melodin är ”allting går att sälja med mördande reklam”. Refrängen är: Pk, pk hela dagen…

Torsten SandströmStiftelsen Nobright gör bort sig som vanligt

Uncategorised Posted on tor, juni 22, 2023 09:27:17

En eller två gånger om året hör vi av den mediala Amanda Lundeteg, som är VD för en stiftelse som heter Allbright. Syftet med organisationen är att främja kvinnligt ledarskap inom affärslivet. Det verkar vara ett gott ändamål. Men i praktiken används det för propaganda. Bara för att jämlikhet inte råder inom bolagsstyrelser och på ledande befattningar kan man nämligen inte dra slutsatsen att diskriminering råder. Stiftelsen vill föra fram alla smarta kvinnors budskap. Om Lundeteg tillhör den kretsen vet jag inte, men grundtipset är negativt, vilket bygger på följande resonemang.

Nobright bortser från att kvinnor allmänt sett kan vara mindre intresserade av ledande jobb inom näringslivet. De kanske hellre väljer andra sysslor inom kultur och vård. Mycket tyder nämligen på att biologiska – dvs nedärvda – skillnader finns mellan könen. Sådana hädiska tankar är förstås tabu inom Nobright.

Stiftelsens senaste utspel har i Dagens industri skapat rubriken:

Mäktiga ägarfamiljerna får hård kritik: ”Roten till problemet”

Kritik riktas således mot några av Stockholmsbörsens tyngsta ägare, dvs finansfamiljerna Wallenberg, Douglas och Schörling. Lundteg säger: ”Här har vi roten till problemet – ägarfamiljer som duckar sitt ansvar”.

Enligt min mening ger hon prov på ytterligare inbilskhet. De tre familjerna har åstadkommit lysande ekonomiska resultat. Det normala aktiebolagets syfte är att skapa vinst åt ägarna, inte att skänka glädje och tröst åt nationens fåtal feminister. Vad är det som säger att finansfamiljernas företag visat bättre vinster med Lundetegs armé i ledande positioner?

Allbright sysslar alltså med propaganda och inte med saklig analys av kraven på kvalifikationer inom svenska styrelser. Ledamöter i styrelser rekryteras ofta från VD-nivån i framgångsrika företag. Och höga chefer från personer med erfarenhet från ledningsgrupper i sådana företag. Här är fortfarande kvinnor i minoritet. Detta bör alltså leda till att kvinnor blir mindreparten i noterade företags styrelser. En sådan rimlig slutsats verkar vara ett rött skynke för Lundeteg. Det är därför jag kallar hennes stiftelse för Nobright. Hon sysslar med politik och inte saklig analys.

Att Sven Hagströmer backar upp en sådan rörelse är en gåta som kräver en psykolog för att tolka. Då jag knappast är en vän av gissningarnas oklara konst avstår jag från spekulationer. Att svenska medier regelbundet återger Nobrights budskap förvånar mig dock inte. Här står nämligen vänsterns dogmer i högsta kurs. Nobright är på så vis en del av den svenska PK-rörelsen, där öppna samtal ersatts av propaganda.

Slutligen vill jag citera ett kort stycke i min lärobok Svensk aktiebolagsrätt, i en snart utkommande åttonde upplaga):

I såväl Ds 2006:11 som Ds 2016:32 föreslås könskvotering i noterade bolags styrelser. Båda lagförslagen har fallit. Som framgått är en vidgad kvinnlig representation önskvärd – andelen kvinnor i börsbolagens styrelser är 35 % 2022 (jämfört med 17 % 2005). EU-rätten kräver sedan hösten 2022 kvotering ifall ett kön innehar under 33 % av samtliga styrelseposter i en medlemsnations börsbolag. Det är bra att tvångsregler på så vis undviks för svensk del. Staten bör vara försiktig med att begränsa ägarnas fria val av ledamöter som innehar förtroendeuppdrag. Den feminina rekryteringsbasen är även smal. Enbart 27 % deltar i ledningsgrupper under VD och andelen kvinnliga chefer inom svensk privat sektor är blott ca 30 %. Andelen kvinnor med erfarenhet av företagsledning på VD-nivån (eller motsva- rande) ökar dock successivt. 43 börsbolag har nämligen 2022 kvinnlig VD, exv. H&M och Handelsbanken (jfr med 7 bolag 2011).

Torsten SandströmOfattbart språk i DN

Uncategorised Posted on ons, juni 21, 2023 10:37:30

Att journalisterna Elsa Kugelberg och Lisa Magnusson ägnar sig åt navelskådning i DN är nog ingen nyhet. Just nu sysslar de båda med en mysko kulturdebatt som jag inte riktigt vet vad den handlar om. Det verkar att röra sig om frågan ifall dagens arkitektur ska vara progressiv eller konservativ. Men jag vet faktiskt inte vad de snackar om. Ty deras språk är som ristade i runor. Det saknar pregnans och på så vis betydelse.

Som åldrig jurist är jag kanske förstörd av ett språk som strävar efter tydlighet (men utan att alltid lyckas). Det är ett gammeldags sätt att skriva. Men jag är också van vid att tolka ungas språk i många tusen tentamenssvar jag ställts inför. Men varken Kugelbergs eller Magnusson samtal är möjligt att tolka. Det saknas relevanta ord och vettiga definitioner av de begrepp som de två snabbt huggit in i sina nutida runor i en tid då möjlighet till klarhet och utrymme faktiskt existerar.

Deras ordväxling tycks utmynna i vem som är konservativ. Och vem som inte är det, utan måste ses som en bättre tänkare eller människa. Ty de verkar – föga förvånande – ense om att konservatism är fel och något luddigt som Kugelberg säger. Det blir hög komik. Ty om något är luddigt – i ordets vanliga bemärkelse – så är det de texter som de två försöker åstadkomma. Det blir ett fikonspråk, som vill hålla andra utanför. Och det är lika bra det. Ty det går inte att förstås vad de egentligen snackar om.

Jag är rädd för att båda inte själva vet det. Genom sin antagonism mot konservatism (som de typiskt nog inte definierar) så gör det vänsterliberalismen en stor otjänst. Och det tycker jag förstås om. Ty de tankar man möjligen anar från deras pennor är hela havet stormar. De tror sig bygga något stort som i själva verket är rena smörjan.

Tyvärr är detta något som – på ett generellt plan – kännetecknar det nya journalistiska språket. Liksom 1960-talets vänster tror man sig veta allt. Men dåtidens radikala tankevärld visade sig vara flum och inget annat. Och detsamma läser vi nu i DN via de två journalister som uppenbarligen betraktar sig själva som stora tänkare.

Konservatismen hade en del att berätta på 1960-talet. Och även nu, femtio år efteråt, står den sig väl jämfört med det flum som Kugelberg och Magnusson åstadkommer. Om det senare gäller arkitekturens utveckling vet jag inte. Men det är kanske så, delvis beroende på marknadens utveckling mot stordrift och lönsamhet.

Torsten SandströmVänsterpopulismens frodas

Uncategorised Posted on mån, juni 19, 2023 15:34:19

Sydsvenskan tillhör inte de vassaste mediala knivarna i den svenska pressens låda. Olle Lönneus är bara en kugge i de politiserande nyhetsrapportörernas krets. Alltså hörs ord från en vänstern.

Sydsvenskans Heidi Avellan uppfattar jag däremot som vänsterliberal. Men likafullt som en kraftigt politiserande aktör i en miljö som enligt Sydsvenskas egen beteckning ska vara oberoende. Så här skriver hon rubriken till en kommentar rörande Silvio Berlusconis död idag.

Populismen är nu fattigare.

Hon har bara delvis rätt. Jag saknar inte alls högerpopulisten Berlusconi. Han har bidragit till en eländig italiensk politik. Till en nation på nedgång. Nota bene har han tjänat stora pengar själv. En eländig högerpopulistisk kulturell attityd bidrar tyvärr till mina negativa slutord om mannen ifråga, även om man vid dödens stund bör visa viss respekt.

Men det Avellan glömmer – eller snarare vill glömma – är att vänsterpopulismen frodas. Hennes tidning och författarskap är starkt bidragande till Sydsvenskans vänsterinriktade och simpla kritik av den nya regeringen och dess samarbete via TIDÖ. Sydsvenskan spelar på så vis S-partiet i händerna. Tidningen backar i olika texter upp Magdalenas Anderssons skräckbudskap om att svenska barn ”hungrar”. Det är politiskt nonsens. Ingen svensk behöver svälta om man inte själv bestämt sig för detta (genom att inte söka kommunalt bistånd).

Sydsvenskan understöder även klimatskräckens budskap. Hon själv har i ett mejl till mig sagt att det sammanhänger med försiktighetsprincipen. Så länge den vetenskapliga bilden är oklar väljer tidningen -och alltså hon själv – FN:s sida. Detta sker genom att enögt framföra FN:s skräckvisioner. Således aldrig ett ord om kritikernas ståndpunkt (att detta kallas försiktighet är en gåta). FN har i decennier skriat om nära förestående skräck, men med jämna mellanrum tvingats skjuta framför sig tidpunkten för samhällets undergång. Det är inte seriöst. Men det är Sydsvenskas och andra nationella mediers linje.

Från journalistisk horisont är det bedrövligt. Vi ser ett steg mot propaganda…

Torsten SandströmMediesamhällets självupptagna och farliga människobild

Uncategorised Posted on sön, juni 18, 2023 11:11:30

Jag slukar dagligen åtskilliga svenska medier, framför allt de stora morgontidningarna och den radio och teve som vi alla tvingas finansiera. Det är klart att det finns goda rapportörer och fina reportage. Men de tillhör tyvärr undantagen. Den bild som till vardags presenteras är nämligen ytterst problematisk. Det vi ser lever alltså inte upp till det gamla fina idealet, kritiska berättelser som sakligt byggts under. Den tredje statsmaktens medier håller således på att somna in. Vi möter i stället unga journalisters bilder av sig själva och det samhälle de personligen önskar se.

En huvudlinje i den nuvarande mediebilden är koncentrationen på medierna själva. På så vis blir det kommersiella film-, teve-, bok- och musikproducenter som styr det mediala innehållet. En stor del av journalistkåren framstår därför som medieindustrins legosoldater. De skriver och talar om industrins produkter samt den kultur som dessa kommersiella företag presenterar. Bilden är i huvudsak gemensam. Till största delen rör det sig om reportage från drömfabriker i USA, London, Paris och Stockholm, dvs kärlek, sport, populärmusik och äventyr ganska lång bortifrån vanliga människors arbete och vardag.

I centrum står sex, brutalt våld, slapsticks, komik, tävling mm, dvs fenomen som presenteras på ett mänskligt plan som är annorlunda än det som majoriteten människor känner till från sin egen arbetsvecka. Vilket intresse har exv en strejk bland manusarbetare i Hollywoods drömfabrik? Och vilken spänning skapar raden av politisk korrekta sk ”Sommarpratare”. Ska de påminna om årets möte vid återvinningsstationen? Man kan säga att det är mediernas egen idealbild som visas upp och tröskas i press, radio och teve åter och åter igen. Att mönstret normalt gläder mediernas ägare är självklart. Det är för deras produkter som press, radio och teve gör reklam för.

En annan medial huvudlinje tar sikte på journalisterna själva. Förvisso sysslar som sagt ett fåtal duktiga rapportörer med mödosamt skapade analyser av inträngande slag om världen och det svenska samhället. Det problematiska är att dessa journalister är försvinnande få. Den hårda och kritiska faktajournalistiken avtar i hastig takt. Och i stället ökar reportagen av kvinnor och män som speglar sina egna personliga åsikter och livsval. Sådan journalistik är billig i dubbel bemärkelse. Det vi möter är rena tyckanden, inte sällan i form av hisnande uppvisningar i egotrippade betraktelser. Till denna bild hör på så vis även en tilltagande politisering. Och då journalistkåren, enligt tydliga studier, hyser åsikter till vänster blir följaktligen budskapet en blandning av klimatalarmism och socialism.

Det två utvecklingslinjer jag här kort lyft fram skapar en mediabild som präglas av navelskådning. Dels genom att medierna har fokus på sin egen position, dels genom att journalisterna alltmer basunerar ut sina egna åsikter. Båda tendenserna fjärmar mediernas inriktning från svenska folkets vardag. Få försöker analysera människornas problem, deras sysslor och politiska drömmar. Okej att denna utveckling jag beskriver fungerar som en snuttefilt för medborgare som jobbar hårt och saknar djupare politiska och kulturella intressen. Nutidens mediala budskap framstår således som lycko- eller sömnpiller. Hursomhelst främjar det inte ett öppet och kritiskt samtal om vardagens verklighet.

Verklighetsflykten är allvarligt i sig. Till detta kommer alltså ett tillrättalagt politiskt budskap som lutar åt vänster. Då svenska folket stiger upp från tevesoffan – trötta på den mediala verklighetsflykten – för att gå till valurnan vart fjärde år blir resultatet naturligt nog förödande. De värderingar som länge insupits av navelskådande vänsterjournalister tar ut sin rätt. Vi har i decennier sett vad vänsterns tolkningsföreträde inneburit för det svenska samhället genom en politisk oförmåga att tackla rader av strukturproblem, svårigheter som socialdemokratin allmänt sett själv skapat.

Slutligen måste konstateras att mediesamhällets självupptagenhet förefaller svår att bryta. Den bygger på starka ekonomiska incitament, dvs ambitioner att skapa vinster och på så vis kontrollera medborgarna. Följden blir att den nya tidens journalister – alltså inte den gamla generationens kritiska analytiker – faktiskt agerar som legosoldater för mediesamhällets bestånd. I stället för kritisk förändring verkar de för att konservera en verklighetsfrämmande kultur samt en egocentrerade svenska journalistik som medierna själva varit med om att bygga. I och för sig omhuldade av press-, radio- och teveföretagens aktieägare och andra intressenter.

Torsten Sandström”Alltid denna Ville Vessla”

Uncategorised Posted on lör, juni 17, 2023 11:54:41

Som någon kanske minns var Ture Sventon på sin tid bekymrad över brottslighetens framfart. Redan då hade den internationella förgreningar. Faktiskt även på den rätta sidan genom Sventons biträde och medhjälpare Omar. Den stora fienden hette Ville vessla. Om han egentligen hette något annat (som dagens anonyma skurkar i medierna) vet jag inte. Men förmodligen.

Nu till saken. Idag finns det massor med vesslor. Många begår dödliga brott och styrs av invandrarnas klaner. Detta är väl bekant. Ett självförvållat problem av svenska politiker.

Det finns tyvärr alltså rader av vesslor inom kåren av politiker, myndighetsföreträdare och medier. Dvs personer som inte själva begår brott, men som genom sina åtgärder eller passivitet de facto verkar för brottslighet. Vad sägs om ett uttalande från Fryshusets VD,Johan Oljeqvist. En man med rader av politiskt korrekta uppdrag med riktning åt vänster. Han är nu verksam inom en organisation som göds med skattepengar:

”Bara Sverige och diktaturer bygger fängelser”

VD:n tillhör den troende vänster som menar att förebyggande åtgärder räcker för att stoppa brottsligheten. Vi har nu under åtta års tid sett denna vänster vid makten. Och vad har hänt? Våldsbrottligheten har skenat. Och när nu en ny regering börjar angripa brottsligheten med tuffare regler och fler anstalter då fortsätter denna vänsterapostel från Fryshuset sin predikan. Att han dessutom vränger verkligheten gör att organisationen Fryshuset direkt borde förlora sina offentliga bidrag i väntan på en ny chef. Självklar är det inte bara Sverige som bygger fängelser. Men vårt land har ett mycket stort uppdämt behov av fängelser efter – som sagt – åtta år av sossestyre.

Det är inte så att jag idylliserar fängelser. Men frihetsinskränkningar behövs tyvärr. Och d et svenska anstaltssystemet är kraftigt eftersatt efter år av sossetänk om dels att brott är samhällets fel, dels att enda vägen är bidrag och socialarbetare som ska göra att unga integreras. Vänsterns har inte förstått att en storskalig invandring per definition skapar 2-3% brottslighet. Bara på senaste tio åren har 1 miljon nyanlända flyttat in till ett samhälle utan integration. Bara bidrag, inga låglönejobb, ty det har LO bestämt, men i praktiken rader av svartjobb … Det är således politikerna som skapat ett ökat behov av fängelser!

Att det är SvD som ger spaltplats åt Johan Oljeqvist – denna nutidens Ville Vessla – säger en hel del om vänsterns makt i Sverige. Hur ska nationen kunna komma till rätta med brottsligheten med dessa rader av femtekolonnare inom politiken, medierna och rader av intresseorganisationer?

Torsten SandströmLagstiftning in absurdum

Uncategorised Posted on fre, juni 16, 2023 15:50:41

Nästan ingen talar om följande svenska problem. Nämligen existensen av en stor svensk apparat som producerar nya lagstiftning var dag. Så väl i riksdagen, i departementet som på statliga myndigheter (efter delegation från ovan ) skrivs det varje år tusentals nya paragrafer. De är så många, så oklara och så dåligt synkroniserade att det av naturliga skäl ofta blir en soppa. De medborgare som har att rätta sig efter dem vet varken ut eller in. Och de personer som ska tillämpa dem – särskilt myndighetsanställda med svag juridisk utbildning – avfyrar skott i mörker. Här bara tre exempel.

1. För inte så länge sedan fick en svensk kommun bakläxa av Högsta förvaltningsdomstolen för att kommunen inte ville ge socialt bidrag till en person som hyrde en lägenhet i andra hand med en skyhög svarthyra. Domstolen menade inte att lagstiftningen inte skulle agera mot svartkontrakt. Lagen talade nämligen inte explicit om svartkontrakt, utan endast om den hyra personen faktiskt betalade. Läs om detta i länken som följer.

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2023/domar-och-beslut/6442-22.pdf

2. Utvecklingen av svenska friskolor är enligt min mening något positivt. Men de kräver förstås inte bara regler om offentliga bidrag. Skolorna kräver specialregler mot missbruk, exv genomföreskrifter mot skolföretag i koncernform, där bidrag slussas hit och dit mellan bolagen. Ett förbud mot koncernbyggen vore på plats. Varje skolföretag bör agera för sig och inte jaga stordrift. Men regler saknas.

Lika illa är oförmågan att reglera gymnasiebetyg som är någotsånär likvärdiga över landet . Och där glädjebetyg kan utgöra grund för ansökan till attraktiva utbildningar. Det är självklart att särskilt friskolor på så vis fått ett incitament för att rekrytera elever, som genom glädjebetyg får företräde till studier i medicin, juridik osv. Vem som helst kan förstå att centrala prov måste genomföras i betryggande former och att lärarna endast har rätt avvika från proven om det finns synnerliga skäl och att skolledningen meddelas om att beslut om undantag avses fattas.

Och vad sägs om friskolor som rekryterar elever genom löften om månatliga kontanta bidrag? Jag tar mig för huvudet. Vår reform om friskolor kräver smarta lagstiftare. Här är bristen skriande.

3. Många småföretagare landet runt jagas av paragrafer från en mängd olika lagar, som myndigheterna genom delegation (med stöd i grundlagen) utfärdat författningar om. Att bönder och andra på så vis härjas av Länsstyrelser och Naturvårdsverk via regler om skydd för olika biotoper har jag redan bloggat om. Tusentals svenskar drabbas varje år. Att de tvingas betala stora belopp för att tysta kringresande offentliga inspektörer är något allvarligt. Stora avgifter utkrävs dessutom emellanåt enbart för själva inspektionsärendet!

Lika eländigt är att landets många företagare utsätts för byråkrater som vill inspektera deras näringsverksamhet via detaljlagstiftning rörande livsmedel, arbetsmiljö osv. En föga lagkunnig inspektör i en skånsk kommun tar ut ett par tusenlappar för varje påpekande rörande hur dörrar ska placeras i kök, hur etiketter på honungsburkar ska formas, hur breda hyllor för skor ska vara, i vilken ordning ingredienser på livsmedel ska räknas upp, om tillverkaren ska tillåtas använda de egna hönsens ägg (köpta anses bättre) osv. Jag inser att viss övergripande kontroll krävs för hygien och säkerhet. I så fall ska kraft sättas in. Men att terrorisera näringsidkare men påpekanden som varken är förnuftiga eller kan motiveras med påtagliga risker är rentav en skandal i ett land som till stor del försörjs genom beskattning av de företagare jag nu talar om.

De tre typexempel jag nämnt pekar på ett farligt gift mot den svenska nationen. Giftet heter ”Lagstiftning in absurdum”. Så länge svenska politiker inte förstår hur giftet sprids i Sverige kommer vår nation att fortsätta sin vandring nedför utförsbacken. Paragrafmissbruk är en del av den svenska sjukan. I Sverige talas mycket om psykisk ohälsa. Enligt min mening är juridisk ohälsa något minst lika allvarligt. Det rör sig om integritetskränkande inspektioner, osunda krav och rentav om dumhet.

Torsten SandströmEn frälsare säger adjö

Uncategorised Posted on fre, juni 16, 2023 14:45:11

Idag meddelas att Per Bolund ska sluta som språkrör för Mp. Min första reaktion var ”gäsp”, vad betyder Miljöpartiet! Men efter närmare eftertanke känner jag glädje över att slippa höra denna dödgrävare tala.

Främst vill jag slippa huvudbudskapet om klimatkris, morgon, middag och kväll. Därefter partiets ständiga vänsterpolitik med bidrag till alla. För Mp är människans satt under förmyndare och måste därför styras och backas upp av staten som det svenska samhället nya Gud. Mp är gudomens apostel.

Det är därför omöjligt att se positivt på Mp och Bolund. Hans inblandning i nedläggningen av svenska kärnkraftverk som resulterat i en skriande brist på el och rekordhöga priser är något skandalöst och kommer att gå till den svenska historien om stora ödesmättade misstag (låt vara att det var sossarna som tvingades genomföra Mp:s politik).

Men jag tror också att det är något särkilt som irriterar mig rörande Mp. Det gäller de personer som företräder partiet. Som människotyper är de frälsare. Hatisk framför de sitt miljöbudskap. Och deras ögon förmedlar även ett hat mot meningsmotståndarna på ett vis som jag – med en rysning – känner igen från min ungdom inom vänsterrörelsen. Håkan Arvidsson, historikern, har sammanfattat 1960-talets vänsterattityd genom orden ”Vi som visste allt ”, i titeln till en mycket läsvärd bok från 2008.

Som frälsare struntade förstås Bolund i vetenskapliga sanningar. Att han utan minsta kritik köpte FN:s och IPCC:s budskap är därför inte förvånande. Men Bolunds påstående om att de svängingar som jordens axel under historien uppvisat på senare årtionden kommit att påverkas av människans utsläpp av växthusgaser måste ändå ses som det stolligaste jag hört. Sådan växlingar i jordaxelns vinkling har sannolikt skett långt innan Homo sapiens trätt fram och börjat bränna skog och olja. Och de har förmodligen större betydelse för klimatet än utsläpp av CO2. Men Bolunds budskap visar på fundamentalistens sätta att resonera. Allt kan återföras till klimatörelsens ideologi bara man tror riktigt hårt på att den måste varar sann.

Jag kommer alltså inte att sakna Bolund. Men är övertygad om att en liknande taliban kommer att över hans post inom Mp. Tyvärr. En yngre generation i Greta T:s klass. Lika ovillig att försöka moderera den av FN ledda skräckkampanjen, utan snarare villig att öka den trosvissa hetsen.

Torsten SandströmSamma nyheter på två kanaler i SVT på en söndag

Uncategorised Posted on ons, juni 14, 2023 11:30:43

SVT stoltserar över att ha omkring 50 lokala redaktioner. Dessa sänder snuttar, alla dagar utom på lördagar då det är ledigt. Vilka personer vill se sådant larv? Möjligtvis lokala politiker?

Det värsta är att de nationella nyhetsprogrammen har bantats så att de två redaktionerna på SVT i grova drag sänder samma nyheter varje dag. Bara något ny personal och små skillnader rapportering. En stående punkt är förstås klimatkrisen där Erica Bjerström och hennes kollegor håller vädergrytan kokande. På söndagar är det närmast exakt samma, bara mycket kortare på kanal 2.

Prio nummer ett tycks vara att journalister ska ha ledigt på lördag-söndag. Andra anställda med samhällsviktiga funktioner jobbar nästan varje timme dygnet om, med vård, transporter osv. Men de fina journalisterna på SVT Rapport och Aktuellt, som gärna vill kalla sig den tredje statsmakten, är i huvudsak lediga under helgerna. Men 50 lokalredaktioner sänder sina snuttar på söndagar då de centrala redaktionerna går på sparlåga.

Slutsatsen tycks given. Journalistik är inte något samhällsviktigt. Och jag är beredd att hålla med, att döma efter de tämligen ynkliga resultat som SVT uppnår. Det är allvarligt. Ty den främsta motiveringen till att medborgarna ska tvingas betala till staten för SVT är ju nyhetsservice.

Torsten SandströmGenom bidrag till klanernas tipsare visar sossarna sin långvariga oförmåga

Uncategorised Posted on tis, juni 13, 2023 15:25:11

Efter åtta år vid regeringsmakten – under eskalerat dödande och våldsaktivitet från klanernas ungdomar – kallade idag socialdemokratin till presskonferens. Tyvärr var det inte för att beklaga sin långvariga försumlighet. Nej, man vill tala om för den nuvarande regeringen, som jobbar för fullt mot brottsligheten, hur sossarnas fix ser ut: vi vill belöna dem som tipsar polisen om illegala vapen. På så vis vill vi socialdemokrater få bukt med ”gängskjutningarna”.

Inte ens fem över tolv vill man tala om att kriminaliteten sammanhänger med en storskalig invandring och utebliven integration. Man talar om ”gäng” precis som det normalt rör sig om vilka svenska pojkar som helst.

Kriminaliteten kan inte stävjas förrän svenska politiker och medier talar klarspråk. Det gäller att hårt kritisera de personer som leder klanerna och organiserar kriminaliteten. Då måste frågan om brottslingarnas ursprung upp på ordet. Det räcker förstås inte bara med straff genom beslut från ovan, från domstolar. Det svenska folket måste nedifrån organisera sitt moraliska motstånd. Visst rör det sig om unga och vilsna brottsliga män, men minsta urskuldande ord suger de åt sig med ett smil för att bygga vidare sitt hån mot det svenska samhället.

I den folkliga kamp som behövs – och som kräver hårda ord – måste socialdemokratin delta med sina många lokalorganisationer. Men i stället används dessa för att fjäska för brottslingarna och deras föräldrar. Det parti , vars statsminister inte såg brottsligheten komma (alltså Löfven), måste nu hjälpa till med att bäst möjligt stävja klanernas framfart.

Komiskt nog är deras kriminalpolitiska tips byggt på statsbidrag. Pengar till den som tipsar om illegala vapen. Detta sägs samtidigt som invandringen fortsätter över nationens gränser. För varje tusental nyanlända följer förmodligen omkring 20 färska unga klanbrottslingar.

Politiker och medier använder ett felaktigt språk för tackla klanbrottsligheten. Man talar om ”våldskapital” och gör därmed problemet könlöst abstrakt samt svårt att förstå – utan sikte på enskilda subjekt. Om man säger att det rör pojkar med våldsförmåga blir det betydligt klarare. Om man kallar dem hänsynslösa formas en än mer korrekt bild. Det rör sig ju om en form av ondska som måste fördömas och bekämpas – inte bara av samhället utan av var och en av oss.

Sossarna – och polisfacket – vill att de politiska partierna ska samlas kring en kriminalpolitik för det nödläge nationen befinner sig i. Visst är det djupt bedrövlig att människor i rad skjuts i det svenska samhället. Men socialdemokratin har inget att bidra med i en arbetsgrupp för samverkan. Det är faktiskt detta parti som länge misslyckats och som nu vill försöka hoppa på tåget, i syfte att kunna ta åt sig äran av pågående reformer. S-partiets förslag är verkligen inget att yvas över. Vidare bär partiet ett långt och tungt ansvar för en polismyndighet som saknar effektivt ledarskap. Jag förstår fullständigt att justitieministern inte vill slösa tid på att snacka med de politiker som vållat en stor del av nuvarande kris.

Torsten SandströmPolisen saknar inte bemanning, utan effektiv ledning!

Uncategorised Posted on mån, juni 12, 2023 15:36:56

Medan skotten smäller och blodet flödar i svenska städer undrar jag vad polisen hållit på med under åtta år av sosseregeringar. Okej, att det saknats regler i Brottsbalken som kunnat åstadkomma effektiva straff. Men vad har polisen gjort. Det råder nämligen ingen brist på poliser. Ett allvarligt fel tyckas vara att polisledningen inte klarar av att organisera sin viktiga verksamhet.

Detta framgick tydligt under de sk påskkravallerna. Polisen hade svag strategi, lät klanernas ungdomar ta för sig, saknade rimliga vapen (tårgas, vattenkanoner osv) och fick således ta mycket onödigt stryk. Drömmen om nyttan med lågaffektivt bemötande gick i kras. Det var polisledningens misslyckande i svensk naiv politiskt regi.

För inte länge sedan rapporterade Hanne Kjöller i DN om ett inbrott i skånska Österlen mitt på natten. Där bedrevs restaurangrörelse med med ett fint lager av vin som attraktion. Fastighetsägarna vaknade och tog foto på såväl tjuvarna som deras bil (samt bilens registernummer). Ägaren, från Litauen, bodde i närområdet. Trots åtskilliga telefonsamtal till polisen har ingen utredning startats trots att brottslingens identitet är solklar. Polisen har inte ens varit på brottsplatsen. Man skyller på personalbrist i Ystad.

I förra veckan tog jag mot en ung student på Östra real på Östermalm i Stockholm. Minst 10 poliser övervakade trafiken kring skolgården. Förmodligen hade det räckt med en eller två poliser och till nöds godtagande av lite trafikstockning. Men som jag bloggat om tidigare jobbar svensk polis i flock. Vad är trafikproblem jämfört med våldsbrott? Skeendet visar att det finns gott om poliser, men att de används fel. Trafikvakter kräver inte heller någon polishögskola.

Det vi ser är ett långvarigt missbruk av polisens resurser. Det verkar vara fackföreningarna som bestämmer hur arbetet ska utföras. Och okunniga chefer som inte vågar peka med hela handen – delvis på grund av de inte vet hur jakt på kriminella ska utföras på ett effektivt vis. Varför ska danskarna ständigt ligga flera steg före Sverige vad gäller bekämpning av brott? Svaret måste vara att socialdemokratin länge valt fel polisledning. Det som nyligen hänt mellan en jävig hög manlig chef och en annan (kvinnlig) chef som låter sig få rader av irreguljära förmåner belyser att svensk polisledning lider av en allvarlig brist avseende arbetets effektiva organisation.

Låt därför den moderata riksdagsmannen Fredrik Kärrholm, fd polis och kritiker av nuvarande ledning, forma en arbetsgrupp bestående av andra kritiker och vettigt folk i syfte att utarbeta ett fungerade kommandosystem för kamp mot brottsligheten. Och framför allt: sparka nuvarande rikspolischef.

Dessutom bör medierna rapportera om verkligheten! Berätta om att det är invandrarnas klaner som håller på att förstöra människors liv i landet. Mörka inte brottslingarnas bakgrund. Och sluta med det eviga daltandet och beklagandet av deras låga ålder. Klanernas medlemmar är livsfarliga och kallhamrade brottslingar, som saknar normala spärrar visavi en allmänhet som man uppfattar som svennar eller horor…

Det svenska samhället lider enligt min mening brist på sunt förnuft. Samtidigt lider vi av ett överskott på tilltro då det gäller att med skattepengar nyanställa personal för att lösa alla problem. Sverige är inget föredöme. Vi drabbas alla av sossarnas mångåriga och ineffektiva förvaltning av landet som skett genom partiets eget folk. På så vis är trogna sossar som verkar egenskap av anställda inom statsapparaten ett av nationens största problem.

Torsten SandströmVem vill se B-lagsspelare av könsskäl?

Uncategorised Posted on sön, juni 11, 2023 14:28:12

Nu spelas proffsgolf på Ullna utanför Stockholm. Det svenska arrangemanget bottnar i vanligt svenskt könstänkt. Damer och herrar ska tävla tillsammans, men ändå på olika villkor. Männen tyngs nämligen av att damerna spelar närmare hålet (och alltså får kortare distans). Att förklaringen är biologiska skillnader mellan könen är klart. Men tävlingar av detta slag är ändå riggade. Den duktigaste golfaren kanske inte vinner. Det kan den med rätta könet göra. Utomlands är många (män?) tveksam till denna form av tävlingar. Vem vill se att den som faktiskt är sämre kanske kommer att vinna?

Läsaren inser att jag är kritisk till dessa jippon som fullständigt omfamnar den politiskt korrekta teorin om att män och kvinnor är lika, nu förutsatt att det svaga könet kompenseras. Jag anser nämligen att män och kvinnor inte biologiskt lika. Lika lite som jag vill betala för att se på ungdomsidrott önskar jag lösa biljett för att kolla kvinnoproffs i golf, låt vara att tjejerna spelar långt mycket bättre golf än jag någonsin gjort.

För svenska medier är tävlingen på Ullna rena fyndet. Den bekräftar nämligen en jämlikhetsnorm, oavsett om den hålls uppe genom handicapregler till kvinnors förmån. Därför går svenska medier upp i högvarv. Största fokus på tjejerna med andra ord. Trots att flera proffsiga manliga spelare syns i toppen på ledartavlan är SVT:s och tidningarnas fokus på damspelarna. Detta alltså oavsett att en manlig lirare har en ledning som kan förefalla ointaglig på kvällen före sista rundan idag söndag.

Min inställning bygger inte på en negativ inställning till kvinnligt idrottande. Det är givetvis bra att alla anstränger sig. Min kritik riktar sig mot den svenska likhetsnormen, dvs att alla prestationer är lika bra mätt efter individens egna förutsättningar och att därför medborgarna bör ställa upp och se på insatser som inte tillhör toppen. Den svenska synen är närmast religiös – allt som sker med god vilja är bra. Tävlingsidrott – särskilt professionell – vilar nämligen på elitism. Varför betala för att se B-laget spela?

Jag tänker således inte följa det svenska spektaklet på Ullna. I stället kollar jag USA-touren där de bästa proffsen just nu spelar i Canada.

Torsten SandströmAtt dölja invandringens problem

Uncategorised Posted on lör, juni 10, 2023 15:59:47

Bland många navelskådande reportage i tidningen lyfter SvD:s ledarredaktion ofta fram politiskt angelägna budskap. Det är nära nog tidningens enda behållning enligt min syn på saken. Idag lyser juristen Paulina Neuding med en text som rubriceras:

Låt allmänheten få veta mer

Bakom de diskreta orden döljer sig ett viktigt svenskt problem. När de gäller invandringens dystra sidor -det finns förstås även några positiva – är det själva tystnaden om verkligheten som skrämmer. Den svenska eliten – politiker och journalister – vill inte tala om invandrarnas dominans vad gäller grov våldsbrottslighet. Neuding pekar på ett reportage i Aftonbladet om en gruppvåldtäkt i Malmö. Fem unga män med invandrarbakgrund begick för en tid sedan ett vidrigt övergrepp på en ung kvinna i Kungsparken. I stället för att skriva om att männen kommit från främmande kulturer så mörkades detta faktum. Aftonbladet talade enbart om Kille 1, Kille 2 osv. På så vis informerades inte läsarna om viktiga fakta för att förstå vad som skett.

Det rör sig om fakta avseende invandrade klaners kultur, där män ges rätt till övergrepp på kvinnor från Sverige. På så vis döljs en allvarliga sida av invandring till Sverige i stor skala, nämligen ökad brottslighet. Den svenska dogmen är tyvärr att invandrare inte ska behöva lida för en minoritets framfart. Okej, att vi nu talar om ett mycket litet antal människor av den miljon som anlänt till vårt land under de senaste tio åren. Men det rör sig ändå om flera tusen. Det är den läskiga verkligheten.

Genom tystnaden förhindras svenska medborgare från att dra korrekta slutsatser om svensk invandringspolitik. På så vis skapas en oriktig bild av invandringens problem i förfluten tid och det blir svårare att ta ställning till framtida invandring. Detta vet förstås svenska journalister. Men de är allmänt sett för en kraftig invandring genom att tillhöra den svenska vänstern som pläderar för öppna gränser (och bortser från invandringens roll vad gäller brott).

Även många svenska forskare bidrar till tystnaden. För kriminologer är det tabu att skriva om klaners och invandrares brott. Vidare blev en modig läkare från Lund polisanmäld av den statliga Etiska forskningsnämnden för att hon vågat skriva om sin forskning rörande våldtäkter av utlänningar. Åtalsanmälan är lyckligtvis nedlagd, men enbart Etiska nämndens framfart visar hur illa det är ställt i vårt land. Det är oetiskt att presentera vissa sanningar.

Jag menar att Sverige inte kommer att klara av den våldsvåg som invandrarnas klaner står bakom ifall inte medierna – utan att behöva nämna personnamn – talar om verkligheten. Om ännu fler klanmedlemmar tillåts invandra kommer rekryteringen till våldsbrott att fortsätta. Först en liten och planlagd invandring förmår det svenska samhället integrera. Enklast människor med god utbildning. Men det förutsätter öppenhet från politikernas och mediernas sida. Det krävs tydliga besked om kulturanpassning samt att hemlandets ovanor enbart ska tillåtas inom vän- och familjekrets ifall det rör sig om lagliga och fredliga traditioner. En annan väg är att skolan bara ska erbjuda språkstudier på svenska (hemlandets språk är en privatsak). Och de pedagoger som säger att hemspråk är bra för inlärning av svenska måste sannolikt bara uttala sig om människor från välanpassade miljöer.

Aftonbladet och Etiknämndens aktioner visar bara toppen på ett isberg att tystnad. Även SvD och DN har närmast konsekvent mörkat brottslingars nationalitet eller bakgrund. På så vis kan man säga att medierna har bidragit till nuvarande våldselände. Man har medvetet dolt invandringens roll.

Torssten SandströmDet onaturliga urvalet

Uncategorised Posted on fre, juni 09, 2023 16:02:46

Världshistoriens kanske mest betydelsefulla forskare, Charles Darwin, tackade den biologiska verkligheten med öppna ögon och utan skygglappar. Han sökte ett mönster i skeenden som kunde blottläggas via ögat. Och kunde på så vis lägga ett mönster utan förutfattade meningar och utan att lyssna på trosvissa epigoner. Så ska forskning fungera när den är som bäst. Han vände upp och ned på teorier som länge hindrat fritt tänkande och skapade ett nytt paradigm inom naturvetenskapen.

Tyvärr befinner sig många av nutidens naturvetare långt ifrån detta ideal. I stället för att förutsättningslöst rita en karta skaffar de sig en ritning från officiella tyckare med ibland oklar vetenskaplig förmåga. Jag tänker framför att på mängder av lego-forskare inom miljöområdet. De startar med en färdig ritning om uppvärmning pga CO2-utsläpp eller en idé om hotade arter och så kör de igång sitt arbete. En uppgift som knappast kan kallas förutsättningslös, utan snarare politiskt.

Jag komma att tänka på denna skillnad gentemot Darwin då jag läste en av de litanior som politiskt korrekta journalister ständigt levererar. Denna gång i SvD med rubriken:

Parkslide och lupiner kan komma att ge dig böter

Alltså ännu ett av de eviga skrämselreportage som sk journalister nuförtiden sysslar med. Här saknas tankar om naturliga skeenden i naturen och i stället lyfts ett politiskt program fram som människan handgripligt ska exekvera. Inte en tanke tycks finnas om hur livet på jorden vuxit fram genom arters naturliga kamp, där vissa förlorat och andra segrat. På gott och ont. Men allt styrt av olika biologiska arters inflytande. Samt inte minst av krafter utanför vår planet (som resulterat i temperaturförändringar och farliga himlakroppar).

Dagens rädsla för människans framfart har skapat forskare som vill styra människans handlingar. Alltså forskare som ömsom håller upp röda förbudsskyltar, ömsom visar gröna signaler. Som naturvän vill jag givetvis hindra miljöförstörelse genom mänskliga utsläpp av gifter och skadliga substanser (märk att CO2 sannerligen inte är ett gift, gasen kallas ju växthusets skötebarn). Vi ska alltså inte bara lyssna på skräckens apostlar, utan framför allt på de kloka som förespråkar öppenhet och kritisk vetenskap.

Naturligtvis får den som så vill gräva upp lupiner, parkslide och vresros på sin egen mark, men jag kommer inte att anta denna uppmaning. För mig är måttet rågat då ett svenskt så kallat Naturvårdsverk officiellt upprättar listor över invasiva arter och förmår dumma politiker att lagstifta om förbud. Det vi ser är motsatsen till Darwins arbete, som gick ut på kartlägga verkligheten. Naturvårdsverket är en nationell bov, som vill styra biologins utveckling. Resultatet av myndighetens framfart blir det onaturliga urvalet. Det vi ser är en aktör som framstår som Frankensteins monster. En statlig myndighet som vill forma biologin och ytterst människan.

Till detta monster betalar du och jag tyvärr skatt årligen. Och tusentals forskare läser verkets ritningar och inleder forskning på myndighetens premisser. Det kallas fri forskning. Och den används för ytterligare pekpinnar till svenska folket, som hukande böjer sig för orden: vi måste lyssna på forskningen.

På Darwin måste man lyssna samt på kritiska forskare i hans efterföljd. Men inte på de tusentals epigoner som tillämpar Frankensteins proklamationer.

Torsten SandströmRopen skalla – lika för alla

Uncategorised Posted on tor, juni 08, 2023 11:27:00

Dagens industri (DI) förmedlar som vanligt – mellan tips om rader av lovande aktieköp – vänsterns dröm om likabehandling av alla. Så här lät det hyllande budskapet den 5/6:

Chefen som införde samma lön för alla

Chefen för en arkitektbyrå tycker nämligen att jämförandet av prestationer och värdesättande av dem i pengar rimmar illa . Istället ska samtliga medarbetare få samma lön. Chefens slutkläm lyder: ”Vi vill erbjuda ett liv i balans”.

Jaja, så kan det kanske vara i ett litet familjeföretag med högutbildad personal. Men att DI skriver som man gör har en annan bäring än att peka på undantagen. Vänsterns journalister vill forma om det svenska samhället i likhetens riktning.

Lika rättigheter inom offentligheten är en självklarhet. Men för privata företag – och faktiskt även många offentliga organisationer – är det en omöjlighet. I grunden är skillnader i lön och andra jobbvillkor en drivkraft för ansträngning och förändring. Och på så vis basen för konkurrens inom en marknadsekonomi. Detta har sovjetkommunismen i praktiken bevisat för länge sedan.

Men detta vill inte socialistiska journalister erkänna. Man ser på sina rosigt kindröda vänsterkamrater och hoppas att de vid makten ska förändra verkligheten. Det har förstås många revolutionärer trott tidigare. Och miljontals av dem har förlorat spelet och tron på mirakel. Många har dessutom förlorat livet.

Alla människor är inte lika goda. Många är rentav onda. Därför leder naiva och överdrivna system för likhet normalt till katastrofer. Man kan tycka att anställda på en tidning som DI borde ha förstått detta. Men likhetssyndromet är ett beroendeframkallande gift. Den som tillåts följa den aktuella arkitektbyråns eventuella expansion kommer snart att få se hur olikhet växer fram avseende enskilda tjänster (redan idag köps säkert olika nyttigheter till lägsta pris). Var så säker! Några underhuggare riskerar således i framtiden – om vi ska ta chefen på orden – att få sina liv i obalans.

Torsten SandströmBlinda politiker!

Uncategorised Posted on ons, juni 07, 2023 10:56:01

Svenska politiker tycks vara blinda. Utvecklingen mot överstatlighet inom EU är skriande, men den politiska eliten hukar bara.

Det är ju inte klokt att EU genom ett nytt direktiv ska bestämma svenska arbetstider. Svenska lösningar om längre arbetspass (med åtföljande fritid), som anställda och arbetsgivare gillar, riskerar nu att förbjudas. Vad sjutton har unionen med regionala tidsregler för arbete att göra? Det måste väl ändå vara en nationell uppgift att bestämma hur folk ska jobba i situationer då anställda, fackföreningar och arbetsgivare är ense.

Lika blinda tycks svenska politiker vara då det gäller kommissionären Ylva Johanssons – den gamla kommunistens – förslag om en bred kontroll av all e-posttrafik (i syfet att skydda barn från sexövergrepp!!). Det vi hör är ju rena sovjetstatens (eller Kinas) angrepp mot människors integritet. Svenska politiker skruvar oroligt på sig. Men skriker inte av smärta.

Orsaken är att Sverige blivit medlem i en union som utvecklats från handelssamverkan till en överstatlig hyra. Från Bryssel kommer rader av diktatoriska krav om att vi svenskar måste anpassa oss. Vårt skogsbruk tillåts inte längre sköta sig själv – det har visat sig ytterst framgångsrikt – utan ska nu styras av EU för att skapa kolsänkor för CO2-utsläpp som andra medlemsnationer själva borde fixa.

Denna storskaliga överstatlighet kommer att kväva det svenska folkets frihet. Det är politikernas roll att dra i nödbromsen. Det är samarbete rörande handel som motiverar EU – inte en utveckling mot överstatlig styrning av frågor långt ifrån produktion och transporter. Den svenska politiska klassen har valt fel väg och vågar nu inte protestera.

Den historiska domen över svenska politiker kommer därför att bli hård. De har kört sitt eget race – inte nöjt sig med god samverkan inom handel – utan lämnar nu ifrån sig makten till en union som löper amok. Dessutom har man skickat det politiska B-laget till EU, dvs personer som den svenska politiska klassen kan avvara. Svenska medier utför dessutom inte sin uppgift att framföra tuff kritik. Alla dansar samba med den politiska klassen och jagar de få som vågar kritisera klasskamraterna i Bryssel.

Varför firade vi egentligen vår nationaldag igår? Antagligen för att dölja att vi lämnat över rodret till EU. Fy sjutton för detta politiska spektakel!

Torsten SandströmKön och ordval

Uncategorised Posted on tis, juni 06, 2023 11:36:27

Det svenska språket är förstås ständigt i förändring. Nutidens politiker och medier jobbar stenhårt för att ändra språkliga symboler. Många gånger för att slippa ta itu med de reala problemen i samhället.

Ett exemplet är att orden patriarkat och matriarkat i det offentliga samtalet har helt olika värdeladdning. Matriarkat uppfattas som något positivt, varmt och mjukt. Patriarkat är hårt och fult.

Stora delar vårt moderna ordförråd upptas av liknande politiska laddningar. Särskilt tydligt är det inom könsområdet där maktfullkomliga feminister sedan länge styrt och ställt. I smått och stort har de lyckats förändra det politiska samtalet, delvis i smyg, men oftare genom imperativ. Effekten blir att vissa för kvinnorörelsen förhatliga uttryck närmast är otänkbara i det offentliga samtalet. Försök att karaktärisera kvinnliga drar förbjuds om de anse som förminskande i till med att kvinnor ofta är beslutssvaga och böjda för konsensus. Aja-baja! Biologiska skillnader får inte utpekas mellan män och kvinnor – likhet mellan könen gäller, basta! Däremot är det helt okej att använda ordet ”killgissa”, precis som om det vore något typiskt för män.

Mer tydlig och allvarlig är tendensen att via ord driva politik som är skadlig för män inom den svenska nationen. Man kan äga att den svenska grundlagen vilar på meritokrati, dvs vid tillsättning av jobb inom offentlig sektor ska den med högst erfarenhet och skicklighet väljas. Då detta inte passar kvinnorörelsen så införs begreppet kvotering i syfte att uppnå jämn könsbalans, oavsett om antalet konkurrerande kvinnor inom den aktuella sysslan är mycket lägre än antalet män.

Det hela bottnar i en fördom om att män och kvinnor är lika. Jag menar inte att de har olika intellektuell förmåga – smartness – men män och kvinnor har sannolikt olika intressen som utvecklats genom årtusenden. På så vis blir likhetsdogmen en fördom. Men det vågar få säga. Fördomen utvecklas med hjälp av kvasivetenskapliga begrepp om ”strukturer”, som vill visa på synliga men existerande system för särbehandling, skillnader som till varje pris måste motverkas.

På svenska nationaldagen brukar vanligtvis ”moder Svea” hyllas. En vacker folklig gest. Men ändå irriterar sig rödstrumpor över att Gustav Vasa idag står i centrum 500 år efter hans gripande av makten över riket. Även om han gjort en del bra tyck Gustav ha varit en buse i olika avseende. Men en öm familjefader verkar Gustav ha varit. Ändå är han en styggelse för landet feminister. En av landets kulturtanter har därför föreslagit att unionsdrottningen Margareta i stället borde firas! Man kan bli trött för mindre.

När det gäller könsfrågor gäller det hursomhelst att vara uppmärksam på orden!

Torsten SandströmTvå politiska återfallsförbrytare skjuter sig själva i foten

Uncategorised Posted on mån, juni 05, 2023 14:44:36

I en debattartikel i DN den 3/6 kritiserar två gamla sossar – Sten Heckscher och Jerzy Sarnecki -den nya regeringen kriminalpolitik. Den beskrivs som en ”oriktad hagelsvärm”.

Det må så vara att de massiva satsningarna på skärpta straffrättsliga regler delvis kommer att missa måltavlans mitt, men några hagel kommer ändå att få effekt. Vi ser alltså hur två personer som länge fungerat som symboler för S-partiets starkt passiva kriminalpolitik ta till orda. Inte så att de beklagar sitt eget slappa och godtrogna förflutna. Nej, det passar inte självsäkra och troende herrar som dessa två. I själva verket fortsätter de på den väg som socialdemokratin alltför länge vandrat efter inom kriminalpolitiken

Ty deras förslag är en kort uppräkning av slitna idealistiska ambitioner. Man vill följande. Fler bovar måste åka fast. Möjligheten att tjäna pengar på brott måste minskas. Rekryteringen till brott måste sjunka. Alla reformer måste utvärderas vetenskapligt. Frånsett det sista slagordet, som slår in delvis öppna dörrar, rör det sig om svepande idéer som vi alla hört många gånger tidigare. Under åtta års tid har S-partiet haft möjlighet att pröva dem alla. Men mycket lite har hänt. Och nu står Sverige inför den allvarligaste grova våldskrisen i mannaminne.

Vi ser alltså hur två gamla stappliga trädgårdsmästare, som grovt misslyckats i sitt värv, nu vill ge den nya politiska ledningen för nationen goda råd. Det är patetiskt, rentav komiskt.

Bakom deras ord skymtar sossarnas credo att brott måste förebyggas. Vem vill inte det? Men hur ska det gå till? Nu har såväl regeringen Lövden som Andersson länge gravt misslyckats med detta. Därför måste den hårda verkligheten – den faktiskt stegrade våldsbrottsligheten – angripas och åratal av slappa och naiva straffrättsliga regler reformeras. Kalla det gärna en hagelsvärm. Men det Heckscher och Sarnecki under många år har predikat är undfallenhet och hopp om god tro hos unga brottslingar. De har skjutit hagel i sina egna fötter!

Vidare tror jag att folkflertalet inser följande vad gäller de kriminella. Alla människor är inte goda. Och de onda – som skadar andra – måste lära sig en läxa, som stegvis ska bli tuffare alltefter brottets grovhet. Det måste vara slut med snacket om lågaffektivt bemötande. Det som krävs i krislägen är högeffektivt bemötande. Kriminologer, pedagoger, psykologer och deras anhang har nu nått vägs ände! Så ladda gärna hagelbössan med skarpa ord.

Dessutom skriver dessa två mossiga sossar – män som tror sig känna till kriminalitetens rötter – inte ett ord om det som sannolikt är den grova våldsbrottslighetens kärna. Alltså den den misslyckade invandringspolitik som gett klanernas ungdomar och deras privata justis fria händer.

Torsten SandströmSkrota begreppet ”armlängds avstånd” inom kulturen!

Uncategorised Posted on sön, juni 04, 2023 11:07:13

Just nu drar det ihop sig till något av ett kulturkrig, dvs en diskussion med övertoner om kulturarbetares frihet att bestämma vad som ska visas på samhällets offentligt finansierade muséer, konsthallar, bibliotek, teatrar od. Den ena sidan i bataljen, den politiskt korrekta, menar något förenklat att politikerna ska fatta beslut om finansieringen, men sedan lämna innehållet till kulturarbetarna. Motsidan anser att politikerna visst ska tillåtas sätta ramar – i forma av allmänna principer – för innehållet, utan att för den skull diktera detaljerna. Alla inser att gränslandet mellan de två programförklaringarna blir oklart.

För min personliga del väljer jag tydligt den senare lösningen. För privata kulturinstitutioner gäller förstås full frihet. Men hanteringen av allmänna medel – dvs skattebetalarnas pengar – måste ske med en övergripande ambition att de folkvalda ska ha ett visst grepp över innehållet. Alltså ingen detaljstyrning , men däremot inte fritt fram för den vänsterinriktade värdenihilism som idag härskar inom den offentligt finansierade kulturen. Frågan är närmast hur pass detaljerad den politiska styrningen ska tillåtas vara.

Jag menar att problemlösningen egentligen inte borde vara så kontroversiell. Att kulturarbetarna helt skulle ha makten över innehållet tror jag få hävdar, frånsett en liten men högröstad minoritet som med glädje hälsar en möjlighet att driva personlig åsiktspolitik – normalt åt vänster – på samhällets bekostnad. Det är denna ambition som i särskilda fall, enligt min åsikt, bör kunna stoppas av politiker inom stat och kommun. Det är ju dessa som ytterst ansvarar för kulturpolitiken, dvs användningen av folkets pengar. Min och andras irritation över den flummiga principen ”om armlängds avstånd” syftar till att ge politikerna en rätt att hindra tydliga övertramp från den offentliga kulturens aktörer. Det vill säga en rättighet som de, lustigt nog, i själva verket redan har enligt svensk lagstiftning.

För att klargöra detta bör svenska kulturpolitiker sätta ned foten och försöka reglera gränslandet mellan fundamentalisterna – som förespråkar full frihet – och motsidans linje om att viss styrning av innehållet måste kunna ske genom de folkvalda. I grunden måste därför flummet om armlängds avstånd utmönstras från svensk debatt.

Landets politiska makthavare bör därför sätta ett balanserande regelsystem på plats. I form av en kort generell reglering ska landets kulturarbetare tvingas anpassa sig (oh, detta förhatliga ord) till nya spelregler. De har givetvis möjlighet att vägra. Märk väl att dessa personer – i en egen eller annans privat finansierade regi – givetvis har rätt att driva vilken kulturpolitik som helst.

Jag är medveten om att en önskad reglering kan vara svår att åstadkomma. Viktigast är kanske att båda sidors positioner slås fast, dvs att varken fundamentalism och tolkningsföreträde för kulturarbetarna ska gälla eller att en oinskränkt styrning från politikens sida avses. Hur denna avvägning närmare ska genomföras är en komplex fråga. I kulturens värld rör det sig ju normalt om smakfrågor. Det är klart att kulturprogram över tiden måste ha ett varierat innehåll – emellanåt med provokativa inslag. Däremot bör ensidiga idéinslag och återkommande politiska ställningstaganden inom kulturen vara ett område där politiker bör kunna hindra kulturarbetare från att agera på offentligt finansierade arenor.

I debatten har som bekant ”bystiga vinhorors” sagoberättande på kommunala bibliotek väckt uppmärksamhet. Jag tror ingen reagerat om transsexuella med vardaglig klädsel och framtoning getts uppdrag att läsa sagor. Men de fall som högerpolitiker reagerat över tar sikte på politiska manifestationer av en tydligt vulgär och påträngande karaktär. Detta sexuella projekt avser tydligt att riva gränser kring smaken rörande sagostunder på kommunala bibliotek, dvs en form av politisk propaganda som förvisso inte följer partipolitiska gränser. Jag kan inte se att det är fel av politiker att reagera mot att barn i ett offentligt sammanhang utsätts för vulgära former av samhällspolitisk styrning. Men gränsen kring tillåten och förbjuden politisering är som alla inser svår att dra.

Med regleringen av det gränsland jag nyss har talat om följer ett behov att i samhällets regi pröva om offentliga kulturarbetare genom sina beslut agerat inom lagens gränser (oh, detta fula ord ). Det rör sig som sagt om hur allmänna medel ska användas. Jag menar därför att en granskning bör kunna ske i en offentlig nämnd. Detta sker som bekant redan avseende frågan om hur journalister från SR/SVT ska förhålla sig till kravet på oberoende och saklig rapportering. Avseende kultur är frågan förstås knepigare. Det rör sig som sagt om smakbedömning. Men även här bör ensidighet, tydlig politisering och vulgarisering kunna prövas och i uppenbara fall genom en anmälan kunna medföra kritik av en nämnd.

Det är enligt min mening nämligen bra om moralpolitiska motsättningar lyfts fram och dryftas i offentlighetens ljus. Alternativet är annars att offentliga kulturarbetare ges ett oinskränkt tolkningsföreträde, något som tydligt syns i nuvarande kravlösa kultursyn. Att denna öppnar för vänsterpolitik inom kulturen är det problem vi ser i dagens Sverige. Vi möts ömsom av politik och ömsom av tomhet eller värdenihilism – blandat med mer sällsynta krävande och njutbara kulturinsatser. Ett än värre mönster har historien visat i Sovjetunionen och Hitlers Tyskland, men då med ett oinskränkt politiskt tolkningsföreträde. Att sopa samhällskulturen under mattan med hänvisning till en floskel om ”armlängds avstånd” är därför en mycket dålig idé. Alltså måste talet om armlängds avstånd skrotas. Det är såväl flummigt som vilseledande. Det avser nämligen i praktiken att dölja vänsterns grepp om den svenska kulturen.

Tyvärr har högerns krafter i landet ofta valt att syssla med annan verksamhet än kultur. Valet medför dock ökade arbetsinsatser och skatteintäkter för nationen. Men rollfördelningen är ännu ett skäl för att en översiktlig kontroll av den offentliga kulturens aktörer bör införas.

Torsten Sandström

PS! En intressant reaktion på min text från en läsare av Bulletin är att göra begreppet ”armlängds avstånd” ömsesidigt. Dvs kulturarbetare ska också följa denna princip och inte politisera. Men ändå menar jag att själva begreppet är flummigt. Klartext är bättre.« FöregåendeNästa »