Den 12/5 publicerade SvD en lång text där två forskare från Lund, Erik J Olsson och Magnus Zetterholm, intervjuades. De två är grundare till Academic Rights Watch 2012 (ARW). En organisation som vill värna den akademiska friheten i tider då åsiktskorridoren blir allt trängre och cancelkulturen klipper av det samtal som inte är politiskt korrekt. Utan att känna närmare till ARW har jag sett flera synnerligen goda initiativ och yttranden från medlemmars sida.

Texten har skrivits av Elisabet Andersson på SvD. Det intressanta är hur den lanseras. Rubriken lyder nämligen:

De ser kvinnor som ett hot mot universiteten

En så försåtlig presentation! Hade rubriken lytt De ser feminismen som ett hot mot mot universiteten hade jag varit nöjd. Ty kvinnor utgör inget hot, medan kvinnorörelser ibland kan göra det och feminismens gäng, slutligen, driver kamp mot det manliga könet.

De två forskarna driver inte könskamp utan en rörelse som vill att universiteten ska värna fria tankar på vetenskapens grund. Genusvetenskap är en form av kvasikunskap som dessutom kväver ett öppet samtal. Den politiskt korrekta synen i rubriken representerar däremot svenska journalisters vanligtvis inskränkta syn på samhället. ARW:s kritiska och demokratiska ambitioner förvänds till kvinnohat. De två inbjudna och deras rörelse skandaliseras. Det är för djävligt, helt enkelt!

Torsten Sandström

Please follow and like us: