Om demokratin ska fungera måste partierna vara effektiva. Här finns förstås stora risker. Det visar historien. Den ledare som har alltför stor makt över partimaskineriet kan skapa allvarliga problem. Vi ser det i Sverige där partiernas kontroll ofta blivit så stor att parlamentets ledamöter förvandlats till hukande knapptryckare med god lön.

Sedan en tid tillbaka spelas problemet upp i USA. Där ser det just nu ut som om en odemokratisk skurk och mobbare, Trump, ska ställas mot en påtagligt senil Biden. Det demokratiska partiet har uppenbart misslyckats med uppgiften att kontrollera sin ledare. En gaggig president Biden vill fortsätta och förefaller få försöka. Gårdagens valdebatt visade på en katastrof för Biden.

Nu ställs partiet Demokraterna för en ytterst svår uppgift. Då Biden av allt att döma är körd måste en bättre kandidat snabbt vaskas fram. Hur det ska gå till är svårt att säga. Men det är nödvändigt om den amerikanska demokratin ska anses levande. Möjligtvis kan partiets finansiärer, näringslivet, bli räddningen. Inom dess led finns säker starka ledare som är villiga. Biden måste i så fall avpolletteras. För detta krävs antagligen att hans själv övertalas att slänga in handduken. Men det blir i så fall en märklig lösning för att en demokrati ska ges nytt friskt blod. Finansiärerna bestämmer kandidaterna.

Torsten Sandström