Mediernas rapporter om batteribolaget Northvolts enorma problem är intressanta och har en allvarlig tendens. Förlusten har ökat till mer än 12 miljarder för 2023! Okej, att nystartade bolag inte sällan kan gå med underskott. Men ändå.

På SvD:s ledarsida idag pekar Peter Wennblad på att bolagets årsredovisning för 2023 enbart nämner ordet lönsamhet 3 gånger, medan ”hållbarhet” nämns 314 gånger! Och enligt Klas Hjort i Bulletin häromdagen innebär förlusten att varje sålt batteri skapat ett minus på 31 miljoner kronor. Försäljningen av batterier per kvartal 3 enbart gett kraft till 162 elbilar!

Trosvissa personer säger att den gröna omställningen kräver uppoffringar. Och att vinst kommer att skapas med tiden. Det är möjligt, men marknadens stöd till bolaget sviktar rejält och BMW har nyligen annullerat en mångmiljardorder.

Det särskilt allvarliga är hur dåligt underbyggda och missvisande rapporter från FN och IPCC tas för sanna och medför att hela världen – och även många affärsmän (men inte alla) – anpassar sig till de dogmer som preikas. Svenska offentliga institutioner har satsat gigantiska belopp i Northvolt. När det blåser motvind så tar Northvolt till tjuvknep i stil med de som nyss nämnts. Nämligen att ”hållbarheten” ställs i fokus och ”lönsamheten” hamnar i bakgrunden tillsammans med röda siffror. Hårda ekonomiska fakta har ersatts av storslagna drömmar.

Enligt min mening är det i verkligheten fråga om en utveckling mot något som liknar planekonomi, dvs ett fenomen som borde vara avskaffat tillsammans med Sovjetunionens fall. Vår nuvarande regering vågar inte ens ställa kritiska frågor om lönsamhet i batteriproduktion (eller för den sk grönt stål). Nya miljarder riskerar att hamna hos Northvolt. Den omskrivna nyindustrialiseringen av Norrland är ett gigantiskt riskprojekt. Kommuner i norr och svenska skattebetalare riskerar att drabbas av en supersmäll. Tyska bilföretag signalerar redan ökad produktion av bensinbilar (och hybrider).

I min blogg står det öppna samtalet i centrum. Om en kritisk diskussion tillåtits i riksdag och medier hade IPCC:s trosvissa prognoser antagligen tagits med en rejäl nypa salt. Men det svenska offentliga samtalet är inte öppet! Att ifrågasätta FN och IPCC är tabu. Northvolt blir på så vis ett tecken på en svensk sjuka som är synnerligen allvarlig. I vårt land – mer än i andra nationer – har folket piskats till att anamma FN:s skräcksyn på klimatet, dvs bilden att människan huvudsakligen skapat uppvärmningen.

Den som kan sin historia vet att vår planet haft flera perioder av varmt respektive kallat klimat. Jag har aldrig hört någon av klimatskräckens apostlar nämna eller diskutera detta viktiga faktum.

Torsten Sandström