Wall Street Journal har intervjuat 45 personer i president Bidens nära krets. Resultatet är uppseendeväckande dystert. En bild av en person med stora ”kognitiva” svårigheter tonar fram. Jag tror att att sett honom stappla fram på teve. En gamling med skeva anletsdrag och märkliga utsagor.

Häromdagen – vid en insamlingsgala för Demokraterna i Los Angelses – tvingades Barack Obama ta hand om Biden, som oväntat stannat upp och stirrat i fjärran, och leda den gamla mannen av scenen. Många i publiken undrade vad som skedde. Det vi ser är en demokratisk desinformation av väljarkåren. Biden är inte frisk nog för den uppgift som han och partiet vill axla.

Uppenbarligen har Biden makt över det demokratiska partiet och inte tvärtom. Vi ser en person som gärna vill gå till historien med två perioder som president i bagaget. En person som ingen vågar säga åt att stiga åt sidan. Självklart måste det demokratiska partiet ha en handfull lämpliga yngre kandidater, som kunde ge Trump en match. Men respekten för den sittande presidenten tycks vara alltför stor.

Världens främsta demokrati hotas av således av ett nederlag. En dement man ställs upp i ett val mot en politisk och moralsik vettvilling. Det är något som inte får hända i en demokrati. Men USA har ständiga problem med en framgångsrik kapitalism som tar strypgrepp på en hårt ansträng demokrati.

En av mina käpphästar är som bekant kritik av den politiska klassen. En annan är det starka mediesamhällets allt större kommersiella dominans. Vi ser problemen i dagens Sverige i form av vänsterns journalister, som dels getts allt större frihet att dels driva politik, dels förmedla underhållning och annat nonsens. Alltså vänsterflum och nöjen. Det passar den politiska klassen som hand i handske. Kritik mot bristen på demokratisk förnyelse uteblir. Den nya tekniken öppnar dörren för annorlunda former av folkligt inflytande. Mer demokrati kan och bör skapas. Men partiväldet är starkt. Nya aktörer stängs ute. Och framför allt ges de gamla politikerna företräde till köttgrytorna.

På så vis erbjuder Biden en blixtbild av demokratins problem. Putin och Xi Ping gnuggar händerna bakom sina höga murar mot folket. I och för sig har demokratin inbyggda hot som yttrar sig i löften utan grund, korruption, maktmissbruk, bristande insyn och svagt utkrävande av ansvar. Men det rör sig om elände som går att motverka och i allra bästa fall kanske eliminera. Varför håller svenska statsvetare tyst?

Men varken i USA eller Sverige är reformer på gång. En demokrati på tomgång hotar västerlandets framtid. Redan syns sprickor i såväl USA, EU och Sverige…

Torsten Sandström

Please follow and like us: