Rösta på Medborgerlig samling!

Visste du att EU förbjuder majbrasor och vanlig våreldning i trädgården? Tillstånd från kommunen måste inhämtas. Det har EU samt svenska politiker och myndigheter bestämt. Snart har du och jag inget kvar av den gamla och rimliga friheten att sköta oss själva i privatlivet. Därför börjar folk köra i bilkaravaner för att baxa av stora plastpåsar med avfall på kommunala tippar. Enbart invasiva arter tillåts du själv tutta på!

Det vi ser är hur EU:s federalism håller på att ta död på svenskarnas gamla frihet att sköta vardagliga och nyttiga sysslor själva. Att försiktigt elda upp kvistar och löv är såväl rationellt som bra för miljön jämfört med EU besvärliga regler. Jag tar mig för pannan då jag ser vad Avfallsförordningen kräver av dig och mig i vårstädningen.

Dessutom förvånas jag över att byråkraterna tror att reglerna kommer att följas. Vilken lantbrukare orkar följa dem? Kommer inte flertalet människor i Europa att strunta i reglerna? Reglerna är så stela och snedvridna att människor kommer att strunta i dem – särskilt i medlemsnationer där det offentliga knappt klarar av minsta ordning. Jag blir så irriterad över hur juridik kan missbrukas.

Nu ska du via ett exempel få insikt i hur korkade jurister kan tänka. Man staplar begrepp och ord i högar och kräver att du och jag ska följa. Läs själv så förstår du vad byråkrater numera kräver att du ska behärska juridiskt då det gäller att sortera avfall av olika slag. Varning för hjärnblödning! Jag citerar 3:1 i Avfallsförordningen.

Bioavfall

1 § Den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

  1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014,
  2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
  3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall.

Första stycket 3 omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.


Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 13 b § av de avfallsslag som anges i första stycket eller föreskrifter om undantag från kraven på separat insamling som omfattar avfallsslagen ska utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet eller föreskrifterna. Förordning (2022:1871).


Förordningens text är enligt min mening ännu ett bevis på att EU och svenska politiker nu kommit till vägs ände. Miljöbyråkratin har slagit till igen. Det är orimligt att lägga ned så mycket juridiskt arbete och kraft på regler som dels är oläsliga, dels är kontraproduktiva, dels är korkade. En svensk lag måste vara förankrad i befolkningens allmänna medvetande om vad som är rätt och fel. Den lagstiftningen som enbart skapar förvirring och ilska är totalt off side. Det är sånt som medför samhällsskador, förfall, uppror och liknande.

Det är därför hög tid att omvandla EU till en enkel handelsorganisation. Rösta i sommarens EU-valet på rörelser som vill slopa EU:s överstatliga kraft! Medborgerlig samling är ett vettigt alternativ.

Torsten Sandström