På morgonen idag lyssnade jag på SR P1 Morgon. I en nyhetsrapport sades följande a propå temperaturen någonstans i världen:

” Den varmaste månaden som någonsin uppmätts på jorden”

Tanken var förstås att förstärka den pågående FN-propagandan om klimatkräck. Men alla som läst sin historia vet att jordklotet under årtusenden upplevt stora temperaturskiften. För 10.000 år sedan var det ett 10.000 m högt istäcke över stora delar av Sverige! Under de senaste 2.000 åren har flera värmeperioder gått över i kyla med några seklers mellanrum.

Det mest troliga är därför att relationen mellan solen och jorden växlar så att temperaturen under decennier höjs och sänks. Det är möjligt att förbränning av kol, olja och biobränslen påverkar värmen. Men hur mycket är ytterst oklart.

Användningren av ordet ”uppmätt är infernalisk”. Den tar sikte på att termometrar använts först sedan 1800-talet. Ordet uppmätt tolkas av de flesta människor som lyssnar på SR såsom ”konstaterats” eller ”upplevts”. Genom att vränga orden vill samhällets elit – politiker och medier – lura oss att tro att värmen är något nytt som aldrig ”någonsin” inträffat.

Hursomhelst måste uttalandet på Sveriges radio ses som fake news. Och meningen är att sprida propaganda i syfte att skapa rädsla och underkastelse. Lögnen upphöjs således till sanning. Så går det till i PK-samhället. Där är det öppna samtalet stängt. Och public service bluffar.

Torsten Sandström