I medierna nämns i dagarna att svenska staten förlorar mellan 14 till 30 miljarder årligen på fusk med statsbidrag. Förlusten drabbar varje svensk med c:a 1500 till 3000 kronor per år. Det är gigantiska belopp. Till den dystra bilden hör att polisen inte förmår hantera denna brottslighet. Nästan alla polisanmälningar läggs ned. Av 159 fall som Pensionsmyndigheten polisanmälde 2023 ledde bara två till åtal!

Ofta hör man politiker säga att bidragssystemet vilar på ”förtroende”. Tanke är att människor är ärliga. Med 30 miljarder årligt fusk i nacken måste detta vara en lögn. Förtroendetanken är bara ett dåligt sätt att legitimera slöseri med allmänna medel. Ett sätt att slippa ansvar för egen oförmåga.

Detta slöseri är sannerligen en svensk politisk sjuka. Ondska finnas i det svenska samhället liksom inom andra nationer. Detta leder till brottslighet, särskilt då korkade politiker litar på skurkarna. Och en invandring på omkring 2 miljoner personer under drygt 20 års tid har öppnat dörrarna för denna storskaliga förstöring av dina och mina pengar. De nyanlända tror att de svenska kassakistorna är öppna. Vilket de tyvärr tycks vara.

Det visar sig alltså enklare att höja skatterna än att hushålla med offentliga medel. Självklart måste fler kontroller krävas innan pengar betalas ut. Och folk som fuskar måste stängas av från vidare bidrag på ett lämpligt och kännbart vis. Nu ska ännu en ny myndighet granska hur utbetalningar av allmänna medel sker. Men, om jag förstår saken rätt, rör det sig om en kontroll efter bidragsbeslut. Fler spärrar – och mycken kontroll med hjälp av AI – krävs innan en myndighet beslutar om utbetalning.

Min slutsats är att vi måste välja bättre politiker. Det är en skandal att vi år efter år röstar på partier som håller 21 regioner/landsting om ryggen där politik, byråkrati och slöseri med pengar går hand i hand. Utomlands bedrivs vården avsevärt ekonomiskt effektivare. Så låt os därför se till att politiker och byråkrater sparkas och regionerna slås samman på ett förnuftigt vis under statlig kontroll.

Kontentan av min blogg är således att den politiska klassen själv är en fiende till Sverige. Tyvärr.

Torsten Sandström