Sveriges politiker och mediers långvariga propaganda för att jordklotets uppvärmning är skapad av människan påverkar nu demokratin. Ungdomar som anförs av Greta T genomför olagliga stridsaktioner. Nu senast har dörrar till riksdagshuset blockerats.

Elitens åsikter om klimatkrisen är inte bevisade. De vilar på scenarier som lanserats av IPCC, ett organ vars ledamöter handplockats av FN (forskare med alternativa åsikter har helt sonika valts bort). Politikernas och mediernas aktioner har nu alltså fortplantats till unga människor som knappast kan besitta kunskaper av rimlig omfattning rörande komplexa skeenden runt Jorden, utan förlitat sig på att FN är en sanningssägare. Men som människor som tänker kritiskt vet är FN ett organ med egen maktagenda och därför inte fullt pålitligt.

Barnen/ungdomarna framför riksdagshuset tycker att bevisningen är klar. Det svenska samhället har alltså försatt sig själv i en knipa. Som fäder och mödrar till aktivisterna har eliten tappat greppet. Det är beklämmande att se hur demokratin nedgraderas.

Om politiker och medier handlat rätt borde man ha tillåtit en öppen diskussion om uppvärmningens orsaker. Forskningsläget är så komplext att det inte kan skada att forskare med avvikande åsikter släpps fram. Bara det faktum att de hålls utanför förstärker mångas uppfattning att det finns något obehagligt som måste döljas. Det bekräftas av trixandet med orden ”hittills uppmätt” då värmerekord slås. Lång innan bra termometrar uppfunnits – för knappt 200 år sedan – har omfattande epoker med väpnade värme och kyla existerat. Detta faktum ignoreras med andra ord, vilket bidrar till min skepsis.

Torsten Sandström

Please follow and like us: