Svenska medier försöker, trots stora svårigheter, att dölja den stora vålds- och dödsvågens koppling till massinvandringen. Man talar nästan alltid om ”gängvåld”, en etniskt neutral term. På så vis vill man undvika att peka ut vad som är typiskt för gängen, nämligen att det rör sig om klaner från exv Mellanöstern eller Afrika. Detta är mediernas bidrag till den ”upplysning” som DN säger sig bedriva. Det rör sig i själva verket om motsatsen, nämligen en vilja att dölja verkligheten. Ty den är inte korrekt att avslöja.

Nu ännu en mörkläggningsvariant. Tidningar, radio och teve skriver fortlöpande om en klanledare som man kallar ”Jordgubben”. Han heter Ismail Abdo med för mig okänd härkomst i Österlandet. Han tros ha fått sitt alias ”Jordgubben” på grund av att han varit involverad i ett livsmedelsföretag. Namnet Jordgubben är förstås ett smeknamn i ordets fysiska bemärkelse. Det är en metod för att förminska mannens bakgrund och verksamhet inom sin klan.

Mediehusens dubbelmoral är en av mina käpphästar. Journalister har som alla vet hög profil. Man vill till och med se sig som en statsmakt. Hahaha! Men i själva verket sysslar många inom detta yrke med propaganda. Man vilseleder publiken och döljer på så vis nationen verkliga problem. Detta för att framföra sin politiska åsikt.

Torsten Sandström