Som någon läsare kanske minns härskar den S-märkta Kartin Stjernfeldt Jammeh som kommunens ledare i Malmö sedan många år. I mina bloggar har jag längre kritiserat Malmö för att leva över sina egna tillgångar. För att budgeten ska ihop krävs nämligen miljardsatsningar från staten och andra kommuner (via tvångslagstiftning). Det är alltså ingen rolig berättelse om Malmö så långt.

Men den 23/56 meddelar den som vanligt okritiska och vänsterinriktade Sydsvenskan följande:

Ny internationell topproll för Stjernfeldt Jammeh

– ska leda hållbar stadsutveckling

Ska vi skratta eller gråta? Det är bara i Sverige och i kommunistiska medier som en sådan rubrik kan publiceras. Den person som inte ens kan få sin kommuns ekonomi att hålla samman av egen maskin erbjuds alltså en roll som ledare för hållbar stadsutveckling! Tala om att utse geten till trädgårdsmästare!

Men bara det att hon ges uppdraget och stadens till upplagan största medium presterar en så underdånigt hyllande rubrik är ett allvarligt tecken på det svenska samhällets politiska sönderfall. Vad händer med svensk demokrati? Även helt korkade beslut presenteras som politiska bravader!

Läsaren förstår säkert varför jag genomgående är kritisk till nutidens vänsterpolitiker. För länge sedan fullgjorde vänstern en viktig uppgift i värt land. Nu klamrar de sig fast som politiker och drar nationen i smutsen.

Torsten Sandström

Please follow and like us: