I vårt land bedrivs en naiv och försåtlig propaganda för islam. Som vän av religionsfrihet hyllar jag förstås ett öppet och kritisk samtal om religion. Trosfrågorna är en privatsak. Medierna ska ha armlängds avstånd till religiösa budskap. Rikta i stället samhällsintresset mot demokratins väsentliga problem.

Det vi ser i dagens Sverige är en tydlig tendens till att ta parti för islam. Kanske inte direkt genom stöduttalanden för Koranen od. Men genom signaler till förmån för viktiga strömningar inom islam. På så vis ansluter sig – eller åtminstone stöder – svenska medier och många vänsterpolitiker en muslimsk rörelse. Jag anar att man inte anser sig stödja heliga krig och kvinnoförtryck. Men man gör det ändå tyst genom att inte dra tydliga gränser och naivt medlöperi.

Allvarligaste är idag de rörelser vi ser vid svenska universitet till stöd för Gaza. I och med att Hamas bestämmer i Gaza blir det förstås ett stöd även för en av världens många blodiga islamska terrorsamfund. Egentligen är det vedervärdigt! Att några svenska universitetsrektorer inte vill ta avstånd från Israel eller ge Hamas stöd är givetvis sunt och riktigt. Men de utsätts för hårda påtryckningar. Och snart öppnar antagligen de mest vänsterinriktade universiteten sina dörrar för flörtande med hamaskramarna – exv den högre utbildningen i Malmö med en stor muslimsk befolkning.

Mediernas rapportörer ger dock ett allmänt stöd till dem som demonstrerar. Och på så vis indirekt stöd till Hamas´heliga krigare. På en mer grundläggande nivå arbetar framför allt SVT för att inlemma muslimsk kultur. Det rör sig förstås inte direkt om pro-hamas-apeller. Men man presenterar den muslimska kulturen precis som den vore något bra i ett demokratiskt Sverige. Att det dödliga våldet emanerar från klanernas kultur förtigs. I underhållningsprogrammen kvoteras invandrare däremot in. Och det tycks fullt naturligt att flera matlagare i SVT-program agerar inbäddade i tunga slöjor i stil med Camilla Hamid och Zeina Mourtada. I ett annars så feministiskt SVT serveras alltså kvinnor på bild iklädda manliga verktyg för förtryck!

Jag menar att det svenska samhället har stark anledning att vända blicken bort från islamsk kultur i de fall den strider mot våra demokratiska ideal. Hamas är motsatsen till Sveriges officiella drömmar. Klankulturen måste lyftas fram, förklaras och fördömas! Kvinnor ska inte i publika medier skändas genom att stängas in i slöjor! Man skapar inte integration genom flåsigt fjäskande och kramande av dåliga exempel. Det är den svenska kulturen som ska flöda. Men också analyseras och kritiseras sakligt.

Torsten Sandström