Euruptionerna inför Mellofestivalen börjar skaka Malmö. Otäcka scener riskerar att utspelas. Jippot har oklokt nog placerats i en av Sveriges mest muslimtäta kommuner. En S-riksdagsman med kontakter till Hamas kommer från Malmö. Och kommunstyrelsens S-märkta ordförande heter förstås Katrin Stjernfeldt Jameh och är kraftigt engagerad för muslimernas sak. Jag skriver detta bara som en inledning till en text som ska handla om muslimsk extremism. Malmö kan komma att skämma ut Sverige i världen…

Västvärlden har glömt Hamas gisslantagande och terrordåd i Israel. Rättare sagt vill man inte förstå att Hamas – i nutid – har inlett detta krig. Ett dåd av muslimska vettvillingar och inkrökta troende.

När Israel därefter försvarar sig för att – en gång för alla – utrota dessa terrorister så väljer vänsterungdomar i väst att sätta på sig palestinaschalar och gå till anfall mot institutioner och människor som försvarar Israels rätt tillgripa våld mot sin motståndare i kriget. Att Hamas valt en strategi att gömma sig på sjukhus, hos civilpersoner samt i tunnlar under Gaza försvårar Israels krigsinsats och – inte minst – utsätts vanliga palestinier för ett dödligt hot. Tyvärr stödjer många palestinier i Gaza Hamas. Detta innebär en möjlig dödsdom för deras familjer och barn. Detta följer av krigets lagar. Israel har rätt att bekämpa den fiende som inlett kriget och som nu försöker smita undan. Hamas ska inte tillåtas använda civila som sköldar.

De protester som nu ökar i väst är en följd av vänsterns propaganda och oförmåga att förstå gällande folkrätt. Den som attackeras av terrorister har rätt att försvara sig. Terroristerna kan inte skylla på att deras familjer och barn utsätt för krigiska aktioner. Ungdomar i väst förleds av nationella medier som inte heller klarar av folkrättens principer: den terrorist som anfaller måste räkna med dödliga motaktioner. DN är var dag full med reportage som vinklas mot Israel. Familjen Bonniers tycks har förlorat sitt grepp över DN. Där härskar vänsterns legosoldater med pennan i hand.

Mediernas fokus på oskyldiga barn som dödas är således bara ihåliga argument till stöd för terrorism. Det klanvåld vi ser i Sverige rör sig också delvis om muslimska förvillelser, dvs att den som handlar för Islam – och offrar sitt liv – alltid har rätt och blir ett helgon i himlen tillsammans med Gud. Jihadsoldaten tillåts i himlen – enigt en kvinnoförtryckande religion – älska många vackra kvinnor i sitt nästa liv.

Det är för mig nästan ofattbart att propaganda kan gripa moderna människor så att de inte förstår att de främjar Hamas terrorister. Förvisso är Israels historia och regering inte alls fläckfri. Men Israels soldater dödar inte för att bli helgonförklarade av fanatiska muslimer. De försöker följa krigets lagar. Man försvarar sin demokratiska stat – Israel! Och sina familjer som angripits av Hamas terrorister.

Torsten Sandström