Det pågår just nu en politisk kampanj som går ut på att prostituerade inte ska behöva betala skatt på sina intäkter. Det är feminister som står bakom denna PK-rörelse. Alltså wokade som är stolta över sin korrekthet. Enligt min mening är komiken stor.

Först har feministerna i vårt land lyckats med manövern att kriminalisera köpare av se, alltså när, men att legalisera själva försäljningen. Säljaren anses nämligen som ett offer och då rycker alla wokade ut. Enligt min mening ska båda parterna i detta avtal antingen legaliseras eller kriminaliseras. Men nu är lagen tyvärr som den är.

Åsikten att sexsäljaren ska befrias från skatt är absurd. I Sverige ska all affärsverksamhet beskattas. Och även anställda som tvingas jobba – trots att de själva inte önskar det – måste betala skatt. Men enligt feministerna ska undantag göras för prostituerade, som lockar män till sig för att försörja sig och sina hallickar. Varken prostituerade eller hallickar vill betala skatt.

Enligt min mening är det närmast bra att prostitution görs mindre lönsam genom beskattning. Kanske kan någon därför tänka sig att sluta med sitt värv? Men för feminister är mina ord så råa att like saknas. Att beskatta ett offer ses av dem som att lägga sten på börda.

Sådan är feminismen. För dem räcker inte jämlikhet mellan könen. Feminister är nämligen enögda. De vill se ett matriarkat. Tyvärr har de delvis lyckats. Men lyckligtvis bara delvis.

Dessutom bidrar feministernas idé om skattebefrielse till att ytterligare många kvinnor invandrar till vårt land för att sälja sex. Feministernas krav bidrar alltså till utanförskap och social elände. Men de lär sig aldrig något. För de agerar som extremister. Förnuft är en stor bristvara inom denna kvinnorörelse.

Torsten Sandström

Please follow and like us: