Ett tillfälligt och mycket trevligt möte i en kassakö på ICA Lidingö är startpunkten för denna blogg. Vårt samtal hamnade raskt i ord mot Ryssland. Min kamrat i kön kom från en estnisk familj som flytt till Sverige 1944 efter att ha betalt en stor summa i guld för att resa ut. Mannens släkt hade alltså en högre position i dåtidens Sovjet.

Han berättade att det funnits ett ministerium – eller kanske ämbetsverk – i Sovjet med fem hundra anställda som enbart sysslade med ”Försvunna tåg”. Uppgiften var att jaga fatt på tåg och järnvägsvagnar som inte fanns i verkligheten utan bara i myndighetens eget register! Det kan förefalla märkligt. Men orsaken var egentligen inte så svår att förstå. För det första innehöll registret en förteckning av tåg och vagnar som baserats på vad planen utvisade för viss dag. Men då denna utrustning inte levererat uppkom förstås ett underskott! Och orsaken till denna brist i förhållande till planen var så att säga en statshemlighet.

En annan hemlighet var att människor på avlägsna platser i detta stora sovjetrike helt enkelt stal utrustning från rälsen. Folket var med andra ord fattigt och desperat. Järnvägsbytet kunde exv styckas och avyttras eller användas för framtida behov av transporter som man gärna ville bestämma över för att få nyttiga saker snabbt gjorda.

Därför går min tanke förstås till EU detta valår. Denna betongklump av politik, planer och byråkrati! I och för sig inser jag att ett modernt samhälle behöver en viss grad av planering. Men den måste hållas begränsad och regional (nationell) ty risken för socialistisk storskalig planering är uppenbar.

Men sedan EU ersatt en tidigare europeisk handelssamverkan har en ständig federalism utvecklats med jättelika planer från Bryssel. Nu ska Sveriges skogar läggas under regler från EU så att skogsägarnas egna beslut om avverkning kan stoppas. Klimatet – dvs skeenden i natur och atmosfär – ska också bestämmas centralt. Likaså ska Sveriges älvar och andra vattendrag som skapar elkraft styras av skogsmullar från Bryssel som vet bäst (tror dom) om biologisk mångfald samt att denna måste styras centralt. Vi ser alltså planeringsivern växa fram.

Värst är att Europas företag och enskilda individer redan ligger under EU:s regelhysteri. Fria beslut hindras genom ofanliga lagsamlingar från Bryssel med texter som är närmast oläsbara för andra än byråkraterna som själva skrivit paragraferna. Europas affärsliv har därför fått en solklar negativ ekonomisk tendens jämfört med USA och Kina. Men från Bryssel hörs – liksom i dåtidens Sovjet – enbart rop på mer och mer regler och kontroll. Medan korruptionen är svår bland de sk europaparlamentarikerna så står EU:s egen mutpolis tämligen handfallen. Och snart ska nya odemokratiska stater in i EU!

Det vi ser är en skrämmande utveckling som alltså följer en idiotisk politisk plan. Därför måste förnuftiga människor rösta i kommande EU-val så att samarbetet återvänder till en europeisk organisation för handel. Till denna ska Storbritannien inbjudas. Och Ungern, Slovakien, Malta – och dessutom flera andra nationer i pipelinen – måste hållas utanför. Mitt tips är att rösta på Medborgerlig Samling. En stabilt demokratisk organisation som just vill det jag efterfrågar rörande EU.

Det är hög tid att förändra EU. Tänk på ministeriet för förvunna tåg i Sovjet!

Torsten Sandström

Please follow and like us: