Man behöver inte vara miljötaliban för att bli arg över den fiskeripolitik som bedrivs i Östersjön. Stora trålar sveper av bottnarna och tömmar sjön på fisk. En stor del av fångsten används sedan som föda i norska laxodlingar. Strandnära fiske i mindre skala får därför inte fångster som förr. Priset på torsk, strömming och sill stiger i handeln. Detta sker samtidigt som politiker, medier och byråkrater skriar över vargar, mördarsniglar, vresrosor och annat som man kallar utrotningshotat respektive invasivt.

Min tilltro till den svenska miljöpolitiken är låg. Det tycks inte spela någon roll vilken regeringen Sverige har, nationen styrs av krafter från EU. Regeringen tillåter det ena och förbjuder det andra i en virvel av dårskap. Jag anar att Östersjön är svår att reglera på grund av geopolitiska orsaker där många staters intressen ska fogas samman. Men ändå. Vem skulle tillåta trålfiske på Vänern? Där finns för övrigt inte tillräckligt med fisk för detta, men det är just vad som håller på att ske i Östersjön.

I dagarna talas det om att den vilda laxen i våra älvar kraftigt minskar. Antagligen beroende på att unga laxar inte får tillräckligt med strömming ute i Östersjön. Jag menar att det vi ser är ren politisk dårskap. Passivt åses hur miljön raseras. En miljöpolitik som direkt leder till miljökatastrofer. Samtidigt som medierna varje dag ylar om andra frågor avseende miljön.

Sverige är uppenbarligen av banan. Detta på grund av att politikerna agerar som vettvillingar. Det är inte klokt!

Torsten Sandström