Anna Kinberg Batra och Maria Arnholm har båda utan synbara meriter – mer än politisk jobbande – fått höga jobb inom staten med god lön. Den förra anställer sina privata kompisar. Den senare åker taxi hem till sin privata bostad. Moderater och Liberaler måste reagera med avsky!

Jag menar att Kristersson som statsminister måste statuera exempel. Ämbetsmän och ämbetskvinnor ska följa regler som merparten nybörjare i offentlig tjänst känner till. Att de fått sina jobb i egenskap av medlemmar av den politiska klassen tycks uppenbart. Ändå – eller kanske särskilt på grund av detta – måste regeringen visa att den egna partieliten följer normala spelregler. Gräddfiler bidrar till det politikerförakt som är utbrett i vårt land. Särskilt personer som agerat lagstiftare – och satt press på vanliga människor – måste respektera regler man menar att andra måste underkasta sig. Annars visar de förakt mot folket.

Det gäller givetvis folkets förtroende för politiker och ämbetsmän. I ett rättssamhälle måste höga offentliga chefer för det första anställas på sakliga meriter. Och för det andra måste de följa bestämmelse som är självklara för majoriteten av offentligt anställda. Varje student i vårt land känner till de regler som de två struntat i. Även kvinnor måste förstås visa vilja att följa vanliga regler. För vilken kvinna vill få ett högt jobb främst på grund av sitt kön!?

Torsten Sandström

Please follow and like us: