Så här på midsommarafton finns det anledning av fungera över hur den politiska eliten i alla tider försökt kontrollera folket. Morgondagens helgdag är ett urgammalt exempel, med rötter kanske ett par tusen år tillbaka i tiden (om inte längre). Lövade stänger har länge rests till solens och sommarens ära. Festligheter av olika slag har kopplats till kalendern så att människor i lagom omfattning ges tillfälle att leva ut sina känslor. En metod att lätta på trycket från eventuella omstörtande idéer.

I moderna tider har vi massmedier som fyller en liknande uppgift. Och gör det mer effektivt, tyvärr. Efter nästan hundra år av sossemakt över Sverige har vänstern ett stabilt – men inte oinskränkt – grepp över vårt land. Medierna rapporterar inte längre sakligt om politik – mer än undantagsvis – utan propagerar på ett mycket raffinerat vis. Journalister – vilkas politiska åsikter är anonyma eller rättare sagt inte officiella – pläderar dagligen i spalterna.

Om detta allvarliga samhällsproblem har jag bloggat ofta. Sak samma om den kult som inleds i morgon, då landsplågan ”Sommar i P1” ska släppas loss. Hundra procent PK är slagordet. Att utses till sommarpratet är ungefär som att installeras som biskop. Personen ges rätt att lägga ut den politiskt korrekta synen på tillståndet i nationen. Att majoriteten är slätkammade personer som sover gott om natten tror jag Julius Caesar skulle ha nickat bifall till. Givetvis enstaka modesta kritiker, men framför allt en tsunami av predikanter inom åsiktskorridoren. Alla noga utvalda för att kontrollera folkets tankar på ett lagom vis.

Det rör sig i grunden om befästandet av en antikverad svensk modell, som påminner om de skrån som förr kontrollerade näringarna i städerna. Vänsterns apostlar tar i åtta fall av tio hem spelet. I fokus står en mängd skilda samhällsfrågor. Modellen anses som något heligt. En svensk generaldirektör för medlingsinstitutet är i medierna kritisk till hur Tesla försöker värna sin rätt att vägra sluta kollektivavtal. Men vägran att kontraktera är en upphöjd rättighet i Västerlandet. Det talas nästan aldrig om detta. Ingen säger heller att direktören ifråga tidigare varit anställd som ekonom inom LO! Vi ser Sverige i blixtbelysning mitt i sommaren.

Urvalet av sommarpratare är så hårt styrd så att även de enstaka personer som kvoterats in för att representera tankar till höger framstår som vänsterliberaler. Den svenska modellen är därför enligt min åsikt en samhällsfara då den inskränker ett öppet samtal.

Glad midsommar, om du orkar….

Torsten Sandström

Please follow and like us: