SD-ledaren Åkesson har än en gång lockat gammelmedierna till anfall. Han har talat om att invandringen till Sverige inneburit ett ”folkutbyte”. Jag som är skadad av juridik har lite svårt för hans term – vad menar han att har bytts mot vad? Men jag förstår hans andemening att en stor befolkningsförändring är på gång eller redan har skett.

Flera gånger har jag pekat på att antalet invandrare till Sverige under de senaste tjugo åren uppgår till 2 miljoner. Från 8 till 10 miljoner inom en relativt kort tidsrymd. Det rör sig om en ökning av folkmängden i den svenska nationen på omkring 25 %! Det är något synnerligen anmärkningsvärt. Ingen så liten nation som vår har utsatts för ett liknande experiment. Dessutom är foltktillväxten något som självfallet skapat rejäla samhällsproblem, mätt i exv skolstök, våldsbrott och offentliga bidrag samt merkostnader. Visst måste man kunna tala om en synnerligen problematisk befolkningsökning.

Den som inte erkänner detta måste vara blind. Men för svenska medier och journalister är ett erkännande tabu. Det är 100 procent inkorrekt. Globala folkvandringar anses av dem som något gott. Vägran att erkänna farliga fakta är ett tecken på att det svenska samtalet är stängt. Och detta sker i ett samhälle som gärna påstår sig vara öppet!

Mediernas passivitet – eller vägran att se sanningen i vitögat – är främmande för en demokrati. Att det leder till ett anfall mot den som bryter mot tabut är beklagligt men på sitt sätt tyvärr logiskt. Medierna sysslar inte främst med upplysning, utan med politisk propaganda.

Torten Sandström