Jag läser i tidningen att FN-församlingen i New York hållit en tyst minut för Irans president som nyligen omkommit i en helikopterkrasch. Alltså en hyllning till den man som kallas ”Slaktaren i Teheran” med mängder av politiska frihetskämpars blod på sina händer. Vad är det som sker?

Vidare önskade häromdagen Karim Khan, högste åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC), att en häktningsorder skulle utfärdas mot bla Israels premiärminister och några Hamasledare. Motiveringen är folkrättsbrott. Men det är Hamas som har startat terrorn och dödandet. Israel för ett omfattande försvarskrig. Utan tvekan bedriver Karim Khan politik under ICC:s täckmantel. Märk att det ”bara” rör sig om beslut inför en åtalsdomstol, mot en individ, alltså inte att ställningstagande av den internationella domstolen, mot nationen Israel, ICJ. Men vi ser vart vinden blåser, tyvärr.

Ytterligare ett annat exempel. För omkring en månad sedan ansåg Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg att Schweiziska staten brutit mot den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Orsaken är att Schweiz inte – enligt domstolen – gett ett antal äldre kvinnor det rättsliga skydd som man menar att de behövde och hade rätt till enligt konventionen. Tillräcklig lagstiftning saknades med andra ord (enligt domstolen!). Motiveringen var bristen på rättsliga åtgärder mot klimatets uppvärmning. Detta hotade kvinnornas ”privat- och familjeliv” – hör och häpna- menade domstolens 14 ledamöter. Vad har privat- och familjeliv med fysiska processer i atmosfären att göra? En brittisk domare protesterade och ansåg att domstolen var obehörig. Läs mer om domen i min blogg från den 3/5.

Det vi ser är inget annat än en folkrättslig cirkus. Folkrätten breder ut sig, på gott och ont. Problemet rör reglernas gummikaraktär och att de därför fungerar som bas för politiskt troende. Därför använder politiska aktivister allt oftare folkrätten för sina egna personliga mål. Jag reser förstås ragg. Rätten missbrukas av politiska skäl. Folkrätten smutsas ned av politiska aktörer som agerar bakom dörrarna för internationella juridiska organ. Deras åtgärder är katastrofalt dåligt genomtänkta. Om folkrätten missbrukas riskerar världssamfundets stater att dra tillbaka sitt stöd för regleringen av umgänget mellan stater. USA är sedan länge skeptiskt!

Ett liknande missbruk av folkrätten sker fortlöpande i Kina och Ryssland. Paragrafer vrängs och vinklas med andra ord för politiska syften. Det är inte Rule of law, utan Rule by law! Land ska byggas med lag! Inte med politik. Men få vågar i västerlandet kritisera folkrättens politiska aktivister. Det rör sig om människor som inte funderat över Rule of law, dvs att lagar tydligt ska styra exakt och inte bara användas som förevändningar för politiska beslut.

Torsten Sandström

Please follow and like us: