Sossarnas brist på egen politik är gränslös. Fullständig tomhet råder nämligen. I annonsen ovan vill man påvisa att svenskt public service är en garanti för demokrati. Och att det nyligen presenterade (och tama) förlaget om minskade pengar till SR/SVT hotar svensk demokrati.

För att göra det använder sossarna ett antal länder där statstelevisionen fullständigt driver politisk propaganda (Ryssland) eller åtminstone fått en formell styrning till regeringars förmån (Ungern & Slovakien). Det rör ju sig om formell eller direkt kontroll av medierna. Vad har dessa utländska medier med den svenska verkligheten att göra? Ingenting.

I Sverige kontrolleras SR/SVT informellt. Dels genom de två företagens politiska ägare, dels – och framför allt – genom att anställda journalister i praktiken tillåts göra egna och fria politiska val i strid mot lagstiftningens krav på oberoende rapportering. Alltså via informell propaganda. Dessutom används SR/SVT sina kanaler som sockerbitar – dvs med underhållningsprogram som lockbeten – till de egna nyhetskanalerna som är proppfulla med vänsterjournalister och klimatskräckens hysteriker.

Märk att det svenska lagförslaget endast vill minska SR/SVT:s budgetar i begränsad mån. Det rör sig alltså inte om något existentiellt hot mot det oberoende som i nutid ändå inte efterlevs. Att helt slopa tvångsbetalningar – via lag – till SR/SVT är däremot per definition en frihetsrörelse, i och med att statligt kontrollerade medier försvinner. Det är inte staten som ska sörja för medierna. Du och jag ska fritt välja! En nations medier ska själva fritt konkurrera om lyssnarnas och tittarnas intresse.

Enbart själva fiktionen om att SR/SVT är oberoende är galen. Det – om något – påminner om Ryssland. Vi ser dagligen och stundligen hur svenska public service´ journalister bedriver propaganda genom att rapportera om X och inte om Y eller Z. Var och varannan dag predikar Erica Bjerström klimatskräck. En person, som är uppvuxen inom miljörörelsen, tillåts utan flygskam resa jorden runt för att skrämma SVT:s tittare till underkastelse. Det är ju inte klokt!

A propå det sista. Vad sägs om C-partiets valaffisch som jag stötte på i morse?

Vem förnekar klimatet? Frågan rör uppvärmningens omfattning, timing och delförklaringar.

Torsten Sandström

Please follow and like us: