Idag är det bevars internationella kvinnodagen. Egentligen är det i princip samma jippo som igår, dvs första torsdagen i mass. Den småländska varianten har dock en humoristisk vinkling av något som inte är särskilt märkvärdigt. Men så är det inte med kvinnodagen. Här rör det sig om politiskt allvar!

Nu ska landets flesta journalister – merparten är kvinnor – försöka få Sveriges befolkning att tänka som feminister vill. Medierna är fullproppade med propaganda. Några inslag har i och för sig vettiga syften. Men det är den totala mängden, inbilska propåer, på samma dag samt med ett propagandist syfte som skorrar, enligt min mening.

Medier och journalister ska nämligen, såvitt jag förstår, inrikta sig på vad som skett och rapportera om dessa fakta. Kvinnodagen vilar i och för sig på en tung bakgrund av åtskilliga exempel på diskriminering ( i tider då en negativ särbehandling tyvärr hade stöd i svensk lagstiftning). Men denna epok med officiella övergrepp är passerad. Även om jämställdheten inte är perfekt så är många skillnader mellan mäns och kvinnors attityder och livsval uppenbarligen beroende av biologiska skillnader. För detta är feminismen blind. Därför blir också samtalet om jämställdhet så förvridet.

Det som händer i dag visar på ännu en svensk sjuka. I en epok då individens frihet annars hyllas så vill politiker och journalister få alla att marschera i samma takt. I en lång rad vill man att vi alla ska buga och bocka åt dagens massiva propagandakör. Det rör sig inte om rapporter från journalister om fakta. Utan om propåer om hur vi ska tänka och tycka idag och i morgon i en lång rad politiska frågor. Det vi ser är en fundamental och negativ förändring inom mediasamhället. Från rapportering om fakta till politiska propaganda. Med andra ord från en öppen diskussion till bönemöte. Sverige är det land där eliten vill att vi alla ska gå i samma takt.

Denna febrila politiska styrning är något allvarlig. Inte bara för att det rör sig om propaganda. Utan för att landets politiker och medier flyr från att koncentrera sig på den svenska nationens stora politiska problem. Dvs de surdegar som faktiskt går att lösa.

Torsten Sandström

PS! Sverige blev igår medlem i NATO. Bravo. Men iIdag startar mediernas samfällda propagandasvall med inriktning på förbud mot att svenska soldater ska tvingas gå ut i krig samt mot att NATO ska förvara kärnvapen på svenskt territorium. Plötsligt är tanken om avskräckning genom NATO puts väck. DS

Please follow and like us: