Nystarter är förstås osäkra fenomen. Men om det bara drabbar kapitalister finns det ingen anledning att gråta. De chansar inte sällan med egna pengar. Men i batteribolaget Northvolts fall har stora pengar – minst 88 miljarder – satsats med offentliga medel, dvs dina och mina pengar.

Svenska politiker har alltså i åratal uppmanat Riksgälden, pensionsfonder och andra att satsa på Northvolt och andra så kallat gröna företag. Landets många miljötalibaner hurrar. Men Nortvolts affärer har under ett par års tid gått allt sämre. Bolaget är bokfört till omkring 60 miljarder, trots att enbart en dryg miljard intjänats. BMW tror inte längre på leveranser av batterier från Skellefteå. Northvolt skrinlägger en planerad svensk fabrik i mellansverige. Du och jag har som skattebetalare anledning att räkna med en smäll.

I ett öppet land måste åsikter brytas om viktiga frågor. Enskilda ekonomer och ett fåtal journalister vågar höja ett varningens finger. Men majoriteten svenska politiker traskar i miljötalibanernas fotspår. Så kallad grön ekonomi behöver nämligen inte vara lönsam, den är ju så god, antas det. Därför kommer fortsatt nya offentliga medel att slängas på Northvolt samt till Norrlands svindyra gröna stålföretag som inte kommit igång.

Att ta risker med andras pengar är hur enkelt som helt. Det är just vad som sker i Norrland. Om bolagen går omkull måste dessutom stora stöd utbetalas till de kommuner i norr som gått med på att bli lurade. Tala om dåliga affärer!

Torsten Sandström