Tyvärr kommer på kort tid allt fler allvarliga fakta fram kring landshövdingen Anna Kinberg Batras framfart på Länsstyrelsen i Stockholm, nationens viktigaste.

Allt pekar på att hon agerat systematiskt fel i flera personalfrågor samt även i en fråga om betalning av ovidkommande representation. Hon har under kort tid som chef agerat som om hon företrädde ett eget bolag. En fatal avsaknad av kunskap har visats om hur offentlig förvaltning ska bedrivas. Alltså brister avseende den kompetens som grundlagen kräver för anställning av en myndighetschef. Initialt har hon dessutom med ett smil avvisat kritik. Bilden av en politisk furstinna tonar med andra ord fram.

Moderatregeringen har således begått ett allvarligt misstag genom att utse en avsutten partiledare för M-partiet till landshövding. För statliga jobb krävs mer än Handelshögskola och politiska uppdrag. Det är förtjänst och skicklighet saken gäller avseende Batra själv och dem hon anställt. Regeringens beslut att ge Kinberg Batra jobbet på Länsstyrelsen visar i sig nämligen ha baserats på vänskapskorruption. I en rättstat måste en regering klargöra att så kan statlig förvaltning inte bedrivas.

Märk att den tidigare regeringen tvingats backa från att ge Thomas Bodström samma jobb. Trots att residenset redan renoverats på hans begäran. Reträtten har skett på skäl som sammanhänger med tal om oegentligheter.

Därför måste Kinberg Batra skiljas från tjänsten som landshövding. Det gäller förtroendet för rättsstaten. Och för Kristersson som moderat regeringschef. Även den politiska klassens intressens hotas på sikt av Kinberg Batras framfart, något som ökar möjligheten att hon sparkas…Man kan därför säga att hon agerat otroligt korkat.

Torsten Sandström