Jag förundras över trosvisshetens styrka. Historien visar oss förstås hur religiösa sekter kan samla kraft. I nutid är religiösa ämnen ute, frånsett bland muslimer förstås. Men i stället byggs liknande krafter och nätverk upp i andra ämnen av mer politisk natur. Resultatet har blivit en ödesmättad och enögd diskussion. Inga men tillåts och absolut inga alternativa frågor och svar. Därför vet miljöns kämpar bäst, tror man. Man agerar i och för sig inte med mer våld är olagliga demonstrationer. Men agerar ändå maktfullkomligt. Detta säger Mp:s Bah Kuhnke till SvD den 25/5:

Det är i stort sett bara vi miljöpartister som talar om för folk vad vetenskapen säger att vi måste göra

Kuhnke tror att hon sprider vetenskap. Tyvärr har hon blandat samman FN med vetenskap. Hon tror blint på vad FN:s vetenskapliga råd IPCC postulerar. En del är av det rådet säger är nog sant, men en annan del är önsketänkande för att driva på politiken. Det finns nämligen rader av forskare världens runt som är kritiska, helt eller delvis. Uppvärmningen har delvis andra förklaringar. Men dessa forskare lyssnar inte IPCC på. De förtigs. IPCC talar om att konsensus råder. Alltså en samsyn inom IPCC-kretsen av troende.

Historien har lärt oss att enkla ideologier är riskabla. De ger troende en bas för propaganda och farliga lösningar. Farliga i den mening att de förför folket, förslavar det och innebär gigantiska ekonomiska felsatsningar och uppoffringar.

Därför är Bah Kunke farlig. Hon agerar som en taliban. Hennes metoder applåderas av det svenska vänsterliberala etablissemanget. Så illa är det.

Please follow and like us: