I tidigare bloggar har jag visat på hur journalister på SR/SVT kringgår lagstiftningens krav på på politisk oberoende rapportering. Här följer en repris på den i särklass vanligaste varianten.

Det rapporteras i dagarna att Kakan Hermansson ska intervjuas av programledaren Farah Abadi i SVT:s sk kulturprogram ”Sverige! Det är häpnadsväckande. Den förra har nämligen nyligen kritiserat Israels krigsföring i Gaza. Nu ska hon alltså ges plats i SVT och intervjuas av en likasinnad med invandrarbakgrund. Man kan ju anta vilka frågor som kommer att lyftas fram och vilka som kommer att undvikas. Abadi propagerar med andra ord inte indirekt, utan indirekt genom sitt val av språkrör, Kakan.

Om detta inträffar i enstaka fall är inget att bråka om. Men så är det ju inte. Man kan säga att det SR:s och SVT:s vanliga metod för att sprida vänsterinriktade åsikter. Varje dag väljer journalister ut intervjuoffer och det blir i allmänhet personer som har liknande åsikter som programmets ledare själv. Oliktänkande ska med andra ord inte göra sig besvär – de väljs helt sonika bort från de av skattebetalarna finansierade medierna.

Ett praktexempel är SR:s sk Sommarprogram. På SR sysselsätts en person som har till uppgifte att finna politisk korrekta sommarpratare, dvs personer som har de åsikter, könsval, hudfärg, bakgrund, sysslor, livssyn mm som programmets ledare uppfattar som viktiga och riktiga. Inte undra på att de utvalda i 9 fall av 10 blir kändisar med vänsterinriktning. En och annan ofarlig oliktänkande släpps förstås fram för att just försöka bevisa att urvalet sker utan politiskt beroende. Ska en företagsledare få sommarprata, så väljs den som har vänsterliberal framtoning.

Orsaken till att detta kan ske sammanhänger med den organisation, Granskningsnämnden, som ska sanktionera övertramp av kravet på oberoende. Nämnden agerar så slapphänt att jag häpnar. Men det är nämndens funktion. Den ska inte vara på hugget. Utan tvärtom hellre fria än fälla. På så vis legitimeras journalisternas ständiga överträdelser av lagens krav.

Det är för jäkligt! Den utredning som just nu ser över det som brukar kallas public service ställs därför inför ett val. Om inte SR/SVT ska läggas ned (eller bantas ned) måste ansvarssystemet skärpas. Påföljd måste kunna utmätas mot den journalist som bryter mot kravet på oberoende. Vidare måste nämnden själv systematiskt granska nyhets-, samhälls- och underhållningsreportage från aspekten om ett politiskt oberoende upprätthålls i praktiken.

Granskningsnämnden ska alltså inte bara var en formell piruett (med enstaka kritiska uttalanden). Nämnden måste ingripa mot journalisternas ständiga politiska propaganda, dvs inte bara direkta ställningstagande utan även indirekta, via val av exv intervjuperson.

Torsten Sandström

.

Please follow and like us: