Med avsmak följer jag de traditionella mediernas utveckling. Gammelmedierna tappar läsare. Till och med skittidningar som Aftonbladet och Expressen söker om presstöd som vi skattebetalare ska stå för,. Betalare är personer som normalt inte läser det strunt som rapporteras. En reform av presstödet har beslutats. Sex stora mediehus med Bonniers i spetsen kammar hem 70% av 800 miljoner.

Detta sker samtidigt som bidragstagarna öser ut vinklade texter och annats nonsens. SvD slår den 4/6 helt fräck upp beskedet att Magdalena Andersson vi se en ytterst stram invandring.Hon som i åratal och även nu förföljt SD för sin kritik av flyktingpolitiken. Journalisterna säger inget om detta! Jätten i sammanhanget strunt, DN, har en hel armé med legosoldater med uppgifter att tala om för folket vad som gäller. Det påstår chefredaktören innebär att tidningen verkar för en ”upplyst värld”.

Nu bara ett exempel från DN den 27/5. Följande rubrik anger bottennivån:

Alex Schulman: Jag bestämde mig för att aldrig mer äta odlad lax

Vem i hela världen vill veta vad Schulman vill och inte vill äta? Det vi ser är hur ytligheten upphöjs till medial norm. En person som inte har något annat att tala om borde över huvud taget inte ges plats i spalterna. Men nutida medier vilar tungt på egenodlade kändisar. Dom leder jakten mot botten.

Ska skattebetalarna verkligen tvingas betala för detta mediesverige? Vi som redan tyngs av 9 miljarder till SR/SVT. Kan inte medborgarna själva välja vad de ska betala för?

Förklaringen till politikernas slöseri med skattemedel till landet medier är politisk. Man talar om information till folket. Men det är de egna politiska värderingarna som måste förmedlas. Därför framstår svenska medier som legosoldater. Man får betalt för att sprida husbondens röst. Presstöd innebär rundgång inom demokratin. Existerande politiska åsikter permanentas.

Torsten Sandström

Please follow and like us: