Adam Cwejman, skriver i GP den 9/4 en ledare med rubriken ”Sveriges dolda korruptions avslöjas”. Svenskarna tror som vanligt att vi är bäst i världen vad gäller hederlighet. Men särskilt den offentliga sektorn läcker som ett såll via mutor och bestickning. Det rör sig om belopp på många miljarder årligen. Detta är förstås tecken på en röta i rättssamhället. Men med hjälp av AI kan skurkarna jagas på ett effektivare vis. Bara viljan finns. Detta genom ny teknik som utvecklats av Jens Nylander.

Men bovarna upptäcks bara om myndigheterna och regeringen anstränger sig. Cwejman skriver om Vinnova, en statlig myndighet som ska främja innovationer. Men denna myndighet agera uppenbarligen i korrupta spår. Jag citerar:

Det senaste exemplet är hur statliga Vinnova köpte in en konsult som skulle hjälpa generaldirektören två till tre dagar i veckan. Trots att avtalet bara avsåg en kortare tidsperiod fakturerades 8,6 miljoner kronor. Timkostnaden var långt över ramavtalets takpris och fakturor fortsatte att komma in långt efter att arbetet skulle varit slutfört. Vinnova svarar inte trots förfrågningar på Nylanders frågor. Granskningen av Vinnova är förhoppningsvis bara en försmak av de många gräv och avslöjanden som Nylanders tjänst kommer att hjälpa till med den kommande tiden.

Tack Adam för dessa tuffa men bra ord! Ska jag skratta eller gråta över myndighetens devis: Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Myndigheten – liksom många andra offentliga organisationer – bara radar upp floskler. Det finns starka politiska och ekonomiska krafter som främjar korrupta beteenden. Trots politikernas vackra stora ord. Därför vill jag gärna vidarebefordra Cwejmans ord om Vinnova. På samma vis som jag kritiserat Anna Kindberg Batra för vänskapskorruption i egenskap av landshövding i Stockholm. Idag vet jag att hon anställt ännu en kompis som hög chef utan normal annonsering. Och på teve Batra tillsammans med en fånig KD-minister med nyfriserat CV. Batra borde se allvarlig ut över en kommande utredning. Men hon storsmilar, precis som hon äger den svenska nationen och gör som hon vill. Hon behöver inte vara räd för en utredning. Det är bara en formalitet. Hennes leende är på så vis tyvärr helt logsikt.

Att detta sker sammanhänger med den politiska klassens styrka. Om regeringen skulle följa lagboken och rejält kritisera Batra faller detta i opinionen tillbaka på M-partiet. Därför denna parodi med en skrattande landshövding och en fånigt glad minister. Alltså fortsätter korruptionen. Alla vänner av demokrati måste därför bekämpa demokratins och rättssamhällets korrupta fiender.

Först och främst måste den politiska klassens ställning skärskådas och kritiseras! Vad sjutton håller alla statsvetare på med? De duckar. Statliga forskningsbidrag tycks viktigare än vetenskap.

Torsten Sandström