Den som läser mina texter förstår att jag anser att Sverige är illa ute. Lekar med krånglig och onödig lagstiftning. Skattepengar som äts upp av ineffektivitet, byråkrati och slöseri. En invandringspolitik och integration i fristil. Ett rättssamhälle som vittrar. Ett nära nog nedlagt försvar. En skola som inte sysslar med utbildning utan med inbillning. Massmedier som söver befolkning och lämnar politik och kultur i nästan fritt fall.

En berättigad fråga är varför Sverige utvecklats hit? Det är inte enkelt att ge ett kort svar. Flera samverkande orsaker finns. Allmänt sett kan man säga att den västerländska demokratin kommit att dras med allt större problem. Vackra ord, men tomgång då det gäller verkstad. Så utvecklingen i vårt land är inte unik.

Men den främsta förklaringen för svensk del är enligt min mening socialdemokratins långa maktinnehav över landet. Förvisso initialt med stora och berättigade framgångar från folkets horisont. Nya skikt inom befolkningen har fått sin röster hörda. Men S-partiet har – med socialistiska förebilder – lockats att genom lagstiftningen erövra nationen för sin kollektiva politik. Många privata organisationer har via lag getts makt. Genom tunga skatter på mellanstora inkomster och stora offentliga bidrag till sina egna väljare har sossarna köpt sig inflytande. Via statlig journalistutbildning och miljarder till public service har partiet skaffat sig rader av säkra vänstermegafoner. Och detta har oppositionen inte – då den väl kommit till makten – önskat förändra. Sossarnas ritning för statsskicket kvarstår som en vikarierande grundlag

Det sist sagda visar på en annan förklaring. Under ett sekel har yrkespolitiker vuxit fram, dvs personer som går direkt från skolan till avlönat politiskt arbete. På så vis har en ganska bred politisk elit äntrat scenen. Det rör sig om människor – närmast av plast – som saknar ärlig vilja till reformer, trots att många tecken – dvs allvarliga problem – tyder på ett akuta behov finns. Den nya klassens huvudintresse är – naturligt nog – att bekräfta och befästa sina politiska jobb. Problemet syns inte bara i riksdagen. Det är skriande tydligt inom landets regioner/landsting. Där har travar av yrkespolitiker i 21 regioner anställt tusen och åter tusen byråkrater. Följden har blivit kris för sjukvårdspersonal och patienter i kö. Detta är klart som korvspad!

En tredje svensk förklaring tar sikte på nationens medier. Man kan inte säga att de rapporterar initierat eller kritiskt. För dem blir politiken en lek där vänsterns partier nästan alltid är vinnare. På så vis sker ingen förändring från basen av nationens väljare – deras röster speglas inte i majoritetspolitiken. Just nu angriper landets journalister Israels försvarskrig genom att peka på döda barn som Hamas använt som sköldar. För övrigt tycks underhållning, sport och navelskådning viktigare i press, radio och teve än saklig rapportering om politik. Det svenska folket har på så vis länge drogats av svenska medier till passivitet.

Slutligen måste även nationens statsvetare gisslas. Inte har de försökt kritisera och bevisa hur landets politiker har missbrukat den offentliga makten! Forskarna har nämligen varit fullt upptagna med att skaffa fram bidrag till forskning från organisationer som styrs politiskt.

Alltså behövs en ny generation av politiker och väljare. Någon skulle säga att nationen är i behov av ett nytt folk. Skämt åsido måste bristen på demokrati fyllas genom att låta vanliga människor bestämma mer – förslagsvis via digitala stormöten. Och politikerna ska inte tillåtas att väljas om i all evighet. Målet måste också bli ny lagstiftning – ett mindre antal paragrafer som kan förstås av vanliga människor. Pust, vad skönt att exv själv kunna läsa vad som får eldas i vårstädningen! Om inget sker kommer Sverige att kollapsa genom det terapeutiska regelvansinne som tyvärr är den politiska elitens signum.

Torsten Sandström

Please follow and like us: