Sanna Wolk, ordförande för Universitetslärarförbundet angriper i SvD den svenska regeringen. Det rör sig om rena påhoppet, som luktar vänsterpolitik. Rubriken talar för sig själv:

”Stoppa Tidöpartiernas angrepp på akademin”

Huvudlinjen är att akademin själv ska bestämma utbildningsutbudet och forskningen. Wolk menar att Tidöpartierna detaljstyr. Det är taget ur luften vad gäller forskning som socialdemokraterna länge försök t styra. Däremot har Tidöpartierna reagerat över att slappa universitet och högskolor satsar på snuttkurser för personer som egentligen inte pluggar, utan fördriver tiden.

Wolks syfte är att skandalisera utbildningsminister Mats Perssons krav häromveckan att universiteten måste sluta med kurser om trivialiteter där deltagarna dessutom inte avlägger examen. Han passar även på att slå ett slag för samhällsviktiga utbildningar i teknik, som hamnat i skuggan av kurser om allsköns småttigheter. Kurser som alltoftare lokaliserats till småstäder och inte kräver någon särskild kreativ aktivitet. Många ”deltagare” tentar inte ens för betyg. Inte så sällan betalar staten ut bidrag som ska kallas studiemedel!

Låt mig citera från den längre text som utgör Wolks påhopp:

Att detaljstyra utbildningar gör inte svenska universitet och högskolor attraktiva för våra ungdomar, det gynnar inte heller svenskt näringsliv att lärosätena blir en fabrik med klonade studenter där eget tänkande, kreativitet och innovationskraft minimerats.

Tidöpartierna pekar också ut vilken forskning som ska bedrivas på våra universitet och högskolor.

Det är nonsens att Tidöparterna vill detaljstyra högre utbildning. Däremot vill man höja kvaliteten och begränsa populistiska satsningar på kurser om ölkunskap, idrott, konst och liknande. Här kan intresserade själva – om de orkar – köpa och läsa en bok! I stället erbjuds studiemedel och lärosätena spenderar pengar på rena underhållningskurser. Den högre utbildningen ska syssla med forskning och kurser på en avancerad grund. Det är en självklar uppgift för politiken att sätta stopp för slöseri med statsmedel. Försörjning av universitetslärare måste ta sikte på kvalitet – inte på nonsenskunskaper.

Wolk agerar som den legosoldat hon är. Lärare vill att hon ska rädda deras jobb på enstaka kurser om ditt och datt. Och så skriver hon en drapa. En beställd politisk inlaga. Detta är en vanlig metod för fackliga företrädare som vill rädda lågpresterande. Som fackpamp måste man agera populist och förvandla svart till vitt.

Extra ledsen är jag att Wolk som jurist nedlåter sig till sådant simpelt strunt.

Torsten Sandström

Please follow and like us: