Enligt statistik från EU beslutades 2023 att 429 790 irreguljära migranter från länder utanför unionen måste lämna EU. Men bara en fjärdedel, 109 085, återvände faktiskt. Tre fjärdedelar levde med andra ord kvar inom unionen, med stora variationer mellan olika medlemsnationer.

Asylrätten har blivit en form av roulettspel med få vinnare och många förlorare. Många illegala invandrare lever alltså kvar illegalt eller försöker flytta till ett annat land inom Europa. Häromdagen rapporterade medierna – i syftande ordalag – om en irakisk familj som för tredje gången försökt ta sig över engelska kanalen – en dotter drunknade. En asylrätt utan motsvarande möjlighet till utvisning är lika med moment 22.

Idag har tillströmningen till Sverige som bekant minskat, men ännu har vårt land en avsevärd krets illegala invandrare kvar. Inför riksdagen säger minister Maria Malmer Stenergard att bedömare räknar med att över 100 000 personer vistas i Sverige illegalt. Det utanförskap och inte minst den kriminella potential som finns inom denna stora grupp är något allvarligt. Det är ju detta som kriminaldebatten handlar om, men få vågar berätta om.

Inom EU vistas sammanlagt omkring 25 miljoner människor från nationer utanför unionen, dvs drygt 5 % av EU:s befolkning. Inget tyder på att invandringen kommer att minska. Tvärtom innebär unionens oförmåga att repatriera illegala invandrare ytterligare en lockelse för farlig flykt över Medelhavet. Och om det för länderna i norra och mellersta Europa räcker med att betala några tusenlappar till EU för att slippa invandring uppstår ett svårt problem i söder. EU klarar inte av sin uppgift att värna Europas folks materiella intressen!

De internationella flykting- och asylkonventioner som tecknats efter andra världskriget har således blivit helt otidsenliga genom nya drivkrafter och kommunikationsmedel för invandring. Problematiken löses inte genom EU-politikernas skryt om en asylpakt. Europa måste vända helt om och enbart tillåta kvotinvandring efter prövning på plats utanför unionen. Offentliga bidrag till illegala invandrare ska givetvis inte betalas och anställningsavtal ses som olagliga och drabbas av påföljd. Sluta med att i debatten använda invandrarnas barn som gisslan för asylrätt!

Det låter kanske grymt. Men för Europa är det något av en kultur- och ödesfråga. En växande invandring av oskolade och ivriga muslimer bådar inte gott. Vi ser redan i dagens Sverige hur klanernas kulturer – som vänstern, andra politiker och medierna envisas att beteckna som ”heders” – håller på att förstöra sammanhållningen i vårt land via våld, kriminalitet, skolbråk osv.

Det vi ser är ett självförvållat svenskt och europeiskt problem. Förnuftiga politiker hade kunnat förändra utvecklingen. I stället har såväl vänstern som moderater talat om öppna dörrar och öppna hjärtan. De har inte klarat av sin uppgift och alltså med dunder och brak brustit i ansvar.

Torsten Sandström