År 2018 skrev jag en artikel om svensk vård på Timbro med titeln ”Landstingens döda hand”. https://timbro.se/smedjan/debatt-landstingens-doda-hand/ Min grundtanke var att byråkratin på kort ökat katastrofalt i 21 regioner som i princip utför samma jobb landet runt. Bland annat noterade jag att mängden administratörer vuxit med omkring 36 procent sedan 2010. Det är alltså främst det ofantliga antalet pappersvändare som är problemet – tillsammans med alltför många politiker – dvs personer som terroriserar vårdens personal med regler, redovisningar, blanketter, sammanträden osv. Genom föreskrifter av alla slag lamslås med andra ord de anställdas arbete så att exv svenska läkare gör betydligt färre patientingrepp jämfört med sina kollegor inom OECD. Människorna ute i vården förlorar alltså viktig och dyr arbetstid genom den tunga ryggsäck som administrationen innebär.

Igår uppmärksammades på SVT Aktuellt att Region Östergötland varslat om uppsägning av 900 anställda med jobb som inte direkt rör patienter. I SVT:s snyftreportage lyftes öht inte regionens möjlighet att rationalisera regionens verksamhet. Men ett klokt kommunalråd från M konstaterade att förlusterna förra året var på 1,5 miljarder. Hon ropade inte direkt på mer resurser. Hon noterade ärligt sanningen att regionen producerat mer vård för ett par år sedan med betydligt mindre pengar. Med andra ord är det något mycket sjukt i vården. Och sjukan rör en ineffektiv organisation, från politiker i toppen till byråkrater långt ned i organisationen.

Därför är Regeringens återhållsamhet med statliga bidrag en nödvändighet. Det gäller att sätta hårt mot regionernas försök till utpressning. Deras egen organisation, Sveriges kommuner och regioner, med omkring 1500 byråkrater skriar däremot dagligen om nya statsbidrag. För regeringen gäller det alltså att tvinga välgödda politiker och byråkrater inom vården att själva inleda en stor kur med bantning och nedskärning av personal! Det är tragikomiskt att enbart besparingar – och effektivisering – kan komma att öka antalet vårdinsatser. Då har sannerligen byråkratiseringen gått långt!

Vi har sedan hösten 2022 lämnat åtta år av sossestyre tillsammans med Mp. Dessa makthavare har konsekvent fört över pengar till den hydra som de svenska regioner blivit. Ett fullkomligt fördärvligt slöseri med skattepengar. Dessa korkade politiker – som främst lyssnar på sina fackbossar – har således pumpat in så mycket pengar att vårdapparaten går på knäna. Tala om sjukdom! Det är oerhört trist att det ska behöva gå så långt. Men så fungerar system med byråkratier som ska planera.

Torsten Sandström

Please follow and like us: