Länge har jag i mina bloggar pekat på hur det svenska försvaret genom sin löjliga hbtq-annonsering vill flytta fokus från fakta, dvs att det svenska försvaret är nära nog nedrustat. Vi saknar soldater, men har alla politiskt korrekta idéer. Detta gör att Peter Wennblad med all rätt i en ledare i dagens SvD använder den fyndiga rubriken: Försvarsmångfald är en enfald.

Men dogmen om jämlikhet ställer även till stora problem inom flera andra samhällssfärer. För ett tag sedan bloggade jag om en pedagog från Örebro som på heltid sysslar med studier av att försöka minska skillnaderna i jämlikhet mellan skolelever. Som bisyssla är ambitionen god. Men skolans främsta problem är att kunskapsinhämtningen inte fungerar i skolarbetet. Och detta beror på dåliga studieplaner, bristande incitament (tvingande resultat från centrala prov), oordning i klassrummet och mycket annat som Einsteins pedagogkollegor i Örebro och landet runt sedan länge bär ansvar för. https://anti-pk-bloggen.se/2021/12/26/svenska-pedagoger-kvaver-den-svenska-skolan/

Ytterligare ett exempel är Boverkets ständiga höjning av kvalitetskraven i nyproduktionen av bostäder. Även om bara välbeställda har råd att betala hyran så ska alla nya kåkar ha nästan samma höga standard. Inte undra på att bostadskostnaderna skjuter i höjden.

Jämlikhetsdogmen förpestar på så vis det svenska samhället. Lika behandling från det offentliga sida har alltså utvecklats till ett kontraproduktivt likhetsflum, i händerna på journalister, forskare och inte minst politiker. Ideologiskt är avsikten att plädera för att alla människor är lika goda och därför lika värda, vilket är ett allvarligt felslut. Såväl godheten som värdet för samhället skiftar förstås. Däremot är lagen mening att alla myndiga människor enligt huvudregeln har lika rätt i relationen till samhället. Det är något helt annat än vad likhetsdogmen går ut på!

Detta innebär inte att den sexuella läggningen är något som försvaret måste ha som prioritet nummer ett. Det är ju förmågan att hantera en eventuell fiende som står i centrum. Sak samma vad gäller skolarbete och bostadsproduktion. Här gäller det att forma verksamheten så att kunskaper maximalt främjas respektive tillgången på tak över huvudet maximeras. Även inom andra politikområden för likhetsdogmen människor vilse. Det vet sluga politiker från vänstern. Därför ser vi det elände jag nu talar om.

Jämlikhet i all ära. Men viktigare är faktiskt förnuftigt tänkande. Likhetsdomen har nämligen medfört att det svenska samhället spårat ur inom centrala områden av politiken.

Torsten Sandström

Please follow and like us: