Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Mediernas flykt från verkligheten

Uncategorised Posted on tis, november 22, 2022 15:33:03
Wikimedia.

Den som läser mina texter inser att jag för ett ständigt krig mot mediernas verklighetsflykt. Fokus, som alltså tidigare varit på nyheter och kritiska fakta, har nu ändrats. I stället har mediernas ägare släppt loss en karusell av underhållning och tidsfördriv. Det ger kanske mer pengar från annonsörer och möjligtvis även några prenumeranter. Alltså dignar medierna av personliga åsikter och politisk propaganda. I särklass värst är enligt min mening Bonniers mediehus, med DN och Sydsvenskan i spetsen. Och deras Expressen ska vi inte tala om, som länge sysslat med sådant elände.

Nu ett dagsaktuellt exempel från DN. Rubriken säger vad det rör sig om:

Forskare: De här egenskaperna gör dig populär –

och attraktiv

Det är förstås en eller flera psykologer som trosvisst spekulerar över vad det är som gör att några människor anser att en viss människa betraktas som ”skön”. Alla inser att det inte är ett ämne för forskning. Människors åsikter har ju en enorm spännvid. Och vad som egentligen rör sig i deras huvuden beror såväl på frågeställaren, frågan, miljön osv. Ändå används som vanligt beteckningarna forskare och forskning för psykologernas dagliga gissningslekar.

Det är därför något sjukt i ämnet psykologi, som låter sig missbrukas i en så stor utsträckning , utan att varningar sänds ut från de skolor som utbildar dessa själsspekulanter. Ännu sjukare, rentav mer ruttet, är mediernas svek av sin uppgift att syssla med kritisk samhällsbevakning.

I min ungdom raljerades det mycket över försäljare av uppslagsverk som knackade på dörren och välsmort försökte förklara varför hans böcker i X band måste beställas. Nutidens nasare är psykologerna. Och dagens hallickar är medieföretagen och deras journalister, som inte heller kan skilja mellan vetenskap och spekulation. Såväl på uppslagsverkens tid som nu är det Bonniers som vill tjäna pengar på nonsens.

Torsten SandströmLikhetsdoktrinen skapar stora svenska problem

Uncategorised Posted on tis, november 22, 2022 12:14:59

Länge har jag i mina bloggar pekat på hur det svenska försvaret genom sin löjliga hbtq-annonsering vill flytta fokus från fakta, dvs att det svenska försvaret är nära nog nedrustat. Vi saknar soldater, men har alla politiskt korrekta idéer. Detta gör att Peter Wennblad med all rätt i en ledare i dagens SvD använder den fyndiga rubriken: Försvarsmångfald är en enfald.

Men dogmen om jämlikhet ställer även till stora problem inom flera andra samhällssfärer. För ett tag sedan bloggade jag om en pedagog från Örebro som på heltid sysslar med studier av att försöka minska skillnaderna i jämlikhet mellan skolelever. Som bisyssla är ambitionen god. Men skolans främsta problem är att kunskapsinhämtningen inte fungerar i skolarbetet. Och detta beror på dåliga studieplaner, bristande incitament (tvingande resultat från centrala prov), oordning i klassrummet och mycket annat som Einsteins pedagogkollegor i Örebro och landet runt sedan länge bär ansvar för. https://anti-pk-bloggen.se/2021/12/26/svenska-pedagoger-kvaver-den-svenska-skolan/

Ytterligare ett exempel är Boverkets ständiga höjning av kvalitetskraven i nyproduktionen av bostäder. Även om bara välbeställda har råd att betala hyran så ska alla nya kåkar ha nästan samma höga standard. Inte undra på att bostadskostnaderna skjuter i höjden.

Jämlikhetsdogmen förpestar på så vis det svenska samhället. Lika behandling från det offentliga sida har alltså utvecklats till ett kontraproduktivt likhetsflum, i händerna på journalister, forskare och inte minst politiker. Ideologiskt är avsikten att plädera för att alla människor är lika goda och därför lika värda, vilket är ett allvarligt felslut. Såväl godheten som värdet för samhället skiftar förstås. Däremot är lagen mening att alla myndiga människor enligt huvudregeln har lika rätt i relationen till samhället. Det är något helt annat än vad likhetsdogmen går ut på!

Detta innebär inte att den sexuella läggningen är något som försvaret måste ha som prioritet nummer ett. Det är ju förmågan att hantera en eventuell fiende som står i centrum. Sak samma vad gäller skolarbete och bostadsproduktion. Här gäller det att forma verksamheten så att kunskaper maximalt främjas respektive tillgången på tak över huvudet maximeras. Även inom andra politikområden för likhetsdogmen människor vilse. Det vet sluga politiker från vänstern. Därför ser vi det elände jag nu talar om.

Jämlikhet i all ära. Men viktigare är faktiskt förnuftigt tänkande. Likhetsdomen har nämligen medfört att det svenska samhället spårat ur inom centrala områden av politiken.

Torsten Sandström