Ett spår på väg bort från Pedagogiken. Wikimedia.

Som bekant hittar man ibland fynd då man slösurfar på nätet. Häromdagen hittade jag en personlig sida från en professor på Örebros så kallade universitet. Profeten heter Ann Quennerstedt och sägs syssla med pedagogik. Så här beskriver hon själv sitt senaste projekt:

Under 2020 startar Ann tillsammans med Lisa Isenström upp projektet Rättighetsbaserad skola, på uppdrag av Unicef Sverige. Under 3 år ska Ann och Lisa studera och utvärdera hur skolor påverkas av att införa Unicefs skolprogram Rättighetsbaserad skola, och vilka effekter man kan se i lärares och elevers uppfattningar och attityder. Ett särskilt intresse riktas mot effekter på barns och ungas inflytande och delaktighet.

I blixtbelysning framträder en viktig förklaring till den svenska skolans stora problem. Pedagogerna satsar på FN:s juridiska projekt – om barn och ungdomars rättigheter – i stället för på huvudfrågan: utvecklingen av kunskaper genom studier. Jag menar inte att rättighetsaspekterna är ointressanta. Inte alls. Men de ligger för sjutton inte främst på pedagogernas bord, utan hos rättsvetare, etikforskare samt organisationer som – liksom Unicef – mottar stora svenska statsmedel för sin politiska uppgift.

Det vi ser är alltså det svenska pedagogikämnets tydliga politisering och förfall. Utomlands – exv i Finland som har goda PISA-resultat – studerar pedagoger just hur lärare och elever agerar tillsammans i klassrummet för att bibringa kunskaper till det uppväxande släktet. Det borde vara det normala huvudspåret även i vårt land. Men i Sverige jobbar många pedagoger med allsköns politiska sidospår, såsom mänskliga rättigheter av olika slag. Här forskas om vänsterns drömmar – inte om vardagen i klassrummet. Inte undra på att svenska skolan driver vind för våg. Särskilt som politikerna var dag upprepar mantrat: lyssna på forskningen, med andra ord på vänsterpedagogers kravlöshet.

Enligt min mening måste därför svenska studier i ämnet pedagogik få en nystart. Ut med rättighetsindoktrineringen – Human Rights är ändå inte alls hotade i landet just nu – och in med fokus på kunskaper i skolan. Ut med kravlösheten och in med ordning och reda. Ut med vänsterns pedagoger med andra ord. Svensk skola ska styras av nationella behov och inte vad politiserande byråkrater i Unicef tycker är viktig.

Torsten Sandström

Please follow and like us: