Från Lunds universitet damp ett brev ned i min postlåda:

Hej Hållbarhetsforums styrgrupp,

Nu är det dags att börja planera inför 2024 års Hållbarhetsvecka.

Förra året bjöd många av er in mig till era fakulteter för att berätta om Hållbarhetsveckan. Det var väldigt lyckat då alla fakulteter var representerade under årets vecka.

I år vill jag be er fundera på vilka ni tror det strategiskt sett skulle vara bäst att jag kom i kontakt med.

Vi vill i år gärna nå ut till:

· Utbildnings/kursansvariga för att eventuellt kunna planera in Hållbarhetsveckan i vårens undervisning.
· Chefer som kan uppmuntra sina anställda att ta del av programpunkter på arbetstid.
· Jag vill gärna engagera kommunikatörer mer, som kan hjälpa forskarna att nå ut med enskilda event eller hjälpa till att skapa och samordna större event ute på fakulteterna och institutionerna.
· Samt såklart forskare och andra anställda som vill arrangera event.

I år har vi ett formulär som vi uppmanar att fylla i vid intresse att arrangera ett event:

Intresseanmälan – Hållbarhetsveckan 2024

(ett separat formulär för studentorganisationer kommer att skapas, så länge kan studenter kontakta Y vid intresse)

Information om veckan i stort:

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan

Ni får gärna bjuda in mig i år igen för samtal, samt hjälpa till att sprida information om och uppmuntra till att skicka in en intresseanmälan.

Tack!

Vänliga hälsningar, X

Jag tycker att enbart en vecka verkar futtigt. Så slå till och satsa på hela året, vetja! Det rör sig ju ändå inte om vetenskap.

Torsten Sandström

Please follow and like us: