Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Varför inte ett hållbarhetsår?

Uncategorised Posted on ons, december 20, 2023 16:14:17

Från Lunds universitet damp ett brev ned i min postlåda:

Hej Hållbarhetsforums styrgrupp,

Nu är det dags att börja planera inför 2024 års Hållbarhetsvecka.

Förra året bjöd många av er in mig till era fakulteter för att berätta om Hållbarhetsveckan. Det var väldigt lyckat då alla fakulteter var representerade under årets vecka.

I år vill jag be er fundera på vilka ni tror det strategiskt sett skulle vara bäst att jag kom i kontakt med.

Vi vill i år gärna nå ut till:

· Utbildnings/kursansvariga för att eventuellt kunna planera in Hållbarhetsveckan i vårens undervisning.
· Chefer som kan uppmuntra sina anställda att ta del av programpunkter på arbetstid.
· Jag vill gärna engagera kommunikatörer mer, som kan hjälpa forskarna att nå ut med enskilda event eller hjälpa till att skapa och samordna större event ute på fakulteterna och institutionerna.
· Samt såklart forskare och andra anställda som vill arrangera event.

I år har vi ett formulär som vi uppmanar att fylla i vid intresse att arrangera ett event:

Intresseanmälan – Hållbarhetsveckan 2024

(ett separat formulär för studentorganisationer kommer att skapas, så länge kan studenter kontakta Y vid intresse)

Information om veckan i stort:

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan

Ni får gärna bjuda in mig i år igen för samtal, samt hjälpa till att sprida information om och uppmuntra till att skicka in en intresseanmälan.

Tack!

Vänliga hälsningar, X

Jag tycker att enbart en vecka verkar futtigt. Så slå till och satsa på hela året, vetja! Det rör sig ju ändå inte om vetenskap.

Torsten SandströmHistorien om asyl talar för fortsatt pannkaka

Uncategorised Posted on ons, december 20, 2023 11:16:17

Idag säger Ylva Johansson – före detta svensk kommunist numera EU-kommissionär (S) – följande om det asylsysten som unionen snart ska lansera:

”Känns fantastiskt – ett historiskt beslut”

En lång resa påstår Johansson nu ska se sitt slut. EU sägs ha enats om ett nytt gemensamt asylsystem.
Johansson kallar EU:s migrationsöverenskommelse för en historisk uppgörelse. Citat: ”Det här betyder att vi får ordning och reda”.

Vi har under årens lopp hört många politiker – inte minst kommunister – förklara att nu närmar sig lyckans land. Flera gånger använde Johansson ordet”säkerställa”, vilket enligt vanligt språkbruk betyder att saken är klar, dvs att asylproblematiken är fixad. Johansson påstår att hennes regelpaket säkerställer att asylrätten fördelas rättvis inom unionens stater. Samt att de personer som i en stat vägrats asyl i praktiken kommer att utvisas ur landet ifråga.

Jag påstår att hennes ord är drömmar från en person som tror att skrivna ord betyder handling. Jag kallar detta snarast lögner. Vem kan tro att alla EU:s 27 nationer i god anda kommer att verkställas en rättvis fördelning av flyktingar? Vem kan tro att svenska regler mot utvisning till nationer som vägrar motta personen ifråga kommer att genomdrivas i praktiken. Vart ska utvisning ske av inflyttare utan medborgarskap?

Det vi hör från Johansson är rena julbudskapet. Någon invänder kanske att önskan om fred, ordning och reda är trevligt så här garant före julafton. Mitt svar är politik inte ska vara förhoppningar – särskilt inte glädjerop från EU. Varje förnuftig och duglig politiker – alltså andra än dem av Johansson typ – måste kritisk granska verkan av de regler man ställer upp. Man måste fråga sig: vad talar egentligen för att de kommer att fungera mot bakgrund av den verklighet man hittills sett inom EU.

Envist invänder någon: men finns det dugliga politiker i Sverige? Jag tror att det faktiskt gör det. Men de är få. Och partisystemen gör att de sällan rekryteras till positioner närmast makten. Ty i maktens närhet härskar alltför många yrkespolitiska klättrare av Johanssons typ.

Torsten Sandström