Idag säger Ylva Johansson – före detta svensk kommunist numera EU-kommissionär (S) – följande om det asylsysten som unionen snart ska lansera:

”Känns fantastiskt – ett historiskt beslut”

En lång resa påstår Johansson nu ska se sitt slut. EU sägs ha enats om ett nytt gemensamt asylsystem.
Johansson kallar EU:s migrationsöverenskommelse för en historisk uppgörelse. Citat: ”Det här betyder att vi får ordning och reda”.

Vi har under årens lopp hört många politiker – inte minst kommunister – förklara att nu närmar sig lyckans land. Flera gånger använde Johansson ordet”säkerställa”, vilket enligt vanligt språkbruk betyder att saken är klar, dvs att asylproblematiken är fixad. Johansson påstår att hennes regelpaket säkerställer att asylrätten fördelas rättvis inom unionens stater. Samt att de personer som i en stat vägrats asyl i praktiken kommer att utvisas ur landet ifråga.

Jag påstår att hennes ord är drömmar från en person som tror att skrivna ord betyder handling. Jag kallar detta snarast lögner. Vem kan tro att alla EU:s 27 nationer i god anda kommer att verkställas en rättvis fördelning av flyktingar? Vem kan tro att svenska regler mot utvisning till nationer som vägrar motta personen ifråga kommer att genomdrivas i praktiken. Vart ska utvisning ske av inflyttare utan medborgarskap?

Det vi hör från Johansson är rena julbudskapet. Någon invänder kanske att önskan om fred, ordning och reda är trevligt så här garant före julafton. Mitt svar är politik inte ska vara förhoppningar – särskilt inte glädjerop från EU. Varje förnuftig och duglig politiker – alltså andra än dem av Johansson typ – måste kritisk granska verkan av de regler man ställer upp. Man måste fråga sig: vad talar egentligen för att de kommer att fungera mot bakgrund av den verklighet man hittills sett inom EU.

Envist invänder någon: men finns det dugliga politiker i Sverige? Jag tror att det faktiskt gör det. Men de är få. Och partisystemen gör att de sällan rekryteras till positioner närmast makten. Ty i maktens närhet härskar alltför många yrkespolitiska klättrare av Johanssons typ.

Torsten Sandström

Please follow and like us: