SVT och SR oroar sig med rätta över statsfinansierade medier i Polen, som driver det ledande PIS-partiets politik. Journalisterna på SR/SVT inser alltså vådan av propaganda utomlands. Och förfäras.

Det högintressanta är att man inte agerar självkritiskt och förmår se att svenska statsfinansierade medier fungerar på liknande vis. Det var just vad Olof Palme visste och önskade. Skillnaden är att inga skriftliga eller tydliga direktiv sänds från den svenska regeringen. Men det behövs inte i vårt land. Ty här vet alla politiker vilken åsikt en genomsnittlig svensk journalist hyser politiskt sett. Vetenskapliga studier pekar på att omkring 70% röstar vänsterut. Ledningarna för partierna S, Mp och V kan alltså bekvämt luta sig tillbaka. Det är journalisterna på SR och SVT som självmant driver deras politik och sköter propagandan.

Någon invänder att vi har lagregler som förbjuder politisk beroende rapportering. Visst. Men dessa regler följs knappast och det svenska sanktionssystemet mot politiskt vinklade reportage är rena farsen. Tala om juridisk legitimering av att allt står rätt till.

Det är just därför som SR/SVT antingen måste avvecklas eller rejält bantas och reformeras. För det första talar att alltfler svenskar – särskilt inom den medelålder generationen – inte använder sig av SR/SVT, som dessutom i så fall får leverera sport och nöjen som privata företag lika gärna kan fixa. Den senare lösningen, fortsatt avgiftsfinansiering av SR/SVT, förutsätter en krympning av tablåerna till samhällsviktiga reportage (alltså inte underhållning). Dessutom måste Granskningsnämnden få ett tydligare och mer ingripande uppdrag med rätt att utmäta påföljder mot lagbrytare.

SvD kritiserar idag i en ledare svenska politiker för att i åratal ha hyllat en palestinsk regim, som måste sägas omfatta Hamas terrorister, vilka i dagarna mördat civila på löpande band. SvD talar fyndigt om hur värdegrundernas Sverige fört nationen till avgrunden! Sak samma menar jag kan sägas om det regelsystem som upprättats för public service. Idealet om oberoende rapportering har förbytts till sin motsats. Detta genom listig dubbelmoral.

Torsten Sandström

Please follow and like us: