Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Ondska kan till sist motivera hårda motåtgärder

Uncategorised Posted on sön, oktober 15, 2023 21:30:53

”Alla problem har flera sidor” är ett vanligt talesätt som det ligger en hel del i. Verkligheten är sällan enkel. Och det svenska samhällets många problem har en hel mängd olika förklaringar.

Men när det gäller ondska måste vi vara försiktiga att finna skäl till tvivel. Ett gangsterdåd blir inte rumsrent på grund av att gärningsmannen är fattig eller har komplexa familjeförhållanden. Den som agerar hänsynslöst måste tåla att får möta hårda fördömanden. Det rör sig om individens eget ansvar. Viljan är i grunden fri, även om rader av svepskäl ofta kan föras fram.

Jag skriver detta av två skäl. För det första att svenska politiker och medier är extremt villiga att tycka synd om även den mest förhärdade våldsman. Genast pekas det på personens ålder, splittrade familjeförhållanden, fattigdom, misslyckade studier, position som nyanländ i Sverige osv. Jag medger att faktorer som dessa kan bidra till en förklaring till vad som skett. Men ändå måste man konstatera att personen ifråga måste svar för sina egna handlingar. Och är dessa synnerligen allvarliga är hård kritik av honom befogad. Att försöka finna alternativa förklaringar spelar ondskan i händerna. Risken är uppenbar att den hänsynslöse inte bättrar sig.

För det andra tänker jag nu på den fruktansvärda ondska som Hamas´terrorister visat prov på genom att döda civila israeler på löpande band, såväl gamla, unga som spädbarn. Nu rör det sig om kollektiv ondska där motåtgärder också riskerar att drabba ett kollektiv av civila personer. Efter några dagars fördömanden av Hamas i svenska medier så inleds nu i svenska medier en kritik av Israels hårda motanfall mot skurkarna inom Hamas. Det är som sagt sant att civila i Gaza riskerar att drabbas av israelernas insatser. Hade det varit första gången som civila skadats på grund av Hamas terror så kan jag förstå kritiken mot Israels motanfall. Men Hamas har i åratal systematiskt använt Gaza´s civilbefolkning som gisslan då Israel slår tillbaka. Hams struntar med andra ord i palestinierna välfärd. Folket i Gaza måste efter minst en handfull ondskefulla terrordåd från Hamas under årtionden bära ett eget ansvar för det som sker. Någon säger förstås att PLO – den politiska ledningen (som tillåter Hamas terror) – inte kan göra ansvarigt för Hamas aktioner. Det är inte sant! I snart 20 års tid har PLO vägrat att utlysa val i Palestina. Folket har alltså inte fått göra sin röst hörd.

Frågan är om Israel måste ta hänsyn till ett förtrampat palestinskt folks rätt efter årtionden av terror från Hamas mot sina israeliska grannar. Jag menar att PLO och Hamas måste bort och inte ännu en gång ska kunna undgå förintande åtgärder genom att använda sin civilbefolkning som gisslan. Gaza´s civila befolkning måste nu tyvärr fly eller göra uppror mot Palestinas ledare från PLO/Hamas.

Jag vet att mina ord är hårda och kan förefalla känslokalla. Men den som – i likhet med Israels folk – utsätts för ondska måste ha rätt att försvara sig, vad än den kristna religionen säger om att vända andra kinden till. Israels befolkning har under mer än en människoålder pinats av hänsynslösa terrorister. En god palestinskt ledning har haft god tid att besluta sig för kompromisser. Men ledningen är inte god. Man vill vinna allt och detta med grövsta våld.

Jag vet att ”skuld” är något högst problematiskt. Och att Israels politiker verkligen inte saknar ansvar för den situation som uppkommit. Men då Hamas – än en gång – begår etnisk rensning och avsiktligt dödar små barn är måttet rågat. Alla demokrater och humanister måste därför tillåta Israel att hårt slå tillbaka. Det gäller att tvinga Palestinas folk att välja en ny ledning.

Därför vill jag nu inte protestera mot Israels hårda motåtgärder. Vilka de nu kan bli.

Torsten SandströmElakartad dubbelmoral från SR/SVT

Uncategorised Posted on sön, oktober 15, 2023 12:25:22

SVT och SR oroar sig med rätta över statsfinansierade medier i Polen, som driver det ledande PIS-partiets politik. Journalisterna på SR/SVT inser alltså vådan av propaganda utomlands. Och förfäras.

Det högintressanta är att man inte agerar självkritiskt och förmår se att svenska statsfinansierade medier fungerar på liknande vis. Det var just vad Olof Palme visste och önskade. Skillnaden är att inga skriftliga eller tydliga direktiv sänds från den svenska regeringen. Men det behövs inte i vårt land. Ty här vet alla politiker vilken åsikt en genomsnittlig svensk journalist hyser politiskt sett. Vetenskapliga studier pekar på att omkring 70% röstar vänsterut. Ledningarna för partierna S, Mp och V kan alltså bekvämt luta sig tillbaka. Det är journalisterna på SR och SVT som självmant driver deras politik och sköter propagandan.

Någon invänder att vi har lagregler som förbjuder politisk beroende rapportering. Visst. Men dessa regler följs knappast och det svenska sanktionssystemet mot politiskt vinklade reportage är rena farsen. Tala om juridisk legitimering av att allt står rätt till.

Det är just därför som SR/SVT antingen måste avvecklas eller rejält bantas och reformeras. För det första talar att alltfler svenskar – särskilt inom den medelålder generationen – inte använder sig av SR/SVT, som dessutom i så fall får leverera sport och nöjen som privata företag lika gärna kan fixa. Den senare lösningen, fortsatt avgiftsfinansiering av SR/SVT, förutsätter en krympning av tablåerna till samhällsviktiga reportage (alltså inte underhållning). Dessutom måste Granskningsnämnden få ett tydligare och mer ingripande uppdrag med rätt att utmäta påföljder mot lagbrytare.

SvD kritiserar idag i en ledare svenska politiker för att i åratal ha hyllat en palestinsk regim, som måste sägas omfatta Hamas terrorister, vilka i dagarna mördat civila på löpande band. SvD talar fyndigt om hur värdegrundernas Sverige fört nationen till avgrunden! Sak samma menar jag kan sägas om det regelsystem som upprättats för public service. Idealet om oberoende rapportering har förbytts till sin motsats. Detta genom listig dubbelmoral.

Torsten Sandström