Kommunsektorn är rena Babels hus! Den måste bantas! Wikimedia

Hör just nu på SR P1 att Sveriges kommuner och regioner (SKR) får gratis reklamplats. Där ges SKR:s ekonomichef möjlighet att än en gång breda ut sig om kommunernas stora behov av ytterligare statsbidrag. Den kommunala sektorn har vant sig vid att man inte behöver hushålla och spara som privata företag ständigt sysslar med. Nej, SKR äskar ständigt bara mer pengar från staten.

Regeringen måste enligt min mening svälta kommunsektorn in på benen så att man tvingas skära bort delar som funkar dåligt. Inom sjukvården finns uppenbara sparmål. En byråkrati som de senaste femton åren vuxit katastrofalt måste bekämpas. Det sker inte av regionerna godvilligt. Man ömkar sig och håller fram håven till staten med stora skrik. Regeringen bör ställa tydliga krav innan nya pengar skjuts till. Kräv att regionerna fördelar om sina kostnader. Det är klart att det går. Men givetvis enklare att ropa efter nya pengar.

SKR är landets värsta kravmaskin. Bara en besparing där skulle vara till största nytta. Byt ut Wallenskog! Legosoldater av hennes typ hör inte hemma i det öppna samhället där argument för och mot ständigt måste prövas inom politiken. Mer sunt förnuft krävs. Inte bara megafonrop om mer pengar!

Tyvärr finns ett stort problem i sammanhanget. Den politiska klassen som har hundratals parkeringsplaster inom särskilt regionerna, dvs 21 organisationer som i princip utför samma jobb – enbart på olika plaster i landet. Klart att en sammanslagning måste kunna ske! Men då riskerar den politiska klassen sina jobb. Det är där skon klämmer. Tyvärr. Liksom under ståndssamhällets Sverige finns det grupper som inte vill genomföra förändring på grund av rädslan att försvinna från makten.

Torsten Sandström

Please follow and like us: