Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Låt kommunsektorn genomgå en bantningskur!

Uncategorised Posted on lör, september 02, 2023 12:09:50

Kommunsektorn är rena Babels hus! Den måste bantas! Wikimedia

Hör just nu på SR P1 att Sveriges kommuner och regioner (SKR) får gratis reklamplats. Där ges SKR:s ekonomichef möjlighet att än en gång breda ut sig om kommunernas stora behov av ytterligare statsbidrag. Den kommunala sektorn har vant sig vid att man inte behöver hushålla och spara som privata företag ständigt sysslar med. Nej, SKR äskar ständigt bara mer pengar från staten.

Regeringen måste enligt min mening svälta kommunsektorn in på benen så att man tvingas skära bort delar som funkar dåligt. Inom sjukvården finns uppenbara sparmål. En byråkrati som de senaste femton åren vuxit katastrofalt måste bekämpas. Det sker inte av regionerna godvilligt. Man ömkar sig och håller fram håven till staten med stora skrik. Regeringen bör ställa tydliga krav innan nya pengar skjuts till. Kräv att regionerna fördelar om sina kostnader. Det är klart att det går. Men givetvis enklare att ropa efter nya pengar.

SKR är landets värsta kravmaskin. Bara en besparing där skulle vara till största nytta. Byt ut Wallenskog! Legosoldater av hennes typ hör inte hemma i det öppna samhället där argument för och mot ständigt måste prövas inom politiken. Mer sunt förnuft krävs. Inte bara megafonrop om mer pengar!

Tyvärr finns ett stort problem i sammanhanget. Den politiska klassen som har hundratals parkeringsplaster inom särskilt regionerna, dvs 21 organisationer som i princip utför samma jobb – enbart på olika plaster i landet. Klart att en sammanslagning måste kunna ske! Men då riskerar den politiska klassen sina jobb. Det är där skon klämmer. Tyvärr. Liksom under ståndssamhällets Sverige finns det grupper som inte vill genomföra förändring på grund av rädslan att försvinna från makten.

Torsten SandströmLena Anderssons mästerskap

Uncategorised Posted on lör, september 02, 2023 10:25:05

En lagerkrans till journalisternas banekvinna! Wikimedia

Idag har SvD en ledare som heter duga. Lena Andersson analyserar svenska mediers allvarliga tillkortakommanden. Hon ser två orsaker. Det ena är marxismens teorier om strukturer, ett bipolärt system med en god sida och en dålig i konflikt, där den goda segrar, vilket leder till exv vänsterpolitik och extrem feminism.

Den andra är en enögd syn på vetenskap, där balans mellan olika faktiska skeenden saknas, varför journalister stenhårt -och utan öppen diskussion – satsar på en enda teori och förbannar alternativa förklaringar. Alla inser att Andersson då tänker på det tema av klimatskräck som nu sprids var eviga dag i svenska medier. Den läsare som hänger med på min presentation inser att de två förklaringsteorierna sammanfaller och att de leder till ett medialt system som påminner om propaganda. Läs och njut , även om texten är krävande.

https://www.svd.se/a/VP36VW/lena-andersson-utan-tvivlet-blir-medierna-ett-monster

Utan att slå mig för bröstet – eller än mindre påstå att jag skulle vara upphovsman – är Anderssons kritik påminnande om de teman som länge dominerat mina bloggar. Där har mediernas ensidiga vänsterideologier granskats och fördömts. Bristen rör frånvaron av en öppen diskussion, som jag menar har inneburit en ensidig PK-ism, som fördärvar svensk politk. Anderssons analys är mer filosofisk och elegant än mina nålstick.

Hon är en verklig prydnad för sin tidning SvD. Och en nagel i ögat på många av landets journalister som inte tänker klart och främst propagerar för sin egen politiska övertygelse åt vänster. När hon nu i SvD gisslar kåren av journalister – inte minst de som arbetar under prefixet vetenskap – gör hon en betydande insats för det svenska samhällets framtid. Det gäller nämligen att försöka styra det Sverige i öppenhetens riktning. Här finns som framgått starka motkrafter. Men en spricka i fronten kan få stor betydelse, även om journalistkåren förstås kommer att fortsätta sin linje att ifrågasätta Anderssons heder.

Torsten Sandström