SvD berättar om att det statliga bolaget Vattenfalls VD Anna Borg inte lydigt följer de besked hon tydligt måste ha hört från sin enda aktieägare, som representeras av den regering som nu leder landet. Istället ryktas det att hon för samtal med socialdemokraterna i syfte att få en gemensam linje.

Det är uppenbart att den nya regeringen inte vill sitta i samma båt som den gamla, vilken allvarligt skadat landet genom nedläggning av fungerande kärnkraftverk. När S inte längre är beroende av Mp vill man flörta med alla för att få möjlighet att återta makten snarast. Det vet Anna Borg, som helst gör upp vänsterut. Nu är makten hos en ny regering, som bestämmer över Vattenfall enligt aktiebolagens bestämmelser om ägarens makt i egenskap av ägare av alla aktierna i bolaget. Normalt vet en VD detta och lyssnar noga på sin ende aktieägare. Men Anna Borg är inte den som gör vad andra vill – hon vet bäst som chef.

För att få Anna Borg att lyda måste uppenbarligen bolagets styrelse besluta i saken. I så fall bör man enligt min mening helst också uppmana styrelsen att ge henne sparken. I aktiebolag med en ägare är denne som sagt ”kung” och ska inte behöva förhandla med varken styrelse eller VD. Ytterst kan regeringen tvingas hålla extrastämma för att få igenom sin vilja.

Styrelsen har alltså en formell nyckelroll i det rättsliga spelet. I Vattenfall verkar tyvärr alla ledamöter vara valda under sossarnas välde, dvs före hösten 2022 (möjligtvis med ett undantag). Den regim som avvecklat en stor del av svensk kärnkraft har alltså makten! Den nya regeringen måste sätta ned foten och se till att en ny styrelse och VD utses. Gamla politiker ska inte tillåtas styra under en ny regering! Den förra regeringen har ju misskött energifrågan så att det skriker om det.

Torsten Sandström

Please follow and like us: