Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Sossarna, Kakabaveh och NATO.

Uncategorised Posted on tor, juli 06, 2023 17:03:22

Om Sverige redan 2014 – då Ryssland först anföll Ukraina – hade ansökt om medlemskap i NATO hade vår nation nu haft ett annat och betydligt bättre försvarsläge.

Men sossarna väntade redan till 2022 då krisen i Ukraina eskalerats kraftigt. Då skedde en ansökan av Magdalena Andersson regering, dvs av ett parti som i åratal flörtat med kurdernas kommunister. Dessutom en ansökan av Andersson som nyligen blivit statsminister med bara en rösts övervikt, nämligen den kurdiska kommunisten Kakabaveh. Hon var sossarnas kungamakare.

Sveriges dåliga rykte hos Erdogan – och en stor del av det turkiska folket – är orsaken till att vårt land ännu inte är med i NATO. Detta bör svenska vänsterpolitiker och nationens journalister känna till. Men det är tabu att kritisera socialdemokratin. Sydsvenskan Olle Lönneaus – en gammal partivän till Kakabaveh beklagar idag Sveriges N ATO-ansökan. I stället vevas i svenska medier ett samtal om Erdogans opålitlighet runt, dag efter dag. Okej, han är en islamsk bazaarpolitiker. Så länge han kan vinna en fördel motsätter han sig Sveriges inträde i NATO. Men tydligt är att han har anledning att vara missnöjd med socialdemokratins långvariga flörtande med kurdiska kommunister på svenska nationens bekostnad.

Sossarnas alltför långa kurdflört – som kostat Sverige miljarder i bidrag till invandrande kommunister – är en viktig anledning till att vi ännu inte är medlemmar i NATO – vilket Finland är. Sossarnas skuld måste upp på bordet!

Torsten SandströmVisa vem som är kung över Vattenfall!

Uncategorised Posted on tor, juli 06, 2023 14:52:24

SvD berättar om att det statliga bolaget Vattenfalls VD Anna Borg inte lydigt följer de besked hon tydligt måste ha hört från sin enda aktieägare, som representeras av den regering som nu leder landet. Istället ryktas det att hon för samtal med socialdemokraterna i syfte att få en gemensam linje.

Det är uppenbart att den nya regeringen inte vill sitta i samma båt som den gamla, vilken allvarligt skadat landet genom nedläggning av fungerande kärnkraftverk. När S inte längre är beroende av Mp vill man flörta med alla för att få möjlighet att återta makten snarast. Det vet Anna Borg, som helst gör upp vänsterut. Nu är makten hos en ny regering, som bestämmer över Vattenfall enligt aktiebolagens bestämmelser om ägarens makt i egenskap av ägare av alla aktierna i bolaget. Normalt vet en VD detta och lyssnar noga på sin ende aktieägare. Men Anna Borg är inte den som gör vad andra vill – hon vet bäst som chef.

För att få Anna Borg att lyda måste uppenbarligen bolagets styrelse besluta i saken. I så fall bör man enligt min mening helst också uppmana styrelsen att ge henne sparken. I aktiebolag med en ägare är denne som sagt ”kung” och ska inte behöva förhandla med varken styrelse eller VD. Ytterst kan regeringen tvingas hålla extrastämma för att få igenom sin vilja.

Styrelsen har alltså en formell nyckelroll i det rättsliga spelet. I Vattenfall verkar tyvärr alla ledamöter vara valda under sossarnas välde, dvs före hösten 2022 (möjligtvis med ett undantag). Den regim som avvecklat en stor del av svensk kärnkraft har alltså makten! Den nya regeringen måste sätta ned foten och se till att en ny styrelse och VD utses. Gamla politiker ska inte tillåtas styra under en ny regering! Den förra regeringen har ju misskött energifrågan så att det skriker om det.

Torsten Sandström