Efter att ha lyssnat på dagens luncheko SR P1 – om att Greta Tunbergs Aurora stämt svenska staten – skrev jag följande mejl till SR:s så kallade Vetenskapsredaktion:

Hej!

Min syn på SR:s sk vetenskapsredaktion blev inte mer positiv efter dagens rapport i lunchekot.

Ett antal domar som Aurora själv framfört i tvisten meddelades lyssnarna. Men inte den dom som antagligen är mest representativ för en tvist med staten med grundlagen som grund, dvs den norska HD-domen, Rt 2020:34, se länken https://www.regjeringen.no/contentassets/4a0732c2360c4f7ca197ce19986f8f0f/dom-hoyesterett.pdf . Domen rör en tvist mot norska staten av liknande slag som i Aurora. Käranden förlorade!

Den som ska ta ställning till vetenskap kan givetvis inte bara lyssna på folket bakom Aurora och deras jurister. De är ju alla klimataktivister, i stil med professor Ebbesson.

Jag betraktar mig själv som klimatrealist och ansluter mig därför närmast till internationella Clintel och svenska Klimatupplysningens linje. Om dessa organisationers kritik rapporterar inte svenska medier, inte heller SR/SVT förstås. Det ger anledning till stark misstro mot public service.

Jag har lyssnat länge på den sk Vetenskapsradion. Bara en sida kommer till tals. Inte undra på att många människor saknar tilltro till SR:s rapportering. Den är varken saklig , kritisk eller oberoende.

Vänligen

Torsten Sandström

Please follow and like us: