Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

SR agerar enögt inom vetenskapen

Uncategorised Posted on tis, mars 21, 2023 17:19:21

Efter att ha lyssnat på dagens luncheko SR P1 – om att Greta Tunbergs Aurora stämt svenska staten – skrev jag följande mejl till SR:s så kallade Vetenskapsredaktion:

Hej!

Min syn på SR:s sk vetenskapsredaktion blev inte mer positiv efter dagens rapport i lunchekot.

Ett antal domar som Aurora själv framfört i tvisten meddelades lyssnarna. Men inte den dom som antagligen är mest representativ för en tvist med staten med grundlagen som grund, dvs den norska HD-domen, Rt 2020:34, se länken https://www.regjeringen.no/contentassets/4a0732c2360c4f7ca197ce19986f8f0f/dom-hoyesterett.pdf . Domen rör en tvist mot norska staten av liknande slag som i Aurora. Käranden förlorade!

Den som ska ta ställning till vetenskap kan givetvis inte bara lyssna på folket bakom Aurora och deras jurister. De är ju alla klimataktivister, i stil med professor Ebbesson.

Jag betraktar mig själv som klimatrealist och ansluter mig därför närmast till internationella Clintel och svenska Klimatupplysningens linje. Om dessa organisationers kritik rapporterar inte svenska medier, inte heller SR/SVT förstås. Det ger anledning till stark misstro mot public service.

Jag har lyssnat länge på den sk Vetenskapsradion. Bara en sida kommer till tals. Inte undra på att många människor saknar tilltro till SR:s rapportering. Den är varken saklig , kritisk eller oberoende.

Vänligen

Torsten SandströmNärapå tortyr då JO besöker Kumlafängelset?

Uncategorised Posted on tis, mars 21, 2023 11:43:51

På Fenix-avdelningen på Kumla sitter några av nationens svåra förbrytare, dvs Anders, Emil, Olle mfl. Märk att de egentligen heter något annat, så att ingen kan anklaga mig för förtal. Nyligen har Fenix renoverats och då blir det förstås trångt, stökigt och bullrigt. Dessutom hindras delvis fångarnas rörlighet och dubbelboende blir nödvändigt. Det senare särskilt på grund att tillströmningen av de intagnas kollegor inom klanernas nätverk, dvs Kalle, Bengt, Nisse mfl – (alla i behov av vård och alla med fiktiva namn). Förmodligen ökar boendestandarden när ombyggnaden är klar.

Men nöjda var inte Emil, som till Justitieombudsmannen, JO, anmälde kumlabunkerns buller, trängsel och begränsade rörlighet under den kortare tid som renoveringen pågick. Emil menade att det rörde sig om tortyrliknande förhållanden. Naturligtvis fick Emil – den lilla buspojken – medhåll av JO, som häromdagen skriver bland annat följande i ett sjusidigt (!) beslut:

Sammanfattningsvis är det min bedömning att förhållandena för de intagna på avdelning S2A under renoveringsarbetet bitvis måste vara oerhört påfrestande. Jag konstaterar att avskildheten, dvs. inlåsningen två och två i samma cell, enligt anstaltens planering kan uppgå till 20 timmar per dygn. Om det hade varit fallet under flera dagar i rad och ett intensivt bilningsarbete under de beskrivna omständigheterna samtidigt pågått, skulle behandlingen av de berörda frihetsberövade personerna enligt min mening ha framstått som närmast omänsklig.

Lägg märke till JO:s – för den klagande Emil tillmötesgående – oklara och hypotetiska sätt att skriva! Detta sker i ett rättsligt sammanhang! JO borde givetvis ha skrivit att problemen varit tillfälliga och kortvariga och därför inte särskilt anmärkningsvärda. Men nu väljer JO att formulera sig som om Emil närmast utsatts för tortyr. Vad kan hennes listiga ord ha kostat skattebetalarna, vilka i genomsnitt sannolikt inte känner särskild sympati för Emil och hans kompisar på Kumla?

Jag är förstås ingen vän av omänsklighet. Även brottslingar ska behandlas korrekt. Däremot förespråkar jag raka ord i samhällsdebatten. Straff är straff, dvs något mindre behagligt. Den som hamnat i fängelset i Kumla måste naturligtvis underkasta sig rimliga besvär. Frihetsbegränsning är ju själva meningen med ett straff, även om det politiskt korrekta samtalet väljer att tala om vård.

Med tanke på vad JO:s kumlaärende kostat skattebetalarna vore det bästa antagligen att inspektionen ställts in. Redan av Kriminalvårdverkets skriftliga svar borde nämligen JO ha förstått att problemen inte varit anmärkningsvärda. Men i vänsterns Sverige formas svaret som om det närapå varit fråga om tortyr på Kumla. Man får ett intryck av att riksdagens ombudskvinna ber om ursäkt å svenska folkets vägnar. Emil är måhända nöjd. I vart fall skrattar hans kamrater inom vården på Kumla glatt och ropar att den svenska staten har fått sig en spark i röven.

Slutligen en liten knorr. Många journalister har svårt för att förstå juridiska texter. De uppfattar formuleringen som om JO slagit fast att fångarnas behandling faktiskt varit ”omänsklig”. Det hoppas kanske JO att Emil och hans kompisar på Kumla också ska göra? JO:s språkliga trick gick alltså hem! Kolla SvD:s rubrik den 20/3:

JO kritiserar fängelse – ”omänsklig” behandling

Slutligen vill jag bara notera att JO heter Katarina Påhlsson och inte något annat.

Torsten Sandström