I en tid då de kriminella klaner sysslar med orgier av vettlöst och blodigt våld intervjuar Dagens Juridik den socialdemokratiska klättraren Sten Heckscher. Just mannen som är bilden av en jurist som via sin partibok fått rader av höga statliga jobb av sina vänner i partiets ledning. Under lång tid har han – liksom Löfven – inte sett våldsvågen komma, dvs klanvåldet som uppstått till följd av partiets misslyckade invandringspolitik.

Denna man har nu mage att döma ut den nya regeringens politiska försök att reformera Brottsbalken mm. Utan att nyansera samtalet nämnvärt säger han om den nya politiken:

”En orgie i hämningslös repression är vettlöst”

Detta får vi höra från en person som själv – förstås via partibok – varit rikspolischef och på så vis bidragit till en svensk kultur där man ska tycka synd om illgärningsmän. Man kan också se hur Dagens juridik undergivet hyllar denna politruk, som fått rader av jobb främst på grund av sina täta kontakter med partiets etablissemang.

Det är sannerligen inte en man som verkat för att stärka den svenska rättsstaten. Tvärtom har han bidragit till dess förfall. Under många år har han haft fingrarna med i spelat vid tillsättning av rader av höga domartjänster och på vis främja jurister i partiets smak. Att hans själv blivit domare i den högsta förvaltningsrätten är ett tecken på partiets infiltration av rättsapparaten. På en lägre nivå ser vi i dagarna spegelbilden av denna styrning i eftersvallet till det sk Snippamålet, där två s-märkta nämndemän som dömt med domarmajoriteten i realiteten tvingats avgå av politiska skäl.

Om du orkar läsa hur Mr Partibok skrävlar om sina insatser på S-partiets klätterstege så har du länken här:

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/en-orgie-i-hamningslos-repression-ar-vettlost/embed/#?secret=GG41eVqE1h

Artikeln framstår som en orgie i hämningslöst skryt.

Torsten Sandström

Please follow and like us: