Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Sida ger 10 miljoner till Nicaragua

Uncategorised Posted on lör, mars 11, 2023 11:35:19
Skänk en slant till Ortega! Wikimedia

Nicaragua har under många år med svenskt sossestyre fått stora bidragsslantar på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Stora Sida-pengar har gått till Daniel Ortegas kända diktatur och småsmulor har möjligtvis nått behövande. För några år sedan blev detta till och med alltför känsligt för vänsterns politiker, varför anslagen slopades. Men sedan en tid är Sida igång igen. På Sidas hemsida talas om 10 miljoner per år i demokratistöd. I realiteten tvingas svenskar betala det som Ortegas hejdukar vägrar fixa. Sverige framstår på så vis som en vän till Ortegas regim i latinamerikanernas ögon.

A propå demokrati. Den 9/2 utvisade Ortega 222 medborgare, som är politiska motståndare till hans regim. Efter decennier av stöd från Sida har alltså nationens ledning sjunkit så djup. Hur tar Sida ansvar? Aldrig. Man skickar bara mer pengar i tron att allt ska bli bra.

En dyster sanning är att Sida under många, många år har slukat alltför mycket pengar från skattebetalarna. Sanningen är att Sidas anslag är så stora att man tvingas slänga iväg dina och mina pengar enbart för att bli av med anslagen. Bland annat stöder Sida diktaturer, såsom i Palestina. Lurendrejeriet kallas enprocentsmålet. Jag kallar det bondfångeri riktat mot det svenska folket.

Torsten SandströmMr Partibok Sten Heckscher skrävlar…

Uncategorised Posted on lör, mars 11, 2023 11:26:20

I en tid då de kriminella klaner sysslar med orgier av vettlöst och blodigt våld intervjuar Dagens Juridik den socialdemokratiska klättraren Sten Heckscher. Just mannen som är bilden av en jurist som via sin partibok fått rader av höga statliga jobb av sina vänner i partiets ledning. Under lång tid har han – liksom Löfven – inte sett våldsvågen komma, dvs klanvåldet som uppstått till följd av partiets misslyckade invandringspolitik.

Denna man har nu mage att döma ut den nya regeringens politiska försök att reformera Brottsbalken mm. Utan att nyansera samtalet nämnvärt säger han om den nya politiken:

”En orgie i hämningslös repression är vettlöst”

Detta får vi höra från en person som själv – förstås via partibok – varit rikspolischef och på så vis bidragit till en svensk kultur där man ska tycka synd om illgärningsmän. Man kan också se hur Dagens juridik undergivet hyllar denna politruk, som fått rader av jobb främst på grund av sina täta kontakter med partiets etablissemang.

Det är sannerligen inte en man som verkat för att stärka den svenska rättsstaten. Tvärtom har han bidragit till dess förfall. Under många år har han haft fingrarna med i spelat vid tillsättning av rader av höga domartjänster och på vis främja jurister i partiets smak. Att hans själv blivit domare i den högsta förvaltningsrätten är ett tecken på partiets infiltration av rättsapparaten. På en lägre nivå ser vi i dagarna spegelbilden av denna styrning i eftersvallet till det sk Snippamålet, där två s-märkta nämndemän som dömt med domarmajoriteten i realiteten tvingats avgå av politiska skäl.

Om du orkar läsa hur Mr Partibok skrävlar om sina insatser på S-partiets klätterstege så har du länken här:

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/en-orgie-i-hamningslos-repression-ar-vettlost/embed/#?secret=GG41eVqE1h

Artikeln framstår som en orgie i hämningslöst skryt.

Torsten Sandström