En professor från Luleå pläderar i DN 8/3 mot all kärnkraft.

Johan Hansson: Åtta skäl till att kärnkraft är dåraktigt

Det framgår att han anser uran farligt och att han är kritisk till ekonomisk tillväxt. Vidare menar han att el från solen är oändligt mycket effektivare.

Bara dessa smakprov på hans åtta skäl för kärnkraftens dåraktighet visar på att mannens klokskap måste ifrågasättas av alla som bor i ett modernt samhälle.

Det finns förstås många synnerligen farliga ämnen vid sidan om uran som – om de hanteras klokt – är till stor del nytta för mänskligheten. Tänk bara på strålbehandling mot allvarliga sjukdomer. Och hur ska krigiska fiender som Putin kunna bekämpas av skogsnissar av lulelåtyp?

Den som är mot ekonomisk tillväxt, som profeten från Luleå, riskerar dessutom sin egen och andras kvalitativa överlevnad då det gäller att försörja en växande befolkning på jordklotet. Det behövs el i massor om vi ska bort från oljeberoendet.

Det han skriver om solens el är kanske uppmuntrande för den som inte efterfrågar energi i mer potent form, exv det som behövs för trafikflyg eller likande utrustning som svårligen kan drivas med el från skyn. Visst finns det troende som hoppas att trafikflyg ska komma upp i luften – med passagerare och bagage enbart med elmotorer. Men hur realistiskt är detta egentligen? Här krävs sannolikt synnerligen potent kraft från olja.

Att DN publicerar hans dåraktiga argument är intressant. Det kan knappast förklaras av DN strävan efter ”upplysning” som chefredaktören yrar om. Det är snarare fråga om en uppslutning kring miljöjtalibanernas rörelse. Det vill säga den krets kring tidningen som – till vuxna läsare och via Björn Wiman och Peter Alestig – berättar sagor i Greta Thunbergs klass.

Det rör sig inte om upplysning utan i luleåprofessorns fall om dåraktiga argument. Samt om en fräck politisering av DN som nyhetsorgan.

Torsten Sandström

Please follow and like us: