Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Åtta skäl till att sluta läsa DN

Uncategorised Posted on fre, mars 10, 2023 08:32:02

En professor från Luleå pläderar i DN 8/3 mot all kärnkraft.

Johan Hansson: Åtta skäl till att kärnkraft är dåraktigt

Det framgår att han anser uran farligt och att han är kritisk till ekonomisk tillväxt. Vidare menar han att el från solen är oändligt mycket effektivare.

Bara dessa smakprov på hans åtta skäl för kärnkraftens dåraktighet visar på att mannens klokskap måste ifrågasättas av alla som bor i ett modernt samhälle.

Det finns förstås många synnerligen farliga ämnen vid sidan om uran som – om de hanteras klokt – är till stor del nytta för mänskligheten. Tänk bara på strålbehandling mot allvarliga sjukdomer. Och hur ska krigiska fiender som Putin kunna bekämpas av skogsnissar av lulelåtyp?

Den som är mot ekonomisk tillväxt, som profeten från Luleå, riskerar dessutom sin egen och andras kvalitativa överlevnad då det gäller att försörja en växande befolkning på jordklotet. Det behövs el i massor om vi ska bort från oljeberoendet.

Det han skriver om solens el är kanske uppmuntrande för den som inte efterfrågar energi i mer potent form, exv det som behövs för trafikflyg eller likande utrustning som svårligen kan drivas med el från skyn. Visst finns det troende som hoppas att trafikflyg ska komma upp i luften – med passagerare och bagage enbart med elmotorer. Men hur realistiskt är detta egentligen? Här krävs sannolikt synnerligen potent kraft från olja.

Att DN publicerar hans dåraktiga argument är intressant. Det kan knappast förklaras av DN strävan efter ”upplysning” som chefredaktören yrar om. Det är snarare fråga om en uppslutning kring miljöjtalibanernas rörelse. Det vill säga den krets kring tidningen som – till vuxna läsare och via Björn Wiman och Peter Alestig – berättar sagor i Greta Thunbergs klass.

Det rör sig inte om upplysning utan i luleåprofessorns fall om dåraktiga argument. Samt om en fräck politisering av DN som nyhetsorgan.

Torsten SandströmRaka spåret mot skogen

Uncategorised Posted on fre, mars 10, 2023 08:00:31

Hjälp! Det går inte att med tre veckors framförhållning boka biljetter till påsken med statliga SJ.

Vad är orsaken. Jo det statliga Trafikverket har ännu inte fatta beslut om underhållet av de järnvägsspår som svenska staten äger.

Kan egentligen den statligt svenska byråkratins problem bli tydligare? Hur många liknande händelser krävs innan en svensk regering griper tag i macheten och hugger upp en gata i det offentliga tjänstemannaväldet?

Vart fjärde år går vi till val och då lovas ett bättre Sverige. Efter valet kör regeringar och politiker bara på i samma gamla hjulspår. Även nya fallgropar grävs. Tidigare var SJ och spåren i samma hand. Nu hanteras de av två statsägda kolosser.

Värst är trafikverket. Organisationen tycks inte klara av det enklaste, dvs en framåtriktad planering av underhåll tågens banor.

Regeringen Kristersson måste ta itu med samtliga gamla svenska surdegar. Jag förstår att alla inte kan fixas på en gång. Men man måste tydligt ange ambitionen. Att det finns stora pengar att spara gör antibyråkratiska reformer än mer viktiga. Så inled snarast en stor översyn av svensk byråkrati!

Torsten Sandström